• Nagrody na koniec roku szkolnego za czytelnictwo !

  Nagrody na koniec roku szkolnego za czytelnictwo i aktywny udział uczniów  w konkursach czytelniczych w roku szkolnym 2023/2024

  Dyplom dla klasy II b (plus nagroda książkowa) za wzorowe czytelnictwo i największą ilość przeczytanych książek(641) w r. szk. 2023/2024.

        Dyplomy dla uczniów klas 1b, 2b i 3b.
        1.Leon Listos-kl1b-za wyróżniające się czytelnictwo oraz udział w konkursach czytelniczych w r. szk. 2023/2024-(nagroda książkowa.)
  2.Adrianna Radosz-, kl. IIB- za wzorowe czytelnictwo oraz największą ilość przeczytanych książek (109) w roku szkolnym 2023/2024.
  3.Marcelina Woźniak- kl. II b-j. w.(92 książki).
  4,Natalia Śledź- kl. II B- j. w.(74 książki)
  5.Zuzanna Iskra -kl. II B-j .w.(55 książek)

    Nagrody książkowe za wyróżniające się czytelnictwo w r. szk.2023/2024 oraz udział w konkursach czytelniczych w roku szkolnym 2023/2024
  1.Patraś Maciej-kl. 3 b-(50 książek).
  2.Emilia Maniara- kl. 3b(32 książki)-za wyróżniające się czytelnictwo i udział w konkursach
  3.Nadia Chrapek-kl. 3b((32 książki- b.r. szk.))-wyróżniające się czytelnictwo w trzech latach nauki oraz za  udział w konkursach.

  Sponsorem nagród była P. Agnieszka Klimont. Dziękujemy!

  Pragniemy poinformować, iż otrzymaliśmy pakiet książek dla biblioteki jako dar od Fundacji S. Małgorzaty Chmielewskiej. Bardzo gorąco dziękujemy!

   

 • Nagrody za konkurs czytelniczy rozdane!

  Wyniki konkursu czytelniczego( plastyczno-literackiego) zorganizowanego po akcji czytelniczej „Loteria w bibliotece”

  Konkurs rozpoczął się w dniu 8 maja 2024 r. podczas „Loterii książkowej” z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek a  zakończył się w dniu 27.05.2024 r. Chętni uczniowie, którzy wybrali „swoją” książkę podczas loterii mieli za zadanie przeczytanie jej oraz wykonanie do niej ilustracji i napisanie jej  krótkiej recenzji. W konkursie wzięło udział 25(26) uczniów, zgłoszono 28(29) prac plastycznych i recenzji książki. 20(21) uczniów zgłosiło swoje prace plastyczne wraz z recenzjami książki. Pozostali uczestnicy wykonali samą pracę plastyczną bądź napisali samą recenzję.Jeden uczestnik zgłosił udział po terminie zakończenia konkursu.
  Przyznane zostały następujące nagrody. Sponsorami nagród książkowych są darczyńcy:
  Pani A. Kędziora (firma z Opatowa), Pan  A. Baran (firma z Opatowa), Pan K. Suskiewicz (firma z Łodzi). Pan T. Sadak (firma z Opatowa).
  Ogólna wartość nagród przekazana od darczyńców: 650 zł.Dziękujemy naszym sponsorom!
  Rozdanie nagród odbyło się w dniu 4.06.2024 r.

  Kategoria wiekowa kl.1-3
  1.Leon Listos-  kl. 1b-1nagroda
  2.Maja Bocheńska- kl .2a-1 nagroda
  3.Jan Baran -kl. 2a-1 nagroda
  4. Adrianna Radosz- kl. 2b- 1 nagroda
  5. Wiktoria Ciesielczuk-kl.2b-2 nagroda
  6. Julia Zięba- kl. 2b- 2 nagroda
  7.Natalia Śledź- kl. 2b-2 nagroda
  8.Marcelina Woźniak- kl. 2b-3 nagroda
  9.Zuzanna Iskra- kl. 2b-3 nagroda
  10. Lilianna Rządeczka- kl. 3a- 3 nagroda
  11.Emilia Maniara- kl. 3b-3 nagroda
  12. Oliwia  Chodorek- kl. 2b- wyróżnienie
  13.Hanna  Małkowska kl. 2b- udział
  14.Dagmara Waniurska- kl. 1b- udział
  Kategoria wiekowa kl. 4-7
  1.Sebastian Soboń- kl. 5a-1 nagroda
  2. Julia Wożniak- kl. 4b-1 nagroda
  3. Amelia Partyka- kl. 5a-1 nagroda
  4.Zofia Sidor- kl. 4b-1 nagroda
  5.Lena Bielecka -kl. 5a-2 nagroda
  6.Martyna Nowak kl. 7b-3 nagroda
  7. Wiktoria Madej kl. 5b-Wyróżnienie
  8.Maja Gajda- kl. 7b-wyróżnienie
  9.Lena Tenderenda- kl. 4b-udział
  10.Zofia Sobol-kl.5b-udział
  11.Anna Ścibisz- kl. 6a-udział
  12.Wiktoria Podsiadły kl.4b-poza konkursem-udział

 • ”Loteria w bibliotece”

                               Krótkie podsumowania akcji czytelniczej ”Loteria w bibliotece”- I i II etap

  Podczas loterii książkowej nasi uczniowie wypożyczali książkę do przeczytania z kategorii tematycznej wylosowanej z 16 kategorii , również nauczyciele  i pracownicy szkoły wypożyczali książkę spośród 4 kategorii tematycznych, W loterii wzięło udział 68 uczniów( niektórzy dwukrotnie lub więcej razy losując „swoją” książkę.
  W loterii wybrało ”swoją” książkę do czytania 12 nauczycieli i pracowników szkoły. Najwięcej książek wylosowano- 6 tytułów w  kategorii 2-czyli „Książka polecana przez bibliotekę”oraz w kategorii 16-również 6 tytułów-„Książka, której akcja nie dzieje się współcześnie”. Najczęściej wypożyczaną książką były tytuły: „Detektyw Pozytywka”.”Asiunia”, ”Biały Kieł” Opowieści z Narnii” oraz „Mały książę”. W II etapie projektu loterii zaznaczali jej uczestnicy okładkę swojej książki
  na plakacie pt. „Wyzwanie”.”Królową  książek”-wybieraną najczęściej na loterii  zostały książki: „Detektyw Pozytywka „ oraz „Opowieści z Narnii”.
   Prace plastyczne zgłoszone na konkurs oraz recenzje przeczytanych książek z loterii( jest ich 21 :uczniowie klas 1-3  zgłosili 12 prac i recenzji i oraz 9 uczniowie klas 4-7) dodatkowo samą pracę plastyczną wykonało 4 uczniów a niektórzy czytelnicy przygotowali po dwie prace i recenzje  dwóch książek. Ilość  i poziom wykonanych prac  świadczy o tym ,że nasi czytelnicy nie zawiedli, lubią czytać oraz dzielić się z innymi swoimi refleksjami na temat przeczytanych książek, wypożyczonych
  z biblioteki. Niektórzy dopiero uczą się własnej formy wypowiedzi ale na etapie klas 1-3 nie jest to łatwe zadanie. chociaż nasi czytelnicy poradzili sobie
  z tym bardzo dobrze a niekiedy znakomicie. Komisja konkursu ocenia obok prac plastycznych zamieszczone do nich refleksje naszych uczniów po przeczytaniu książki, biorąc pod uwagę obok opisu treści książki takie  cechy wypowiedzi  jak zaangażowanie, szczerość oraz samodzielność napisanego tekstu.
  Możemy w dniu 4 czerwca b.r., kiedy  odbędzie się prezentacja prac uczestników konkursu i wręczenie nagród  za najlepsze prace, pokazać też na podstawie wyborów książek na loterii nasz tegoroczny ranking książek np. w postaci projektu „ Lista książek na wakacje”.
  W ich wyborze  pomogą naszym czytelnikom z pewnością prace plastyczne i recenzje książek( które przygotowali nasi czytelnicy na konkurs), a które będzie można obejrzeć i przeczytać  na wystawie w graficznej aranżacji programu Canva,  pt. „Lubimy czytać , poczytaj i Ty”. Książki na wakacje będzie można wypożyczyć w dniach 19 oraz 20czerwca( maksymalnie 5 tytułów)  po zdaniu podręczników i pozostałych wypożyczonych z biblioteki ks

  iążek.

   

 • Zapraszamy do udziału w konkursie uczestników naszej loterii !

        Regulamin konkursu realizowanego w ramach projektu czytelniczego:
                            „Loteria w bibliotece”

   

  1. W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik loterii książkowej
   (odbyła się ona w dniach 8-10.05.2024r. (udział wzięło 68 uczniów kl. 1-7).
  2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do wybranej w loterii lektury oraz napisanie krótkiej recenzji
   z przeczytanej książki.
  3. Będą oceniane prace plastyczne, ich nawiązanie do treści wybranej lektury, walory artystyczne pracy , zastosowane techniki oraz samodzielność jej wykonania.
  4. Razem z pracą plastyczna będą oceniane krótkie pisemne nawiązania do lektury ,czyli jej krótka recenzja- po przeczytaniu książki.
   Termin wykonania zadań konkursowych trwa dwa tygodnie( od 8.05do 23.05.2024 r.).
   Prace plastyczne z recenzją książki należy oddać do organizatora- Biblioteki Szkolnej najpóźniej do dnia 23.05.2024 r.
  5. Najlepsze prace plastyczne wraz z recenzją zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami książkowymi oraz punktami za aktywność.
  6. Wszystkie nagrodzone prace zostaną pokazane na wystawie pt „Lubimy czytać, poczytaj i Ty”, w dniu 4 czerwca 2024 r. ,
   kiedy będzie odbywać się szkolne święto „Dzień Rodziny”. Wówczas też zostaną wręczone nagrody.
  7. Sponsorami nagród książkowych w konkursie są właściciele firm z Opatowa: Pani Agnieszka Kędziora i Pan Andrzej Baran.

                                                                                                                                                                                                                        Biblioteka Szkolna

 • 8 maja –Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek

  Loteria w bibliotece dla uczniów , nauczycieli i pracowników szkoły

      Biblioteka Szkolna wyszła z propozycją czytania do naszych czytelników w formie loterii książkowej , zabawy czytelniczej zachęcającej do czytania i inspirującej do poszukiwania własnej książki. Dzięki zgromadzonym w szkolnym kąciku czytelniczym  szkoły stosów książek ze zbiorów biblioteki, próbowaliśmy zachęcić czytelników do wyboru „swojej” książki, do  jej przeczytania a tym samym odnalezienia na nowo „skarbów”, które znajdują  się w bibliotece( rzadko czytanych, tkwiących niejednokrotnie i często na swoich półkach). Zakończyliśmy 10 maja  I etap naszej loterii, podczas, którego uczniowie losowali numer kategorii tematycznej książek od 1do 16, zaś nauczyciele i pracownicy szkoły od 17 do 20. Zakładając w swoich celach akcji zwrócenie uwagi na książkę,  zmotywowanie do jej przeczytania, staramy się przekonać naszych czytelników, że właśnie ona może być jedną z przygód, którą możemy przeżyć w spotkaniu z nią. „Książka jest jak lustro, w który możemy oglądać siebie w historiach naszych rówieśników i bohaterów  naszych lektur”. Uczniowie klas pierwszych odwiedziły szkolny kącik czytelniczy, w którym przeprowadziliśmy naszą loterię,
  aby wysłuchać fragmenty czytanej im głośno książki „Bajki pomagajki” oraz zapoznały się z  niektórymi tytułami książek terapeutycznych, skierowanych  do najmłodszych czytelników. W ten sposób my bibliotekarze i wychowawcy klas uczestniczymy w kształtowaniu się upodobań czytelniczych, zachęcamy do rozwijania zainteresowań, rozbudzamy zainteresowanie książka z jej różnorodnymi walorami, towarzyszymy dziecku w jego rozwoju intelektualnym
  i emocjonalnym, dając także pewne narzędzie do samodzielnej lektury oraz własnego rozwoju, przygotowujemy uczniów
  do samodzielnej lektury,jej wyboru spośród wielu propozycji książkowych literatury dziecięcej im młodzieżowej.  II etapem naszej loterii będzie przeczytanie i sprawdzenie znajomości wybranej książki przez uczniów podczas loterii oraz zaznaczenie na karcie „Wyzwania czytelnicze” okładki przeczytanej książki. III etapem zaś będzie uczestnictwo chętnych uczniów
  w wykonaniu pracy plastycznej do swojej książki i napisanie kilku zdań o niej w postaci krótkiej recenzji. W ciągu trzech dni podczas loterii  czytelnicy naszej biblioteki wybrali 88 książek do przeczytania. Nauczyciele, którzy uczestniczyli w akcji mogli poznać zgromadzone w zbiorach biblioteki książki, przeznaczone dla dorosłych czytelników, jak również pomocne
  w ich pracy zawodowej i rozwijaniu zainteresowań. W tym samym kąciku czytelniczym  przed tygodniem odbywała się akcja zainicjowana przez polonistów i Samorząd Szkolny, z której hasłem także identyfikujemy się. To hasło „Z książką
  ci do twarzy”.  Czytanie książek daje nam tak wiele korzyści i stanowi o tym kim jesteśmy lub kim stajemy się  czytając.
  My nauczyciele,  obok rodziców, także mamy stanowić wzór do naśladowania dla swoich wychowanków pomagając im jednocześnie już od najmłodszych lat nie tylko w ich edukacji ale także w rozwoju emocjonalnym, tworząc dobre nawyki
  i okazje do sięgania po lekturę. Wciąż aktualne wydają się być słowa wielkiego pedagoga i przyjaciela dzieci Janusza Korczak
  Gdy dziecku dajesz książkę, zbroisz jego serce a duszy, jak ptakowi światłe przynosisz skrzydła”

 • Wesołego Alleluja!

  Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego najserdeczniejsze życzenia
  Wesołego Alleluja oraz smacznego jajka…
  składa wszystkim swoim czytelnikom i sympatykom
  Biblioteka Szkolna

 • Mały konkurs-zabawa językowa-na długie przerwy pod hasłem : „Anagramy są fajne!”

  Konkurs trwał od 6.03.do 18.03.2024 r. podczas długich przerw oraz po zajęciach uczniów klas 1-4.,
  do których był skierowany. Udział w tym konkursie polegał na rozwiązaniu 50 anagramów, znajdujących się na planszach przed biblioteką. Na dużej planszy zamieszczono trochę wiadomości do poczytania o tym, co to są anagramy, jak się je tworzy oraz ich przykłady -tworzenia nowych wyrazów z podanych na planszach, wzbogaconych o rysunki. dotyczące dziedziny, której ma powstać nowy wyraz np. rośliny, zwierzęta, imiona  żeńskie i męskie, nazwy miast i inne. Dodatkowym anagramem dwuwyrazowym było ułożenie słów-życzeń z okazji Dnia Kobiet( 8 marca), stanowił on „bonus” do ogólnej ilości przygotowanych anagramów(50). Za każdy prawidłowo podany wyraz-anagram uczestnik otrzymywał 1 punkt.
  Dla uczestników klas 1 ustalony limit rozwiązania ilości anagramów na nagrodę- książkę , wynosił 20 anagramów
  zaś w klasach 2,3 i 4-30 anagramów. W konkursie odbywającym się  podczas dużych przerw oraz po zajęciach uczniów, wzięło udział 30uczestników-uczniówzklas1-4.

  Wyniki w klasach pierwszych przedstawiają się następująco:kl.1b
  1. Leon Listos-31 p.
  2.Lilianna Mrozowska-22p.
  3.Klaudia Garoń-22 p.
  4.Martyna Machula-20p.
  5.Zuzanna Ura-20 p.6.Gracjan Kucharczak-21 p.
  7.Jacek Zybała-20 p.
  8.Zofia Koterbska-18 p.

  Wyniki w klasach 2b , 3b i 4b przedstawiają się następująco: Największa liczba uczniów uczestnicząca w konkursie to  uczniowie kl. 1b-10 uczniów i kl. 2b-13 uczniów

  1.Marcelina Woźniak-50p+1
  2.Emilia Maniara- kl. 3b-50 p.+1
  3.Adrianna Radosz-50p.+1
  4.Natalia Śledź-50 p.+1
  5.Magdalena Lis-43 p.
  6.Julia Zięba-41 p.
  7.Wiktoria Ciesielczuk-41p.
  8.Zuzanna Iskra-40 p.
  9.Pola Kucharczak-40p. +1
  10.Oliwia Chodorek-37 p2
  11.Hanna Małkowska-32p.
  12.Elena Wisowska-25p.
  13.Gabriela Chmielewska- kl. 4b-25p.
  21 uczniów uzyskało ilość punktów na nagrodę książkową, 9 uczniów( z kl. 1b, 2a, 2b, 3b otrzymało zakładki za udział
  w konkursie. Nagrody otrzymali uczestnicy konkursu w dniu 18..03.2024 r.

 • 21 marzec-Światowy Dzień Poezji

                                                                                „Poezje-to coś jak kąkole
                                                                                         Zdobiąc zachwaszczają pole”

                                                               Marzec

  To marcowi zima w głowie,
  to wiosenne harce.

  Chce być lutym albo kwietniem,
  byleby nie marzec

  Śniegiem prószy, a po śniegu
  deszczem tnie ukośnie.

  Czy to wiosna? Czy to zima?
  po prostu-przedwiośnie.

  Choć z dniem każdym coraz wcześniej
  słoneczko rozbłyśnie,

  choć spod śniegu się wychyla
  najpierwszy przebiśnieg,

  marzec boczy się na wiosnę
  marzec już nie czeka

  i lodową krą odpływa
  po zbudzonych rzekach.

                                                                               Autor: Jerzy Ficowski( z tomu poezji

                                                                                                „Lodorosty i bluszczary”)

 • „Podróż do krainy książek”

  Uroczyste spotkania w bibliotece szkolnej uczniów klas 1 naszej „Jedynki”,
  połączone z Pasowaniem na Czytelnika

       Uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klas 1 , które odbywało się w dniu 5.02.2024r-
  w klasie 1b zaś 6.02.2024 r. w klasie 1a, było dla małych czytelników  podróżą poprzez bibliotekę, świat książek , które tu się gromadzi z myślą
  o czytelnikach, krainę bajek i występujące w nich postacie ,aż do spotkania z książką na jej kartach, pełnych przygód i niesamowitych ilustracji,
  krótką historią wymyśloną przez autora z pięknym przesłaniem o czytaniu , książkach w życiu ludzi ich ważnej roli w przemianie naszych wyobrażeń
  w zetknięciu  z jej treścią  oraz pasją czytania, wreszcie poszukiwaniem dróg do szczęścia i odnajdywaniem ich w książkach, przyjaźni i odwadze.
  Tacy bowiem są bohaterowie czytanej głośno podczas spotkania pierwszoklasistów w bibliotece szkolnej książki pt. „Złodziej opowieści”(autorstwa Grahama Cartera), mała dziewczynka o imieniu Oliwka, Morski Stwór, który zmienia siebie i swoje życie dzięki książkom, oraz Kapitan „statku książek”, stworzonego przez  jej bohaterów  w tej pięknej bajce, który   zabrał małych czytelników w swą niezwykłą podróż. Pierwszoklasiści musieli wpierw rozwiązać trzy zadania: poznać drogę książki od autora do czytelnika, zdobyć  wiedzę  o bibliotece i wyobrażenie o tym jaka jest różnorodność bibliotek
  i ich księgozbiorów  i na czym polega bycie jej czytelnikiem. Pomogła im w tym krótka prezentacja, układanka  oraz ćwiczenia praktyczne połączone
  z komentarzem nauczyciela-bibliotekarza. Trzecim zadaniem było przypomnienie sobie znanych tytułów bajek i ich bohaterów, za pomocą ukrytych w pudle pacynek postaci z bajek  wykonanych przez uczniów klas 1. Okazało się, że pierwszaki przygotowały jeszcze na swoje spotkanie  „Bajeczkę”,
  o znaczeniu książek( autorstwa M. Strzałkowskiej)-to wierszowana historyjka o  rezolutnym Czerwonym Kapturku i roztargnionym wilku (  przebrane za niego dziewczynki z klasy 1a oraz 1b oraz chłopcy z tychże klas przebrani za wilka). Po złożeniu uroczystej przysięgi  i pasowaniu każdego pierwszoklasisty
  na czytelnika, ich starsi koledzy i koleżanki z klas 4a i 4b przeczytali głośno historię statku, który nie tylko za sprawą  wyobraźni  słuchaczy pojawił się podczas czytania pięknego tekstu książki , ale naprawdę przypłynął do biblioteki na spotkanie z dziećmi a na jego pokładzie uczniowie klasy 4a
  i 4b wcielili się w rolę bohaterów książki. Na zakończenie czytanej oraz przedstawionej przez lektorów i aktorów historii  Kapitan „statku książek” zaprosił na swój pokład pierwszoklasistów, którzy dodatkowo zostali obdarowani skarbami Morskiego Stwora( w tej historii stał się on miłośnikiem książek)pięknymi zakładkami do książek. Pozostało jeszcze utrwalenie tej sceny  oraz wszystkich „pasażerów” statku książek na fotografii. Pamiątką  tych spotkań pierwszaków w bibliotece są także ich podpisy złożone na ręcznie wykonanym „flipcharcie”( wykonanym za pomocą szablonów projektów programu graficznego Canva) pt.„Jestem czytelnikiem biblioteki szkolnej” oraz podpisy  Wychowawców  klas 1 i pomocników nauczyciela- bibliotekarza-3 uczniów z klasy 4a-Igor, Bartosz i Marysia oraz 3 uczniów z klasy 4b-Zosia, Wiktoria i Oliwka , na tablicy pamiątkowej pt. „My notes”, którą otwierało motto tegorocznego 30 już Pasowania na Czytelnika „Ptaki mają skrzydła a ludzie mają książki”. Nagrody książkowe otrzymali pierwszoklasiści , którzy wykonali pacynki oraz mali aktorzy z klasy 1a i 1b przedstawiający bajkę o Czerwonym Kapturku.

 • „Zapachy i kolory jesieni”- podczas IX poranka czytelniczego-wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego i szkolna wystawa ich prac.

     W październiku-Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych pod hasłem„Tu kwitnie wyobraźnia”, w klasach 1-3 odbyły się poranki czytelnicze z poezją o jesieni. Przewodnikiem w spotkaniu z twórczością polskich poetów piszących dla dzieci był Robert Karwata pisarz z Lublina. Przeczytaliśmy głośno fragmenty jego opowiadań o walorach biblioterapeutycznych pisane w konwencji baśni. Poezje czytali młodszym starsi uczniowie.
  W głośne czytanie włączyli się także Wychowawcy, czytając krótkie opowiadania Roberta Karwata z jego nowej książki Kolory tęczy”, której tekst
  oraz inne materiały dźwiękowe, przesłał nam autor wyrażając zgodę na ich wykorzystanie w czasie naszych spotkań.
  Uczestnicy spotkań wybrali sobie swój wiersz spośród wysłuchanych podczas poranka wierszy, których teksty  znalazły się w jesiennym kąciku poetyckim, Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej do wybranego przez siebie wiersza. Ich prace znalazły się na wystawie a najpiękniejsze zostały wyróżnione nagrodami.
  Na kolejne spotkania w ramach IX Poranka  Czytelniczego  zaprosiliśmy najmłodszych czytelników, uczniów klas 1, którzy po raz pierwszy  odwiedzili Bibliotekę Szkolną. Ich pierwsze  spotkanie w bibliotece było trochę inne. Po zapoznaniu się z fragmentem opowiadania Roberta Karwata” „Opowieść
  o kolorach”
  , którą głośno przeczytali dzieciom ich Wychowawcy,  zwróciliśmy uwagę uczniów na miejsce ,w którym są- bibliotekę, próbując jednocześnie poruszyć ich wyobraźnię. Uczniowie przygotowali krótką scenkę do wiersza  pt. „Bajeczka”(autorka- M. Strzałkowska) przebrani za Wilka i Czerwonego Kapturka nawiązując z humorem do tematu czytania. Pierwszoklasiści również zostali zaproszeni do wykonania prac plastycznych do kilku wysłuchanych jesiennych wierszy. Wszystkie przyniesione przez dzieci prace plastyczne znalazły swe miejsce na wystawie szkolnej a najpiękniejsze prace wyróżnione zostały nagrodami książkowymi i dyplomami. Wręczenie nagród  odbyło się w dniu 21.11.2023 r. W konkursie plastycznym wzięło udział 18 uczniów klas 1-3, zgłoszono 21 prac plastycznych-ilustracji do 11 wierszy o jesieni.
  Nagrody książkowe i dyplomy wręczyła uczestnikom konkursu Pani Dyrektor Anna Przygoda. Nagrody otrzymali:

  I miejsce: Adrianna Radosz kl. 2b( ilustracja do wiersza Jeż)

                   Marcelina Woźniak- kl. 2b ilustracja do wiersza Kołysanka)

                   Hanna  Małkowska-kl. 2b-ilustracja do wierszaCzarna nocka)

  II miejsce: Julia Zięba- kl. 2b(ilustracja do wierszaCzłowiek ze złotym parasolem)

           Liliana Rządeczka- kl. 3a(ilustracja do wiersza Rudy, zielony, żółty, brązowy)

  III miejsce: Maja Bocheńska- kl. 2a(ilustracja do wiersza Drzewa)

                    Emilia Maniara- kl. 3b(ilustracja do wierszaCzłowiek ze złotym…”

                    Nikola Szewczyk- kl. 3a( ilustracja do wiersza Jesienny pociąg)

                    Antoni Seredyka- kl. 2a( ilustracja do wiersza  Chodzi jesień po lesie)

  Wyróżnienia otrzymali: Aneta Kędziora-kl. 2a, Marcel Ziółkowski-kl. 3a, Nadia Chrapek-kl. 3b, Katarzyna Krupa-kl. 2a

  Nagrody za udział otrzymali: Anastasia Baltian- kl. 2a, Laura Wielguszewska- Nowak- kl3a Antoni Łąsak-  kl. 1a, Alicja Piotrowska-kl.1a

   

 • Druga część IX Poranka Czytelniczego w klasach 1 i 2.

  W dniu 27 października odwiedziły bibliotekę szkolną uczniowie klas 2b, 2a oraz klas 1ai 1b  ze swoimi Wychowawcami.
  Świętowaliśmy udziałem w IX Poranku czytelniczym Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek pod hasłem   „Tu kwitnie wyobraźnia”.
  W klasach 2a i 2b podobnie jakw klasach 3,  przybliżyliśmy uczniom postać pisarza z Lublina, Roberta Karwata oraz jego twórczość. Uczestnicy poranka wysłuchali najpierw  wywiadu udzielonego przez pisarza do radia, w którym opowiadał o swoim pisarstwie,  o swoich czytelnikach.
  Zwracając się do nich ,czyli do dzieci, powiedział o tym,
  jak ważne w życiu są uczucia i jak mamy sobie z nimi radzić. Wychowawcy  uczestniczących w poranku klas 2 odczytali fragment opowiadania książki Roberta Karwata pt. „Kolory tęczy”. „Opowieść o kolorach” podobała się dzieciom. Potem w klimat jesiennych wierszy wprowadzili słuchaczy starsi uczniowie z klasy 7b, czytając głośno kilkanaście krótkich utworów poetyckich dla dzieci.
  Uczestnicy zachęceni do obserwacji zmieniającej się wokół nich przyrody, do odczytywania jej piękna w strofach poezji oraz poddania się własnym odczuciom, odwołania się do natury ,której są częścią oraz uruchomienia własnej wrażliwości i wyobraźni, zostali zaproszeni do wykonania prac plastycznych do  wybranego przez siebie wiersza. Chociaż czas zajęć mijał szybko, dzieci z klasy 2, próbowały odpowiedzieć na przygotowane pytania quizu, sprawdzającego uwagę słuchania i rozumienia czytanego tekstu czy też  ich odczuć po wysłuchanych strofach wierszy.

   

  W klasach pierwszych, po zapoznaniu się z fragmentem opowiadania Roberta Karwata” „Opowieść o kolorach”, którą głośno przeczytał dzieciom ich Wychowawca,  zwróciliśmy uwagę uczniów na miejsce , w którym są- bibliotekę. Krótka rozmowa z nimi, przez odpowiedzi na pytania
  takie jak np. co robimy w bibliotece? , jak poprosić bibliotekarza o wypożyczenie książki ?czego tutaj możemy się uczyć i co zdobywać?,  prowadziły
  m.in.do kojarzenia przez maluchów biblioteki, jako miejsca im przyjaznego, służącego pomocą w ich edukacji. Uczniowie klasy 1 wymienili wiele tytułów bajek , które znają . Jedna z nich w postaci wesołego wiersza nawiązującego do czytania, przedstawili nam, w krótkiej scence przebrani
  za Wilka
  i Czerwonego Kapturka pierwszoklasiści. Sprawdzaliśmy też niełatwą dla uczniów umiejętność czytania, czytając na dużym ekranie
  dwa wiersze, w których trudne słowa zastępowały obrazki. np. wiersz M. Strzałkowskiej pt.”Jesienna kura”. Potem wysłuchaliśmy kilku wierszy
  o jesieni przeczytanych przez uczniów klasy 7a. Pierwszoklasiści zostali zaproszeni do wykonania prac plastycznych do nich.
  Każdy pierwszoklasista otrzymał na zakończenie także specjalne wydanie gazetki otwierającej j się słowami: „Witajcie w gronie czytelników SP nr 1
  w Opatowie”
  , zapraszający ich do samodzielnego czytania a ich rodziców do głośnego czytania swoim dzieciom oraz płynących dla ich dziecka wielu korzyści ze stałego czytania.Wszystkie przyniesione przez dzieci prace plastyczne znajdą swe miejsce na wystawie szkolnej a najpiękniejsze prace wyróżnimy nagrodami książkowymi.

 • „Zapachy i kolory jesieni”

   

  IX Poranek Czytelniczy:

  „Zapachy i kolory jesieni”

      W dniu 23.10.2023r. odbyło się pierwsze spotkanie w Bibliotece Szkolnej z czterech  zaplanowanych w październiku-Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych pod hasłem
  „Tu kwitnie wyobraźnia” w klasach 1-3. W spotkaniu z twórczością pisarza Roberta Karwata
  o walorach biblioterapeutycznych oraz strofami poezji polskich poetów piszących dla dzieci, wzięli udział uczniowie klas 3a i 3b, ich Wychowawcy oraz nauczyciele wspomagający. Poezje czytali młodszym starsi uczniowie.W głośne czytanie włączyli się także Wychowawcy, czytając krótkie opowiadania Roberta Karwata z jego nowej książki „Kolory tęczy”( pisarz był na spotkaniu autorskim w opatowskiej ”Jedynce” w 2012 roku.) Przybliżając postać pisarza i jego twórczość, uczestnicy spotkania wysłuchali piosenek do słów jego wierszy  oraz krótkiego wywiadu z nim, w którym przedstawił  ideę  swojego pisarstwa. Robert Karwat napisał o własnej twórczości „Pisarz tylko utrwala piękno zawarte w biciu serc, w jedności człowieka i każdej żyjącej istoty z Bogiem, Wszechświatem. Temu pięknu na imię miłość”. Część poetycką wypełniły wiersze polskich poetów o jesieni, czytane przez uczniów klasy 6b, 7b i 7a. Na zakończenie pisarz Robert Karwat(jego pseudonim literacki -Habibi) dedykował naszym czytelnikom swój wiersz pt. „Uśmiechnij się”, który przeczytał uczeń klasy 7b. Uczestnicy spotkań wybrali sobie swój wiersz spośród wysłuchanych podczas poranka wierszy, których teksty  znalazły się w jesiennym kąciku poetyckim, Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej do wybranego przez siebie wiersza. Ich prace znajdą się na wystawie a najpiękniejsze zostaną wyróżnione nagrodami. Kolejne spotkania w ramach IX Poranka  Czytelniczego odbędą się w piątek, 27.10.2023 r. w klasach 2a, 2b 1a i 1b. Klasy 1a i 1b odwiedzą Bibliotekę po raz pierwszy. Dlatego ich spotkanie będzie trochę inne. Chcemy, aby poznali bibliotekę, jako miejsce pomocne im w nauce czytania, słuchania i poznawania nowych słów, poznawania takich miejsc jak biblioteki ,  miejsca otwartego i przyjaznego uczniom.
  Idea głośnego czytania
  jest znana badaczom literatury i naukowcom czy pasjonatom, którzy  swoją teorię potwierdzają licznymi badaniami
  i obserwacjami uczniów, jak również inicjują liczne akcje głośnego czytania. Jim Terlease, autor znanego na świecie opracowania
  pt. „Czytanie na głos , które rozwija dzieci i buduje relacje” stwierdza, iż głośne czytanie jest ważne i bardzo pomocne w osiągnięciu kluczowych umiejętności u  uczniów i wpływa na jego szkolny sukces , dlatego potrzeba głośno czytać uczniom w ciągu całej edukacji szkolnej. „Im więcej ktoś czyta dzieciom, tym więcej słów słyszą i zapamiętują, co poprawia zdolność rozumienia ze słuchu a tym samym zdobycie umiejętności czytania ze zrozumieniem  oraz ma wpływ na rozwijanie zainteresowania uczniów czytaniem i kojarzeniem go z przyjemnością”. Takim ambasadorem idei głośnego czytania od wielu lat w Polsce jest Fundacja ABCXXI, „Cała Polska czyta dzieciom” a wśród nich znana jej twórczyni  Irena Koźmińska. Rodzaj literatury wybrany do głośnego czytania podczas poranka okazał się trafny. Uczniowie z uwagą

  i zainteresowaniem słuchali zarówno fragmentów opowiadań-baśni Roberta Karwata, jak również nie łatwych dla dzieci, jako  forma wypowiedzi literackiej, utworów poetyckich.

 • Lektury Szkolne-r.szk. 2023/2024

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  w kl. 1-3-SP

  Dostępne w bibliotece szkolnej , zaznaczone lektury z wolnym dostępem także  na portalach internetowych
  w postaci e-booków lub audiobooków.

  Kl. 1.
  Lektury w postaci tekstów zawartych w podręcznikach szkolnych do wspólnego czytania

  Kl. 2.

  1.Andersen H. C. Brzydkie kaczątko/Wolne Lektury/
  2.Kosmowska B. Dziewczynka z parku
  3.Kasdepke G. Detektyw Pozytywka
  4.Wawiłow D. Najpiękniejsze wiersze
  5.Lindgren A. Dzieci z Bullerbyn
  6.Bednarek J. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek/ czterech prawych i sześciu lewych/
  7.Andersen H. Ch. Baśnie np. „Calineczka”
  8.Parlak D. Kapelusz Pani Wrony
  9.Terklikowska M. Drzewo do samego nieba
  10.Wierzbicki Ł. Afryka Kazika
  11.Brzechwa Jan. Brzechwa dzieciom

  Kl. 3
  1.Papuzińska J. Asiunia
  2.Pałasz M. Sposób na Elfa
  3.Kruger M. Karolcia
  4.Andersen H. Ch. Dziewczynka z zapałkami/Wolne Lektury/
  5.Jaworczakowa M. Oto jest Kasia
  6.Andersen H. Ch. Królowa Śniegu/Wolne Lektury/
  7.Frączek A. Rany Julek. O tym, jak Julian Tuwim został poetą
  8.Lofting H. Doktor Dolittle i jego zwierzęta
  9.Pisarski R. O psie , który jeździł koleją

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  na j. polskim w kl. 4-8-SP

  Dostępne w bibliotece szkolnej , zaznaczone lektury z wolnym dostępem także  na portalach internetowych
  w postaci e-booków lub audiobooków.

   Kl. IV

  Lektura obowiązkowa
  1.Brzechwa J..Akademia pana Kleksa .
  2.Goscinny René. Sempé Jean Jacques.Mikołajek/lektury.gov.pl/
  3. Lewis C.S. Opowieści z Narnii. Lew , czarownica, stara szafa./lektury.gov.pl/
  4. Ignacy Krasicki, wybrane bajki;

  Lektura uzupełniająca
  5.Burnett F.H..Tajemniczy ogród. /Wolne Lektury/
  6.  Carlo Collodi, Pinokio;
  7.Bolesław Leśmian, Klechdy sezamowe;
  8.Korczak J. Król Maciuś Pierwszy/Wolne Lektury/

  Kl. V

  Lektura obowiązkowa
  1.Lewis C. S. Opowieści z Narnii . Lew, czarownica i stara szafa /lektury.gov.pl/
  2.Christa. J. Kajko i Kokosz. Szkoła latania/komiks/
  3.Molnar. F. Chłopcy z Placu Broni./ lektury.gov.pl/
  4.Prus B. Katarynka. /Wolne Lektury/
  5.H.Sienkiewicz.Janko Muzykant. /Wolne Lektury/
  6. Mickiewicz A.Pan Tadeusz/ zwyczaje i obyczaje/;/Wolne Lektury/
  7. Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny;
  8. Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego;
  9. Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, o Syzyfie, o Demeter Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce;
  10. Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie;
  11. Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie;
  12. Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek, Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce;
  13. Wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego oraz pieśni i piosenki patriotyczne.

   Lektura uzupełniająca
  14.„Nazywam się… Chopin”/seria wydawnicza/
  15.Musierowicz M. Wybrana powieść
  16.Niziurski E. Sposób na Alcybiadesa
  17.Twain M. Przygody Tomka Sawyera. /Wolne Lektury/
  18.Olaf Fritsche. Skarb Troi;
  19.Kozioł Marcin.Skrzynia władcy piorunów.
  20.Maleszka A. Magiczne drzewo.

  Kl. VI

  Lektura obowiązkowa
  1.Mickiewicz A..Pan Tadeusz. /Wolne Lektury/
  2.Tolkien John Ronald Reuel. Hobbit, czyli tam i z powrotem
  3.SienkiewiczHenryk. W pustyni i w puszczy/Wolne Lektury/

  Lektura uzupełniająca.
  4.Kosik R.  Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
  5.Makuszyński K. Wybrana powieść
  6.Montgomery L. M. Ania z Zielonego Wzgórz
  7.Musierowicz M. Opium w rosole.
  8.Kipling J.. R. Księga dżungli/Wolne lektury/
  9.Jurgielewiczowa Irena. Ten obcy.
  10.Dumas Aleksander. Trzej Muszkieterowie

   Kl. VII

  Lektura obowiązkowa
  1.Dickens Charles. Opowieść wigilijna
  2.Fredro Aleksander. Zemsta/Wolne Lektury/
  3.Sienkiewicz Henryk. Quo vadis, Latarnik //Wolne Lektury/
  4.Kochanowski J. Wybór fraszek/Wolne Lektury/
  5.Mickiewicz A. Dziady cz. 2/Wolne Lektury/
  6.Słowacki Juliusz. Balladyna/Wolne Lektury/
  7.Exupery A. de S., Mały Książę
  8. Ignacy Krasicki, Żona modna;
  9. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość);

  Lektura uzupełniająca

  10.Hemingway E. Stary człowiek i morze
  11. Wańkowicz M. Ziele na kraterze. Tędy i owędy.
  12. Sławomir Mrożek, Artysta;
  13. Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż). Bitwa o Monte Cassino (fragmenty),
  14. Wybrane wiersze poetów wskazanych w klasach IV–VI, a ponadto Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca.

  kl. VIII
  Lektura obowiązkowa
  1.Kamiński Aleksander. Kamienie na szaniec
  2.Mickiewicz A. Pan Tadeusz.
  3.Żeromski S. Syzyfowe prace
  4.Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość);

  Lektura uzupełniająca

  5.E.E. Schmitt. Oskar i pani Róża.
  6.Lancorońska K. Wspomnienia wojenne (fragmenty)
  7. Białoszewski M. Pamiętnik z powstania warszawskiego(fragmenty)
  8. Agatha Christie, wybrana powieść kryminalna( np. Klątwa starej stróżki)
  9.Nicolas Sparks, Jesienna miłość;;

   

 • Nasza szkoła otrzymała certyfikat oraz nagrodę w postaci pakietu książek!

  W  V edycji Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej inicjowanej przez „Bibliotekę w Szkole”pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam „ oraz  przeprowadzonej w dniu 7 czerwca 2023 roku wzięło udział 2338 placówki w tym w szkoły  takie jak nasza”Jedynka”. Jak opisaliśmy to wydarzenie wcześniej, koordynatorem akcji
  w szkole była Biblioteka Szkolna we współpracy ze Świetlicą Szkolną oraz Wychowawcami  klas od 0 do 3, Dyrekcją szkoły i pracownikami obsługi. Uczestniczyli w naszej akcji szkolnej przedstawiciele Rodziców naszych uczniów oraz redakcja Radia Opatów. Spośród tylu uczestników, którzy tak jak my wysłaliśmy
  do organizatora sprawozdanie, zdjęcia i nagranie wiadomości lokalnej stacji Radia Opatów mówiące o  naszym wydarzeniu.
  Zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem i nagrodą w postaci książek. Dziękując wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania zajęć czytelniczych połączonych z zabawą w planety układu słonecznego na boisku szkolnym dzielimy się tą radosną wiadomością, że nasza akcja została dostrzeżona przez organizatorów i nagrodzona wśród 24 placówek. Naszą akcją czytelniczą nawiązaliśmy także do obchodów
  Roku Mikołaja Kopernika, wielkiego polskiego Uczonego i Astronoma.
  Wszystkim serdecznie dziękujemy.

  dyplom_dla_placowki(2)

  https://czytamy.org/sprawozdanie/2023/13147/Szkola-Podstawowa-nr-1-im-gen-bryg-Stanislawa-Gano

  Wszystkie działania  naszej szkoły są zapisane  na naszym koncie portalu organizatora :czytamy.org. można nas znaleźć przy pomocy mapy uczestników V edycji akcji wpisując nazwę naszej miejscowości i naszego województwa i są ogólnodostępne w sieci.

  A oto pełna lista nagrodzonych placówek:

  Pełna lista nagrodzonych placówek

  # Miejscowość Nazwa szkoły Nagroda
  1 Barciany Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mołtajnach Książki
  2 Białystok Szkoła Podstawowa nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Białymstoku Książki
  3 Bielsko-Biała ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI Książki
  4 Busko-Zdrój Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju Najlepsza relacja
  5 Częstochowa Miejskie Przedszkole nr 14 w Częstochowie Najlepsze zdjęcie
  6 Dolsk Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku Książki
  7 Gdynia IX Liceum Ogólnokształcące i. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni Książki
  8 Jaroszówka Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaroszówce Książki
  9 Lipowina Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej Książki
  10 Mikołów Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie Bujakowie Najciekawsza realizacja – ponad 150 osób
  11 Olsztyn Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 5 Książki
  12 Opatów Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano Książki
  13 Ostrowiec Świętokrzyski Miejska Biblioteka Publiczna Książki
  14 Oświęcim Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 Książki
  15 Pałecznica Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy Książki
  16 Piaseczno Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piasecznie Książki
  17 Siewierz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu Książki
  18 Sławatycze Zespół Szkół w Sławatyczach im. J.I.Kraszewskiego Książki
  19 Strzelin Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu św. Celestyna Najciekawsza realizacja – poniżej 150 osób
  20 Szczytno Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie Książki
  21 Wałbrzych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. J. Kochanowskiego w Wałbrzychu Książki
  22 Wołczyn Zespół Szkół w Wołczynie Książki
  23 Wrocław Przedszkole nr 56 „Niezapominajka” Najciekawsza realizacja – przedszkola
  24 Wysokie Mazowieckie Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica Książki
 • Biblioteka Szkolna wita w Nowym Roku szkolnym 2023/224

  Podręczniki szkolne- darmowe rozdane!

  Od  dnia 29.08 do 13.09 trwały intensywne prace nad przyjęciem, księgowaniem oraz rozprowadzaniem podręczników szkolnych  wraz z zeszytami ćwiczeń

  w klasach I-III  oraz IV- VIII. Na podstawie przygotowanej dokumentacji wydano 2515 sztuk podręczników oraz 2140 zeszytów ćwiczeń.

  Łącznie ok. 4655 darmowych podręczników.Dziękujemy wszystkim,którzy byli włączeni w akcję oraz wszystkim pomocnikom wolontariuszom.

 • 7 czerwca znów razem czytaliśmy!

       Po raz drugi  uczniowie wraz z Rodzicami ze  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. Bryg. St. Gano w Opatowie włączyli się do kolejnej V edycji Ogólnopolskiej Akcji „Jak nie czytam, jak czytam”,pod patronatem miesięcznika n- li bibliotekarzy „Biblioteki w Szkole”,która jest jedną
  z najpopularniejszych akcji czytelniczych w Polsce. Jej celem jest promocja czytania w prosty, radosny sposób. Akcji towarzyszy próba bicia rekordu liczby osób czytających w jednym momencie lub inne formy zajęć i spotkań, którym przewodzi wspólne czytanie. Nasza szkoła brała udział
  w II edycji akcji w 2017 r.W ubiegłym roku w akcji wzięło udział 406 825 osób.  Do V edycji zgłosiło się ponad 3 tysiące instytucji. Organizatorzy zachęcali także
  do różnych form zajęć i spotkań, którym towarzyszyłoby wspólne czytanie.W ramach naszego udziału w akcji uczciliśmy  wielkiego polskiego astronoma –rok 2023, to także rok Mikołaja Kopernika.  Poprzez wspólne czytanie w bibliotece szkolnej, oglądanie filmików, rozwiązywanie zadań   przybliżyliśmy najmłodszym czytelnikom klas 1-3 a nawet naszym przedszkolakom z zerówek postać Mikołaja Kopernika.Czytali Wychowawcy, czytały dzieci, czytali Rodzice.

  Aby wzbogacić zajęcia wspólnego czytania i zdobywania wiedzy o Mikołaju Koperniku i jego teorii heliocentrycznej oraz planetach Układu Słonecznego zorganizowaliśmy na placu szkolnym  zabawę ruchową w „Planety Układu Słonecznego”, w której wzięło udział ponad 100 uczniów z klas zerowych oraz klas 1-3. Uczniowie , którzy chcieli zamanifestować ,że czytanie jest ważne, przygotowali transparent z hasłem akcji czytelniczej, a organizatorzy inne niespodzianki zachęcające do sięgnięcia po książkę  i do czytania  mi.in. „mobilne biblioteczki” wykorzystując szafkę na kółkach i dziecięcy wózek  z koszem ciekawych lektur oraz kosze z książkami oznaczone działami, dokonując recyklingu starych sprzętów i przekształcając je na biblioteczki, których użyteczność mogli poznać nasi czytelnicy. Każda klasa przygotowała swoją planetę, z których utworzyliśmy  nasz Układ Słoneczny z orbitami na podłożu boiska szkolnego. Do przygotowania naszej zabawy włączyło się  i wzięło w niej udział ponad 100 uczniów, 15 nauczycieli, 4 pracowników z obsługi  oraz 6 rodziców uczniów klas1. Uczestnikom zabawy zapewniliśmy nagłośnienie,rodzicom i nauczycielom stolik z kawą  z  żołędzi i słodyczami  oraz ciekawą lekturę a wszystkim uczestnikom wiele wrażeń.
  Zajęcia odbywały się
  w czterech grupach, zerówki, klasa 1a razem z klasą 3b, klasa 1b razem z klasą 3a oraz dwie klasy 2.Wszyscy uczniowie bawili się dobrze i cieszyli się z odbieranych nagród w postaci książek, gadżetów i zakładek do książki, które pozyskaliśmy od zaprzyjaźnionych księgarni i hurtowni:
  ( „Odeon” z Ostrowca Św. o/Opatów,oraz Księgarni i Hurtowni Tuliszków jak również hurtowni „Signal”)

  Na dolnym korytarzu szkoły pojawiła się wystawa plakatów promujących czytanie, które przez wiele lat stanowiły załączniki do otrzymywanego czasopisma „Biblioteka w Szkole” oraz wystawka naszych książek związanych z Mikołajem Kopernikiem i Kosmosem, którą przygotowali we współpracy Nauczyciel-bibliotekarz i Wychowawca Świetlicy. Nasze spotkanie zostało też zarejestrowane przez lokalną stację Radia Opatów, przez jego reportera ,który uczestniczył w spotkaniu jednej grupy uczniów.Informacja o wydarzeniu ukazała się następnego dnia w wiadomościach Radia Opatów. Czytaliśmy wspólnie i bawiliśmy się od 8.00 do 11.30.Dziękujemy wszystkim uczestnikom, pomocnikom i sympatykom tej akcji w Szkole. Jej inicjatorem była Biblioteka Szkolna a wspierała ją organizacyjnie dyrekcja szkoły, grupa nauczycieli, wychowawców i jej pracowników.

   

 • Tydzień Bibliotek 2023

  Spotkanie warsztatowe o miejscowych bibliotekach

  15 maja 2023r.  odbyło się w PiMGBP im. St. Czernika
  w Opatowie spotkanie warsztatowe o miejscowych bibliotekach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 7a Opatowskiej Jedynki wraz z opiekunem nauczycielem bibliotekarzem panią Izabelą Bajak. Celem spotkania warsztatowego było poznanie miejscowych bibliotek i ich działań podejmowanych dla rozwijania czytelnictwa. Swoje prezentacje przedstawili Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej Marek Lis, Dyrektor PiMGBP im. St. Czernika
  w Opatowie Danuta Szypulska oraz bibliotekarka Agnieszka Śliwa. Na koniec nauczyciel-bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S.. Gano w Opatowie , pani Izabela Bajak przedstawiła działania Biblioteki Szkolnej Jedynki prezentując stronę internetową biblioteki (www.bibliotekaopatow.pl). Zgromadzona młodzież zapoznała się
  z funkcjonowaniem bibliotek, ich charakterem i zasadami korzystania z nich. Nawiązała się rozmowa o książkach i czytaniu
  w obecnej rzeczywistości dominacji mediów i nośników cyfrowych. Uczniowie mieli też okazję zwiedzić Bibliotekę Publiczną, przeglądając księgozbiór miedzy regałami biblioteki.

 • Już 7 czerwca znów razem czytamy!

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Akcji „Jak nie czytam, jak czytam”,
  pod patronatem miesięcznika n- li bibliotekarzy „Biblioteki w Szkole”. To już V edycja akcji.
  Braliśmy udział w 1 edycji w roku 2016.

  W ramach naszego udziału w akcji uczcimy  wielkiego polskiego astronoma –rok 2023,
  to także rok
  Mikołaja Kopernika. Chcemy zachęcić maluchy do poznawania Kosmosu udowodnić, że astronomia to naprawdę wspaniała nauka, która jest oknem na wszechświat i jego tajemnice.  Poprzez wspólne czytanie w bibliotece szkolnej, oglądanie filmików, rozwiązywanie zadań  chcemy przybliżyć najmłodszym czytelnikom klas 1-3 a nawet naszym przedszkolakom z zerówek postać Mikołaja Kopernika. Będziemy czytać, sprawdzać swoją wiedzę a następnie zaprosimy
  na placu szkolnym do wspólnej zabawy ruchowej w „Planety Układu Słonecznego”, podczas  której będziemy także zachęcać jej uczestników  do czytania sięgając po książkę z „mobilnej biblioteczki.”Chcemy zaprosić także Rodziców uczniów klas 1 do naszej zabawy( na 1 i 2 godzinie lekcyjnej) .Na dolnym korytarzu szkoły pojawi się wystawa plakatów promujących czytanie a w bibliotece wystawka naszych książek związanych

                                                                                                         z Mikołajem Kopernikiem.              Poznajemy teorię Mikołaja Kopernika

   

  Szczegóły akcji znajdują się na stronie www.czytamy.org  .Tam też zgłosiliśmy udział naszej szkoły
  w akcji( jako 979 placówka  w Polsce!). Akcja polega m.in. na promowaniu czytania i zgromadzeniu jak największej ilości czytających.
  Odbywać się będzie w całej Polsce 7 czerwca -oficjalnie o godz. 10.00.

  Nasz harmonogram: ( akcja w klasach 0 i 1-3), wystawy dostępne dla wszystkich uczniów i nauczycieli

  7 czerwca: godz. od 8.00 do11.30

  Godz. 8.00-kl. 0 a i 0 b- w bibliotece i na placu szkolnym oraz jako widzowie i uczestnicy akcji klasy 3a i 3b- na placu szkolnym.
  Godz. 9.00-kl. 1a i 3b w bibliotece i na placu szkolnym oraz Rodzice jako widzowie i uczestnicy akcji
  na placu szkolnym
  Godz. 9.50-kl. 1b i 3a bibliotece i na placu szkolnym oraz Rodzice jako widzowie i uczestnicy na placu szkolnym
  Godz.10.45-kl. 2ai 2b-w bibliotece i na placu szkolnym.
  jak-czytam-logo jak-czytam-logo(3)

  Dok1-plakat

  Jak nie czytam jak czytam 2023 – regulamin

  Scenariusz zajęć dla kl

 • Światowy dzień Poezji w Bibliotece

   

  21 marzec-to pierwszy Dzień Wiosny- w tym Dniu obchodzimy Światowy Dzień Poezji

  W bibliotece szkolnej zagościł niecodzienny kącik poezji Oliwii Kot, uczennicy klasy 8a, który nazwała ona kącikiem „Ożywić poezję”, Oliwia jest bardzo wrażliwą i troszkę nieśmiałą osobą,ale to już nie pierwsza prezentacja jej własnej twórczości w szkole. Oliwia zechciała w Światowym Dniu poezji przeczytać nam jeden ze swoich wierszy pt. „Artysta”

   

   

 • Pierwszaki znów w bibliotece

  Zabawa czytelnicza  z  „kalendarzem adwentowym”

      Zabawa czytelnicza pod hasłem „Co wiesz o książkach i bibliotece?” trwała od 1 grudnia do 22 grudnia. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie klasy 1a i 1b. Udział w niej polegał na udzieleniu odpowiedzi na przygotowane 24 pytania sprawdzające zdobyte i zapamiętane z zajęć  Pasowania
  na Czytelnika  wiadomości o książkach i bibliotece. Odpowiedź na  pytanie  przygotowane
  na każdy dzień grudnia dla każdego pierwszoklasisty  było okazją do otrzymania słodkiej „nagrody” ukrytej w kalendarzu adwentowym. Pierwszoklasiści z radością uczestniczyli w tej zabawie oczekując zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i mogli poczuć się już prawdziwymi czytelnikami  biblioteki .

 • Wręczenie nagród Pierwszakom za konkurs czytelniczy „Jak Wojtek został strażakiem”

   

  Oto uczestnicy pierwszego  konkursu czytelniczego z lektury „Jak Wojtek został strażakiem”.
  1.Julia Zięba- kl. 1b-20,5 pkt.-I miejsce
  2.Wiktoria Ciesielczuk- kl. 1b-19 pkt.-II miejsce
  3.Ziemowit Benit- kl. 1b-19 pkt.-II miejsce
  4.Antoni Seredyka- kl. 1a-17,5 pkt.-III miejsce
  5.Krystian  Koziarski -kl. 1a-16.5 pkt.-III miejsce
  6.Maja Bocheńska- kl. 1a-16 pkt.
  7.Zuzanna Iskra- kl. 1b-16 pkt.
  8.Magdalena Lis- kl. 1b-15 pkt.
  9. Leon Kwiatek- kl. 1a-14 pkt.

     Wszyscy uczestnicy konkursu odważnie zmierzyli się z przygotowanym dla nich testem i wykazali się także bardzo dobrą znajomością lektury.
  Drobne potknięcia , które popełnili, także w poprawnej pisowni wyrazów, również były oceniane, mimo iż  pierwszoklasiści dopiero uczą się pisowni, więc małe błędy mogą im się zdarzyć. To ćwiczenie na pewno ich zachęci zarówno do następnej lektury  oraz  wprawi do nauki niełatwej pisowni naszego języka ojczystego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe z funduszy pozyskanych od sponsora, właściciela firmy Pana Marka Kędziory z Opatowa. Prace plastyczne wykonane przez uczniów są zaprezentowane na wystawce pokonkursowej zaś dyplomy
  i nagrody książkowe  wręczone zostały przez Panią Dyrektor Annę Przygodę w dniu 20.12.2022 r. w Bibliotece Szkolnej.

 • „Jak Wojtek został strażakiem”-pierwszoklasiści na konkursie

             Konkurs czytelniczy dla uczniów klas 1 pt. „Jak Wojtek został strażakiem”

   Pierwszy konkurs czytelniczy dla uczniów klas 1 został ogłoszony z okazji uroczystego Pasowania na Czytelnika. Przygotowaniem do konkursu była wizyta pierwszoklasistów w bibliotece, w czasie której wysłuchali oni głośno czytanego  utworu Czesława Janczarskiego  pt. „Jak Wojtek został strażakiem” (w postaci audiobooka  połączonego z oglądanymi przez uczniów klas 1 slajdami
  na ekranie). Wychowawcy klas 1 zdecydowali , iż w konkursie pisemnym z lektury wezmą udział uczniowie, którzy potrafią już samodzielnie czytać, aby przeczytać polecenia do przygotowanych
  w teście zadań i napisać odpowiedzi .Konkurs odbywał się w bibliotece szkolnej w dniach 9.12.2022r -12.12.2022r. Wzięło w nim udział
  5 uczniów z klasy 1b i 4 uczniów z klasy 1a.Uczniowie mieli zadanie wykonać test pisemny  z 6 zadaniami zamkniętymi , 2 zadaniami  otwartymi  związanymi z treścią lektury oraz napisać gdzie znajduje się najbliższa uczniom straż pożarna oraz narysować  remizę strażacką w swojej miejscowości. Na wykonanie zadań uczniowie mieli 45 minut. Prace konkursowe sprawdziła komisja konkursowa: Małgorzata Rysiak -N-l bibliotekarz, Wychowawca klasy 1a-Urszula Wosik, Wychowawca klasy 1b-Magdalena Stępień i  Izabela Bajak -N-l bibliotekarz

 • „Co wiesz o książkach i bibliotece?” -zabawa oraz konkurs czytelniczy z lektury dla Pierwszoklasistów

  „Co wiesz o książkach i bibliotece?”-
  choinkowa zabawa świąteczna małego czytelnika

     Biblioteka Szkolna zaprasza uczniów klasy 1 a i 1 b do udziału
  w świątecznej zabawie czytelniczej, pytanie o książkach i czytaniu  rozpoczniemy  w dniu 1.12.2022 r. naszą zabawę.
  Z „choinkowym kalendarzem  adwentowym” i pytaniem  spotkacie się co dzień  do 22 grudnia w  klasach 1 a i 1 b.

  Regulamin konkursu czytelniczego dla uczniów klas 1 do lektury:
  „Jak Wojtek został strażakiem?”

   1.Przygotowaniem do konkursu było głośne odczytanie fragmentu książki: „Jak Wojtek został strażakiem” i wysłuchanie całego utworu
  z audiobooka  w czasie wizyty pierwszaków w bibliotece.
  2.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie chętni , wyznaczeni przez wychowawcę klasy z uwagi na opanowaną już umiejętność czytania.
  3.Konkurs pisemny ma formę testu wyboru,  do którego uczestnik załącza pracę plastyczną, wykonaną w czasie konkursu.
  4.Konkurs będzie odbywał się w dniu 9.12.2022r., dla uczniów z klasy 1bi w dniu 12.12.2022r. dla uczniów z klasy1 a- w bibliotece szkolnej.
  5.Konkurs oceni komisja w składzie: Małgorzata Rysiak- n-l bibliotekarz, Izabela Bajak- n-l bibliotekarz oraz Wychowawcy: klasy 1a Urszula Wosik oraz klasy1b- Magdalena Stępień.
  6.Uczestnicy konkursu z największą ilością uzyskanych punktów otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów.

   

   

 • Uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klas 1

       We wtorek dnia 29.11.2022r. do Biblioteki Szkolnej  przybyli Pierwszoklasiści ze swoimi Wychowawczyniami na spotkanie ,  w czasie którego  zdobywali wiedzę na temat książki i biblioteki oraz zostali pasowani na czytelników. Uczniowie klasy pierwszej mieli wykonać trzy zadania.
  Poznali „drogę książki od autora do czytelnika”, aby dowiedzieć się, jak książka trafia do rąk czytelnika oraz  poznać zawody z nią związane. Sprawdzianem  ich wiedzy jak również uważnego słuchania  tekstów przedstawionych na planszach, było prawidłowe uporządkowanie czynności
  i zawodów związanych z książką jak również   wspólne rozwiązanie krzyżówki o różnych zawodach, którą to zabawę poprowadziły uczennice z klasy 8c, Zuzia i Karolina.  Jako autorka opowiadania „Sposób na skrzata” zaprosiła  uczniów do swojej lektury uczennica klasy 8a Oliwia. W drugim zadaniu uczniowie klas 1 dowiedzieli się więcej o bibliotece oraz o tym jak szanować książki.
  Trzecim zadaniem było odgadnięcie tytułów bajek z wylosowanych kart z wyrazami i rysunkami związanymi z tytułem bajki. Wychowawczynie
  klas 1a i 1b odczytały wiersz Wandy Chotomskiej pt. „Za górami, za lasami”, w którym niedokończone rymy miały dopowiedzieć dzieci .Autorka wiersza  pomieszała w tym wierszu  różne zawody i czynności z nimi związane. Uczniowie świetnie poradzili sobie z wszystkimi zadaniami
  ,aby  na koniec spotkania złożyć uroczystą przysięgę a następnie zostali pasowani na czytelników biblioteki. Wszyscy  nowi czytelnicy otrzymali  karty czytelnika, aby samodzielnie korzystać ze zbiorów biblioteki oraz pamiątkowe egzemplarze specjalnej gazetki „Wieści biblioteczne”, zakładki
  do książki jak również książeczki-kolorowanki  na temat różnych zawodów . Zostali też zaproszeni do udziału w pierwszym konkursie czytelniczym
  do książki  Czesława Janczarskiego „Jak Wojtek został strażakiem”. W uroczystym Pasowaniu uczestniczyła Pani Dyrektor, Wychowawcy klas 1a i 1b
  a zajęcia te przeprowadziły nauczycielki- bibliotekarki z pomocą uczennic klas 8.

 • Pierwszoklasiści w Bibliotece

    W dniu 17.11.2022 roku w Bibliotece Szkolnej  gościli uczniowie klas 1, którzy z ciekawością od rozpoczęcia roku szkolnego zaglądali do biblioteki. Bibliotekarki zaprosiły więc ich do biblioteki w grupach klasowych z wychowawcami,  aby wysłuchali głośnego czytania początkowego fragmentu
  i audiobooka do książki „Jak Wojtek został strażakiem” Czesława Janczarskiego. Jest to dawna lektura do klas 1, ale pierwszoklasiści wysłuchali jej z uwagą, obejrzeli animacje w tle słuchanego utworu a następnie  odgadli przygotowane do tekstu zadania. Uczniowie zostali zaproszeni do udziału w pierwszym  konkursie czytelniczym, który odbędzie się po Pasowaniu na Czytelnika. Rodzice pierwszoklasistów otrzymali poprzez dziennik elektroniczny specjalny list od bibliotekarzy i wychowawców klas 1, zachęcający do wspólnego czytania z dzieckiem oraz potrzebne linki do ciekawych stron np. Fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom” oraz informację o planowanym
  w dniu 29.11.2022r. uroczystym przebiegu Pasowania na Czytelnika uczniów klas 1.

 • „Czytanie dla pokoju”

  „Czytanie dla pokoju” –MMBSz 2022

    Październik -Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w roku 2022 w Szkole Podstawowej nr 1 przebiegał pod hasłem „Czytanie dla pokoju”. Najważniejszym wydarzeniem był VIII Poranek z książką,  dla grup klasowych -klas 2 i klas 3, które przyszły na spotkanie
  w bibliotece szkolnej na zajęcia czytelnicze związane z lekturą Joanny Papuzińskiej „Asiunia”. Mali czytelnicy wysłuchali audiobooka połączonego
  ze slajdami ilustracji do książki, wyświetlanymi na ekranie, oraz obejrzeli zwiastun aplikacji do utworu „Asiunia” i „Mój tato szczęściarz” stworzony przez  Muzeum Powstania Warszawskiego. Czytelnicy dowiedzieli się kim była autorka tych i wielu innych książek dla dzieci, Joanna Papuzińska, mogli obejrzeć wystawkę jej książek oraz wykonać pracę plastyczną w nawiązaniu do tematu  poranka, w którym uczestniczyli. Autorzy rysunków otrzymali zakładki do książki.Uczniowie klas 1-3 zostali zaproszeni do udziału w zabawie czytelniczej „Znajdź drogę do biblioteki”
  Idąc za żółtymi strzałkami  z tekstem wiersza  w „chmurkach”. Kiedy dotarli do biblioteki,po odgadnięciu wybranej zagadki otrzymywali zakładkę
  do książki. Starsi czytelnicy mogli wziąć udział  w zabawie  „Jesienne liście z książką”. Na kolorowych liściach z brystolu umieszczone zostały wyrazy „książka”, w różnych językach.  Po odgadnięciu języka każdego wyrazu i prawidłowym odczytaniu go,  uczestnik zabawy  otrzymywał
  w bibliotece zakładkę do książki. Wcześniej mógł skorzystać ze słownika języka obcego lub z wyszukiwarki internetowej komputera.

   

 • Stan czytelnictwa w Polsce według najnowszych badań Biblioteki Narodowej

  Biblioteka Narodowa ogłosiła wstępne wyniki badania czytelnictwa, przeprowadzone w marcu 2022 r. Badania takie BN prowadzi systematycznie od dawna. Przed pandemią od kilku lat wyniki były stabilne (z wahnięciami w granicach błędu statystycznego) i wynikało z nich, że ok. 38-39 proc. badanych (osób w wieku powyżej 15 lat) deklaruje przeczytanie w roku jednej książki. W pierwszym roku pandemii (2020) odsetek czytających skoczył (trochę nieoczekiwanie) do 43 proc., a  w  2021 r. spadł do 34  proc.
  Ostatnie badanie, przeprowadzone w  nietypowym terminie, miało na celu sprawdzenie, czy ten trend spadkowy jest trwały. Okazuje się, że nie. Jak wyjaśniają autorzy badań: „Czytelnictwo w Polsce wróciło do poziomu sprzed pandemii (…). Odnotowany w 2020 roku niewielki wzrost nie stał się początkiem trendu wzrostowego. Ograniczenia pandemiczne, w  tym edukacja szkolna dzieci w domu i praca zdalna, w pierwszym roku pandemii przyniosły nieco większe zainteresowanie czytaniem, w drugim zauważalne zmęczenie”.
  Z badań wynika zależność między czytelnictwem i sytuacją materialną respondentów.Wśród osób, które uważają, że ich sytuacja jest dobra lub bardzo dobra, czyta 48-64 proc.
  Książka tradycyjna (papierowa) wciąż zdecydowanie dominuje. Tylko ok. 5 proc. czytelników deklaruje lekturę książek w postaci cyfrowej. A słuchanie audiobooków – 7 proc. z nich.Najczęstszym źródłem czytania książek są zakupy (39 proc.) oraz pożyczanie w kręgu rodziny lub znajomych (32 proc.). W porównaniu z 2019 r. spadł odsetek osób wypożyczających książki w  bibliotece publicznej (z 18 do 13 proc.). Wzrósł natomiast (z 5  do 7 proc.) udział bibliotek szkolnych (trzeba jednak zauważyć, że badaniem objęte są osoby powyżej 15. roku życia, więc liczba uczniów wśród grupy objętej badaniem jest niewielka) (red)-cyt. za: www.bibliotekawszkole.pl

   

 • Biblioteka Szkolna informuje w związku z nadchodzącym zakończeniem roku szkolnego 2021/2022

  Zasady funkcjonowania Biblioteki  Szkolnej SP nr 1  w procedurze zwrotu podręczników  i książek w r. szk. 2021/2022

  W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 konieczne jest rozliczenie uczniów z podręczników szkolnych i książek wypożyczonych z biblioteki.Procedura zwrotu podręczników musi uwzględniać zachowanie zasad bezpieczeństwa  uczniów i nauczycieli oraz zastosowanie środków  bezpieczeństwa i ochrony osobistej obowiązujących w szkole.
  -Wychowawcy klas zostają poinformowani o  nie zwróconych przez uczniów książkach wypożyczonych z biblioteki w r. szk. 2021/2022.
  -uczniowie oddają książki  zapisane na kartach czytelnika indywidualnie w pomieszczeniu biblioteki szkolnej w czasie nie pokrywającym się
  z harmonogramem zwrotu podręczników lub podczas zwrotu podręczników przez poszczególne klasy.
  -uczniowie oddają podręczniki  w terminach uzgodnionych przez wychowawcę z nauczycielem-bibliotekarzem/harmonogram zwrotu podręczników/
  -w celu bezpieczeństwa w pomieszczeniu zwrotu podręczników jednocześnie może przebywać 3 uczniów z zachowaniem bezpiecznej odległości.
  -wskazane jest dezynfekować dłonie przed wejściem do pomieszczenia zwrotu podręczników, jak również  ewentualnie zabezpieczać usta i nos maseczką.
  – po zdaniu podręczników przez klasę  dokonujemy dezynfekcji  biurka i wietrzenia  sali.
  -w pomieszczeniu zwrotu podręczników może przebywać Nauczyciel-bibliotekarz, Nauczyciel wspomagający lub  Wychowawca klasy.
  -w przypadku nieobecności ucznia danej klasy lub braku jakiegoś podręcznika zostaje uzgodniony z Wychowawcą i Nauczycielem-bibliotekarzem dodatkowy termin zwrotu.
  -w przypadku zagubienia podręcznika/ lub jego zniszczenia/ Wychowawca klasy  i uczeń zostanie poinformowany  o konieczności wpłaty wartości podręcznika przez ucznia.
  – w przypadku zagubienia książki/ zniszczenia/ uczeń obowiązany jest zwrócić  do biblioteki inną książkę o tej samej lub wyższej wartości antykwarycznej.

   

   

 • Rozdanie dyplomów i nagród za konkursy czytelnicze dla uczniów klas 2 i 3

  W dniu 23.05.2022 r. uczestnicy konkursów czytelniczych  z klas 2 i 3 otrzymali  dyplomy i nagrody książkowe , które wręczyła Pani Dyrektor Anna Przygoda. Organizatorem konkursów,
  które zrealizowane zostały w ramach działań projektu NPRCZ na lata 2021-2025 była Biblioteka Szkolna. Wyniki konkursów zostały podane w sprawozdaniach. Biblioteka dziękuje za udział uczniom kl. 2 (10 uczestników) i kl. 3(7 uczestników) oraz ich Wychowawcom za ocenę prac pisemnych
  w ramach udziału w komisjach konkursowych.

 • VII Poranek z książką

  VII Poranek z książką dla klas 0-2

  Seria książek: „Poczytaj ze mną”-„Różowe babeczki ”Joanny Jagiełło(kryminał)

  dla klas 1-2 oraz seria ”Hulajnoga Zuzia”-„W cukierni” dla kl. 0

   

     W dniu 16.05.2022r. czytaliśmy wspólnie książki W Bibliotece Szkolnej podczas drugiego w tym roku a siódmego w kolejności poranków z książką.
  W klasach 1-2 poznawaliśmy czytając głośno, wychowawcy z uczniami przygody Lusi i Lucjana Zagadki- detektywów: taty i jego córki,
  którzy na kartach książki prowadzą śledztwo w sprawie zniknięcia „różowych babeczek” z  cukierni Pani Bajadery. Ta kryminalna  zagadka  bardzo spodobała się  małym słuchaczom i czytelnikom. Śledzili oni z uwagą przygody bohaterów książki pt. „Różowe babeczki”, aby po ich wysłuchaniu odczytać głośno wiersz pt. „Włamanie” z tomiku wierszy Natalii Usenko, nawiązujący do tematyki czytanki z poranka. Następnie zmierzyli się
  z przygotowanymi zadaniami polegającymi na ułożeniu hasła z liter znajdujących się przy rysunkach i pytaniach typu „prawda”, „łasz” dotyczących  zasad korzystania i zachowania się w bibliotece oraz rozpoznania części składających się na budowę książki. Wszystko w myśl  łacińskiej maksymy repetitio est mater studiorum, aby  mali czytelnicy biblioteki przyswoili sobie  dobrze zasady korzystania z biblioteki. Karty pracy pod tytułem „Kosmici w bibliotece” zostały opracowane dla czytelników przez  miesięcznik „Biblioteka w Szkole”(nr 1/2022)  a wykorzystane w pracy
  z czytelnikiem i zaprezentowane na ekranie podczas poranka uczniom kl. 1-2. Uczniowie zostali także zaproszeni do udziału w zabawie czytelniczej „Pojedynek książek” i „Twój bestseller”  oraz „Ukryte tytuły książek”a chętni uczniowie otrzymali  do nich karty pracy  i udziału w  akcji:
  „Zanim przyjdą wakacje-poczytaj”. Na poranek z książką przyszły po raz drugi także maluchy z naszych zerówek, aby ze swoimi Wychowawcami
  w Bibliotece Szkolnej posłuchać czytanej głośno książki z serii „Hulajnoga Zuzia” o słodko brzmiącym tytule „W cukierni”. Po wysłuchaniu przygód Zuzi odgadywali wyświetlane na ekranie zagadki nawiązujące do lektury a za ich odgadnięcie otrzymywali kolorowy balonik. Biblioteka przekazała
  też Wychowawcom klas 0 karty pracy dla chętnych uczniów z ukrytymi w rebusach tytułami bajek i baśni. Wszyscy uczestnicy poranka
  bawili się dobrze a przy okazji poznali nowe książki z bibliotecznej półeczki oraz sprawdzili swoją umiejętność słuchania, skupienia uwagi
  na czytanej treści oraz   jej zapamiętywania jak również starsi czytelnicy samodzielnego czytania  tekstu ze zrozumieniem.

 • Dwa konkursy czytelnicze za nami-oto wyniki!

  Sprawozdanie z konkursu czytelniczego: „Poznajemy Kasię” dla uczniów kl. 3
  ze znajomości lektury pt „Oto jest Kasia” Miry Jaworczakowej

    Konkurs  został ogłoszony w dniu 25.04.2022 r. Mógł wziąć udział każdy uczeń klasy 3, który zgłosił swój udział w konkursie. Chętni uczniowie 4 uczniów kl. 3a i 3 uczniów kl. 3b  w dniu 17.05.2022 r.  rozwiązało   test pisemny sprawdzający znajomość lektury. Prace uczniów oceniła Komisja Konkursowa w składzie:Magdalen Stępień, Urszula Wosik i Izabela Bajak. Uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dobrą i dobrą znajomością lektury.Wyniki  konkursu przedstawiają się następująco/można było uzyskać 18 pkt./:

  Sebastian Soboń-uczeń klasy 3a-17,5 pkt.-I miejsce

  Amelia Partyka-uczennica klasy 3a-17 pkt.-II miejsce

  Wiktoria Madej –uczennica klasy 3b-16,5 pkt.-III miejsce

  Izabela Kargulewicz- uczennica klasy 3b-16 pkt.-III miejsce

  Lena Bielecka-uczennica klasy 3a-14 p.-wyróżnienie

  Nikola Firmanty- uczennica kl. 3a-10,5 pkt.-  udział

  Amelia Nowakowska-uczennica kl. 3b-10.pkt – udział

   Dyplomy oraz nagrody książkowe zakupione z funduszy pozyskanych w projekcie NPRCZ 2021 na promocję czytelnictwa otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu w dniu 23.05.2022r.

 • Sprawozdanie z konkursu czytelniczego „Mieszkańcy Stumilowego Lasu”
  dla uczniów klasy 2 z lektury A. A. Milne „Kubuś Puchatek”

  Konkurs został ogłoszony w dniu 25.04.2022r. Mógł wziąć w nim udział każdy uczeń kl. 2. Do konkursu należało przygotować się czytając lekturę
  A. A. Milne „Kubuś Puchatek”.
  Udział w konkursie polegał na  rozwiązaniu przygotowanych na podstawie ww. lektury zadań testowych, który uczestnicy rozwiązali w dniu 17.05.2022r. W konkursie wzięło udział łącznie 10 uczniów:
  7 uczniów z klasy 2b i 3 uczniów z klasy 2a. Prace  pisemne uczestników konkursu oceniła Komisja Konkursowa w składzie: Urszula Wosik, Ewa Jasińska, Izabela Bajak. Uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dobrą i dobrą znajomością lektury uzyskując następujące wyniki:

  Julia Gawlik- kl. 2b-16,5 pkt.- I miejsce

  Wiktoria Wudarczyk-kl.2b-15,5 pkt.-II miejsce

  Stanisław Małkowski- kl. 2b-15 pkt.-III miejsce

  Marcelina Waga- kl. 2a-14 pkt.-Wyróżnienie

  Aleksandra Maruszewska- kl. 2b-14 pkt. Wyróżnienie

  Lena Tenderenda- kl. 2b-13,5 pkt.-Wyróżnienie

  Zofia Cieślik- kl. 2b- 12 pkt.-udział

  Sandra Wielguszewska-Nowak-11,5 pkt.-udział

  Tymon Maluchnik-kl.2a-10 pkt.- udział

  Aleksandra Zwolska- kl. 2a-8,5 pkt.-udział

  Dyplomy oraz nagrody książkowe zakupione z funduszy pozyskanych w projekcie NPRCZ 2021 na promocję czytelnictwa otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu w dniu 23.05.2022r.

 • VII Poranek z ksiażką

  Biblioteka Szkolna zaprasza najmłodszych
  na „VII Poranek z książką”
  W ten piękny czas majowy tzn. w poniedziałek 16.05.2022 roku zapraszamy najmłodszych czytelników do Biblioteki Szkolnej
  na wspólne czytanie –
  propozycją Biblioteki są książki z serii” „Poczytaj ze mną” .Na kolejny  poranek wybraliśmy  gatunek literacki
  „kryminał”
  i książkę Joanny Jagiełlo  „Różowe Babeczki”  a dla najmłodszych czytelników kl. 0 -książeczkę pt. „W cukierni” ( z serii Hulajnoga Zuzia)
  8.10-8.45-klasy 2a i 2 b
  9.00-9.35-klasy 0a, 0b i 0c
  9.55-10.30-klasy 1 a i 1b
  Będą też niespodzianki – zagadki, rebusy książkowe i łamigłówki o bibliotece „kosmici w bibliotece”, ukryte tytuły książek
  oraz zaproszenie do konkursu
  „Zanim przyjdą wakacje poczytaj-pojedynek książek”.

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025

  Priorytet 3.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

   W ramach realizacji projektu NPRCZ na rok 2021 oraz  wydatkowania przyznanej dotacji
  w kwocie 15000 zł (wkład 3000zł organ prowadzący), zostało zakupiono ogółem do biblioteki
  542 książki w tym 325 lektur szkolnych, uzupełniających braki w tym zakresie
  a szczególnie  tytuły z nowego kanonu lektur szkolnych. Pozostałe to książki dla dzieci
  i młodzieży, gdzie przy wyborze tytułów kierowano się opinią Dyrekcji Szkoły, Przedstawicieli Rodziców oraz uczniów reprezentujących  Samorząd Szkolny oraz uwzględniono kwerendy i spostrzeżenia nauczyciela-bibliotekarza.Są to głównie pozycje książkowe do czytania dla przyjemności- dla różnych grup wiekowych oraz  do rozwijania zainteresowań książką i czytaniem. Czytelnicy a w szczególności
  ci najmłodsi,  chętnie korzystają z nowości książkowych.

  W ramach realizacji ww. projektu dokonano zmian w wyposażeniu wnętrza biblioteki szkolnej.
  Po uprzednim przeprowadzeniu remontu – malowania pomieszczenia biblioteki, zakupiono z dotacji
  na elementy wyposażenia wnętrza biblioteki: stolik i krzesła do czytelni, sofy, puf, biurko biblioteczne oraz nowe regały. Dodatkowo poza programem biblioteka otrzymała nowe stanowiska komputerowe
  w tym dla nauczyciela-bibliotekarza z dostępem
  do Internetu oraz  rzutnik i ekran,  co ułatwia prowadzenie w sposób nowoczesny zajęć bibliotecznych
  w pomieszczeniu biblioteki szkolnej.
  W ramach działań zaplanowanych w projekcie  NPRCZ 2021 a realizowanych częściowo
  w  I półroczu r. szk. 2021/2022 oraz w II półroczu tegoż roku szkolnego zrealizowano

  Imprezy szkolno-czytelnicze :

  -Spotkanie kl. 3 w ramach VIII edycji Ogólnopolskie Nocy Bibliotek „Czytanie wzmacnia”-nasze szkolne hasło„W świecie w bajek i baśni” – w nawiązaniu do biblioterapeutycznego programu autorskiego pisarza z Lublina Roberta Karwata pt. „Jak pokonać smoki” oraz projekcja  filmu w grupie klasowej lub projekcja domowa pt..„Operacja: człowiek w czerni” udział 37 uczniów

  Akademia Szkolna z okazji Dnia Patrona Szkoły Gen. Bryg. Stanisława Gano oraz roku poety K.K. Baczyńskiego -udział 346 uczniów

  Pasowanie na Czytelnika  uczniów klas 1 pod hasłem „Moja pierwsza wizyta
  w bibliotece
  świętujemy Pierwszy Dzień Wiosny z książką” nawiązaniem do tradycji zajęć otwartych (z powodu Covid-19 list i materiały edukacyjne przesłane  zostały rodzicom uczniów
  klas 1 poprzez dziennik elektroniczny).-udział 38 uczniów i ich rodziców, dyrekcji szkoły, wychowawców, bibliotekarza z biblioteki publicznej.

  -VI Poranek z książką pt. „Na ratunek karuzeli”/ dla 3 grup : kl. 0. Kl.1 i kl. 2-udział 170 uczniów
  i ich 7 wychowawców

  Konkursy: (26 uczestników)
  -konkurs- quiz wiedzy o Prymasie Tysiąclecia dla kl. 7 -8 uczestników
  -konkurs poetycki i plastyczny „Jak pokonać smoki?” dla uczniów klas 3- 8 uczestników
  -konkurs językowy ”Czy znasz znaczenie tych słów?” oraz plastyczny „Moja pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej  dla uczniów klas 1 po Uroczystym Pasowaniu na Czytelnika -10 uczestników.

  W najbliższym czasie planowane są dwa konkursy czytelnicze dla uczniów klas 2 i 3(zobacz regulaminy konkursów) oraz VII poranek z książką dla kl.0, 1 i 2

 • Nowe konkursy dla uczniów klas 2 i 3

   

  Regulamin konkursu czytelniczego „Mieszkańcy Stumilowego Lasu”
  dla uczniów klasy 2

  1.W konkursie może wziąć udział każdy uczeń kl. 2
  2.Do konkursu należy przygotować się czytając lekturę A. A. Milne „Kubuś Puchatek”.
  3.
  Udział w konkursie polega na rozwiązaniu przygotowanych na podstawie ww. lektury zadań testowych.
  4.Termin trwania konkursu : 25.04-24.05.2022r.
  5.
  Zgłoszenia do konkursu do nauczyciela-bibliotekarza lub wychowawcy kl. 2a
  i 2b do 5.05.2022r.
  6.
  W konkursie przewidziane są nagrody książkowe.
  7.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikacji imion i nazwisk uczestników oraz wykorzystanie ich wizerunków w fotografii grupowej na stronie internetowej biblioteki szkolnej.

  Regulamin konkursu czytelniczego: „Poznajemy Kasię” dla uczniów kl. 3

  1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klasy 3.
  2. Uczestnicy konkursu zapoznają się z lekturą M. Jaworczakowej„Oto jest Kasia”.
  3. Chętni uczniowie rozwiązują test pisemny sprawdzający znajomość lektury.
  4. Termin konkursu : 25.04-25.05.2022.
  5. Zgłoszenia do konkursu do 5.05.2022 r. do organizatora-biblioteka szkolna.
  6. W konkursie przewidziane są nagrody książkowe .
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk uczestników oraz ich wizerunku
   na grupowych fotografiach na stronie internetowej biblioteki szkolnej.

  Biblioteka Szkolna

   

 • Alleluja! Wszystkim czytelnikom i sympatykom Biblioteki Szkolnej Radosnych Świąt

  „Wesoły nam dzień dziś nastał;
  Chrystus Zmartwychwstał.
  Radujcie się wiec, radujcie.”

  Niech radość Świąt Wielkanocnych napełnia wiarą na lepsze „jutro”
  i  nadzieją na każdy nowy lepszy  dzień.
  Naszym Czytelnikom i Czytelniczkom oraz sympatykom życzy

                                                                                 Biblioteka Szkolna SP nr 1

   

   

 • VI poranek z książką „Na ratunek karuzeli”.

  W dniu 21 marca
  w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny spotkały się grupy klasowe
  kl. 2a i 2b, klas  0a ,0b, 0c oraz klasy 1 a i 1 b na wspólnym powitaniu wiosny  z książką w bibliotece szkolnej. Czytaliśmy wspólnie  książkę Ewy Nowak „Na ratunek karuzeli”   z serii dla dzieci „Poczytaj ze mną”. Literatura ma wiele barw także ta dziecięca. Przygody chłopca o imieniu Antek , który  razem z komandosami z helikoptera ratował płynącego na krze psa o imieniu Karuzela bardzo spodobały się dzieciom.Uczniowie klas 2 czytali  sami głośno fragmenty książki, radząc sobie bardzo dobrze
  z czytanym nie znanym wcześniej tekstem. W klasach zerowych czytały Wychowawczynie,Pani Magda Żerdecka i Pani Basia Kozłowska , pani Ania Włodarczyk robiła zdjęcia. Podobnie w klasach 1 czytały Pani Dorota Kozub i Pani Dorota Wróblewska.Spotkanie rozpoczęliśmy wierszem o wiośnie naszej dawnej uczennicy Karoliny Potockiej( nagrodzonym w VI Turnieju Jednego Wiersza w 2016 roku),  zaś odczytanym teraz przez dzieci z klasy
  1a i 1b. ,bowiem jak przypomnieliśmy sobie za pomocą specjalnego wyświetlonego na ekranie kalendarza bibliotek,i w  pierwszym dniu wiosny obchodzony jest Światowy Dzień Poezji, .zapoznaliśmy się także z innymi z obchodzonymi w tym tygodniu świętami znanymi i  nietypowymi oraz przypadającymi rocznicami. Następnie  odgadywaliśmy zagadki o wiośnie. Pani Dyrektor Anna Przygoda wręczyła uczestnikom konkursów
  z klas1dyplomy,nagrody i wyróżnienia w postaci książek zakupionych z funduszy projektu NPRCZ na promocję czytelnictwa.

 • Świętujmy Pierwszy Dzień Wiosny z książką!

  Biblioteka Szkolna zaprasza najmłodszych na I Poranek z książką

  W pierwszym Dniu Kalendarzowej Wiosny tzn. w poniedziałek 21.03.2022 roku zapraszamy najmłodszych czytelników
  do biblioteki szkolnej na wspólne czytanie –
  propozycją Biblioteki  na poranki będą książki z serii” „Poczytaj ze mną” .
  Na pierwszy  poranek wybraliśmy  gatunek literacki „przygoda” i książkę Ewy Nowak  „Na ratunek karuzeli”.

                                  Godz. 8.10-8.45-klasy 2a i 2 b

                                    Godz. 9.00-9.35-klasy 0a, 0b i 0c

                                          Godz. 9.55-10.30-klasy 1 a i 1b

                            Będzie też niespodzianka oraz wręczenie nagród w klasach 1 za udział w konkursach!

  Zapraszamy!

 • „Czy znasz znaczenie tych słów”?-wyniki konkursu

   Wyniki konkursu „Czy znasz znaczenie tych słów?” oraz pracy plastycznej o pierwszej wizycie w bibliotece
  dla uczniów klasy 1a i 1b zrealizowanego po zajęciach Pasowania na Czytelnika

  Na konkurs  „Czy znasz znaczenie tych słów?”, w postaci pisemnej  zgaduj- zgaduli językowej
  ( 33 zagadek opracowanych na podstawie książki „Krówka czy krówka. Ukryte znaczenie słów- zabawy słowami.”
  ( Wydawnictwo „Greg”- 2021 r.) wpłynęło   4  karty odpowiedzi wypełnione przez uczniów klas 1a i 1 b.
  Uczniowie  mieli zadanie podać inne znaczenie słowa zawartego  w   przygotowanej zagadce i napisać je .
  Mogli tę kartę pracy  wypełnić pod okiem rodzica w domu. Komisja Konkursowa w składzie: Wychowawca
  Świetlicy- M. Słapczyńska  i nauczyciel-bibliotekarz  I.  Bajak  po sprawdzeniu oddanych do biblioteki szkolnej, wypełnionych  kart pracy  sprawdziła poprawność odpowiedzi. Uczestnicy uzyskali  następującą ilość punktów:

  Maria  Kaczmarek- kl. 1b- 33 pkt./ nagroda/

  Tomasz Partyka- kl. 1b-33 pkt./nagroda/

  Marcel Ziółkowski- kl. 1a-10,5 pkt.

  Laura Wielguszewska- Nowak- kl. 1 a-24 pkt.

  Na konkurs plastyczny w postaci rysunku z pierwszej wizyty w bibliotece szkolnej wpłynęło 8 prac dzieci
  z kl. 1a. Najwyżej została oceniona praca Laury Wielguszewskiej- Nowak z kl. 1a./ nagroda/
  Komisja konkursu zwróciła  uwagę na  prace Nikoli Arnista i Marcela Ziókowskiego z kl. 1 a./ wyróżnienie/.
  Pozostali autorzy rysunków to  Liliana Rządeczka, Tomasz Dyka,  Zbigniew Modelski, Karol Faliszewski, Filip Grzyb  uczniowie  klasy 1a. Nagrodzeni
  i wyróżnieni uczniowie otrzymują nagrody książkowe  a wszyscy uczestnicy zakładki za udział w konkursie.

 • Uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klas 1A i 1B

  Jak najmłodsi czytelnicy szukali szczęścia w książkach podczas pierwszej wizyty w bibliotece szkolnej
  i próbowali poprzez lekturę pomyśleć nad tym, co jest w życiu ważne?

  Mottem dla powitania pierwszoklasistów w gronie czytelników biblioteki szkolnej były słowa zaczerpnięte z książki
  A.A. Milne „Kubuś Puchatek”- „Świat  nie jest idealny-powiedział Krzyś, ale zawsze jest jeszcze czekolada  i książka”.

   

  Przy wielości wrażeń zmysłowych i umysłowych, z którymi styka się  we wdrożeniu w rzeczywistość szkolną pierwszoklasista i z którymi musi sobie poradzić w zmieniającym się, pełnych różnorodnych zdarzeń i aplikowanych  medialnie i cyfrowo  komunikatów, wreszcie w odnalezieniu dobrej komunikacji w grupie rówieśniczej,  rzeczywistość tę należy porządkować  i wspomagać  uczniów o nie ukształtowanych jeszcze umysłach, do których  docierają liczne przekazy, polecenia , stawiane wymagania i oczekiwania  dorosłych . Pierwszoklasistom pomagają  w tym na pewno rodzice, nauczyciele, szczególnie wychowawcy, ale też takie pracownie dydaktyczne jak biblioteka szkolna.
  Zaprosiliśmy uczniów kl. 1 a i 1b na uroczystość Pasowania na Czytelnika, aby  podkreślić  rolę czytania i zwrócić im  uwagę jak ważni są oni dla biblioteki  i co mogą uzyskać  jako czytelnicy oraz jaka rolę w ich dobrym spotkaniu z książką i nie tylko,   może odegrać biblioteka.
  Spotkaliśmy się w nowym otoczeniu biblioteki,  zrealizowanemu dzięki wzbogaceniu zarówno wyposażenia jaki księgozbioru  projektowi NPRCZ
  na rok 2021. Nauczyciel- bibliotekarz wspólnie z Wychowawcą Świetlicy oraz Wychowawcami klas 1 starali się w tym dniu , aby ta pierwsza wizyta
  w bibliotece była  zarówno pouczająca dla uczniów jak i przyjemna. Uczniowie rozwiązali wspólnie rebus „postacie z bajek” oraz łatwe zadanie matematyczne  z książkami. Wychowawcy klas zaangażowali kilku swoich uczniów, aby przygotowali krótką scenkę. w której pojawiły się żywe postacie bajkowe zaproszone na Urodziny u Kopciuszka-Czerwony Kapturek, Jaś, Małgosia i Kot w butach. Kopciuszka obdarowano głównie prezentami książkowymi. Zaś  prezentami  książkowymi dla gości biblioteki-uczniów kl. 1 a i 1 b  były głośno czytane przez Wychowawców klas i Wychowawcę świetlicy nowości książkowe. Pierwszoklasiści  przenieśli się w najpierw w czasie,  wsłuchując się we fragment baśni Zofii Staneckiej ”Baśń o świętym spokoju” a następnie próbowali wymyślić jej zakończenie. Drugą książeczkę „Za chmurami” Karoliny Hyły,  słuchali uważnie śledząc przygody pewnej rodzinki, której zepsuł się telewizor, a ruszając na poszukiwanie skradzionej przez ufoludka anteny wyszli zwycięsko z wielu zaskakujących przygód,  szczególnie dzięki współdziałaniu i byciu razem. Szczęśliwe zakończenie historyjki nasunęło słuchaczom myśl, że telewizor, który, wcześniej ich dzielił, kiedy popsuł się pozwolił im odnaleźć  siebie i to , co jest w życiu naprawdę ważne. O tym powiedzieli  sami uczniowie .Dopełnieniem ich refleksji była głośno czytana króciutka książeczka Jarosława Kamińskiego  „Chrapka na apkę”  o zgubnych skutkach gry dziewczynki o imieniu Maja, na telefonie swojej mamy, w którą dała się wciągnąć. Dzieci spontanicznie słuchając tekstu zgodziły się
  z jego autorem : korzystanie z wynalazków techniki tak, ale pod okiem rodziców. Odbiór czytanych tekstów zarówno zachęcił dzieci do refleksji jak również pokazał bogactwo świata ukrytego w książkach. Uczestnicy spotkania zostali uroczyście pasowani na Czytelników Biblioteki „ wielką księgą”
  i od tej chwili stali się jej czytelnikami.  A skoro tak, to chętni wypożyczyli książki oraz zostali zaproszeni do udziału w pierwszym konkursie czytelniczym a właściwie odkrywającym znaczenie słów języka polskiego.
  Karty pracy , które uczniowie mieli zadanie rozwiązać pod okiem rodziców opracował nauczyciel-bibliotekarz na podstawie nowo zakupionej
  do biblioteki książki  Wydawnictwa „Greg’- „Krówka czy krówka. Ukryte znaczenie słów.” Każdy pierwszak otrzymał numer specjalny gazetki „Wieści Biblioteczne” z  dodatkiem  „Kącik dla Rodzica”, zachęcający rodziców do wspólnego czytania z dziećmi. Jego zalety i zachętę
  do współpracy z Biblioteką oraz informację o Uroczystości Pasowania na Czytelnika  ich dzieci oraz planowanym po nim konkursie przekazaliśmy każdemu z rodziców w liście  skierowanym  do nich wcześniej poprzez dziennik elektroniczny.
  W Uroczystym Pasowaniu na czytelnika uczniów klas 1 uczestniczyli:  zaproszony gość-Danuta Szypulska-Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. S. Czernika w Opatowie, Anna Przygoda –Dyrektor Szkoły, Robert Wójcik –Wicedyrektor Szkoły/ także  w roli fotoreportera/, Wychowawca Świetlicy Małgorzata Słapczyńska, Wychowawca kl. 1 a- Dorota Kozub, Wychowawca kl. 1b Dorota Wróblewska wraz  z nauczycielem wspomagającym, nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak oraz uczniowie klas 1 a i 1b. Uroczystość  odbyła się w dniu 17.02.2022 roku.

 • Wręczone nagrody dla uczestników Quizu!

  Wręczone nagrody  dla uczestników Quizu wiedzy o życiu i dziele
  bł. kard. Stefana Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia !

   Konkurs wiedzy o Prymasie Tysiąclecia przebiegał w dniach od 15.09 do29.11.2021 r.W ramach katechez  uczniowie kl. VII zapoznali się
  z opowieściami literackimi o życiu kard. St. Wyszyńskiego, czytanymi głośno podczas zajęć. W konkursie-quizie pisemnym w postaci testu sprawdzającego zapamiętaną i zdobytą wiedzę wzięło udział 8 uczniów klas VII a, VII i VII c.  Prace pisemne uczniów oceniła komisja konkursowa
  w składzie: O. Anastazy Popiel-katecheta i I.  Bajak- n-l bibliotekarz. Ilość punktów uzyskanych przez uczestników quizu:

  Magdalena Staniek- kl. VIIb-60p.
  Zuzanna Kot- kl. VIIb-60 p.
  Natalia Susło- kl. VIIb-53p.
  Roksana Walas- kl. VIIb-51p.
  Magdalena Jachimkowska- kl. VIIa-51p.
  Julia Pasternak- kl. VIIa-35p.
  Karolina Cisak- kl. VIIc-30 p.
  Nadia Olszańska- kl. VIIa-20p.

  Wręczenie dyplomów i nagród  w dniu 11.01.2022 r. Nagrody zakupiono z funduszy na promocję czytelnictwa i biblioteki w ramach realizacji projektu NPRCZ 2021.

   

   

 • Konkurs „Jak pokonać smoki?” rozstrzygnięty!

                Konkurs „Jak pokonać smoki?” rozstrzygnięty!


  Gdy Ci smutno..
  Gdy ci źle…
  Weź do ręki książki swe.
  ze smokami  i z wróżkami
  zaprzyjaźnij się
  Świat bajkowymi, swymi kolorami
  rozweseli cię.
  Królewny, rycerze i krasnale
  zaproszą do przygody swej.
  A gdy poznasz baśni czar
  zły humor pryśnie w dal
  Autorka wiersza :Monika Sobol kl. 3b-
  II miejsce

  Konkurs przeprowadzony został po realizacji zajęć biblioterapeutycznych do programu opracowanego przez pisarza Roberta Karwata z Lublina
  / VII Noc Bibliotek 2021/- w dniach od 24.10.2021 do 8.11.2021 r.Mógł wziąć  w  nim udział każdy uczeń klasy 3. Udział w konkursie polegał
  na  wykonaniu:
  – w kategorii plastycznej: postaci smoka technikę dowolną
  -w kategorii wiersza o tematyce nawiązującej do  treści zajęć „Jak pokonać smoki?”
  Do konkursu przystąpiło 8 uczniów kl. IIIa i IIIb. Zgłoszono 13 prac plastycznych przedstawiających postaci smoków oraz 3 wiersze nawiązujące
  do tematu odbytych w dniu 24.10.2021 r. zajęć biblioterapeutycznych  „Jak pokonać smoki?”.
  Zgłoszone do konkursu parce  oceniła komisja konkursowa w składzie: M. Słapczyńska, członkowie: E. Jasińska, I. Bajak
  Komisja konkursu przyznała następujące nagrody:

  I miejsce: Sebastian Soboń- kl. III a
  II miejsce: Bartłomiej Kot- kl. III a
  II miejsce/ wiersz i praca plastyczna/-Monika Sobol- kl. III b
  III miejsce/prace plastyczne/-Amelia Partyka- kl. III a
  III miejsce/ wiersz i praca plastyczna/-Zofia Sobol- kl. III b
  Nagrody za udział  w konkursie
  Zuzanna Zawada- kl. III a
  Nikola Frmanty- kl. III a
  Lena Kasprzyk- kl. III a

  Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe wręczone przez Panią Dyrektor w dniu 12.01.2022 r. zakupione z funduszy pozyskanych na promocje biblioteki i czytelnictwa  realizowanych w projekcie NPRCZ 2021. Fotki z rozdania nagród w bibliotece

 • Wyniki konkursu-quizu o prymasie Tysiąclecia kard. St. Wyszyńskim

  Konkurs wiedzy o Prymasie Tysiąclecia przebiegał w dniach15.09 do29.11.2021 r.W ramach katechez  uczniowie kl. VII zapoznali się
  z opowieściami literackimi o życiu kard. St. Wyszyńskiego, czytanymi głośno podczas zajęć. W konkursie-quizie pisemnym w postaci testu sprawdzającego zapamiętaną i zdobytą wiedzę wzięło udział 8 uczniów klas VIIa, VIIb i VIIc.
  Prace pisemne uczniów oceniła komisja konkursowa w składzie: O. Anastazy Popiel-katecheta i I.  Bajak- n-l bibliotekarz.
  Ilość punktów uzyskanych przez uczestników quizu(maksymalna ilość punktów:76):

  Magdalena Staniek- kl. VIIb-60p.
  Zuzanna Kot- kl. VIIb-60 p.
  Natalia Susło- kl. VIIb-53p.
  Roksana Walas- kl. VIIb-51p.
  Magdalena Jachimkowska- kl. VIIa-51p.

  Julia Pasternak- kl. VIIa-35p.
  Karolina Cisak- kl. VIIc-30 p.
  Nadia Olszańska- kl. VIIa-20p.

  Uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy i nagrody książkowe.

 • Wyniki konkursu dla kl. III „Jak pokonać smoki?”

   Konkurs przebiegał w dniach od 24.10. do 29.11.2021 r. Do konkursu przystąpiło 8 uczniów kl. IIIa i IIIb. Zgłoszono 13 prac plastycznych przedstawiających postaci smoków oraz 3 wiersze nawiązujące do tematu odbytych w dniu 24.10.2021 r. zajęć biblioterapeutycznych  „Jak pokonać smoki?”.Komisja konkursowa w składzie: M. Słapczyńska, E. Jasińska i I. Bajak po ocenie prac plastycznych i wierszy uczestników konkursu przyznała następujące nagrody:

  I miejsce: Sebastian Soboń- kl. IIIa
  II miejsce: Bartłomiej Kot- kl. IIIa
  I miejsce/ wiersz i praca plastyczna/-Monika Sobol- kl. IIIb
  III miejsce/prace plastyczne/-Amelia Partyka- kl. IIIa
  III miejsce/ wiersz i praca plastyczna/-Zofia Sobol- kl. IIIb

  Nagrody za udział  w konkursie

  Zuzanna Zawada- kl. IIIa
  Nikola Frmanty- kl. IIIa
  Lena Kasprzyk- kl. IIIa

  Uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy i nagrody książkowe

 • „Jak pokonać smoki?”

  Regulamin konkursu czytelniczego „Jak pokonać smoki?”

  1.Konkurs przeprowadzony zostanie po realizacji zajęć biblioterapeutycznych do programu opracowanego przez pisarza Roberta Karwata z Lublina/ VII Noc Bibliotek 2021/- w dniach od 24.10.2021 do 8.11.2021 r.

  1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy 3.
  2. Prace należy przygotować:

  – w kategorii plastycznej: postać smoka technikę dowolną

  -w kategorii wiersza o tematyce nawiązującej do  treści zajęć „Jak pokonać smoki?”

  1. Zgłoszone do konkursu parce oceni komisja konkursowa w składzie: Przewodnicząca:
   M. Słapczyńska, członkowie: E. Jasińska, I. Bajak

  5.Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

  1. Biblioteka Szkolna zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk uczestników na stronie internetowej biblioteki.
 • „Jak pokonać smoki?”-czytanie wzmacnia podczas VII Nocy Bibliotek

  VII edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 2021  pod hasłem„Czytanie wzmacnia”, w SP nr 1 im. Gen. Bryg. Stanisława Gano
  w Opatowie- zajęcia biblioterapeutyczne” Jak pokonać smoki?”

    W spotkaniu odbywającym się po zajęciach szkolnych uczestniczyli uczniowie kl. III ze swoimi Wychowawcami. Rozpoczęło je odczytanie wiersza pisarza Roberta Karwata z Lublina pt. „Gdy dziecko płacze…” .Zajęcia o charakterze biblioterapeutycznym przebiegały wg pomysłu autora utworów literackich oraz programu biblioterapeutycznego  pt. „Jak pokonać smoki?” Roberta Karwata-Habibi. Sam autor  nie mógł w tym dniu uczestniczyć w wideo-spotkaniu z dziećmi, ale obiecał, że przybędzie na spotkanie autorskie w przyszłym roku. Wprowadzeniem do zajęć był temat baśni i legend/ Biblioteka nasza cały październik świętuje Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek pod hasłem „Baśnie i legendy z całego świata”/.
  Po przypomnieniu sobie tytułów, bohaterów baśni, postaci i magicznych przedmiotów oraz przybliżeniu  dzieciom, jakim utworem jest baśń odczytany został fragment  opowiadania Roberta Karwata pt. „Baśń”. W nawiązaniu do wysłuchanego utworu dzieci odpowiadały na zadane im pytania: „Najważniejsze jest…/dokończ zdanie/”, co jest dla ciebie ważne, czego się boisz?, co złego może spotkać nas  w świecie także od innych ludzi?,
  jak na to reagujesz, gdy ktoś cie wyśmiewa?, jak sobie z tym radzić?/ ze złością, smutkiem, samotnością…/Smoki baśniowe, czyli występujące
  w baśniach, które nie wyrządzają nam krzywdy kierują uwagę dzieci na inne smoki czyli te problemy czy emocje, które wywołuje zło wokół nas ,
  czy też nasze emocje wywołane przez nie. Pytaniem jak odróżniać te smoki i jak pokonać te nasze własne oraz kto nam  w tym może pomóc rozwinęliśmy naszą dyskusję. Dzieci żywo zareagowały na przeczytany tekst a potem z zaangażowaniem uczestniczyły  w wymianie myśli i rozmowie. Przesłaniem dla uczestników  „nocnobibliotecznych” zajęć było: Czytajcie baśnie, bo one pomogą wam rozumieć świat, innych, odróżniać dobro od zła, pokażą Wam, jak pokonać Nasze rzeczywiste smoki. Na zakończenie wsłuchaliśmy się w piosenkę do tekstu wiersza „Poezja serca” Roberta Karwata rozpoczynając rysowanie postaci smoków. Rysunki oraz napisane przez dzieci wiersze dokończone w klasie ozdobią wystawę Nocnobiblioteczną a najpiękniejsze zostaną nagrodzone książkami. Wszyscy uczestnicy  spotkania w bibliotece otrzymali pamiątkowe zakładki Nocy Bibliotek ”Czytanie wzmacnia”. Kilka dni wcześniej tzn. 8.10.2021r. został przekazany uczestnikom VII Nocy Bibliotek link do filmu „Operacja , człowiek w czerni”, który obejrzeli oni w domu z rodzicami.

 • „Czytanie wzmacnia”

  VII edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek  pod hasłem „Czytanie wzmacnia”

  Spotkanie w bibliotece szkolnej po zajęciach uczniów kl. III pod hasłem  : „Jak pokonać smoki?”

  Forma spotkania:  zajęcia biblioterapeutyczne w oparciu o program  autorski pisarza z Lublina Roberta Karwata.
  / nawiązanie tematu spotkania do  tegorocznego hasła -miesiąc październik to także obchodzony u nas w szkole
  od ponad 15 lat co roku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych , tegoroczne jego hasło „Baśnie i legendy
  z całego świata”./
  Program biblioterapeutyczny JAK POKONAĆ SMOKI opiera się na zrozumieniu, że wystarczy skierować uwagę człowieka na jego naturalne pragnienie szczęścia. Aby to uczynić, należy wyzwolić emocje w kierunku pożądanym, uwrażliwić serce i poddać nas działaniu szeroko pojmowanej miłości. Podstawową zasadą jest oddziaływanie poprzez emocje, pobudzenie takich uczuć, które pomogą nam przełamać swoje blokady i otworzyć się na działanie miłości.” fragment programu terapeutycznego autora/

  Uczestnicy : grupa 20-30 osobowa uczniów klas 3

  1.Powitanie uczestników i gości.

  2.Zabawa integrująca grupę oraz przywołanie tytułów baśni, które dzieci znają.

  3.W prowadzenie do spotkania: nawiązanie do biblioterapeutycznej roli baśni oraz jej przesłania  dla czytelników.
  „Przekonajmy się, że baśń jest posłańcem miłości i kluczem do duszy człowieka. Przekonajmy się, że życie może być piękną baśnią.”/przesłanie autora „Pióra motyla”/

  4.Ponieważ „czytanie wzmacnia” przeczytamy uczestnikom krótki utwór P. Roberta Karwata pt.„Baśń” ,.

  1. Rozmowa z dziećmi o życiu i miłości, o tym , co jest w życiu ważne  i co jest ważne dla nich
   w nawiązaniu do powyższego utworu. „Generalnie, chodzi o to, żeby odróżnić smoki baśniowe od tych rzeczywistych i wiedzieć, jak sobie można poradzić z tymi drugimi. Po ustaleniu, jakie są smoki, które nam zagrażają, ważne jest pytanie „Jak je pokonać?”, a najważniejsze są wypowiedzi dzieci na ten temat./fragment z programu  biblioterapeutycznego autora /

  6.Czytanie drugiego utworu pt „Bajęczynki” , w których mamy do czynienia z przyjaznym smokiem. Opowiastki te powinny wywołać przyjemny nastrój”., tak jak odtworzona muzyka  napisana do wierszy  naszego autora .

  1. Prowadzący zadaje dzieciom pracę do wykonania na przykład, żeby napisały wierszyk lub opowiadanie,
   może narysowały uśmiechniętego smoka
   ./ w tle muzyka/.
  2. Włączamy się w akcję „Podziel się książkami” – zachęcająca czytelników do przynoszenia
   do bibliotek przeczytanych nowości wydawniczych, klasyki i lektur oraz innych poszukiwanych książek.

  W tym roku  chętnie przyjmiemy dary w postaci książek przygodowych, mile widziane o detektywach
  lub zwierzętach.

  9.Przesłanie uczestnikom linku do filmu na VII edycję Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pt.”Operacja, człowiek w czerni”
  do obejrzenia w domu.

 • Wakacyjne”Paszporty czytelnika” nagrodzone

   

  W konkursie na wakacyjny „Paszport czytelnika”  wzięło udział dwóch czytelników naszej biblioteki, chociaż paszportów wydano znacznie więcej, w literacką podróż ruszyli uczeń klasy 3b Sebastian Soboń oraz uczennica klasy 5a Amelia Tyrała-Kopacz. Zebrane  stempelki
  do paszportów po wakacyjnych podróżach uprawniają ich do otrzymania nagród  książkowych, które  pozwolą im ruszyć w dalszą literacką podróż. Szkoda, że tak mało paszportów  wróciło do swojej biblioteki. Tym jednak, którzy przyszli po stempelki ze swoimi paszportami gratulujemy
  a  pozostałych zachęcamy do czytania, udziału w akcjach i konkursach czytelniczych, z którymi wychodzimy do Was przez cały rok szkolny.
  Nasi mali „podróżnicy” otrzymali dyplomy i nagrody książkowe w  czasie szkolnej uroczystości święta naszego patrona szkoły.

 • Konkurs-quiz wiedzy o Prymasie Tysiąclecia

  Poczytaj!, dowiedz się więcej!
  Sprawdź swoją wiedzę!
  Podziel się swoją wiedzą z innymi!

  Kardynał Stefan  Wyszyński, Prymas Polski, urodził się 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela na pograniczu Podlasia i Mazowsza, jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanisława i Julianny Wyszyńskich. W wieku 9 lat utracił matkę. W roku 1924 ukończył Wyższe seminarium Duchowne we Włocławku i otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie studiowała nauki społeczne  w Katolickim  Uniwersytecie Lubelskim. Aktywnie uczestniczył  w życiu Kościoła jako duszpasterz a jego zainteresowania nauką społeczną kościoła znalazły odzwierciedlenie w posługiwaniu biskupim
  i prymasowskim. Była to człowiek wielkiej miary. Kierując Kościołem w Polsce, w jednym,z najtrudniejszych okresów dziejów, zyskał miano Prymasa  Tysiąclecia. W okresie wojny przebywał w Laskach pod Warszawą, jako kapelan zakładu dla niewidomych. Był także kapelanem AK okręgu wojskowego Żoliborz, znany pod pseudonimem „Radwan II”. Po wojnie mianowany rektorem seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie aktywnie uczestniczył w życiu duszpasterskim, redagując m.in. tygodnik „Ateneum Kapłańskie” 4 marca 1964 roku został mianowany biskupem lubelskim. Sakrę biskupią otrzymał z rąk kardynała Augusta Hlonda na Jasnej Górze.

  Kiedy 22 października 1948 roku umiera Prymas Polski August Hlond, Stefan Wyszyński ma 47 lat i piastuje urząd biskupa diecezji lubelskiej. Zgromadzony w Krakowie Episkopat pod przewodnictwem Kard. Adama Sapiehy wysuwa kandydaturę młodego biskupa na arcybiskupa Gniezna
  i Warszawy a tym samym Prymasa Polski. Początek lat 50-tych to okres zaostrzenia konfliktu władzy z kościołem. W tym czasie Pius XII mianuje Stefana Wyszyńskiego kardynałem. Władze utrudniają mu wyjazd do Rzymu. Napiętą sytuację pogarsza aresztowanie Prymasa. Kolejne jego miejsca odosobnienia to Rywałd, Stoczek, Prudnik Śląski i Komańcza. Tu powstają słynne „Zapiski więzienne”. W czasie internowania Prymas nieustannie próbuje porozumieć się z rządem i władzami. Jako człowiek głębokiej wiary redaguje tekst „Ślubów Jasnogórskich”, jako przygotowanie narodu
  do Millenium Chrztu Polski Prymas, dzięki swej nieugiętej postawie opuszcza więzienie i wraca do Warszawy.
  Przez szereg  kolejnych lat kościół w Polsce pod przewodnictwem Prymasa Wyszyńskiego pozostaje w konflikcie z władzami, które chcą ich sobie podporządkować. Prymas  jest nieugięty i staje się duchowym autorytetem kościoła w Polsce. Świadectwem tego są jego posługa duszpasterska, uroczyste obchody Tysiąclecia  Chrztu Polski, mimo szykan władzy, odnowa moralna narodu i wzmocnienie pozycji kościoła w Polsce. W święto Królowej Polski 3 maja 1966 roku z okazji Millenium Chrztu Polski Prymas dokonał wiekopomnego Aktu Oddania Polski w niewolę Matce Chrystusa za wolność Kościoła w Ojczyźnie i w świecie. Była to kontynuacja Ślubów Jasnogórskich, odnowionych przez Prymasa na wzór ślubów  króla Jana Kazimierza. Dokonało się w ten sposób najgłębsze w dziejach związanie losów narodu z Bogarodzicą  Królową Polski.

  Uwieńczeniem wysiłków Prymasa Tysiąclecia staje się niewątpliwie wybór papieża Polaka, kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w dniu
  16 października 1978 roku. Swój wielki szacunek dla Prymasa papież Jan Paweł II okazuje już pierwszego dnia pontyfikatu. Kiedy 77-letni Wyszyński chce uklęknąć i podjąć pod kolana namiestnika Chrystusowego, Papież wstaje ze swego tronu. Przez chwilę trwają w uścisku- dwaj najwybitniejsi mężowie polskiego kościoła. Zdjęcie obiega  cały świat. Kolejne lata życia Prymasa to pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku. Stanowi ona przełom w historii narodu i państwa. Kolejne wydarzenia w Polsce, to następstwo tych wydarzeń. Przez cały czas Prymas wspiera rodzącą się „Solidarność” dając wyraz temu w swoich kazaniach. Przestrzega , napomina, wskazuje drogę.Maj 1981 roku stanowi tragiczny moment
  w życiu Kościoła. 13 maja doszło do zamachu na Papieża. Następnego dnia ogłoszono komunikat, ze stan zdrowia Prymasa  uległ pogorszeniu.
  Papieża odzyskującego siły powiadomiono o chorobie Prymasa  24 maja. Zaraz zatelefonował do rezydencji Prymasa. Na prośbę umierającego kardynałao błogosławieństwo Ojciec Św. odpowiedział, że błogosławi jego usta i ręce. Stan Prymasa stale się pogarsza. Zmarł 28 maja 1981 roku dwa miesiące przed 80 urodzinami.

 • Regulamin konkursu-quizu o Prymasie Tysiąclecia błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim

  Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna SP nr 1 w Opatowie we współpracy z  O.Katechetą i Wychowawcami klas 5-7. Termin  quizu połączonego z głośnym czytaniem od 15 września do 15 października 2021 r.

  Cele konkursu-quizu:

  – zdobycie wiedzy (oraz jej utrwalenie i sprawdzenie) o Prymasie Tysiąclecia, nowym błogosławionym kard. Stefanie Wyszyńskim.
  -zwrócenie uwagi  uczniów na ważne wydarzenie w Kościele katolickim w dniu 12 września 2021 r.- uroczystość beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia oraz uczczenie tej niezwykłej postaci  w roku bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

  1.W konkursie-quizie może wziąć udział każdy uczeń kl.5-7

  2.Do udziału w konkursie przygotowujemy się słuchając głośno czytanych w czasie katechez opowieści literackich/ ich autorką jest Jolanta Reisch- Klose-pisarka, dziennikarka, autorka książek dla dzieci i biografii papieży/ przybliżających sylwetkę bł. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz tło historyczne jego życia.
  3.Udział w konkursie polega na rozwiązaniu przygotowanych do czytanych tekstów zadań(krzyżówek, łamigłówek, zagadek)odnoszących się
  do poszczególnych opowiadań, których zadaniem jest także utrwalenie zdobytej podczas głośnego czytania wiedzy. Uczestnicy konkursu rozwiązują zadania  w postaci pracy pisemnej w dniu wyznaczonym przez organizatora w czasie swoich godzin wychowawczych .

  4.Każdy uczestnik konkursu może równocześnie poszerzyć swoją wiedzę o Prymasie za pomocą materiałów edukacyjnych prezentowanych na planszy przed biblioteką szkolną oraz na jej stronie internetowej/ www.bibliotekaopatow.pl -wpisać adres w pasek adresów a nie w wyszukiwarkę/

  5.Prawidłowość udzielonych przez uczestników quizu odpowiedzi będzie oceniać Komisja konkursowa  powołana przez organizatora

  6.W quizie przewidziane są nagrody książkowe dla najlepszych uczestników oraz dyplomy i  punkty z zachowania dla wszystkich.

  7.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk uczestników konkursu na stronie internetowej szkoły i biblioteki

  Biblioteka Szkolna

 • Rok 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida

                                                           „Czymże jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi?” /Czesław Miłosz/

  W roku 2021 przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida/21 września 1821-22/23 maja 1883/ , jednego z najpowszechniej w kraju i za granicą znanych i uznanych pisarzy polskich, ale za życia ignorowanego i/lub nawet wyszydzanego przez polską krytykę literacka. Niezwykle ważna i interesująca  jest nie tylko jego wielostronna twórczość/ rysunek, grafika, rzeźba, poezja, dramat, publicystyka/, w której raz po raz odkrywamy autentyczne arcydzieła, ale również bogate życie poety.

  Warto sięgnąć po wiersze Norwida. Są one nie tylko piękne i ponadczasowe w swej treści, ale stanowią niezwykłą siłę do odkrywania własnej tożsamości,   karmią naszego ducha , są podporą w chwilach smutku i zwątpienia, ta wbrew pozorom trudna poezja ocala i dodaje sił, zwłaszcza
  w poczuciu osamotnienia i życiowych uwikłań. Jak powiedział współczesny poeta i noblista Miłosz „Czymże jest poezja, która nie ocala, narodów,ani ludzi?” 1,2,3,5/książki dostępne w bibliotece szkolnej/

  Warto sięgnąć  także po artykuły i opracowania związane z Norwidem.Nową pozycją książkową autorstwa Józefa Franciszka Ferta,  poety i badacza literatury( rodem z Kielecczyzny, studiami i praca akademicką związany z  Lubelszczyzną), wydaną    na pamiątkę dwusetnej rocznicy urodzin poety jest szkic biograficzny jego losów i zwarty opis wszechstronnego dorobku literackiego. Oprócz zarysu biografii Norwida, książka prezentuje główne motywy twórczości, daje rys edytorskich dziejów dzieł poety, informuje o głównych inicjatywach i dokonaniach norwidologii, podaje podstawową bibliografię i przynosi antologię najważniejszych wierszy poety.4

  1.Norwid. Znaki na papierze, Wydawnictwo  Bosz, Olszanica 2008, ISBN:978-83-7576-004-0

  2.Cyprian Kamil Norwid.Moja Ojczyzna.Fragment książki: Norwid. Znaki na papierze

  3.Cyprian Kamil Norwid. Poezje.Wydawnictwo C&T,Toruń,2014, ISBN:978-83-7470-296-6

  4.Józef Franciszek Fert. Życie Cypriana Norwida.Pamiątka dwusetnej rocznicy urodzin Poety 1821/2021.Pewne Wydawnictwo, Kielce 2020,
  ISBN 978-83-63518-35-6

  5.Cyprian Norwid. Białe kwiaty, PIW,w-wa, 1974

  Poniżej jest także link do bardzo ciekawego artykułu w sieci dotyczącego interpretacji myśli  i odniesień do symboli zawartych w wierszach poety

  https://biblioteka.pl/artykul/Czytanie-rzecz-przedziwna/3753#

  Wolne zasoby utworów CK.Norwida/ w serwisie: wolnelektury.pl/

  https://wolnelektury.pl/katalog/autor/cyprian-kamil-norwid/

   

 • Rok błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

  12 września 2021 roku w Warszawie odbyła się uroczystość Beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski oraz Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej, niewidomej zakonnicy, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

  „Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
  Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
  Która ze mnie przebiega ku innym,
  Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
  Z niej się wyłaniam…
  Gdy myślę Ojczyzna –
  By zamknąć ją w sobie jak skarb.
  Pytam wciąż, jak go pomnożyć,
  Jak poszerzyć tę przestrzeń,
  Którą wypełnia.”/Myśląc Ojczyzna-Karol Wojtyła-św. Jan Paweł II/

   Uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 ogłoszony został rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  W tym roku przypada 120. rocznica urodzin Prymasa Tysiąclecia, a także uroczystość jego beatyfikacji 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W tym samym czasie beatyfikowana została także matka Elżbieta Róża Czacka – założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

   

   

   

   

   

 • Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęty.Podręczniki szkolne rozdane!

  Koniec sierpnia i początek września to czas bardzo pracowity dla bibliotek szkolnych, bibliotekarzy i wspierających ich nauczycieli. Po rozpakowaniu, policzeniu zawartości paczek z podręcznikami, następuje księgowanie i przygotowanie podręczników do udostępnienia uczniom. Wychowawcy klas  wybierają termin odbioru podręczników w bibliotece szkolnej. W dniu 9 września zakończyła się procedura wydania podręczników uczniom poszczególnych klas. Zgodnie z regulaminem dostosowania pracy biblioteki do warunków w czasie epidemii Covid-19 od jutra rozpocznie się normalne funkcjonowanie biblioteki wg harmonogramu godzin jej pracy na r. szk. 2021/2022

  Poniedziałek: 8.00-14.00
  Wtorek:         7.45-14.00
  Środa:          8.45-14.30
  Czwartek:     8.00-14.00
  Piątek:         7.45-13.45

 • REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS EPIDEMII COVID-19

  Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN . Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

  • 1

  CEL PROCEDUR

  Celem procedur jest:
  1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
  2) umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

  • 2
   ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE
  1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
  2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
  3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
  4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osoby.
  5. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
  • 3
   ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK
  1. Wypożyczenia książek będą odbywały się od 10 września 2021 r.
  2. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z kącika czytelniczego. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.
  3. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
  4. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, zachęcamy do korzystania z wydania wcześniej zamówionych przez opiekunów klas książek (lektur, podręczników) – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
  • 4

  ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

  1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka z napisem Zwroty.
  2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .
  3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.
  • 5
   ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI
  1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
  2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.).
  3. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.
  • 6
   DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-KULTURALNA BIBLIOTEKI W TRAKCIE EPIDEMII
   1) Bibliotekarz podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.
   2) Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.
   3) Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line (w przypadku wariantu mieszanego bądź zdalnego).
   4) Nauczyciele pozostaje w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.
   5) Nauczyciel współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.
   6) Na stronie internetowej szkoły (w przypadku wariantu mieszanego bądź zdalnego) są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.
   7) Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:
   – linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl,
   – linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych.
 • Wakacje rozpoczęte!

  Ostatnie dwa tygodnie roku szkolnego to czas pracowity dla bibliotek . Udało się w prawie 100 % zebrać podręczniki szkolne, które po odbyciu kwarantanny zostaną w wrześniu  rozdane uczniom. Część podręczników zostanie poddana selekcji i przekazana na makulaturę, zastąpią je nowe podręczniki, które zostaną zakupione  i przekazane do bibliotek i następnie do uczniów.Uczniowie i nauczyciele po trudnym covidowym roku  nauki
  w większości zdalnej  udali się na wakacyjny odpoczynek. Mamy nadzieję, że znajdą  także czas na wakacyjną lekturę.
  Zachętą do tego jest udział w  wakacyjnej akcji czytelniczej pod hasłem „Paszport czytelniczy”. Na naszej stronie poniżej możesz poczytać o akcji
  i wziąć w niej udział drukując sobie paszport czytelniczy, którego wzór znajduje się w linku pod opisem akcji . Zapraszamy do wakacyjnej podróży literackiej!Jeśli chcecie zapoznać się z  zestawem lektur do następnej klasy zobaczcie koniecznie nasz  spis lektur do poszczególnych klas.

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  w kl. 1-3-SP

  Dostępne w bibliotece szkolnej , zaznaczone lektury z wolnym dostępem także  na portalach internetowych w postaci e-booków lub audiobooków.
  Kl. 1.
  Lektury w postaci tekstów zawartych w podręcznikach szkolnych do wspólnego czytania

  Kl. 2.
  1.Andersen H. C. Brzydkie kaczątko/Wolne Lektury/
  2.Kosmowska B. Dziewczynka z parku
  3.Kasdepke G. Detektyw Pozytywka
  4.Wawiłow D. Najpiękniejsze wiersze
  5.Lindgren A. Dzieci z Bullerbyn
  6.Centkiewiczowie A i Cz. Zaczarowana zagroda
  7.Bednarek J. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek/ czterech prawych
  i sześciu lewych/
  8.Andersen H. Ch. Calineczka
  9.Parlak D. Kapelusz Pani Wrony
  10.Terklikowska M. Drzewo do samego nieba
  11.Wierzbicki Ł. Afryka Kazika

  Kl. 3
  1.Papuzińska J. Asiunia
  2.Pałasz M. Sposób na Elfa
  3.Kruger M. Karolcia
  4.Andersen H. Ch. Dziewczynka z zapałkami/Wolne Lektury/
  5.Jaworczakowa M. Oto jest Kasia
  6.Andersen H. Ch. Królowa Śniegu/Wolne Lektury/
  7.Frączek A. Rany Julek. O ty, jak Julian Tuwim został poetą
  8.Lofting H. Doktor Dolittle i jego zwierzęta
  9.Pisarski R. O psie , który jeździł koleją

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  na j. polskim w kl. 4-8-SP

  Dostępne w bibliotece szkolnej , zaznaczone lektury z wolnym dostępem także  na portalach internetowych w postaci e-booków lub audiobooków.

   Kl. IV
  Lektura obowiązkowa
  1.Brzechwa J..Akademia pana Kleksa .
  2.Goscinny René. Sempé Jean Jacques. Mikołajek/lektury.gov.pl/
  3.Lewis C.S. Opowieści z Narnii. Lew , czarownica, stara szafa. /lektury.gov.pl/
  4.Christa. J. Kajko i Kokosz. Szkoła latania/komiks/

   Lektura uzupełniająca
  5.Burnett F.H..Tajemniczy ogród. /Wolne Lektury/
  6.Korczak J. Król Maciuś Pierwszy/Wolne Lektury/

  Kl. V
  Lektura obowiązkowa

   1.Lewis C. S. Opowieści z Narnii . Lew, czarownica i stara szafa /lektury.gov.pl/
  2.Christa. J. Kajko i Kokosz. Szkoła latania/komiks/
  3.Molnar. F. Chłopcy z Placu Broni./ lektury.gov.pl/
  4.Prus B. Katarynka. /Wolne Lektury/
  5.H.Sienkiewicz.Janko Muzykant. /Wolne Lektury/
  6.
  Mickiewicz A.Pan Tadeusz/ zwyczaje i obyczaje/;/Wolne Lektury/

  Lektura uzupełniająca
  7.„Nazywam się… Chopin”/seria wydawnicza/
  8.Musierowicz M. Wybrana powieść
  9.Wybrane mity greckie: mit o Orfeuszu i Eurydyce
  10.Niziurski E. Sposób na Alcybiadesa
  11.Twain M. Przygody Tomka Sawyera. /Wolne Lektury/

  Kl. VI
   Lektura obowiązkowa
  1.Mickiewicz A..Pan Tadeusz. /Wolne Lektury/
  2.
  Kosik R. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
  3.Tolkien John Ronald Reuel. Hobbit, czyli tam i z powrotem
  4.Sienkiewicz Henryk. W pustyni i w puszczy/Wolne Lektury/

  Lektura uzupełniająca
  5.
  Kipling Joseph Rudyard. Księga dżungli
  6..Lem S. Bajki robotów
  7.Makuszyński K. Wybrana powieść
  8.Montgomery L. M. Ania z Zielonego Wzgórza
  9.Musierowicz M. Opium w rosole.

   

  Kl. VII
   Lektura obowiązkowa

  1. Dickens Charles. Opowieść wigilijna
  2. Fredro Aleksander. Zemsta/Wolne Lektury/
  3. Sienkiewicz Henryk. Quo vadis, Latarnik //Wolne Lektury/
  4. Kochanowski J. Wybór fraszek/Wolne Lektury/
  5. Mickiewicz A. Dziady cz. 2/Wolne Lektury/
  6. Słowacki Juliusz. Balladyna/Wolne Lektury/
  7. Exupery A. de S., Mały Książę

  Lektura uzupełniająca
  8.
  Sienkiewicz Henryk. Quo vadis, Krzyżacy /Wolne Lektury/
  9.Hemingway E. Stary człowiek i morze
  10.Wańkowicz M. Ziele na kraterze. Tędy i owędy.

  Kl. VIII
  Lektura obowiązkowa
  1.
  Kamiński Aleksander. Kamienie na szaniec
  2.Mickiewicz A. Pan Tadeusz.
  3.Żeromski S. Syzyfowe prace

  Lektura uzupełniająca
  4.E.E. Schmitt. Oskar i pani Róża(fragmenty)
  5.Fiedler Arkady. Dywizjon 303
  6.Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość (fragmenty)
  7.Lancorońska K. Wspomnienia wojenne (fragmenty)
  8.Białoszewski M. Pamiętnik z powstania warszawskiego(fragmenty)

   

 • Zapraszamy naszych czytelników i sympatyków do udziału w wakacyjnej akcji czytelniczej „Paszport czytelniczy”

  Paszport_czytelniczy_plakat_A4(2)

  Akcja jest formą zabawy. Przekazujemy uczniom „Paszport czytelnika”. W paszporcie znajdują się propozycje czytelniczych aktywności. Uczeń może wypełniać paszport, samodzielnie pracując z dowolną książką: narysować jej głównego bohatera, wpisać ulubiony cytat, zaznaczyć na mapie,
  z której części świata pochodzi autor, oraz zapisać najmilsze chwile wakacji. Uczeń może również wpisywać na stronie okładkowej tytuły przeczytanych książek, a we wrześniu poprosić bibliotekarza o ostemplowanie paszportu, co upodobni go do prawdziwego paszportu ze stemplami
  z wyjazdów. Chcieliśmy, by był to rodzaj czytelniczego pamiętnika, który – znaleziony po latach – wywoła miłe wspomnienie.

  Zapraszamy wszystkich do książkowej krainy wyobraźni, a jeśli się uda możesz też książkę zabrać ze sobą
  na wakacyjną podróż !

  Paszport_czytelniczy_dla_dzieci(2)

   

   

 • W dniu 8.06. 2021 r. odbyła się w bibliotece uroczyste rozstrzygnięcie konkursów czytelniczych dla najmłodszych czytelników , uczniów klas 1 i 2

  Konkurs czytelniczy  dla uczniów klasy 2 ze znajomości lektur pt. „Moje ulubione lektury”

  W dniu 2.06.2021r. odbył się konkurs czytelniczy ze znajomości lektur szkolnych dla uczniów klas 2.Regulamin konkursu obejmował  zakres wiedzy
  z pięciu lektur: „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”(J. Bednarek), „ Kapelusz Pani Wrony”(D. Parlak), „Zaczarowana zagroda”(A. i Cz. Centkiewiczowie),  „Drzewo do samego nieba”(M. Terlikowska). „Calineczka” (H. Ch. Andersen). Uczestnicy konkursu przygotowywali się do niego
  nie tylko czytając lektury ale także wykorzystując dostępną na stronie internetowej biblioteki szkolnej tzw. lekturotekę czyli zestaw zadań edukacyjnych opracowanych do lektur wyznaczonych do przygotowania na konkurs. Konkurs składał się z części pisemnej-7 zadań opracowanych
  na podstawie ww. lektur: testów wyboru, zagadek rysunkowych, dobierania w pary, krzyżówek z hasłem oraz dodatkowego zadania w postaci tworzenia komiksu,na którego rozwiązanie uczniowie mieli 45 minut.Część ustna składała się z dwóch zadań przygotowanych do wylosowanej przez uczestnika jednej z pięciu lektur.  W konkursie wzięło udział 10 uczniów/po pięciu uczniów z klas 2 a i 2b/.
  Prace pisemne i wypowiedzi ustne uczestników  konkursu oceniała komisja konkursowa w składzie: Przewodnicząca :Małgorzata Słapczyńska, członkowie: Urszula Wosik , Magdalena Stępień i Izabela Bajak. Uczestnicy konkursu  uzyskali następującą ilość punktów:

  Zofia Sobol -kl. 2b-73,5 p. część pisemna i 16 p. część ustna-razem 89,5 pkt.-I miejsce
  Inga Gumuła- kl. 2b- 73p. część pisemna i 16 pkt. część ustna-razem  89 pkt.-I miejsce
  Amelia Partyka-kl. 2a-58,5 p część pisemna i 16 p. cześć ustna-razem-74,5 pkt.-II miejsce
  Sebastian Soboń- kl. 2a-46 p. część pisemna i 16 p. część ustna-razem  62 pkt.-III miejsce
  Amelia Sobiegraj- kl. 2a-40,5 p. część pisemna i 16 p. część ustna-razem 56,5 pkt.
  Izabela Kargulewicz- kl. 2b-36 p. część pisemna i 16 p. cześć ustna- razem 52 pkt.
  Wiktoria Madej- kl. 2b-30 p. cześć pisemna i 16 p. cześć ustna- razem 46 pkt.
  Antoni Urbanik- kl. 2b-28 p. część pisemna i 14 p. cześć ustna- razem 42 pkt.
  Lena Bielecka- kl. 2a-22 p. część pisemna i 11 p. część ustna- razem 33 pkt.
  Nikola Firmanty- kl. 2a-15 pkt część pisemna i 5 pkt część ustna- razem 20 pkt.

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i  nagrody książkowe, które w dniu 8.06. 2021 wręczyła Pani Dyrektor Anna Przygoda

  Na zakończenie nasi czytelnicy otrzymali „paszporty czytelnicze” z zaproszeniem do udziału w wakacyjnej akcji czytelniczej.(zobacz opis akcji)

  Mini-konkurs czytelniczy  dl uczniów kl. 1 ze znajomości lektury „Cukierku, ty łobuzie”

  W dniu 18 i 19 maja 2021 r . odbyły się zajęcia  w czasie których uczniowie klas 1 a i 1b pracowali z tekstem lektury W. Cichonia „Cukierku , ty łobuzie” . rozwiązując ćwiczenie i quizy do ww. lektury oraz oglądając prezentację z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych opracowanych
  za pomocą programu do zbierania i kolekcjonowania materiałów w postaci cyfrowej „wakelet” dostępnej w linku lekturoteki na stronie internetowej biblioteki szkolnej. W konkursie , który polegał na wypełnieniu kart pracy do lektury wzięło udział 10 uczniów, którzy uzyskali następującą ilość punktów:

  Cieślik Zofia-1b-44pkt.
  Ruciński Marcel-1b-43 pkt . 5 pkt. dodatk.za puzzle
  Duda Emil-1b-41 pkt. 5 pkt. dodatk . za puzzle
  Podsiadły Wiktoria-1b-43 pkt .
  Baran Martyna-1b-43 pkt.
  Szydlak Natalia-1b41 pkt.
  Maruszewka Aleksandra-1b40,5 pkt.  dodatk.  za puzzle
  Mrotek Krzysztof -1a-39,5 pkt.
  Małkowski Stanisław-1b-43 pkt., 5 pkt. dodatk.za puzzle
  Wudarczyk Wiktoria-1b-43 pkt., 5 pkt. dodatk.  za puzzle

  Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe zakładki.

 • Dyplomy i nagrody za konkurs papieski rozdane !

  Po powrocie uczniów kl. 4-8 do szkół  31 maja 2021 r. uczestnicy konkursu papieskiego „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle II?”, organizowanego  w październiku-listopadzie 2020 roku odebrali indywidualnie dyplomy i nagrody za udział w konkursie.

 • Rozpoczęliśmy i zakończymy rok szkolny 2020/2021 z lekturami szkolnymi-Biblioteka zaprasza uczniów klas 2 do udziału w konkursie”Moje ulubione lektury”

  Regulamin konkursu czytelniczego dla uczniów klas 2-„Moje ulubione lektury”

  1.
  Organizatorem szkolnego konkursu wiedzy o lekturach drugoklasisty jest Biblioteka Szkolna SP
  nr 1 w Opatowie.
  2.Konkurs trwa od ogłoszenia w dniu 13.05.2021 r. do przeprowadzenia go  w dniu 2.06.2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu
  7.06.2021r.
  3.W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie klas 2a i 2b . Zgłoszenie udziału w konkursie do 20.05.2021 r. do organizatora.
  4.Uczestnicy przygotowują  do konkursu następujące lektury:

  • Bednarek J. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek/ czterech prawych i sześciu lewych/
  • Parlak D. Kapelusz Pani Wrony
  • Centkiewicz i Cz. Zaczarowana zagroda
  • Terlikowska M. Drzewo do samego nieba
  • Andersen H. Ch. Calineczka
   5.Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach, części pisemnej/ zadań opracowanych na podstawie ww. lektur/ uczestnicy otrzymują zestaw zadań do wykonania w ciągu 45 min./oraz części ustnej / losują pytania do wybranej lektury i odpowiadają na nie/.
   6.Prace pisemne i odpowiedzi ustne uczestników konkursu ocenia Komisja Konkursowa w składzie: Przewodnicząca : Małgorzata Słapczyńska, członkowie: Urszula Wosik i, Magadalena Stępień i Izabela Bajak
   7.Uczestnicy konkursu otrzymują nagrody w kolejności zajętych miejsc wg uzyskanej ilości punktów z dwóch części konkursu.
   8.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk uczestników konkursu na stronie internetowej biblioteki szkolnej.
 • Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 r

       Biblioteka Narodowa opublikowała najnowsze badania czytelnictwa. 42% Polaków przeczytało
  w 2020   co najmniej jedną książkę. Jest to wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku
  do r. 2019    i o  5  punktów – w stosunku do r. 2018.

     Zobacz raport najnowszych badań czytelnictwa:

  Raport stan czytelnictwa w 2020 roku

  Zobacz także: https://biblioteka.pl/artykul/W-2020-r-czytelnictwo-wzroslo/10483

   

   

   

   

   

 • Powrót do szkół klas 1-3

   

  Rozdanie nagród za udział Pierwszaków w konkursach czytelniczych

  W dniu 27 kwietnia odebrała nagrody  za udział w konkursie w Bibliotece Szkolnej klasa 1b-
  8 uczestników konkursu czytelniczego „Czy znasz te bajki i baśnie?” oraz 6 uczestników konkursu na kukiełkę- ulubioną postać bajkową.

  W dniu 30 kwietnia odebrała nagrody za udział w ww. konkursach klasa 1a-8 uczestników konkursu czytelniczego i 1 uczestnik konkursu na kukiełkę-ulubioną postać bajkową/ szczegółowe sprawozdanie z konkursów poniżej na naszej stronie/

  Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie  zaś słodycze sponsor naszej Biblioteki Pani Teresa Gajewska z Opatowa

 • Biblioteka zaprasza do skorzystania z „lekturoteki”

   

  Rodzicu, nauczycielu, uczniu!

  Biblioteka zaprasza do skorzystania z „Lekturoteki”- gotowych kart pracy przygotowanych do konkretnych lektur. Quizy  i testy internetowe sprawdzające wiedzę oraz prezentacje multimedialne przybliżą uczniom  tematy poruszane w trakcie pracy z książką.
  Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do korzystania z przygotowanych autorskich multimedialnych materiałów dotyczących lektur szkolnych. Linki tytułów książek odsyłają do  przygotowanych materiałów do  21 lektur.

  Wszystkie pakiety zabaw, ćwiczeń znajdziecie:

  LINK – https://wakelet.com/@pedagogiczna

  Zapraszamy!

 • Surrexit Christus Alleluja!

  Drodzy Czytelnicy i sympatycy Biblioteki Szkolnej!

  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy Wam aby Zmartwychwstały Chrystus,
  który pokonał śmierć, obdarzał Was wszelkimi łaskami  i zdrowiem a radość Świąt Wielkanocnych
  napełniła wszystkich wiarą, nadzieją
  i miłością.

 • „Dawno, dawno temu…”-spektakl teatralny on-line „Baśń o trzech konikach” obejrzeli Pierwszoklasiści

  W dniu 24 marca z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Teatru/27 marca/ uczniowie klas 1 a i 1b obejrzeli na Platformie Teams spektakl teatru on-line pt. „Baśń o trzech konikach”. Przedstawienie powstało w Teatrze Animacji w Poznaniu.Ta piękna baśń na motywach baśni ludowych z muzyką wywodzącą się z polskiego folkloru bardzo spodobała się dzieciom. Przesłanie sztuki o potrzebie bycia razem, bycia sobą
  i przekonaniu, że dobro, które ofiarowaliśmy innym zawsze do nas wraca wybrzmiało szczególnie  wyraźnie w czasie pandemii i zdalnego nauczania.

 • „Baśń o trzech konikach”

  „Dawno, dawno temu…” czyli spektakl teatralny baśni na Platformie Teams

  W dniu 24 marca 2021 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru uczniowie klasy 1a i 1b obejrzą w czasie  czytelniczych zajęć nauki zdalnej spektakl teatralny   on-line z przedstawieniem Teatru Animacji z Poznania pt. „Baśń o trzech konikach”

 • Konkursy dla uczniów klas 1a i 1b z okazji Pasowania na Czytelnika

  Konkurs czytelniczy „Czy znasz te bajki i baśnie?”

  Konkurs odbywał się w dniach od 8 do 19 marca 2021 r. Zadaniem uczestników  było rozwiązanie testu w postaci  zagadek związanych z tytułami  znanych bajek , baśni i wierszyków lub ich bohaterami.Test zawierał 20 zagadek. Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Słapczyńska- wychowawca świetlicy, Urszula Wosik-nauczyciel nauczania zintegrowanego, Izabela Bajak- nauczyciel-bibliotekarz oceniała poprawność udzielonych  odpowiedzi, samodzielność  pisania odpowiedzi przez uczniów, poprawność pisowni. W konkursie wzięło udział 16 uczniów, 8 uczniów z kl. 1a
  i 8 uczniów  klasy 1b.Uczniowie wykazali się dobrą znajomością bajek i postaci w nich występujących. Uczestnicy konkursu to: Marcelina Waga-
  kl. 1a,Karolina Szcześniak- kl. 1a,Zofia Cieślik-kl.1b,Martyna Baran- kl. 1b, Krzysztof Mrotek-kl.1a,Igor Sobczyński-kl.1a,Emil Duda- kl.1b,Julia Korycińska- kl.1b,Karol  Paluch -kl. 1b, Wiktoria Podsiadły-kl.1b, Antoni Baran- kl. 1a, Kinga Mazurek-kl.1a, Alicja Zwolska- kl. 1a,Natalia Szydlak-
  kl. 1b,Maria Grabska- kl. 1a,Julia Gawlik- kl. 1b.

  Konkurs plastyczno-techniczny  „Moja szmaciana lalka-ulubiona postać bajkowa”

  Konkurs odbywał się w dniach od 8 do 19 marca 2021 r. Zadaniem uczestników było  wykonanie techniką dowolną szmacianej lalki-kukiełki  swojej ulubionej postaci bajkowej. W konkursie wzięło udział 7 uczniów, 6 uczniów z klasy 1b i 1 uczeń z kl. 1a.Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Słapczyńska- wychowawca świetlicy, Urszula Wosik-nauczyciel nauczania zintegrowanego, Izabela Bajak- nauczyciel-bibliotekarz oceniała wykonaną lalkę pod kątem  ujęcia tematu konkursu, pomysłowości  i  estetyki wykonanych lalek , samodzielności oraz udziału dziecka w tworzeniu kukiełki.
  W konkursie wzięli udział uczniowie , którzy wykonali swoje lalki  postaci bajkowych:Emil Duda -kl. 1b/ „Kot w butach”/ Martyna Baran- kl. 1b / „Królewna”/,Julia Korycińska -kl. 1b/ „Pani Wiosna”/,Stanisław Małkowski- kl. 1b/ „Memo”/,Natalia Szydlak- kl. 1b/ „Czerwony Kapturek”/
  Dawid Podsiadły- kl. 1b/”Pani Wiosna”/,Igor Sobczyński –kl. 1a/„Czerwony Kapturek”/
  Uczestnicy konkursów otrzymują nagrody książkowe i słodycze. Sponsorem nagród jest  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie oraz Pani Teresa Gajewska z Opatowa .

 • Pierwszoklasiści czytelnikami biblioteki

     W dniach 8-10 marca  2021 roku pierwszoklasiści  zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. W poniedziałek na swoje pierwsze spotkanie w bibliotece  przyszli  uczniowie klasy 1b ze  swoją Wychowawczynią  Ewą Jasińską, zaś we środę uczniowie klasy 1a z Wychowawczynią Honoratą Kadelą.   Dzieci utworzyły pociąg z wagonikami słuchając czytanego tekstu „Lokomotywy” Juliana  Tuwima. Pociąg odbył przejażdżkę
  do biblioteki zatrzymując się na stacjach „Oczekiwanie na czytelnika”, „Zniszczone piękno” oraz „Narodziny książeczki”. Ze specjalnie przygotowanych plansz poznawali także drogę książki od autora do czytelnika . Nowi czytelnicy rozwiązali bez trudu przygotowane zagadki
  i rebusy o książkach i bibliotece. Uczestnicy starali się zachować zasady reżimu sanitarnego. Na koniec spotkania pierwszoklasiści  zostali zaproszeni
  z okazji zbliżającego się Dnia Teatru na spektakl teatralny on-line  który będą mogli obejrzeć w bibliotece w dniu 24 marca,  klasa 1b od 8.00 do 9.00 i klasa 1a od 9.50 do 10.50.Uczniowie klas 1 mogą także wziąć udział w dwóch ogłoszonych w czasie pierwszej lekcji w bibliotece konkursach: czytelniczym  „Czy znasz te bajki i baśnie?” oraz plastyczno-technicznym „Moja szmaciana lalka-ulubiona postać bajkowa”. Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród po spektaklu.

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło 30 lektur wraz z pakietami multimedialnymi

  Andersen, bracia Grimm, Kochanowski, Krasicki, Mickiewicz, Prus, Sienkiewicz, Słowacki, Wybicki

  Do każdej multimedialnej lektury dołączono pakiet materiałów składający się z nagrań wideo z tłumaczeniem tekstu na języki migowy, tekstu łatwego do czytania, opracowania graficznego w formie komiksu, kart pracy, kart pracy z symbolami PCS (czyli znakami graficznymi obrazującymi pojęcia) oraz tablic komunikacyjnych z symbolami PCS. Pakiet został przygotowany m.in. z myślą o uczniach z niepełnosprawnościami mających trudności
  w uczeniu się.

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lektury-dostepne–kolejne-materialy-udostepnione

   

   

 • 1 marca -Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

  W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…”
  Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

  „A kiedy go z wami nie będzie –
  Usypcie mu kurhan stepowy –
  Aby słyszał, jak burzan pieśń gędzie
  I wiatr stepem przewala się płowy…

  A potem – potem gdzieś w rowie
  wargi przytulę do ziemi…
  …wszystkie swe bóle wypowiem
  …wrosnę zielonym korzeniem.”/porucznik Jan Rummel/

  Fot : Wileńszczyzna, rok 1944, 5. Wileńska Brygada AK w marszu.

  Witold Pilecki-bohater niezłomny

  „[…] Na ustach knebel

  Truchleje serce

  I strzał w tył głowy!

  I cisza…” – Forteca „Rotmistrz Pilecki”

   

   

   

  Pierwsza książka o Żołnierzach Wyklętych dla dzieci: Joanna Gajewska.Renata Zaguła. Rycerze lasu.Wydawnictwo Kasper,2021r.

  „Nie będzie tu smoków, księżniczek i czarów. Zabieramy Cię w podróż do prawdziwego świata” – zapowiadają autorki pierwszej w Polsce książki dla dzieci o „Rycerzach lasu”.

 • Konkursy czytelnicze w klasach 1-4 w ramach akcji „Czytam sobie”

     Konkursy czytelnicze były skierowane do uczniów klas 1-3 oraz klas 4. Były połączone z popularyzacją książek dla dzieci z serii „Czytam sobie”. Konkurs poprzedziło głośne czytanie wybranych przez uczniów  i ich wychowawców książek.W klasie 1a czytane były książki z Poziomu 1 pt.”Wielki Karol i mały Lolek” oraz „Lewy gola”,w klasie 1b „Dobry pies” i „Dom”,  z Poziomu 2 w klasie 2a „Maja na tropie jaja” oraz „Cuda z ,mleka”, w klasie  2b książka „Fafik i futerał” oraz  z Poziomu 3w klasie 3a „Pokój NIEgościnny” zaś w 3b”Baba Jaga w Ameryce” oraz „Historia pewnego statku.
  O rejsie Titanica”.W Klasach 4 głośne czytanie książki z serii „Czytam sobie” w klasie na godzinie wychowawczej zakończyło się konkursem czytelniczym do czytanej lektury dla chętnych uczniów  kl. 4./ w klasie 4a książka Grzegorza Kasdepke „Kto zamawiał koszmarną przygodę”, w klasie 4b książka Ewy Winnickiej „Opowieść starego drzewa” .W klasach 1-3 uczniowie odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania do czytanej lektury.
  Za prawidłową odpowiedź otrzymywali naklejkę i zakładkę do książki  pozyskane z wydawnictw i księgarni. Każda klasa otrzymała także dyplom uczestnictwa w akcji  „Czytam sobie”/wzór dyplomy pobrany ze strony  akcji z wydawnictwa Egmont/.
  W klasach 4a i 4b w teście sprawdzającym zrozumienie czytanej lektury uczestniczyło ogółem 13 chętnych uczniów. W klasie 4a- największa ilość punktów otrzymali /15 pkt na 16 możliwych/Amelia Tyrała-Kopacz i Mariusz Kozieł, oraz 13 pkt. Inga Firmanty.
  W klasie 4b czytanie lektury odbyło się na zajęciach zdalnych na platformie Teams podczas godziny wychowawczej. W rozwiązaniu testu  do czytanej lektury/za pomocą  testportalu/ wzięło udział 10 uczniów. Największą ilość punktów-100%/10 na 10 możliwych/ uzyskał Maciej Wydrych, 90 % uzyskał Piotr Wysocki, Julia Pietrzykowska,  80% uzyskali uczniowie Jakub Głazek, Antoni Mroczek, Bartłomiej Skwarliński, Martyna Nowak, Jakub Pietrzykowski, kolejne 70 % uzyskali Maria Rysiak i Karol Nowak. Odpowiedzi  uzyskane za pomocą testu sprawdzającego zrozumienie czytanego tekstu oceniała komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Słapczyńska i Izabela Bajak.Wszyscy uczestnicy konkursu w kl. 4 otrzymują nagrody książkowe, zakupione ze środków pozyskanych od sponsora biblioteki oraz z funduszy Rady Rodziców przy SP nr 1 w Opatowie.

 • Patroni Roku 2021

  Sejm  RP ustanowił patronów 2021 r. Uhonorowano: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza oraz kard. Stefana Wyszyńskiego. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

   

  Stanisław Lem to najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki i jeden z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza. „W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji,a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu” – głosi tekst uchwały.

  Cyprian Kamil Norwid (200. rocznica urodzin) to wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel, a także artysta sztuk pięknych.
  W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki,
  dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”.

  Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. „W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym
  w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu” – podkreślono w tekście dokumentu. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin poety.

  Tadeusz Różewicz to wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica jego urodzin. „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna
  w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać
  na współczesną literaturę polską” – napisano w dokumencie.

  Izba uczciła pamięć kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin duchownego. W uchwale zwrócono uwagę, że kard. Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. W tekście przypomniano, że kard. Wyszyński podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością.

  Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

  Źródło: sejm.gov.pl

 • „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły…”

  „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły
  Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły
  Radość ludzi wszędzie słynie,
  Anioł budzi przy dolinie, pasterzów,
  co paśli pod borem woły.

  Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu łask od Dzieciątka Jezus, radosnego przeżywania tajemnic wiary we wszystkich zakątkach świata,  wśród bliskich w gronie rodzinnym i w każdym miejscu na ziemi a szczególnie w naszych sercach pełnych wdzięczności  dla wszystkich czytelników i sympatyków Biblioteki Szkolnej  oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

  Pastorałka „Z narodzenia Pana” nawiązuje do najstarszych pieśni śpiewanych w okresie Bożego Narodzenia. Ma charakter pochwalny o czym mówią słowa „Wyśpiewują  chwałę Bogu żywioły”. Tę pieśń zamieszcza ks. Michał Mioduszewski w Dodatku do Śpiewnika kościelnego z 1842 roku. Melodia miała kilka różnych wersji.Wzorzec melodyczno-rytmiczny tej pieśni, podobnie jak w kolędach „W żłobie leży” czy „Ach ubogi w żłobie” nawiązuje
  do skocznego marszowego mazura. Św.Jan Paweł II powiedział„Kolędy, nie tylko należą do naszej historii, ale także tworzą poniekąd historię narodową i chrześcijańską. Trzeba, ażebyśmy tego bogactwa nie zgubili.”

 • Biblioteka Szkolna SP nr 1 wśród 100 bibliotek nagrodzonych w konkursie Nocy Bibliotek i Platona za zorganizowanie spotkania w ramach VI edycji Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem ”Klimat na czytanie”

  Otrzymaliśmy pakiet książek do Biblioteki Szkolnej jako nagrodę w konkursie za organizację spotkania w ramach tegorocznej Nocy Bibliotek,
  która odbyła się w dniu 9 października 2020 r. Był to wieczór z nauką, na którym gościliśmy online naukowca  biochemika z Uniwersytetu
  w Oksfordzie. Relacja z naszego wieczoru z nauką na stronie www.bibliotekaopatow.pl oraz  na stronie organizatora akcji CEO w panelu naszej biblioteki: https://nocbibliotek.ceo.org.pl/biblioteka/biblioteka-szkoly-podstawowej-nr-1-w-opatowie/
  Do książek dołączono dyplom i kalendarz na 2021 rok. Jest to miły upominek świąteczny dla naszych czytelników. Dziękujemy  organizatorom akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz sponsorowi nagród wydawnictwu Platon!

 • Konkurs czytelniczy w roku św. Jana Pawła II zakończony!

  Wyniki konkursu czytelniczego „Co wiesz o papieżu Polaku, św. Janie Pawle II?”

  Konkurs  został przeprowadzony w dniach od 1 października do 16 listopada 2020 roku.

  Chcieliśmy w ten sposób nawiązać do obchodów roku św. Jana Pawła II, papieża i jednego
  z największych z rodu Polaków.

  Pytania do konkursu były umieszczone na planszach  z tekstem o życiu i pontyfikacie św. Jana Pawła II na tablicy przed biblioteką szkolną oraz na stronie internetowej biblioteki jak również poprzez dziennik elektroniczny. Uczestnicy konkursu czytelniczego, uczniowie klas 5-8, mieli za zadanie zapoznać się z tekstem na 14 planszach zawierających 14 pytań .Plansze były udostępniane przez cały miesiąc październik do 16 listopada  2020 roku. Należy żałować tylko, ze zainteresowanie konkursem było tak małe wśród naszej młodzieży. W konkursie wzięło udział zaledwie 4 uczniów, dlatego  ich imiona i nazwiska wymienić  tutaj  należy. Są to uczennica klasy 7c Alicja Staniszewska, uczeń klasy 6c Igor Wymoczyło, uczennica klasy 8b Julia Dziurzyńska i uczennica klasy 5 a Jagoda Morawska.

  Uczestnicy konkursu otrzymają specjalne dyplomy oraz punkty  za aktywność . Słabe zainteresowanie uczniów konkursem wiążemy także z  obecną sytuacją pandemiczną. Wszystkim, którzy podjęli choćby w niewielkiej części  udział w konkursie gratulujemy i dziękujemy.

  Podajemy także prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe.konkurs papieski 2020-odpowiedzi

 • Podsumowanie wiedzy o św. Janie Pawle II- krzyżówka z hasłem

  Drodzy uczestnicy konkursu o życiu i pontyfikacie św. Jana Pawła II- podsumowaniem zdobytej wiedzy jest rozwiązanie krzyżówki i podanie
  w odpowiedzi hasła powstałego z  odpowiedzi na poszczególne pytania z krzyżówki, czytanego z góry do dołu w białych kratkach.

  Na rozwiązanie krzyżówki macie 2 dni do czwartku włącznie, możecie też wysłać poprzez dziennik elektroniczny odpowiedzi na zaległe pytania, czekamy na odpowiedzi do piątku 13 listopada. Ogłoszenie wyników i podanie rozwiązania konkursu   w poniedziałek 16 listopada.

 • „Z lekturą raźniej w nowy rok szkolny”-Miesiąc Bibliotek w SP nr 1

  Październik to  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, którego tegoroczne hasło  brzmi „Z książką ci do twarzy”. Świętując już po raz 16  zaprosiliśmy społeczność szkolną do udziału w głośnym czytaniu, konkursach i spotkaniach.

  Nasze szkolne hasło  „Z lekturą raźniej w nowy rok szkolny” .Chcieliśmy poprzez różne formy zajęć zachęcić do  czytania i odwiedzania  naszej szkolnej biblioteki wszystkich naszych czytelników. W Klasach 1-3 wychowawcy  wybierali ze swoimi uczniami  z kuferka książkowego lekturę z serii „Czytam sobie” do głośnego czytania w klasie.   Chętni uczniowie uczestniczyli w konkursie- zabawie czytelniczej: dwadzieścia pytań
  do czytanej lektury/ uczestnik  zabawy losuje pytanie  ze „słoiczka  pytań” przygotowanego w bibliotece, otrzymując  nagrodę w postaci naklejki
  i zakładki  za prawidłową odpowiedź/ .W klasie 1a czytane były książki z Poziomu 1 pt.”Wielki Karol i mały Lolek” oraz „Lewy gola”,
  w klasie 1b „Dobry pies” i „Dom”,  z Poziomu 2 w klasie 2a „Maja na tropie jaja” oraz „Cuda z ,mleka”, w klasie  2b książka „Fafik
  i futerał” oraz  z Poziomu 3w klasie 3a „Pokój NIEgościnny” zaś w 3b”Baba Jaga w Ameryce” oraz „Historia pewnego statku.
  O rejsie Titanica”
  W Klasach 4 głośne czytanie książki z serii „Czytam sobie” w klasie na godzinie wychowawczej zakończyło się konkursem czytelniczym do czytanej lektury dla chętnych uczniów  kl. 4./ w klasie 4a książka Grzegorza Kasdepke”Kto zamawiał koszmarną przygodę”, w klasie 4b książka Ewy Winnickiej „Opowieść starego drzewa”  Każda klasa uczestnicząca w akcji „Czytam sobie” otrzymała dyplom.
  Zaprosiliśmy także do udziału w konkursie czytelniczym z okazji  roku św. Jana Pawła II
   pt. „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle  II?” czytelników biblioteki, uczniów kl. 5-8. Konkurs trwał  przez cały październik. A od 26 października do 8 listopada zdalnie poprzez stronę internetową biblioteki i dziennik elektroniczny. Do przygotowania 20 pytań posłużył zakupiony
  w ramach NPRCz zeszyt edukacyjny z biografią św. Jana Pawła II. Kolorowe plansze z pytaniem na każdy dzień i krzyżówki  na zakończenia konkursu  znalazły się na tablicy przed biblioteką jak również na stronie internetowej biblioteki (www.bibliotekaopatow.pl)oraz wysyłane były za pomocą dziennika elektronicznego, co ułatwiło kontynuację konkursu po przejściu na zdalne nauczanie Specjalnym wydarzeniem miesiąca października był także udział  biblioteki po raz 5 w Ogólnopolskiej VI edycji  Nocy Bibliotek pod hasłem „Klimat na czytanie”.
  Późnym popołudniem w dniu 9 października, chętni uczniowie klas 5 i 6 spotkali się
  na  wieczorze z nauką  pod hasłem „Kolor jesieni-przedziwny świat wokół nas”./zobacz relację na stronie organizatora CEO https://nocbibliotek.ceo.org.pl/biblioteka/biblioteka-szkoly-podstawowej-nr-1-w-opatowie/#relacja
  W wędrówce po świecie nauki o kolorach  pomogła nam lektura  Tomasza Rożka . Nauka, to lubię. Od ziarnka piasku do gwiazd. Chcieliśmy
  w klimacie jesiennym poprowadzić czytelników do odkrywania tajemnic świata wokół nas, sięgnąć do nauki i jej odkryć  zachęcając do zdobywania wiedzy i poznawania świata.  Gościem specjalnym wieczoru online był naukowiec biochemik z Uniwersytetu w Oksfordzie. Podsumowaniem wieczoru
  z nauką były  wpisy uczestników o czytaniu i książkach wykonane na kolorowych listkach nawiązujące do hasła  Nocy  Bibliotek, umieszczone
  na „drzewku cytatów” znajdującym się przy wejściu do biblioteki. Oliwia, uczennica klasy VI  napisała na nich  fragment swojego wiersza./ tekst  całego wiersza pod zdjęciami/. Biblioteka Szkolna dziękuje wszystkim, którzy włączyli się do udziału w obchodach Święta Biblioteki, które trwało przez cały październik.

  „Kiedy szczęście mi nie doskwiera
  Gdy serce me ból rozdziera,
  Gdy światło do umysłu mego nie dociera
  Szepcze sobie po cichu pociechy
  A gdy tylko wolny czas między
  Tonami zajęć odnajdę

  To pójdę do biblioteki i miłość swojego
  życia znajdę.
  Zagłębię się w fabule
  Świat dookoła nie będzie mnie obchodzić w ogóle,
  Nie będę słuchać kto co do mnie woła
  I  strona po stronie odkrywać będę inny
  świat.

  Oceny ludzi mnie nie obchodzą,
  Bo książki me gorzkie łzy
  Zawsze osłodzą.
  A gdy dzwonek szkoły nieszczęsny
  zadzwoni,

  Z bólem oderwę książkę od mej dłoni
  I poczekam sobie troszeczkę
  By móc wrócić do lasu wiedzy
  I popatrzeć na marzeń rzeczkę”      

 • Konkurs „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle II?”

  W związku z przejściem uczniów klas 4-8 na zdalne nauczanie  uczestnicy konkursu papieskiego będą mogli kontynuować  swój udział
  w konkursie
  online.Plansze z pytaniami będą nadal zamieszczane na stronie internetowej biblioteki szkolnej oraz na dzienniku elektronicznym. Odpowiedzi na pytania można udzielać poprzez dziennik elektroniczny wysyłając je na konto nauczyciela-bibliotekarza.
  Zgodnie z regulaminem konkursu   pytania są publikowane co drugi dzień , odpowiedzi można udzielać w ciągu tychże dwóch dni bądź w jednej wiadomości  zaznaczając numer pytania/ także wcześniejsze/oraz podając swoje imię i nazwisko.

 • „Kolor jesieni-przedziwny świat wokół nas” wieczór z nauką -VI edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek już za nami

  W piątek wieczorem 9 października 2020 r. spotkaliśmy się w bibliotece szkolnej w ramach udziału w VI edycji Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek
  pod hasłem „Klimat na czytanie”.Tematem wieczoru była nauka i zjawiska fizyczne , światło i kolory. Przekazaną wiedzę  w oparciu o książkę Tomasza Rożka Nauka , to lubię.Od ziarnka piasku do gwiazd, staraliśmy się przekazać w interesujący sposób z użyciem technologii informatycznych i internetu. Niespodzianką dla uczestników było spotkanie online z naukowcem, biochemikiem na Uniwersytecie w Oksfordzie Marcinem Suskiewiczem, który opowiedział o swojej pracy badawczej nad białkami nawiązując do tematu wieczoru o kolorach w nauce i w przyrodzie.
  Nasz gość odpowiadał na pytania czytelników.Oni także przygotowali ciekawostki z różnych dziedzin wiedzy o naszej planecie ziemi. Na zakończenie wieczoru, po przerwie na herbatę uczestnicy Nocy Bibliotek wzięli udział w zabawie„Drzewko cytatów”, pisząc na różnokolorowych listkach swoje myśli o książce i  czytaniu oraz swoje uwagi na temat spotkania w bibliotece, umieszczając je na drzewku cytatów. Na koniec obejrzeli zwiastun filmu”Jakub, Mimmi i gadające psy” . Link do filmu został przesłany do wszystkich uczestników wieczoru z nauką oraz uczniów klas 5 i 6,
  którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu w bibliotece.W wieczorze z nauką wzięli udział Dyrektor Szkoły Anna Przygoda, Wicedyrektor Robert Wójcik, Wychowawcy  Aneta Gibała, Tomasz Partyka, nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak, oraz 21 osobowa grupa uczniów klas 5 i 6.Wsparcie techniczne  wychowawca klasy 6b, Zbigniew Wiśniewski  oraz organizacyjne uczeń kl. 8b Jacek Mroczkowski i uczennica kl. 5c-Zuzanna Stepień. Zobacz nasz panel biblioteki na stronie organizatora akcji https://nocbibliotek.ceo.org.pl/biblioteka/biblioteka-szkoly-podstawowej-nr-1-w-opatowie/

  A to niektóre wpisy na jesiennych listkach na naszym „drzewku cytatów”

  „Kiedy szczęście mi nie doskwiera
  Gdy światło do umysłu mego nie dociera
  Szepcze sobie po cichu pociechy
  A gdy tylko wolny czas między tonami zajęć odnajdę
  To pójdę do biblioteki i miłość swojego życia znajdę.
  Zagłębię się w fabule
  Świat dookoła nie będzie mnie obchodzić w ogóle,
  Strona po stronie odkryję inny świat”.

  „Czytanie a również tworzenie literatury
  Otwiera wrota do innego życia
  W ten sposób można uciec od problemów
  Życia  codziennego”/fantazja najlepsza/.”

  „Moim zdaniem książka inspiruje nas do marzeń
  Hobby oraz ,żeby je czytać
  Bo wtedy zdobywamy wiedzę”.

  „Noc Bibliotek zachęciła mnie do czytania książek”

  „Ten wieczór była bardzo dobry
  Nauczył nas wielu nowości a więc…
  Nie tylko języki obce nas czegoś uczą ale i książki.

  „Książka serce mądrości”

  „Na Nocy Bibliotek dowiedziałam się, że książka to klucz do wiedzy”

  „Było bardzo fajnie i ciekawie”

 • „Kolor jesieni-przedziwny świat wokół nas” wieczór z nauką -VI edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek

  „Klimat na czytanie”-już po raz piąty w naszej bibliotece szkolnej Noc Bibliotek !

  Zapraszamy w piątek 9 października 2020 roku od godz. 15.30 do 18.30 uczniów klas 5 i 6 na wieczór z nauką-w programie  niespodzianka
  dla uczestników wieczoru- spotkanie online z naukowcem, doktorem biochemii , wykładowcą na Uniwersytecie w Oksfordzie  Marcinem Suskiewiczem

 • „ Klimat na czytanie”-VI edycja Nocy Bibliotek 2020

   

  VI edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 2020 pod hasłem „ Klimat na czytanie”

  Wieczór z nauką „Kolor jesieni-przedziwny świat wokół nas” już 9.10.2020 r. w piątek od godz. 15.30 do 18.30
  dla chętnych uczniów klas 5-6/ grupa do 30 uczestników z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego/

  1.Ciekawi   świata- ciekawostki przygotowane przez uczniów
  2.Zagadkowy świat nauki-  naukowe wyjaśnienie   istnienia barw i rozróżniania kolorów- na podstawie książki  Tomasza Rożka pt.”  Nauka , to lubię. Od ziarnka piasku do gwiazd”
  3.Spotkanie z naukowcem Uniwersytetu w Oksfordzie online- niespodzianka dla uczestników wieczoru z nauką
  4.Jak wymieszać kolory?- pokaz eksperymentu do wykonania w domu.
  5.Projekcja lub przesłanie uczestnikom linku do filmu „Jakub, Mimmi i gadające psy”, produkcji łotewsko polskiej, 2019 r. otrzymanego od organizatora- CEO.
  Jakub, Mimmi i gadające psy-Animacja reż. E. Janson / Łotwa, Polska / 2019 / 70′
  Nocy Bibliotek towarzyszy w tym roku film „Jakub, Mimmi i gadające psy”, 2019, oparta na książce łotewskiej pisarki Luize Pastore „Maskackas stasts” (niewydanej jeszcze w Polsce), koprodukcja łotewsko-polska
  w reżyserii Edmundsa Jansonsa (Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi).

  Opis filmu
  Jakub i Mimmi to para kuzynów, którzy niezbyt się lubią. Wkrótce jednak pojawia się szansa, by to zmienić. Dzieci zaprzyjaźniają się z gangiem gadających psów. Jakub mieszka w centrum Rygi. Na co dzień pochłania go rysowanie. Fascynuje go planowanie przestrzeni urbanistycznej, ponieważ w przyszłości chce zostać, tak jak jego ojciec, architektem. Pewnego dnia tata oznajmia mu, że będzie musiał spędzić tydzień ze swoją kuzynką Mimmi i wujkiem Orłem na obrzeżach miasta, w Maskaczce. Chłopiec nie jest zadowolony z takiego pomysłu. Wkracza w inny, nieznany mu świat. Jakub czuje się samotny, bo niespecjalnie dogaduje się ze swoją kuzynką Mimmi. Sytuacja zmienia się gdy poznaje okoliczne psy z Bossem na czele. Razem z Mimmi i zaprzyjaźnionymi psami, które potrafią mówić ludzkim głosem, walczy o zatrzymanie budowy biurowców w okolicy. Wspólne działanie na rzecz środowiska jednoczy ich i sprawia, że czas spędzony u rodziny na zawsze zostanie w jego pamięci.

   

  „Jakub, Mimmi i gadające psy” – film na Noc Bibliotek

  Nocy Bibliotek towarzyszy w tym roku film „Jakub, Mimmi i gadające psy”, 2019, oparta na książce łotewskiej pisarki Luize Pastore „Maskackas stasts” (niewydanej jeszcze w Polsce), koprodukcja łotewsko-polska w reżyserii Edmundsa Jansonsa (Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi).
  To nagrodzona przez jury na festiwalu Kino Dzieci 2019 za „empatyczne, wrażliwe i atrakcyjne artystycznie ukazanie historii, która zaskakuje oryginalnością a zarazem porusza ważne współczesne problemy kulturowe i cywilizacyjne świata dzieci i dorosłych”,  współtworzona przez Polaków, oryginalna w formie animacja, która opowiada o budowaniu porozumienia i zachęca do wspólnego działania w trosce o najbliższe otoczenie i przyrodę. Głos dostają tu dzieci i zwierzęta – i robią z nim coś ważnego i pięknego. Dzięki zastosowaniu poklatkowej techniki cut-out (we współpracy polskim studiem Letko), film jest jak żywa, pięknie rysowana książka.
  Zwiastun filmu: https://www.youtube.com/watch?v=ELO_pE0-VmQ

   

 • Zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczym „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle II?”- dzień 1

  Dwa pierwsze zdjęcia wprowadzają do treści konkursu czytelniczego. Dwa kolejne , które musisz powiększyć, aby dobrze przeczytać tekst,
  są tekstami 1 dnia konkursu.  W prawym dolnym rogu drugiej planszy jest pytanie. Odpowiedzi na nie możesz udzielić na kartce z imieniem
  i nazwiskiem, wrzucając do skrzynki odpowiedzi w bibliotece lub podać prawidłową odpowiedź bibliotekarzowi do 2.10.2020r.

 • „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle II?”-Zapraszamy do udziału w konkursie!

  Zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczym „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle II?”
   dla czytelników biblioteki szkolnej klas 5-8 , który będzie odbywał się w dniach od 1.10.2020 roku do 6.11.2020 roku.

  Październik to szczególny dla nas Polaków miesiąc pamięci o św. Janie Pawle II, bowiem 16 października 1978 roku   ks.Kardynał Karol Wojtyła została wybrany papieżem . Rok 2020 to  także rok , w którym obchodzimy stulecie urodzin św. Jana Pawła II. Co wiemy o tym wielkim naszym rodaku i jednocześnie świętym papieżu, a czego jeszcze nie wiemy i możemy się dowiedzieć.

  Sprawdźmy naszą wiedzę uczestnicząc w konkursie . Ponieważ październik to miesiąc bibliotek, zapraszamy do udziału w konkursie  czytelników naszej biblioteki szkolnej. W  co drugi dzień miesiąca października będzie wywieszony tekst do przeczytania  o życiu i pontyfikacie św. Jana Pawła II oraz  pytanie na dany dzień do zamieszczonego na planszy przed biblioteką tekstu. Tekst ten będzie można przeczytać także na stronie internetowej biblioteki szkolnej pod adresem www.bibliotekaopatow.pl.  Każdy uczestnik konkursu po zapoznaniu się z umieszczonym na planszy/lub na stronie internetowej/ tekstem  udziela odpowiedzi   na zadane pytanie ustnie podając ją bibliotekarzowi lub pisząc na kartce  i wrzucając do  skrzynki odpowiedzi podpisując swoje imię i nazwisko oraz klasę. Codziennie można  uzyskać 1 punkt za prawidłową odpowiedź. Ostatnim zadaniem uczestnika konkursu będzie  rozwiązanie krzyżówki sprawdzającej wiedzę zamieszczonej  na planszy, za której rozwiązanie hasła można otrzymać dodatkowe 7 punktów. Maksymalna ilość punktów, którą można uzyskać to 21 punktów. Uczniowie , którzy uzyskają największą  ilość punktów otrzymają  pamiątkowe dyplomy oraz punkty do oceny z   zachowania i aktywności. Uczestnik konkursu Może otrzymać 5 pkt. z zachowania za udział oraz 10-20 pkt. za zajęcie 1-3 miejsca w konkursie  oraz dyplom eksperta w dziedzinie życia i misji Jana Pawła II.

  Regulamin konkursu czytelniczego

  „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle II?”
   1.Konkurs będzie odbywał się w dniach od 01.10. do 6.11.2020 r.
  2.W konkursie może wziąć udział każdy czytelnik biblioteki szkolnej z kl. 5-8
  3.
  Tematem konkursu jest życie i pontyfikat św. Jana Pawła II
  4.
  W co drugi dzień miesiąca października będzie wywieszony przed biblioteką szkolną tekst do przeczytania oraz  pytanie na dany dzień do zamieszczonego na planszy przed biblioteką tekstu. Tekst  będzie można przeczytać  na stronie internetowej biblioteki szkolnej pod adresem www.bibliotekaopatow.pl.  oraz na dzienniku elektronicznym.
  5.Każdy uczestnik konkursu po zapoznaniu się z umieszczonym na planszy/lub na stronie internetowej/ tekstem udziela odpowiedzi   na zadane pytanie  znajdujące się w prawym dolnym rogu, ustnie podając odpowiedź bibliotekarzowi lub pisząc na kartce  i wrzucając do  skrzynki odpowiedzi podpisując swoje imię i nazwisko oraz klasę.
  6. Codziennie można  uzyskać 1 punkt za prawidłową odpowiedź. Ostatnim zadaniem uczestnika konkursu będzie  rozwiązanie krzyżówki sprawdzającej wiedzę zamieszczonej  na planszy, za której rozwiązanie hasła można otrzymać dodatkowe 7 punktów. Maksymalna ilość punktów, którą można uzyskać to 21 punktów.
  7.Uczniowie , którzy uzyskają największą ilość punktów otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz punkty do oceny z   zachowania i aktywności. Uczestnik konkursu może otrzymać 5 pkt. z zachowania za udział oraz 10-20 pkt. za zajęcie 1-3 miejsca w konkursie  oraz dyplom eksperta  w dziedzinie życia i misji Jana Pawła II.
  8.Biblioteka Szkolna będąc organizatorem konkursu, zastrzega sobie możliwość publikacji wyników konkursu z podaniem imion i nazwisk uczestników

   

 • „Z lekturą raźniej w nowy rok szkolny”

  ZAPRASZAMY SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ „JEDYNKI” DO UDZIAŁU W CZYTANIU, ZABAWACH I KONKURSACH

  Październik to  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych pod hasłem „Z książką ci do twarzy”

  „Z lekturą raźniej w nowy rok szkolny”
  W Klasach 1-3

  • Wychowawcy wybierają ze swoimi uczniami z kuferka książkowego lekturę z serii „Czytam sobie” do głośnego czytania w klasie.
  • Chętni uczniowie mogą uczestniczyć w zabawie czytelniczej: sześć pytań do czytanej lektury/ uczestnik  zabawy losuje pytanie   ze „słoiczka  pytań” przygotowanego w bibliotece, otrzymując  nagrodę w postaci naklejki  i zakładki  za prawidłową odpowiedź./
  • jeżeli będzie zainteresowanie dla klas  2 i 3 przygotowane  będą dodatkowe pytania z lektur szkolnych
   W Klasach 4
  • głośne czytanie książki z serii „Czytam sobie” w klasie na godzinie wychowawczej
  • przeprowadzony zostanie konkurs czytelniczy do czytanej lektury dla chętnych uczniów
   W Klasach 5-8

  Konkurs czytelniczy  w roku św. Jana Pawła II pt „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle  II?” dla czytelników- uczniów kl. 5-8/zasady uczestnictwa w regulaminie  konkursu   na planszy przed bilbioteką a także na naszej stronie .
  Specjalnym wydarzeniem miesiąca października będzie udział w Ogólnopolskiej VI edycji  Nocy Bibliotek pod hasłem „Klimat na czytanie”-w wieczorze z nauką „Kolor jesieni-przedziwny świat wokół nas”  wezmą udział uczniowie klas 5 i 6

   

 • Lektury szkolne w r. szk. 2020/2021

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  w kl. 1-3-SP
  Dostępne w bibliotece szkolnej , zaznaczone lektury z wolnym dostępem także  na portalach internetowych w postaci e-booków lub audiobooków.
  Kl. 1.
  Lektury w postaci tekstów zawartych w podręcznikach szkolnych do wspólnego czytania
  Kl. 2.
  1.Andersen H. C. Brzydkie kaczątko/Wolne Lektury/
  2.Kosmowska B. Dziewczynka z parku
  3.Kasdepke G. Detektyw Pozytywka
  4.Wawiłow D. Najpiękniejsze wiersze
  5.Lindgren A. Dzieci z Bullerbyn
  6.Centkiewiczowie A i Cz. Zaczarowana zagroda
  7.Bednarek J. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek/ czterech prawych i sześciu lewych/
  8.Andersen H. Ch. Calineczka
  9.Parlak D. Kapelusz Pani Wrony
  10.Terklikowska M. Drzewo do samego nieba
  11.Wierzbicki Ł. Afryka Kazika
  Kl. 3
  1.Papuzińska J. Asiunia
  2.Pałasz M. Sposób na Elfa
  3.Kruger M. Karolcia
  4.Andersen H. Ch. Dziewczynka z zapałkami/Wolne Lektury/
  5.Jaworczakowa M. Oto jest Kasia
  6.Andersen H. Ch. Królowa Śniegu/Wolne Lektury/
  7.Frączek A. Rany Julek. O ty, jak Julian Tuwim został poetą
  8.Lofting H. Doktor Dolittle i jego zwierzęta
  9.Pisarski R. O psie , który jeździł koleją
  10.M. Kownacka.Kajtkowe przygody

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  na j. polskim w kl. 4-8-SP
  Dostępne w bibliotece szkolnej , zaznaczone lektury z wolnym dostępem także  na portalach internetowych w postaci e-booków lub audiobooków.
  Kl. IV
  Lektura obowiązkowa
  1.Brzechwa J..Akademia pana Kleksa .
  2.Goscinny René. Sempé Jean Jacques. Mikołajek/lektury.gov.pl/
  3.Lewis C.S. Opowieści z Narnii. Lew , czarownica, stara szafa. /lektury.gov.pl/
  4.Christa. J. Kajko i Kokosz. Szkoła latania/komiks/
  Lektura uzupełniająca
  5.Burnett F.H..Tajemniczy ogród. /Wolne Lektury/
  6.Korczak J. Król Maciuś Pierwszy/Wolne Lektury/

  Kl. V
  Lektura obowiązkowa
  1.Lewis C. S. Opowieści z Narnii . Lew, czarownica i stara szafa /lektury.gov.pl/
  2.Christa. J. Kajko i Kokosz. Szkoła latania/komiks/
  3.Molnar. F. Chłopcy z Placu Broni./ lektury.gov.pl/
  4.Prus B. Katarynka. /Wolne Lektury/
  5.H.Sienkiewicz.Janko Muzykant. /Wolne Lektury/
  6.Mickiewicz A.Pan Tadeusz/ zwyczaje i obyczaje/;/Wolne Lektury/

  Lektura uzupełniająca
  7.„Nazywam się… Chopin”/seria wydawnicza/
  8.Musierowicz M. Wybrana powieść
  9.Wybrane mity greckie: mit o Orfeuszu i Eurydyce
  10.Niziurski E. Sposób na Alcybiadesa
  11.Twain M. Przygody Tomka Sawyera. /Wolne Lektury/

  Kl. VI
  Lektura obowiązkowa
  1.Mickiewicz A..Pan Tadeusz. /Wolne Lektury/
  2.Kosik R. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
  3.Tolkien John Ronald Reuel. Hobbit, czyli tam i z powrotem
  4.Sienkiewicz Henryk. W pustyni i w puszczy/Wolne Lektury/

  Lektura uzupełniająca
  5.Kipling Joseph Rudyard. Księga dżungli
  6.Lem S. Bajki robotów
  7.Makuszyński K. Wybrana powieść
  8.Montgomery L. M. Ania z Zielonego Wzgórza
  9.Musierowicz M. Opium w rosole.

   Kl. VII
   Lektura obowiązkowa

  1. Dickens Charles. Opowieść wigilijna
  2. Fredro Aleksander. Zemsta/Wolne Lektury/
  3. Sienkiewicz Henryk. Quo vadis, Latarnik //Wolne Lektury/
  4. Kochanowski J. Wybór fraszek/Wolne Lektury/
  5. Mickiewicz A. Dziady cz. 2/Wolne Lektury/
  6. Słowacki Juliusz. Balladyna/Wolne Lektury/
  7. Exupery A. de S., Mały Książę

  Lektura uzupełniająca
  8.
  Sienkiewicz Henryk. Quo vadis, Krzyżacy /Wolne Lektury/
  9.Hemingway E. Stary człowiek i morze
  10.Wańkowicz M. Ziele na kraterze. Tędy i owędy.

  Kl. VIII
  Lektura obowiązkowa
  1.Kamiński Aleksander. Kamienie na szaniec
  2.Mickiewicz A. Pan Tadeusz.
  3.Żeromski S. Syzyfowe prace

  Lektura uzupełniająca
  4.E.E. Schmitt. Oskar i pani Róża(fragmenty)
  5.Fiedler Arkady. Dywizjon 303
  6.Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość (fragmenty)
  7.Lancorońska K. Wspomnienia wojenne (fragmenty)
  8.Białoszewski M. Pamiętnik z powstania warszawskiego(fragmenty)

   

 • Podręczniki szkolne rozdane

     Od dnia 27.08. do 18.09.2020 r. w ramach akcji darmowych podręczników dla każdego ucznia wydano 3884 podręczniki oraz 2127 zeszytów ćwiczeń      w klasach 1-8. Uczniowie odbierali  w bibliotece szkolnej zestawy podręczników i ćwiczeniówek w grupach klasowych
  ze swoim wychowawcą z zachowaniem opracowanych wcześniej i ustalonych dla szkoły zasad zachowania reżimu sanitarnego.  Wydanie tych nieco ponad 6 tysięcy egzemplarzy wiąże się  z zaangażowaniem dyrekcji szkoły, wychowawców klas, uczniów oraz nauczyciela-bibliotekarza, który organizuje czynności związane z przyjęciem, opracowaniem  i rozprowadzeniem podręczników  na rok szkolny 2020/2021.