• IV poranek z książką „Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą”

       Uczniowie klas 1-3 spotkali się po raz czwarty na głośnym czytaniu książki Agnieszki Frączek „Rany Julek.O tym jak Julian Tuwim został poetą”.
  Wybór lektury  na kolejny poranek  z książką jest zachętą do czytania i sięgnięcia
  po kolejną pozycję z bibliotecznej półki  przez najmłodszych czytelników. Według najnowszych badań czytelnictwa Biblioteki Narodowej na rok 2017 około 62 % Polaków nie czyta książek.  Taką formą popularyzacji książki i czytelnictwa zachęcamy  skutecznie do czytania naszych najmłodszych czytelników.  Książka wybrana do czytania na IV poranek jest w nowym kanonie lektur i przybliża dzieciom  naszą polską literaturę. Jest to rodzaj biografii Tuwima
  w zabawny sposób i ze swadą literacką opisaną historią dzieciństwa jednego z czołowych polskich poetów , tak bliskiego dzieciom przez swą twórczość poświęconą dla nich. Dzieci dobrze znają wiersze Tuwima, wymieniając z łatwością ich tytuły.Z obserwacji  wynika, że poranki motywują naszych uczniów   do samodzielnego czytania. Książka czytana w czasie poranka jest zaraz  wypożyczana przez co najmniej kilku uczniów. Na IV poranku fragmenty książki przeczytała dzieciom wychowawczyni klasy 3c Beata Oleksiak. Uczestnicy wspólnego czytania będą także mogli wziąć udział w konkursie czytelniczym
  z nagrodami ze znajomości wierszy Tuwima, który Biblioteka  Szkolna ogłosiła w czasie poranka. Konkurs będzie trwał od 13.04.do 11.05.2018 roku. Biblioteka zaprasza do udziału w konkursie uczniów klas 1-3 .

 • „O czym szumią wierzby”. Zakończone turniejowe prezentacje młodych poetów na VIII Turnieju Jednego Wiersza

  W  Światowym Dniu Poezji 21 marca  2018 r. odbył się tradycyjnie już VIII Turniej Jednego Wiersza,  który rozpoczęliśmy wierszem  na powitanie wiosny autorstwa Karoliny z klasy 5, laureatki poprzednich edycji turnieju. Tegorocznym tematem wierszy tworzonych i prezentowanych przez ich autorów uczniów klas 3,4 i 5 był świat ludzi i zwierząt z tytułem zaczerpniętym z książki Kennetha Grahama pt „O czym szumią wierzby”… czyli tajemnice ze świata ludzi i zwierząt.W turniejowych zmaganiach uczestniczyło czterech   uczniów z klas 3, Oliwia Kot z klasy 3a-II miejsce Julia Pasternak z klasy 3a- II miejsce, Wiktor Kisiel z klasy 3b- III miejsce oraz Maciej Lis z klasy 3c- I miejsce. Mali poeci pisali o niezwykłym  świecie przyrody i o swoim nim zachwycie oraz o tym, jak widzą siebie w jego zwierciadle. Udane  i  jak na wiek uczestników  dojrzałe próby poetyckie oceniała komisja konkursowa w skład której weszli nauczyciele: Aneta Gibała i Małgorzata Słapczyńska oraz  pięciu uczniów klasy 7b. Publiczność-uczniowie klas 3 nagradzali brawami każdy wiersz prezentowany przez jego autora. W oczekiwaniu na werdykt komisji i nagrody uczestnicy spotkania w Bibliotece Szkolnej wsłuchali się w  urocze wiersze o Opatowie autorstwa laureatów poprzedniej edycji turnieju.Zostali także zaproszeni do liczniejszego udziału w kolejnej jego edycji  . Ilość uczestników  naszego Turnieju od jego początku osiągnęła już z tegoroczną edycją 103 uczniów. Zachętą do udziału w Turnieju są nagrody: książki, gry, słodycze ufundowane przez Dyrekcję Szkoły, sponsorów Panią Teresę Gajewską z Opatowa i księgarnię „Odeon”. Na zakończenie turnieju  mali poeci  otrzymali  dyplomy i nagrody, które wręczyła Pani Dyrektor Anna Przygoda.

 • „Zakochaj się w Polsce” czyli „rzut beretem” ze starego Opatowa do królewskiego miasta Sandomierza IV edycja-Noc Bibliotek 2018 pod hasłem; „Rzeczpospoczyta na 100 lat Niepodległej”

  Termin spotkania :8 czerwca 2018 r. w godz. od 18.00 do 23.00

  Miejsce spotkania- Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie

  Uczestnicy: klasy 1, 3 4, 7-szkoła podstawowa, kl. 2 gimnazjum

  Plan wieczornego  spotkania w Bibliotece Szkolnej.

  1.Zabawa integrująca; „Wspólne układanie historii czyli dawno, dawno temu w książkowej krainie..”

  2.Dawne i nowe dzieje miast Opatowa i Sandomierza: filmy, głośne czytanie, quiz , rymowanki.

  – Krótkie film z you tube  o Opatowie i Sandomierzu

  -głośne czytanie opatowskiej i sandomierskiej  legendy

  – wolontariusze-starsi uczniowie- prowadzą łatwy quiz dla młodszych uczestników  o  Opatowie

  i Sandomierzu

  3.Reprezentanci poszczególnych klas prezentują przygotowane rymowanki o Opatowie

  4.Rozgrywki sportowe na hali dla części  młodszych uczestników –kl. 1a,1b, 3b,4b

  5.W tym czasie starsi uczniowie kl. 7b i 2a G oglądają film o Sandomierzu z serii „Zakochaj się

  w Polsce”

  -wolontariusze prowadzą krótki quiz o Sandomierzu dla starszych uczestników

  6.Rozgrywki sportowe dla starszych uczestników kl. 7b i 2a gimnazjum

  7.Przerwa na  posiłek przygotowany przez rodziców  i oraz  pizzę zamówioną przez uczniów

  8.Sandomierz Ojca Mateusza – zabawa detektywistyczna  z podziałem na grupy w nawiązaniu

  do książek serii detektywistycznej  „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”

  9.Projekcja filmu: jeśli otrzymamy link do filmu od organizatora Nocy Bibliotek lub jeden odcinek serialu Ojciec Mateusz

  Rozgrywane konkurencje: quizy, międzyklasowy konkurs na rymowankę, zabawa detektywistyczna  rozgrywki sportowe-przewidziane są nagrody dla uczestników ze środków  pozyskanych na imprezę czytelniczo-sportową z  Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  /możesz nas znaleźć na stronie www.nocbibliotek.pl- szukaj –mapa i wpisz w okienko nazwa biblioteki -Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie/

 • Polskie miasta w baśni i legendzie

     W poniedziałek 5 marca uczniowie klas 1-3  szkoły podstawowej, spotkali się w Bibliotece Szkolnej
  na III poranku z książką, słuchając  głośnego czytania jednej z legend zawartej  w książce
  „O krakowskich psach i kleparskich kotach”. Książka zawiera zebrane w  jednym tomie legendy
  o polskich miastach w  wyborze Barbary Tylickiej/ wydawnictwo „Literatura’/ Wybór legendy
  na wspólne czytanie nie był przypadkowy. W krakowską legendę wprowadziła dzieci  krótka pogadanka
  o historii legend  i miast,  w tym trochę wiadomości o  naszym Opatowie oraz znamienitym mieście    Krakowie.  Tym akcentem rozpoczęliśmy nawiązanie  w treści zaplanowanych na ten rok spotkań, imprez czytelniczych i uroczystości szkolnych do tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę  niepodległości. Uczestnicy czytelniczego  poranka mogli obejrzeć dużą kolorową mapę
  z herbami polskich miast a na koniec wzięli udział w krótkim quizie sprawdzającym zdobyte w czasie spotkania wiadomości.

 • „Tadeusz Kościuszko-bohater wolności”

  W Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie  odbyły się uroczyste obchody Roku Tadeusza Kościuszki połączone ze spotkaniem autorskim Pani Longiny Ordon autorki nowej książki o Tadeuszu Kościuszce

    W 2017 r. ma  miejsce 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki – Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego
  i amerykańskiego generała, „niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość”. Sejm RP ogłosił rok 2017 rokiem Tadeusza Kościuszki argumentując swój wybór:” Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość; Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki”.
  W Polsce odbywały się liczne wydarzenia kulturalne związane z obchodami Roku Kościuszkowskiego:
  m. in. wystawy, spektakle teatralne  itp. .Opatowska „Jedynka” włączyła się do tychże obchodów  poprzez  przygotowany przez młodzież spektakl słowno-muzyczny pt. Tadeusz Kościuszko-bohater wolności”  połączony ze spotkaniem autorskim. Tadeusz  Kościuszko  wart jest przypomnienia młodemu pokoleniu Polaków ze względu na ponadczasowe idee patriotyczne i wzór  wartości, których pozostaje symbolem a które ożywiane i przypominane stanowią  motyw do refleksji  o  tym, co znaczy być Polakiem  i co znaczy być wolnym. Jak mówił św. Jan Paweł II ta wolność jest nam nie tyle dana ile zadana. Tadeusz Kościuszko  zaś pisał „Czytajmy i uczmy się, chciejmy tylko a będziemy wolnymi”. Podjęliśmy temat  wolności  proponując wzór. Chcieliśmy by w tej wyrazistej i barwnej  postaci historycznej nasz  ideał wychowawczy o utrwalaniu pamięci historycznej i ciągłości pokoleń także poprzez kształtowanie  zasadniczych wartości  spełnił swój cel i zadanie.W spektaklu pt. „Tadeusz Kościuszko-bohater wolności” wystawionym w dniu 17 grudnia 2017 r. aktywnie uczestniczyła młodzież a klas 7b, 2a gimnazjum i 6a. Spektakl obejrzeli zarówno uczniowie klas 1-6 szkoły podstawowej jak i kl. 7 i 2-3 gimnazjum. Dopełnieniem spektaklu dopasowanego do poziomu percepcji najmłodszego pokolenia naszych wychowanków było spotkanie z  Longiną Ordon- Opatowianką-autorką książki o Tadeuszu Kościuszce, która jest publikacją jej doktorskiej rozprawy  pt. „Spory o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze” obronioną przez autorkę w 2016 roku na Wydziale Nauk Historycznych
  i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Jest to publikacja
  o charakterze naukowym powstała w oparciu o historyczno-literackie badania naukowe ale także
  o osobiste inklinacje zaangażowania w popularyzację tradycji kościuszkowskiej w pracy z młodzieżą
  oraz współpracy ze środowiskiem kościuszkowskim w Polsce i poza jej granicami. Autorka i gość honorowy spotkania  z wielką pasją opowiadała młodzieży o postaci Tadeusza Kościuszki przywołując nieznane wątki jego biografii. Autorka wiele podróżuje śladami miejsc kościuszkowskich. Jest zaangażowana także w pracę Komitetu Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
  i Warszawie.  Występowała w licznych sesjach naukowych,, krajowych i zagranicznych poświęconych recepcji Insurekcji Kościuszkowskiej, Grunwaldu, Wiktorii Wiedeńskiej i Bitwie Warszawskiej 1920, plebiscytu i powstań śląskich w historiografii i literaturze polskiej.

 • Konkursu plastyczny nawiązujący do wiersza Wandy Chotomskiej „Za górami za lasami”

  Konkurs plastyczny  był skierowany do uczniów klas 1 zaś jego tematyka była związana z treścią
  pierwszego spotkania w Bibliotece Szkolnej opartego na twórczości Wandy Chotomskiej
  pt. „Czarodziejka słowa –Wanda Chotomska”. W nawiązaniu do  jej wiersza uczniowie mieli zadanie narysować jeden z zawodów w nim opisanych jak również odpowiedzieć za pomocą pracy plastycznej na pytanie „Kim będą jak dorosnę?”. W konkursie plastycznym wzięło udział 9 uczniów.
  Komisja w składzie: Barbara Sus-plastyk, Izabela Bajak- nauczyciel-bibliotekarz zdecydowała
  o przyznaniu następujących nagród:
  I miejsce; Maciej Wydrych- kl. 1 b
  II miejsce: Jakub Pietrzykowski- kl. 1 b, Jakub Głazek- kl. 1b, Krystian Pawlica- kl. 1 a
  III miejsce: Julia Pietrzykowska- kl. 1 b
  Wyróżnienia: Zuzanna Lis- kl. 1 a, Lena Waga-kl.1b, Sandra Szkoda-kl,1a Mikołaj Napiórkowski-kl,1a,
  W dniu 8.12.2017 rok odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród.

   

 • Pasowanie na Czytelnika uczniów klas 1

          

  „Czarodziejka słowa-Wanda Chotomska” to motto przewodnie  organizowanego już po raz 23 Pasowania na Czytelnika uczniów klas 1  Biblioteki Szkolnej  opatowskiej „Jedynki”.
  33 uczniów klas 1a i 1 b przybyło we wtorek wraz ze swoimi Wychowawcami Beatą  Kadelą i Ewą Jasińską do Biblioteki Szkolnej   aby  uczestniczyć w specjalnych zajęciach poświęconych  twórczości Wandy Chotomskiej. Zajęcia  od wielu lat są otwarte dla rodziców naszych pierwszaków.W tegorocznych zajęciach uczestniczyła liczna grupka rodziców i dwie babcie. Spotkanie w bibliotece poprowadziły wolontariuszki biblioteki uczennice klasy 5 b -Iza Gołyska i Patrycja Lis przebrane za krasnali. Spotkanie z wierszami Wandy Chotomskiej  urozmaiciło wspólne śpiewanie piosenki  „Kundel bury’, rozwiązywanie zagadek
  do krzyżówki  oraz głośno  czytanego przez wychowawczynie wiersza Wandy Chotomskiej pt. „Za górami, za lasami”, którego tematem były różne zawody.
  Z przygotowanymi zadaniami świetnie poradziły sobie maluchy, chwaląc się niejednokrotnie także umiejętnością czytania i uważnego słuchania prezentowanych tekstów  z  przebogatej treści utworów Chotomskiej. Mali czytelnicy złożyli przysięgę czytelnika
  a na koniec otrzymali  pamiątkowe plany lekcji i słodycze a także  zrobili sobie wspólne pamiątkowe  zdjęcie.

 • II poranek z książką „Pippi-bohaterka”.

        W  110 rocznicę urodzin  szwedzkiej pisarki Astrid  Lindgren najmłodsi czytelnicy -uczniowie klas 1-3 spotkali się w Bibliotece  Szkolnej na  głośnym czytaniu znanej książki tej pisarki  pt „Pippi Pończoszanka”. Był to już drugi poranek z książką zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną
  we współpracy   z wychowawcami klas 1-3.  Fragmenty książki czytała maluchom wychowawczyni kl. 2 Marianna Konecka. Słuchanie tej niezwykle  zabawnej lektury poprzedziła króciutka projekcja   fragmentu niezwykle popularnej adaptacji książki- filmu pt. „Pppi Langstrumpf”. Dzieci poznały imiona  dziecięcych bohaterów  książek Astrid Lindgren, które można wypożyczyć w bibliotece szkolnej.
  Z dużym zainteresowaniem dzieci oglądały przygody Pippi na ekranie jak i słuchały ich w czasie głośnego czytania książki. Pippi to niezwykle ciekawa i oryginalna bohaterka znanej książki i filmu licząca sobie już ponad pół wieku. I chociaż książkę czytało  już w dzieciństwie pokolenie nauczycieli i rodziców naszych uczniów, to  ciekawość  z jaką dzieci  śledziły przygody Pippi przekonuje, że  wybrana na II poranek lektura i jej bohaterka ma  wartości ponadczasowe i może podobać się też  dzisiejszym małym czytelnikom.

 • Młodzi czytelnicy wzięli udział w II Turnieju Czytelniczym pod hasłem „Nasza szkoła-nasza klasa”

     II Turniej Czytelniczy miał charakter przeglądu artystycznego czytelników naszej Biblioteki.
  Zespoły klasowe od 2 do 7 zaprezentowały się w trzech konkurencjach: fraszka o szkole lub klasie, historyjka obrazkowa z życia klasy, stroje inspirowane książką lub filmem. Po prezentacji wesołych fraszek  i ciekawych komiksowych plakatów   w trzeciej konkurencji mogliśmy obejrzeć krótkie spektakle z aktorami w strojach nawiązującymi do znanych i mniej znanych wierszy i bajek
  w klasach młodszych oraz  książek i filmów w klasach starszych .Widzom bardzo podobali się przebrani  bohaterowie wierszy Tuwima i Brzechwy,  „Czerwonego Kapturka’, „Kopciuszka”  filmu o „Spidermenie” czy też krótkiej bajki z wilkiem w tle. Starsi uczniowie wybrali swoje ulubione książki lub bajki takie jak „Opowieści z Narni”, „Smerfy”, „Ania z Zielonego Wzgórza” , „Ten obcy”, ”Quo Vadis”. Naszym uczniom
  i ich wychowawcom nie zabrakło ciekawych pomysłów na stroje   i aranżację  utworów literackich chociaż prezentacja każdej klasy musiała mieścić się w granicy 15 minut.Nasi czytelnicy z pasją zaangażowali się w przygotowanie barwnych inscenizacji i bardzo przeżywali swoje występy na scenie. Biblioteka  Szkolna organizując Turniej po raz drugi ,z okazji dobiegających końca obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek w szkole, zainspirowała tylko do sięgnięcia po lekturę zaś cała pomysłowość i inicjatywa jej przedstawienia należała do naszych uczniów .

 • „Książka na łączy” – Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2017 w opatowskiej „Jedynce”

      W opatowskiej „Jedynce”   obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych rozpoczęły się Pierwszym Porankiem z Książką dla uczniów klas 1-3 zorganizowanym przez Bibliotekę Szkolną w dniu 4 października 2017 r. Październikowe Święto Biblioteki  ma już wieloletnią tradycję szkolnych zabaw, imprez, projektów  czytelniczych. Tegoroczne hasło „ Książka nas łączy” zainspirowało Dyrekcję i Nauczycieli do pomysłów i działań, poprzez które szukamy miejsca dla książki i czytania
  w naszym zabieganym życiu i obrazkowym świecie i próbujemy zaszczepiać w ciekawy sposób  zamiłowanie  do wspólnych spotkań z dobrą lekturą naszym uczniom już od najmłodszych lat nauki w szkole. Nieprzypadkowo  w Światowym Dniu Zwierząt wybraliśmy z wychowawcami klas 1-3
  do wspólnego czytania książkę W. Cichonia „Cukierku, Ty łobuzie” o przygodach niesfornego kotka o tym imieniu. Dzieciom  bardzo spodobała się ta lektura .Nasi uczniowie mogli także zwiedzić szkolną wystawę okolicznościową pt. „Koty są dobre na wszystko”, którą pod opieką nauczyciela-bibliotekarza przygotowali starsi uczniowie kl.2 a gimnazjum. W tym samym dniu wychowawcy klas otrzymali także okolicznościowe karty z wierszami o kotach ze szczegółowym programem obchodów Miesiąca Bibliotek  w naszej szkole, które  trwają przez cały październik.
  W zabawach i projektach czytelniczych biorą udział wszystkie klasy. Punktem kulminacyjnym obchodów  jest projekt II Turnieju Czytelniczego pod hasłem „Nasza szkoła-nasza klasa”.
  Poranki z książką dla najmłodszych będą odbywać się co miesiąc bieżącym roku szkolnym.