• „Jak pokonać smoki?”

  Regulamin konkursu czytelniczego „Jak pokonać smoki?”

  1.Konkurs przeprowadzony zostanie po realizacji zajęć biblioterapeutycznych do programu opracowanego przez pisarza Roberta Karwata z Lublina/ VII Noc Bibliotek 2021/- w dniach od 24.10.2021 do 8.11.2021 r.

  1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy 3.
  2. Prace należy przygotować:

  – w kategorii plastycznej: postać smoka technikę dowolną

  -w kategorii wiersza o tematyce nawiązującej do  treści zajęć „Jak pokonać smoki?”

  1. Zgłoszone do konkursu parce oceni komisja konkursowa w składzie: Przewodnicząca:
   M. Słapczyńska, członkowie: E. Jasińska, I. Bajak

  5.Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

  1. Biblioteka Szkolna zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk uczestników na stronie internetowej biblioteki.
 • „Jak pokonać smoki?”-czytanie wzmacnia podczas VII Nocy Bibliotek

  VII edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 2021  pod hasłem„Czytanie wzmacnia”, w SP nr 1 im. Gen. Bryg. Stanisława Gano
  w Opatowie- zajęcia biblioterapeutyczne” Jak pokonać smoki?”

    W spotkaniu odbywającym się po zajęciach szkolnych uczestniczyli uczniowie kl. III ze swoimi Wychowawcami. Rozpoczęło je odczytanie wiersza pisarza Roberta Karwata z Lublina pt. „Gdy dziecko płacze…” .Zajęcia o charakterze biblioterapeutycznym przebiegały wg pomysłu autora utworów literackich oraz programu biblioterapeutycznego  pt. „Jak pokonać smoki?” Roberta Karwata-Habibi. Sam autor  nie mógł w tym dniu uczestniczyć w wideo-spotkaniu z dziećmi, ale obiecał, że przybędzie na spotkanie autorskie w przyszłym roku. Wprowadzeniem do zajęć był temat baśni i legend/ Biblioteka nasza cały październik świętuje Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek pod hasłem „Baśnie i legendy z całego świata”/.
  Po przypomnieniu sobie tytułów, bohaterów baśni, postaci i magicznych przedmiotów oraz przybliżeniu  dzieciom, jakim utworem jest baśń odczytany został fragment  opowiadania Roberta Karwata pt. „Baśń”. W nawiązaniu do wysłuchanego utworu dzieci odpowiadały na zadane im pytania: „Najważniejsze jest…/dokończ zdanie/”, co jest dla ciebie ważne, czego się boisz?, co złego może spotkać nas  w świecie także od innych ludzi?,
  jak na to reagujesz, gdy ktoś cie wyśmiewa?, jak sobie z tym radzić?/ ze złością, smutkiem, samotnością…/Smoki baśniowe, czyli występujące
  w baśniach, które nie wyrządzają nam krzywdy kierują uwagę dzieci na inne smoki czyli te problemy czy emocje, które wywołuje zło wokół nas ,
  czy też nasze emocje wywołane przez nie. Pytaniem jak odróżniać te smoki i jak pokonać te nasze własne oraz kto nam  w tym może pomóc rozwinęliśmy naszą dyskusję. Dzieci żywo zareagowały na przeczytany tekst a potem z zaangażowaniem uczestniczyły  w wymianie myśli i rozmowie. Przesłaniem dla uczestników  „nocnobibliotecznych” zajęć było: Czytajcie baśnie, bo one pomogą wam rozumieć świat, innych, odróżniać dobro od zła, pokażą Wam, jak pokonać Nasze rzeczywiste smoki. Na zakończenie wsłuchaliśmy się w piosenkę do tekstu wiersza „Poezja serca” Roberta Karwata rozpoczynając rysowanie postaci smoków. Rysunki oraz napisane przez dzieci wiersze dokończone w klasie ozdobią wystawę Nocnobiblioteczną a najpiękniejsze zostaną nagrodzone książkami. Wszyscy uczestnicy  spotkania w bibliotece otrzymali pamiątkowe zakładki Nocy Bibliotek ”Czytanie wzmacnia”. Kilka dni wcześniej tzn. 8.10.2021r. został przekazany uczestnikom VII Nocy Bibliotek link do filmu „Operacja , człowiek w czerni”, który obejrzeli oni w domu z rodzicami.

 • „Czytanie wzmacnia”

  VII edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek  pod hasłem „Czytanie wzmacnia”

  Spotkanie w bibliotece szkolnej po zajęciach uczniów kl. III pod hasłem  : „Jak pokonać smoki?”

  Forma spotkania:  zajęcia biblioterapeutyczne w oparciu o program  autorski pisarza z Lublina Roberta Karwata.
  / nawiązanie tematu spotkania do  tegorocznego hasła -miesiąc październik to także obchodzony u nas w szkole
  od ponad 15 lat co roku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych , tegoroczne jego hasło „Baśnie i legendy
  z całego świata”./
  Program biblioterapeutyczny JAK POKONAĆ SMOKI opiera się na zrozumieniu, że wystarczy skierować uwagę człowieka na jego naturalne pragnienie szczęścia. Aby to uczynić, należy wyzwolić emocje w kierunku pożądanym, uwrażliwić serce i poddać nas działaniu szeroko pojmowanej miłości. Podstawową zasadą jest oddziaływanie poprzez emocje, pobudzenie takich uczuć, które pomogą nam przełamać swoje blokady i otworzyć się na działanie miłości.” fragment programu terapeutycznego autora/

  Uczestnicy : grupa 20-30 osobowa uczniów klas 3

  1.Powitanie uczestników i gości.

  2.Zabawa integrująca grupę oraz przywołanie tytułów baśni, które dzieci znają.

  3.W prowadzenie do spotkania: nawiązanie do biblioterapeutycznej roli baśni oraz jej przesłania  dla czytelników.
  „Przekonajmy się, że baśń jest posłańcem miłości i kluczem do duszy człowieka. Przekonajmy się, że życie może być piękną baśnią.”/przesłanie autora „Pióra motyla”/

  4.Ponieważ „czytanie wzmacnia” przeczytamy uczestnikom krótki utwór P. Roberta Karwata pt.„Baśń” ,.

  1. Rozmowa z dziećmi o życiu i miłości, o tym , co jest w życiu ważne  i co jest ważne dla nich
   w nawiązaniu do powyższego utworu. „Generalnie, chodzi o to, żeby odróżnić smoki baśniowe od tych rzeczywistych i wiedzieć, jak sobie można poradzić z tymi drugimi. Po ustaleniu, jakie są smoki, które nam zagrażają, ważne jest pytanie „Jak je pokonać?”, a najważniejsze są wypowiedzi dzieci na ten temat./fragment z programu  biblioterapeutycznego autora /

  6.Czytanie drugiego utworu pt „Bajęczynki” , w których mamy do czynienia z przyjaznym smokiem. Opowiastki te powinny wywołać przyjemny nastrój”., tak jak odtworzona muzyka  napisana do wierszy  naszego autora .

  1. Prowadzący zadaje dzieciom pracę do wykonania na przykład, żeby napisały wierszyk lub opowiadanie,
   może narysowały uśmiechniętego smoka
   ./ w tle muzyka/.
  2. Włączamy się w akcję „Podziel się książkami” – zachęcająca czytelników do przynoszenia
   do bibliotek przeczytanych nowości wydawniczych, klasyki i lektur oraz innych poszukiwanych książek.

  W tym roku  chętnie przyjmiemy dary w postaci książek przygodowych, mile widziane o detektywach
  lub zwierzętach.

  9.Przesłanie uczestnikom linku do filmu na VII edycję Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pt.”Operacja, człowiek w czerni”
  do obejrzenia w domu.

 • Wakacyjne”Paszporty czytelnika” nagrodzone

   

  W konkursie na wakacyjny „Paszport czytelnika”  wzięło udział dwóch czytelników naszej biblioteki, chociaż paszportów wydano znacznie więcej, w literacką podróż ruszyli uczeń klasy 3b Sebastian Soboń oraz uczennica klasy 5a Amelia Tyrała-Kopacz. Zebrane  stempelki
  do paszportów po wakacyjnych podróżach uprawniają ich do otrzymania nagród  książkowych, które  pozwolą im ruszyć w dalszą literacką podróż. Szkoda, że tak mało paszportów  wróciło do swojej biblioteki. Tym jednak, którzy przyszli po stempelki ze swoimi paszportami gratulujemy
  a  pozostałych zachęcamy do czytania, udziału w akcjach i konkursach czytelniczych, z którymi wychodzimy do Was przez cały rok szkolny.
  Nasi mali „podróżnicy” otrzymali dyplomy i nagrody książkowe w  czasie szkolnej uroczystości święta naszego patrona szkoły.

 • Konkurs-quiz wiedzy o Prymasie Tysiąclecia

  Poczytaj!, dowiedz się więcej!
  Sprawdź swoją wiedzę!
  Podziel się swoją wiedzą z innymi!

  Kardynał Stefan  Wyszyński, Prymas Polski, urodził się 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela na pograniczu Podlasia i Mazowsza, jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanisława i Julianny Wyszyńskich. W wieku 9 lat utracił matkę. W roku 1924 ukończył Wyższe seminarium Duchowne we Włocławku i otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie studiowała nauki społeczne  w Katolickim  Uniwersytecie Lubelskim. Aktywnie uczestniczył  w życiu Kościoła jako duszpasterz a jego zainteresowania nauką społeczną kościoła znalazły odzwierciedlenie w posługiwaniu biskupim
  i prymasowskim. Była to człowiek wielkiej miary. Kierując Kościołem w Polsce, w jednym,z najtrudniejszych okresów dziejów, zyskał miano Prymasa  Tysiąclecia. W okresie wojny przebywał w Laskach pod Warszawą, jako kapelan zakładu dla niewidomych. Był także kapelanem AK okręgu wojskowego Żoliborz, znany pod pseudonimem „Radwan II”. Po wojnie mianowany rektorem seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie aktywnie uczestniczył w życiu duszpasterskim, redagując m.in. tygodnik „Ateneum Kapłańskie” 4 marca 1964 roku został mianowany biskupem lubelskim. Sakrę biskupią otrzymał z rąk kardynała Augusta Hlonda na Jasnej Górze.

  Kiedy 22 października 1948 roku umiera Prymas Polski August Hlond, Stefan Wyszyński ma 47 lat i piastuje urząd biskupa diecezji lubelskiej. Zgromadzony w Krakowie Episkopat pod przewodnictwem Kard. Adama Sapiehy wysuwa kandydaturę młodego biskupa na arcybiskupa Gniezna
  i Warszawy a tym samym Prymasa Polski. Początek lat 50-tych to okres zaostrzenia konfliktu władzy z kościołem. W tym czasie Pius XII mianuje Stefana Wyszyńskiego kardynałem. Władze utrudniają mu wyjazd do Rzymu. Napiętą sytuację pogarsza aresztowanie Prymasa. Kolejne jego miejsca odosobnienia to Rywałd, Stoczek, Prudnik Śląski i Komańcza. Tu powstają słynne „Zapiski więzienne”. W czasie internowania Prymas nieustannie próbuje porozumieć się z rządem i władzami. Jako człowiek głębokiej wiary redaguje tekst „Ślubów Jasnogórskich”, jako przygotowanie narodu
  do Millenium Chrztu Polski Prymas, dzięki swej nieugiętej postawie opuszcza więzienie i wraca do Warszawy.
  Przez szereg  kolejnych lat kościół w Polsce pod przewodnictwem Prymasa Wyszyńskiego pozostaje w konflikcie z władzami, które chcą ich sobie podporządkować. Prymas  jest nieugięty i staje się duchowym autorytetem kościoła w Polsce. Świadectwem tego są jego posługa duszpasterska, uroczyste obchody Tysiąclecia  Chrztu Polski, mimo szykan władzy, odnowa moralna narodu i wzmocnienie pozycji kościoła w Polsce. W święto Królowej Polski 3 maja 1966 roku z okazji Millenium Chrztu Polski Prymas dokonał wiekopomnego Aktu Oddania Polski w niewolę Matce Chrystusa za wolność Kościoła w Ojczyźnie i w świecie. Była to kontynuacja Ślubów Jasnogórskich, odnowionych przez Prymasa na wzór ślubów  króla Jana Kazimierza. Dokonało się w ten sposób najgłębsze w dziejach związanie losów narodu z Bogarodzicą  Królową Polski.

  Uwieńczeniem wysiłków Prymasa Tysiąclecia staje się niewątpliwie wybór papieża Polaka, kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w dniu
  16 października 1978 roku. Swój wielki szacunek dla Prymasa papież Jan Paweł II okazuje już pierwszego dnia pontyfikatu. Kiedy 77-letni Wyszyński chce uklęknąć i podjąć pod kolana namiestnika Chrystusowego, Papież wstaje ze swego tronu. Przez chwilę trwają w uścisku- dwaj najwybitniejsi mężowie polskiego kościoła. Zdjęcie obiega  cały świat. Kolejne lata życia Prymasa to pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku. Stanowi ona przełom w historii narodu i państwa. Kolejne wydarzenia w Polsce, to następstwo tych wydarzeń. Przez cały czas Prymas wspiera rodzącą się „Solidarność” dając wyraz temu w swoich kazaniach. Przestrzega , napomina, wskazuje drogę.Maj 1981 roku stanowi tragiczny moment
  w życiu Kościoła. 13 maja doszło do zamachu na Papieża. Następnego dnia ogłoszono komunikat, ze stan zdrowia Prymasa  uległ pogorszeniu.
  Papieża odzyskującego siły powiadomiono o chorobie Prymasa  24 maja. Zaraz zatelefonował do rezydencji Prymasa. Na prośbę umierającego kardynałao błogosławieństwo Ojciec Św. odpowiedział, że błogosławi jego usta i ręce. Stan Prymasa stale się pogarsza. Zmarł 28 maja 1981 roku dwa miesiące przed 80 urodzinami.

 • Regulamin konkursu-quizu o Prymasie Tysiąclecia błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim

  Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna SP nr 1 w Opatowie we współpracy z  O.Katechetą i Wychowawcami klas 5-7. Termin  quizu połączonego z głośnym czytaniem od 15 września do 15 października 2021 r.

  Cele konkursu-quizu:

  – zdobycie wiedzy (oraz jej utrwalenie i sprawdzenie) o Prymasie Tysiąclecia, nowym błogosławionym kard. Stefanie Wyszyńskim.
  -zwrócenie uwagi  uczniów na ważne wydarzenie w Kościele katolickim w dniu 12 września 2021 r.- uroczystość beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia oraz uczczenie tej niezwykłej postaci  w roku bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

  1.W konkursie-quizie może wziąć udział każdy uczeń kl.5-7

  2.Do udziału w konkursie przygotowujemy się słuchając głośno czytanych w czasie katechez opowieści literackich/ ich autorką jest Jolanta Reisch- Klose-pisarka, dziennikarka, autorka książek dla dzieci i biografii papieży/ przybliżających sylwetkę bł. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz tło historyczne jego życia.
  3.Udział w konkursie polega na rozwiązaniu przygotowanych do czytanych tekstów zadań(krzyżówek, łamigłówek, zagadek)odnoszących się
  do poszczególnych opowiadań, których zadaniem jest także utrwalenie zdobytej podczas głośnego czytania wiedzy. Uczestnicy konkursu rozwiązują zadania  w postaci pracy pisemnej w dniu wyznaczonym przez organizatora w czasie swoich godzin wychowawczych .

  4.Każdy uczestnik konkursu może równocześnie poszerzyć swoją wiedzę o Prymasie za pomocą materiałów edukacyjnych prezentowanych na planszy przed biblioteką szkolną oraz na jej stronie internetowej/ www.bibliotekaopatow.pl -wpisać adres w pasek adresów a nie w wyszukiwarkę/

  5.Prawidłowość udzielonych przez uczestników quizu odpowiedzi będzie oceniać Komisja konkursowa  powołana przez organizatora

  6.W quizie przewidziane są nagrody książkowe dla najlepszych uczestników oraz dyplomy i  punkty z zachowania dla wszystkich.

  7.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk uczestników konkursu na stronie internetowej szkoły i biblioteki

  Biblioteka Szkolna

 • Rok 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida

                                                           „Czymże jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi?” /Czesław Miłosz/

  W roku 2021 przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida/21 września 1821-22/23 maja 1883/ , jednego z najpowszechniej w kraju i za granicą znanych i uznanych pisarzy polskich, ale za życia ignorowanego i/lub nawet wyszydzanego przez polską krytykę literacka. Niezwykle ważna i interesująca  jest nie tylko jego wielostronna twórczość/ rysunek, grafika, rzeźba, poezja, dramat, publicystyka/, w której raz po raz odkrywamy autentyczne arcydzieła, ale również bogate życie poety.

  Warto sięgnąć po wiersze Norwida. Są one nie tylko piękne i ponadczasowe w swej treści, ale stanowią niezwykłą siłę do odkrywania własnej tożsamości,   karmią naszego ducha , są podporą w chwilach smutku i zwątpienia, ta wbrew pozorom trudna poezja ocala i dodaje sił, zwłaszcza
  w poczuciu osamotnienia i życiowych uwikłań. Jak powiedział współczesny poeta i noblista Miłosz „Czymże jest poezja, która nie ocala, narodów,ani ludzi?” 1,2,3,5/książki dostępne w bibliotece szkolnej/

  Warto sięgnąć  także po artykuły i opracowania związane z Norwidem.Nową pozycją książkową autorstwa Józefa Franciszka Ferta,  poety i badacza literatury( rodem z Kielecczyzny, studiami i praca akademicką związany z  Lubelszczyzną), wydaną    na pamiątkę dwusetnej rocznicy urodzin poety jest szkic biograficzny jego losów i zwarty opis wszechstronnego dorobku literackiego. Oprócz zarysu biografii Norwida, książka prezentuje główne motywy twórczości, daje rys edytorskich dziejów dzieł poety, informuje o głównych inicjatywach i dokonaniach norwidologii, podaje podstawową bibliografię i przynosi antologię najważniejszych wierszy poety.4

  1.Norwid. Znaki na papierze, Wydawnictwo  Bosz, Olszanica 2008, ISBN:978-83-7576-004-0

  2.Cyprian Kamil Norwid.Moja Ojczyzna.Fragment książki: Norwid. Znaki na papierze

  3.Cyprian Kamil Norwid. Poezje.Wydawnictwo C&T,Toruń,2014, ISBN:978-83-7470-296-6

  4.Józef Franciszek Fert. Życie Cypriana Norwida.Pamiątka dwusetnej rocznicy urodzin Poety 1821/2021.Pewne Wydawnictwo, Kielce 2020,
  ISBN 978-83-63518-35-6

  5.Cyprian Norwid. Białe kwiaty, PIW,w-wa, 1974

  Poniżej jest także link do bardzo ciekawego artykułu w sieci dotyczącego interpretacji myśli  i odniesień do symboli zawartych w wierszach poety

  https://biblioteka.pl/artykul/Czytanie-rzecz-przedziwna/3753#

  Wolne zasoby utworów CK.Norwida/ w serwisie: wolnelektury.pl/

  https://wolnelektury.pl/katalog/autor/cyprian-kamil-norwid/

   

 • Rok błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

  12 września 2021 roku w Warszawie odbyła się uroczystość Beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski oraz Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej, niewidomej zakonnicy, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

  „Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
  Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
  Która ze mnie przebiega ku innym,
  Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
  Z niej się wyłaniam…
  Gdy myślę Ojczyzna –
  By zamknąć ją w sobie jak skarb.
  Pytam wciąż, jak go pomnożyć,
  Jak poszerzyć tę przestrzeń,
  Którą wypełnia.”/Myśląc Ojczyzna-Karol Wojtyła-św. Jan Paweł II/

   Uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 ogłoszony został rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  W tym roku przypada 120. rocznica urodzin Prymasa Tysiąclecia, a także uroczystość jego beatyfikacji 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W tym samym czasie beatyfikowana została także matka Elżbieta Róża Czacka – założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

   

   

   

   

   

 • Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęty.Podręczniki szkolne rozdane!

  Koniec sierpnia i początek września to czas bardzo pracowity dla bibliotek szkolnych, bibliotekarzy i wspierających ich nauczycieli. Po rozpakowaniu, policzeniu zawartości paczek z podręcznikami, następuje księgowanie i przygotowanie podręczników do udostępnienia uczniom. Wychowawcy klas  wybierają termin odbioru podręczników w bibliotece szkolnej. W dniu 9 września zakończyła się procedura wydania podręczników uczniom poszczególnych klas. Zgodnie z regulaminem dostosowania pracy biblioteki do warunków w czasie epidemii Covid-19 od jutra rozpocznie się normalne funkcjonowanie biblioteki wg harmonogramu godzin jej pracy na r. szk. 2021/2022

  Poniedziałek: 8.00-14.00
  Wtorek:         7.45-14.00
  Środa:          8.45-14.30
  Czwartek:     8.00-14.00
  Piątek:         7.45-13.45

 • REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS EPIDEMII COVID-19

  Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN . Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

  • 1

  CEL PROCEDUR

  Celem procedur jest:
  1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
  2) umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

  • 2
   ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE
  1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
  2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
  3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
  4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osoby.
  5. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
  • 3
   ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK
  1. Wypożyczenia książek będą odbywały się od 10 września 2021 r.
  2. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z kącika czytelniczego. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.
  3. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
  4. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, zachęcamy do korzystania z wydania wcześniej zamówionych przez opiekunów klas książek (lektur, podręczników) – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
  • 4

  ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

  1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka z napisem Zwroty.
  2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .
  3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.
  • 5
   ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI
  1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
  2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.).
  3. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.
  • 6
   DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-KULTURALNA BIBLIOTEKI W TRAKCIE EPIDEMII
   1) Bibliotekarz podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.
   2) Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.
   3) Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line (w przypadku wariantu mieszanego bądź zdalnego).
   4) Nauczyciele pozostaje w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.
   5) Nauczyciel współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.
   6) Na stronie internetowej szkoły (w przypadku wariantu mieszanego bądź zdalnego) są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.
   7) Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:
   – linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl,
   – linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych.
 • Wakacje rozpoczęte!

  Ostatnie dwa tygodnie roku szkolnego to czas pracowity dla bibliotek . Udało się w prawie 100 % zebrać podręczniki szkolne, które po odbyciu kwarantanny zostaną w wrześniu  rozdane uczniom. Część podręczników zostanie poddana selekcji i przekazana na makulaturę, zastąpią je nowe podręczniki, które zostaną zakupione  i przekazane do bibliotek i następnie do uczniów.Uczniowie i nauczyciele po trudnym covidowym roku  nauki
  w większości zdalnej  udali się na wakacyjny odpoczynek. Mamy nadzieję, że znajdą  także czas na wakacyjną lekturę.
  Zachętą do tego jest udział w  wakacyjnej akcji czytelniczej pod hasłem „Paszport czytelniczy”. Na naszej stronie poniżej możesz poczytać o akcji
  i wziąć w niej udział drukując sobie paszport czytelniczy, którego wzór znajduje się w linku pod opisem akcji . Zapraszamy do wakacyjnej podróży literackiej!Jeśli chcecie zapoznać się z  zestawem lektur do następnej klasy zobaczcie koniecznie nasz  spis lektur do poszczególnych klas.

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  w kl. 1-3-SP

  Dostępne w bibliotece szkolnej , zaznaczone lektury z wolnym dostępem także  na portalach internetowych w postaci e-booków lub audiobooków.
  Kl. 1.
  Lektury w postaci tekstów zawartych w podręcznikach szkolnych do wspólnego czytania

  Kl. 2.
  1.Andersen H. C. Brzydkie kaczątko/Wolne Lektury/
  2.Kosmowska B. Dziewczynka z parku
  3.Kasdepke G. Detektyw Pozytywka
  4.Wawiłow D. Najpiękniejsze wiersze
  5.Lindgren A. Dzieci z Bullerbyn
  6.Centkiewiczowie A i Cz. Zaczarowana zagroda
  7.Bednarek J. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek/ czterech prawych
  i sześciu lewych/
  8.Andersen H. Ch. Calineczka
  9.Parlak D. Kapelusz Pani Wrony
  10.Terklikowska M. Drzewo do samego nieba
  11.Wierzbicki Ł. Afryka Kazika

  Kl. 3
  1.Papuzińska J. Asiunia
  2.Pałasz M. Sposób na Elfa
  3.Kruger M. Karolcia
  4.Andersen H. Ch. Dziewczynka z zapałkami/Wolne Lektury/
  5.Jaworczakowa M. Oto jest Kasia
  6.Andersen H. Ch. Królowa Śniegu/Wolne Lektury/
  7.Frączek A. Rany Julek. O ty, jak Julian Tuwim został poetą
  8.Lofting H. Doktor Dolittle i jego zwierzęta
  9.Pisarski R. O psie , który jeździł koleją

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  na j. polskim w kl. 4-8-SP

  Dostępne w bibliotece szkolnej , zaznaczone lektury z wolnym dostępem także  na portalach internetowych w postaci e-booków lub audiobooków.

   Kl. IV
  Lektura obowiązkowa
  1.Brzechwa J..Akademia pana Kleksa .
  2.Goscinny René. Sempé Jean Jacques. Mikołajek/lektury.gov.pl/
  3.Lewis C.S. Opowieści z Narnii. Lew , czarownica, stara szafa. /lektury.gov.pl/
  4.Christa. J. Kajko i Kokosz. Szkoła latania/komiks/

   Lektura uzupełniająca
  5.Burnett F.H..Tajemniczy ogród. /Wolne Lektury/
  6.Korczak J. Król Maciuś Pierwszy/Wolne Lektury/

  Kl. V
  Lektura obowiązkowa

   1.Lewis C. S. Opowieści z Narnii . Lew, czarownica i stara szafa /lektury.gov.pl/
  2.Christa. J. Kajko i Kokosz. Szkoła latania/komiks/
  3.Molnar. F. Chłopcy z Placu Broni./ lektury.gov.pl/
  4.Prus B. Katarynka. /Wolne Lektury/
  5.H.Sienkiewicz.Janko Muzykant. /Wolne Lektury/
  6.
  Mickiewicz A.Pan Tadeusz/ zwyczaje i obyczaje/;/Wolne Lektury/

  Lektura uzupełniająca
  7.„Nazywam się… Chopin”/seria wydawnicza/
  8.Musierowicz M. Wybrana powieść
  9.Wybrane mity greckie: mit o Orfeuszu i Eurydyce
  10.Niziurski E. Sposób na Alcybiadesa
  11.Twain M. Przygody Tomka Sawyera. /Wolne Lektury/

  Kl. VI
   Lektura obowiązkowa
  1.Mickiewicz A..Pan Tadeusz. /Wolne Lektury/
  2.
  Kosik R. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
  3.Tolkien John Ronald Reuel. Hobbit, czyli tam i z powrotem
  4.Sienkiewicz Henryk. W pustyni i w puszczy/Wolne Lektury/

  Lektura uzupełniająca
  5.
  Kipling Joseph Rudyard. Księga dżungli
  6..Lem S. Bajki robotów
  7.Makuszyński K. Wybrana powieść
  8.Montgomery L. M. Ania z Zielonego Wzgórza
  9.Musierowicz M. Opium w rosole.

   

  Kl. VII
   Lektura obowiązkowa

  1. Dickens Charles. Opowieść wigilijna
  2. Fredro Aleksander. Zemsta/Wolne Lektury/
  3. Sienkiewicz Henryk. Quo vadis, Latarnik //Wolne Lektury/
  4. Kochanowski J. Wybór fraszek/Wolne Lektury/
  5. Mickiewicz A. Dziady cz. 2/Wolne Lektury/
  6. Słowacki Juliusz. Balladyna/Wolne Lektury/
  7. Exupery A. de S., Mały Książę

  Lektura uzupełniająca
  8.
  Sienkiewicz Henryk. Quo vadis, Krzyżacy /Wolne Lektury/
  9.Hemingway E. Stary człowiek i morze
  10.Wańkowicz M. Ziele na kraterze. Tędy i owędy.

  Kl. VIII
  Lektura obowiązkowa
  1.
  Kamiński Aleksander. Kamienie na szaniec
  2.Mickiewicz A. Pan Tadeusz.
  3.Żeromski S. Syzyfowe prace

  Lektura uzupełniająca
  4.E.E. Schmitt. Oskar i pani Róża(fragmenty)
  5.Fiedler Arkady. Dywizjon 303
  6.Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość (fragmenty)
  7.Lancorońska K. Wspomnienia wojenne (fragmenty)
  8.Białoszewski M. Pamiętnik z powstania warszawskiego(fragmenty)

   

 • Zapraszamy naszych czytelników i sympatyków do udziału w wakacyjnej akcji czytelniczej „Paszport czytelniczy”

  Paszport_czytelniczy_plakat_A4(2)

  Akcja jest formą zabawy. Przekazujemy uczniom „Paszport czytelnika”. W paszporcie znajdują się propozycje czytelniczych aktywności. Uczeń może wypełniać paszport, samodzielnie pracując z dowolną książką: narysować jej głównego bohatera, wpisać ulubiony cytat, zaznaczyć na mapie,
  z której części świata pochodzi autor, oraz zapisać najmilsze chwile wakacji. Uczeń może również wpisywać na stronie okładkowej tytuły przeczytanych książek, a we wrześniu poprosić bibliotekarza o ostemplowanie paszportu, co upodobni go do prawdziwego paszportu ze stemplami
  z wyjazdów. Chcieliśmy, by był to rodzaj czytelniczego pamiętnika, który – znaleziony po latach – wywoła miłe wspomnienie.

  Zapraszamy wszystkich do książkowej krainy wyobraźni, a jeśli się uda możesz też książkę zabrać ze sobą
  na wakacyjną podróż !

  Paszport_czytelniczy_dla_dzieci(2)

   

   

 • W dniu 8.06. 2021 r. odbyła się w bibliotece uroczyste rozstrzygnięcie konkursów czytelniczych dla najmłodszych czytelników , uczniów klas 1 i 2

  Konkurs czytelniczy  dla uczniów klasy 2 ze znajomości lektur pt. „Moje ulubione lektury”

  W dniu 2.06.2021r. odbył się konkurs czytelniczy ze znajomości lektur szkolnych dla uczniów klas 2.Regulamin konkursu obejmował  zakres wiedzy
  z pięciu lektur: „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”(J. Bednarek), „ Kapelusz Pani Wrony”(D. Parlak), „Zaczarowana zagroda”(A. i Cz. Centkiewiczowie),  „Drzewo do samego nieba”(M. Terlikowska). „Calineczka” (H. Ch. Andersen). Uczestnicy konkursu przygotowywali się do niego
  nie tylko czytając lektury ale także wykorzystując dostępną na stronie internetowej biblioteki szkolnej tzw. lekturotekę czyli zestaw zadań edukacyjnych opracowanych do lektur wyznaczonych do przygotowania na konkurs. Konkurs składał się z części pisemnej-7 zadań opracowanych
  na podstawie ww. lektur: testów wyboru, zagadek rysunkowych, dobierania w pary, krzyżówek z hasłem oraz dodatkowego zadania w postaci tworzenia komiksu,na którego rozwiązanie uczniowie mieli 45 minut.Część ustna składała się z dwóch zadań przygotowanych do wylosowanej przez uczestnika jednej z pięciu lektur.  W konkursie wzięło udział 10 uczniów/po pięciu uczniów z klas 2 a i 2b/.
  Prace pisemne i wypowiedzi ustne uczestników  konkursu oceniała komisja konkursowa w składzie: Przewodnicząca :Małgorzata Słapczyńska, członkowie: Urszula Wosik , Magdalena Stępień i Izabela Bajak. Uczestnicy konkursu  uzyskali następującą ilość punktów:

  Zofia Sobol -kl. 2b-73,5 p. część pisemna i 16 p. część ustna-razem 89,5 pkt.-I miejsce
  Inga Gumuła- kl. 2b- 73p. część pisemna i 16 pkt. część ustna-razem  89 pkt.-I miejsce
  Amelia Partyka-kl. 2a-58,5 p część pisemna i 16 p. cześć ustna-razem-74,5 pkt.-II miejsce
  Sebastian Soboń- kl. 2a-46 p. część pisemna i 16 p. część ustna-razem  62 pkt.-III miejsce
  Amelia Sobiegraj- kl. 2a-40,5 p. część pisemna i 16 p. część ustna-razem 56,5 pkt.
  Izabela Kargulewicz- kl. 2b-36 p. część pisemna i 16 p. cześć ustna- razem 52 pkt.
  Wiktoria Madej- kl. 2b-30 p. cześć pisemna i 16 p. cześć ustna- razem 46 pkt.
  Antoni Urbanik- kl. 2b-28 p. część pisemna i 14 p. cześć ustna- razem 42 pkt.
  Lena Bielecka- kl. 2a-22 p. część pisemna i 11 p. część ustna- razem 33 pkt.
  Nikola Firmanty- kl. 2a-15 pkt część pisemna i 5 pkt część ustna- razem 20 pkt.

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i  nagrody książkowe, które w dniu 8.06. 2021 wręczyła Pani Dyrektor Anna Przygoda

  Na zakończenie nasi czytelnicy otrzymali „paszporty czytelnicze” z zaproszeniem do udziału w wakacyjnej akcji czytelniczej.(zobacz opis akcji)

  Mini-konkurs czytelniczy  dl uczniów kl. 1 ze znajomości lektury „Cukierku, ty łobuzie”

  W dniu 18 i 19 maja 2021 r . odbyły się zajęcia  w czasie których uczniowie klas 1 a i 1b pracowali z tekstem lektury W. Cichonia „Cukierku , ty łobuzie” . rozwiązując ćwiczenie i quizy do ww. lektury oraz oglądając prezentację z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych opracowanych
  za pomocą programu do zbierania i kolekcjonowania materiałów w postaci cyfrowej „wakelet” dostępnej w linku lekturoteki na stronie internetowej biblioteki szkolnej. W konkursie , który polegał na wypełnieniu kart pracy do lektury wzięło udział 10 uczniów, którzy uzyskali następującą ilość punktów:

  Cieślik Zofia-1b-44pkt.
  Ruciński Marcel-1b-43 pkt . 5 pkt. dodatk.za puzzle
  Duda Emil-1b-41 pkt. 5 pkt. dodatk . za puzzle
  Podsiadły Wiktoria-1b-43 pkt .
  Baran Martyna-1b-43 pkt.
  Szydlak Natalia-1b41 pkt.
  Maruszewka Aleksandra-1b40,5 pkt.  dodatk.  za puzzle
  Mrotek Krzysztof -1a-39,5 pkt.
  Małkowski Stanisław-1b-43 pkt., 5 pkt. dodatk.za puzzle
  Wudarczyk Wiktoria-1b-43 pkt., 5 pkt. dodatk.  za puzzle

  Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe zakładki.

 • Dyplomy i nagrody za konkurs papieski rozdane !

  Po powrocie uczniów kl. 4-8 do szkół  31 maja 2021 r. uczestnicy konkursu papieskiego „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle II?”, organizowanego  w październiku-listopadzie 2020 roku odebrali indywidualnie dyplomy i nagrody za udział w konkursie.

 • Rozpoczęliśmy i zakończymy rok szkolny 2020/2021 z lekturami szkolnymi-Biblioteka zaprasza uczniów klas 2 do udziału w konkursie”Moje ulubione lektury”

  Regulamin konkursu czytelniczego dla uczniów klas 2-„Moje ulubione lektury”

  1.
  Organizatorem szkolnego konkursu wiedzy o lekturach drugoklasisty jest Biblioteka Szkolna SP
  nr 1 w Opatowie.
  2.Konkurs trwa od ogłoszenia w dniu 13.05.2021 r. do przeprowadzenia go  w dniu 2.06.2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu
  7.06.2021r.
  3.W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie klas 2a i 2b . Zgłoszenie udziału w konkursie do 20.05.2021 r. do organizatora.
  4.Uczestnicy przygotowują  do konkursu następujące lektury:

  • Bednarek J. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek/ czterech prawych i sześciu lewych/
  • Parlak D. Kapelusz Pani Wrony
  • Centkiewicz i Cz. Zaczarowana zagroda
  • Terlikowska M. Drzewo do samego nieba
  • Andersen H. Ch. Calineczka
   5.Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach, części pisemnej/ zadań opracowanych na podstawie ww. lektur/ uczestnicy otrzymują zestaw zadań do wykonania w ciągu 45 min./oraz części ustnej / losują pytania do wybranej lektury i odpowiadają na nie/.
   6.Prace pisemne i odpowiedzi ustne uczestników konkursu ocenia Komisja Konkursowa w składzie: Przewodnicząca : Małgorzata Słapczyńska, członkowie: Urszula Wosik i, Magadalena Stępień i Izabela Bajak
   7.Uczestnicy konkursu otrzymują nagrody w kolejności zajętych miejsc wg uzyskanej ilości punktów z dwóch części konkursu.
   8.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk uczestników konkursu na stronie internetowej biblioteki szkolnej.
 • Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 r

       Biblioteka Narodowa opublikowała najnowsze badania czytelnictwa. 42% Polaków przeczytało
  w 2020   co najmniej jedną książkę. Jest to wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku
  do r. 2019    i o  5  punktów – w stosunku do r. 2018.

     Zobacz raport najnowszych badań czytelnictwa:

  Raport stan czytelnictwa w 2020 roku

  Zobacz także: https://biblioteka.pl/artykul/W-2020-r-czytelnictwo-wzroslo/10483

   

   

   

   

   

 • Powrót do szkół klas 1-3

   

  Rozdanie nagród za udział Pierwszaków w konkursach czytelniczych

  W dniu 27 kwietnia odebrała nagrody  za udział w konkursie w Bibliotece Szkolnej klasa 1b-
  8 uczestników konkursu czytelniczego „Czy znasz te bajki i baśnie?” oraz 6 uczestników konkursu na kukiełkę- ulubioną postać bajkową.

  W dniu 30 kwietnia odebrała nagrody za udział w ww. konkursach klasa 1a-8 uczestników konkursu czytelniczego i 1 uczestnik konkursu na kukiełkę-ulubioną postać bajkową/ szczegółowe sprawozdanie z konkursów poniżej na naszej stronie/

  Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie  zaś słodycze sponsor naszej Biblioteki Pani Teresa Gajewska z Opatowa

 • Biblioteka zaprasza do skorzystania z „lekturoteki”

   

  Rodzicu, nauczycielu, uczniu!

  Biblioteka zaprasza do skorzystania z „Lekturoteki”- gotowych kart pracy przygotowanych do konkretnych lektur. Quizy  i testy internetowe sprawdzające wiedzę oraz prezentacje multimedialne przybliżą uczniom  tematy poruszane w trakcie pracy z książką.
  Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do korzystania z przygotowanych autorskich multimedialnych materiałów dotyczących lektur szkolnych. Linki tytułów książek odsyłają do  przygotowanych materiałów do  21 lektur.

  Wszystkie pakiety zabaw, ćwiczeń znajdziecie:

  LINK – https://wakelet.com/@pedagogiczna

  Zapraszamy!

 • Surrexit Christus Alleluja!

  Drodzy Czytelnicy i sympatycy Biblioteki Szkolnej!

  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy Wam aby Zmartwychwstały Chrystus,
  który pokonał śmierć, obdarzał Was wszelkimi łaskami  i zdrowiem a radość Świąt Wielkanocnych
  napełniła wszystkich wiarą, nadzieją
  i miłością.

 • „Dawno, dawno temu…”-spektakl teatralny on-line „Baśń o trzech konikach” obejrzeli Pierwszoklasiści

  W dniu 24 marca z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Teatru/27 marca/ uczniowie klas 1 a i 1b obejrzeli na Platformie Teams spektakl teatru on-line pt. „Baśń o trzech konikach”. Przedstawienie powstało w Teatrze Animacji w Poznaniu.Ta piękna baśń na motywach baśni ludowych z muzyką wywodzącą się z polskiego folkloru bardzo spodobała się dzieciom. Przesłanie sztuki o potrzebie bycia razem, bycia sobą
  i przekonaniu, że dobro, które ofiarowaliśmy innym zawsze do nas wraca wybrzmiało szczególnie  wyraźnie w czasie pandemii i zdalnego nauczania.

 • „Baśń o trzech konikach”

  „Dawno, dawno temu…” czyli spektakl teatralny baśni na Platformie Teams

  W dniu 24 marca 2021 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru uczniowie klasy 1a i 1b obejrzą w czasie  czytelniczych zajęć nauki zdalnej spektakl teatralny   on-line z przedstawieniem Teatru Animacji z Poznania pt. „Baśń o trzech konikach”

 • Konkursy dla uczniów klas 1a i 1b z okazji Pasowania na Czytelnika

  Konkurs czytelniczy „Czy znasz te bajki i baśnie?”

  Konkurs odbywał się w dniach od 8 do 19 marca 2021 r. Zadaniem uczestników  było rozwiązanie testu w postaci  zagadek związanych z tytułami  znanych bajek , baśni i wierszyków lub ich bohaterami.Test zawierał 20 zagadek. Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Słapczyńska- wychowawca świetlicy, Urszula Wosik-nauczyciel nauczania zintegrowanego, Izabela Bajak- nauczyciel-bibliotekarz oceniała poprawność udzielonych  odpowiedzi, samodzielność  pisania odpowiedzi przez uczniów, poprawność pisowni. W konkursie wzięło udział 16 uczniów, 8 uczniów z kl. 1a
  i 8 uczniów  klasy 1b.Uczniowie wykazali się dobrą znajomością bajek i postaci w nich występujących. Uczestnicy konkursu to: Marcelina Waga-
  kl. 1a,Karolina Szcześniak- kl. 1a,Zofia Cieślik-kl.1b,Martyna Baran- kl. 1b, Krzysztof Mrotek-kl.1a,Igor Sobczyński-kl.1a,Emil Duda- kl.1b,Julia Korycińska- kl.1b,Karol  Paluch -kl. 1b, Wiktoria Podsiadły-kl.1b, Antoni Baran- kl. 1a, Kinga Mazurek-kl.1a, Alicja Zwolska- kl. 1a,Natalia Szydlak-
  kl. 1b,Maria Grabska- kl. 1a,Julia Gawlik- kl. 1b.

  Konkurs plastyczno-techniczny  „Moja szmaciana lalka-ulubiona postać bajkowa”

  Konkurs odbywał się w dniach od 8 do 19 marca 2021 r. Zadaniem uczestników było  wykonanie techniką dowolną szmacianej lalki-kukiełki  swojej ulubionej postaci bajkowej. W konkursie wzięło udział 7 uczniów, 6 uczniów z klasy 1b i 1 uczeń z kl. 1a.Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Słapczyńska- wychowawca świetlicy, Urszula Wosik-nauczyciel nauczania zintegrowanego, Izabela Bajak- nauczyciel-bibliotekarz oceniała wykonaną lalkę pod kątem  ujęcia tematu konkursu, pomysłowości  i  estetyki wykonanych lalek , samodzielności oraz udziału dziecka w tworzeniu kukiełki.
  W konkursie wzięli udział uczniowie , którzy wykonali swoje lalki  postaci bajkowych:Emil Duda -kl. 1b/ „Kot w butach”/ Martyna Baran- kl. 1b / „Królewna”/,Julia Korycińska -kl. 1b/ „Pani Wiosna”/,Stanisław Małkowski- kl. 1b/ „Memo”/,Natalia Szydlak- kl. 1b/ „Czerwony Kapturek”/
  Dawid Podsiadły- kl. 1b/”Pani Wiosna”/,Igor Sobczyński –kl. 1a/„Czerwony Kapturek”/
  Uczestnicy konkursów otrzymują nagrody książkowe i słodycze. Sponsorem nagród jest  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie oraz Pani Teresa Gajewska z Opatowa .

 • Pierwszoklasiści czytelnikami biblioteki

     W dniach 8-10 marca  2021 roku pierwszoklasiści  zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. W poniedziałek na swoje pierwsze spotkanie w bibliotece  przyszli  uczniowie klasy 1b ze  swoją Wychowawczynią  Ewą Jasińską, zaś we środę uczniowie klasy 1a z Wychowawczynią Honoratą Kadelą.   Dzieci utworzyły pociąg z wagonikami słuchając czytanego tekstu „Lokomotywy” Juliana  Tuwima. Pociąg odbył przejażdżkę
  do biblioteki zatrzymując się na stacjach „Oczekiwanie na czytelnika”, „Zniszczone piękno” oraz „Narodziny książeczki”. Ze specjalnie przygotowanych plansz poznawali także drogę książki od autora do czytelnika . Nowi czytelnicy rozwiązali bez trudu przygotowane zagadki
  i rebusy o książkach i bibliotece. Uczestnicy starali się zachować zasady reżimu sanitarnego. Na koniec spotkania pierwszoklasiści  zostali zaproszeni
  z okazji zbliżającego się Dnia Teatru na spektakl teatralny on-line  który będą mogli obejrzeć w bibliotece w dniu 24 marca,  klasa 1b od 8.00 do 9.00 i klasa 1a od 9.50 do 10.50.Uczniowie klas 1 mogą także wziąć udział w dwóch ogłoszonych w czasie pierwszej lekcji w bibliotece konkursach: czytelniczym  „Czy znasz te bajki i baśnie?” oraz plastyczno-technicznym „Moja szmaciana lalka-ulubiona postać bajkowa”. Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród po spektaklu.

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło 30 lektur wraz z pakietami multimedialnymi

  Andersen, bracia Grimm, Kochanowski, Krasicki, Mickiewicz, Prus, Sienkiewicz, Słowacki, Wybicki

  Do każdej multimedialnej lektury dołączono pakiet materiałów składający się z nagrań wideo z tłumaczeniem tekstu na języki migowy, tekstu łatwego do czytania, opracowania graficznego w formie komiksu, kart pracy, kart pracy z symbolami PCS (czyli znakami graficznymi obrazującymi pojęcia) oraz tablic komunikacyjnych z symbolami PCS. Pakiet został przygotowany m.in. z myślą o uczniach z niepełnosprawnościami mających trudności
  w uczeniu się.

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lektury-dostepne–kolejne-materialy-udostepnione

   

   

 • 1 marca -Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

  W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…”
  Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

  „A kiedy go z wami nie będzie –
  Usypcie mu kurhan stepowy –
  Aby słyszał, jak burzan pieśń gędzie
  I wiatr stepem przewala się płowy…

  A potem – potem gdzieś w rowie
  wargi przytulę do ziemi…
  …wszystkie swe bóle wypowiem
  …wrosnę zielonym korzeniem.”/porucznik Jan Rummel/

  Fot : Wileńszczyzna, rok 1944, 5. Wileńska Brygada AK w marszu.

  Witold Pilecki-bohater niezłomny

  „[…] Na ustach knebel

  Truchleje serce

  I strzał w tył głowy!

  I cisza…” – Forteca „Rotmistrz Pilecki”

   

   

   

  Pierwsza książka o Żołnierzach Wyklętych dla dzieci: Joanna Gajewska.Renata Zaguła. Rycerze lasu.Wydawnictwo Kasper,2021r.

  „Nie będzie tu smoków, księżniczek i czarów. Zabieramy Cię w podróż do prawdziwego świata” – zapowiadają autorki pierwszej w Polsce książki dla dzieci o „Rycerzach lasu”.

 • Konkursy czytelnicze w klasach 1-4 w ramach akcji „Czytam sobie”

     Konkursy czytelnicze były skierowane do uczniów klas 1-3 oraz klas 4. Były połączone z popularyzacją książek dla dzieci z serii „Czytam sobie”. Konkurs poprzedziło głośne czytanie wybranych przez uczniów  i ich wychowawców książek.W klasie 1a czytane były książki z Poziomu 1 pt.”Wielki Karol i mały Lolek” oraz „Lewy gola”,w klasie 1b „Dobry pies” i „Dom”,  z Poziomu 2 w klasie 2a „Maja na tropie jaja” oraz „Cuda z ,mleka”, w klasie  2b książka „Fafik i futerał” oraz  z Poziomu 3w klasie 3a „Pokój NIEgościnny” zaś w 3b”Baba Jaga w Ameryce” oraz „Historia pewnego statku.
  O rejsie Titanica”.W Klasach 4 głośne czytanie książki z serii „Czytam sobie” w klasie na godzinie wychowawczej zakończyło się konkursem czytelniczym do czytanej lektury dla chętnych uczniów  kl. 4./ w klasie 4a książka Grzegorza Kasdepke „Kto zamawiał koszmarną przygodę”, w klasie 4b książka Ewy Winnickiej „Opowieść starego drzewa” .W klasach 1-3 uczniowie odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania do czytanej lektury.
  Za prawidłową odpowiedź otrzymywali naklejkę i zakładkę do książki  pozyskane z wydawnictw i księgarni. Każda klasa otrzymała także dyplom uczestnictwa w akcji  „Czytam sobie”/wzór dyplomy pobrany ze strony  akcji z wydawnictwa Egmont/.
  W klasach 4a i 4b w teście sprawdzającym zrozumienie czytanej lektury uczestniczyło ogółem 13 chętnych uczniów. W klasie 4a- największa ilość punktów otrzymali /15 pkt na 16 możliwych/Amelia Tyrała-Kopacz i Mariusz Kozieł, oraz 13 pkt. Inga Firmanty.
  W klasie 4b czytanie lektury odbyło się na zajęciach zdalnych na platformie Teams podczas godziny wychowawczej. W rozwiązaniu testu  do czytanej lektury/za pomocą  testportalu/ wzięło udział 10 uczniów. Największą ilość punktów-100%/10 na 10 możliwych/ uzyskał Maciej Wydrych, 90 % uzyskał Piotr Wysocki, Julia Pietrzykowska,  80% uzyskali uczniowie Jakub Głazek, Antoni Mroczek, Bartłomiej Skwarliński, Martyna Nowak, Jakub Pietrzykowski, kolejne 70 % uzyskali Maria Rysiak i Karol Nowak. Odpowiedzi  uzyskane za pomocą testu sprawdzającego zrozumienie czytanego tekstu oceniała komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Słapczyńska i Izabela Bajak.Wszyscy uczestnicy konkursu w kl. 4 otrzymują nagrody książkowe, zakupione ze środków pozyskanych od sponsora biblioteki oraz z funduszy Rady Rodziców przy SP nr 1 w Opatowie.

 • Patroni Roku 2021

  Sejm  RP ustanowił patronów 2021 r. Uhonorowano: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza oraz kard. Stefana Wyszyńskiego. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

   

  Stanisław Lem to najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki i jeden z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza. „W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji,a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu” – głosi tekst uchwały.

  Cyprian Kamil Norwid (200. rocznica urodzin) to wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel, a także artysta sztuk pięknych.
  W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki,
  dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”.

  Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. „W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym
  w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu” – podkreślono w tekście dokumentu. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin poety.

  Tadeusz Różewicz to wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica jego urodzin. „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna
  w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać
  na współczesną literaturę polską” – napisano w dokumencie.

  Izba uczciła pamięć kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin duchownego. W uchwale zwrócono uwagę, że kard. Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. W tekście przypomniano, że kard. Wyszyński podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością.

  Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

  Źródło: sejm.gov.pl

 • „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły…”

  „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły
  Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły
  Radość ludzi wszędzie słynie,
  Anioł budzi przy dolinie, pasterzów,
  co paśli pod borem woły.

  Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu łask od Dzieciątka Jezus, radosnego przeżywania tajemnic wiary we wszystkich zakątkach świata,  wśród bliskich w gronie rodzinnym i w każdym miejscu na ziemi a szczególnie w naszych sercach pełnych wdzięczności  dla wszystkich czytelników i sympatyków Biblioteki Szkolnej  oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

  Pastorałka „Z narodzenia Pana” nawiązuje do najstarszych pieśni śpiewanych w okresie Bożego Narodzenia. Ma charakter pochwalny o czym mówią słowa „Wyśpiewują  chwałę Bogu żywioły”. Tę pieśń zamieszcza ks. Michał Mioduszewski w Dodatku do Śpiewnika kościelnego z 1842 roku. Melodia miała kilka różnych wersji.Wzorzec melodyczno-rytmiczny tej pieśni, podobnie jak w kolędach „W żłobie leży” czy „Ach ubogi w żłobie” nawiązuje
  do skocznego marszowego mazura. Św.Jan Paweł II powiedział„Kolędy, nie tylko należą do naszej historii, ale także tworzą poniekąd historię narodową i chrześcijańską. Trzeba, ażebyśmy tego bogactwa nie zgubili.”

 • Biblioteka Szkolna SP nr 1 wśród 100 bibliotek nagrodzonych w konkursie Nocy Bibliotek i Platona za zorganizowanie spotkania w ramach VI edycji Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem ”Klimat na czytanie”

  Otrzymaliśmy pakiet książek do Biblioteki Szkolnej jako nagrodę w konkursie za organizację spotkania w ramach tegorocznej Nocy Bibliotek,
  która odbyła się w dniu 9 października 2020 r. Był to wieczór z nauką, na którym gościliśmy online naukowca  biochemika z Uniwersytetu
  w Oksfordzie. Relacja z naszego wieczoru z nauką na stronie www.bibliotekaopatow.pl oraz  na stronie organizatora akcji CEO w panelu naszej biblioteki: https://nocbibliotek.ceo.org.pl/biblioteka/biblioteka-szkoly-podstawowej-nr-1-w-opatowie/
  Do książek dołączono dyplom i kalendarz na 2021 rok. Jest to miły upominek świąteczny dla naszych czytelników. Dziękujemy  organizatorom akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz sponsorowi nagród wydawnictwu Platon!

 • Konkurs czytelniczy w roku św. Jana Pawła II zakończony!

  Wyniki konkursu czytelniczego „Co wiesz o papieżu Polaku, św. Janie Pawle II?”

  Konkurs  został przeprowadzony w dniach od 1 października do 16 listopada 2020 roku.

  Chcieliśmy w ten sposób nawiązać do obchodów roku św. Jana Pawła II, papieża i jednego
  z największych z rodu Polaków.

  Pytania do konkursu były umieszczone na planszach  z tekstem o życiu i pontyfikacie św. Jana Pawła II na tablicy przed biblioteką szkolną oraz na stronie internetowej biblioteki jak również poprzez dziennik elektroniczny. Uczestnicy konkursu czytelniczego, uczniowie klas 5-8, mieli za zadanie zapoznać się z tekstem na 14 planszach zawierających 14 pytań .Plansze były udostępniane przez cały miesiąc październik do 16 listopada  2020 roku. Należy żałować tylko, ze zainteresowanie konkursem było tak małe wśród naszej młodzieży. W konkursie wzięło udział zaledwie 4 uczniów, dlatego  ich imiona i nazwiska wymienić  tutaj  należy. Są to uczennica klasy 7c Alicja Staniszewska, uczeń klasy 6c Igor Wymoczyło, uczennica klasy 8b Julia Dziurzyńska i uczennica klasy 5 a Jagoda Morawska.

  Uczestnicy konkursu otrzymają specjalne dyplomy oraz punkty  za aktywność . Słabe zainteresowanie uczniów konkursem wiążemy także z  obecną sytuacją pandemiczną. Wszystkim, którzy podjęli choćby w niewielkiej części  udział w konkursie gratulujemy i dziękujemy.

  Podajemy także prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe.konkurs papieski 2020-odpowiedzi

 • Podsumowanie wiedzy o św. Janie Pawle II- krzyżówka z hasłem

  Drodzy uczestnicy konkursu o życiu i pontyfikacie św. Jana Pawła II- podsumowaniem zdobytej wiedzy jest rozwiązanie krzyżówki i podanie
  w odpowiedzi hasła powstałego z  odpowiedzi na poszczególne pytania z krzyżówki, czytanego z góry do dołu w białych kratkach.

  Na rozwiązanie krzyżówki macie 2 dni do czwartku włącznie, możecie też wysłać poprzez dziennik elektroniczny odpowiedzi na zaległe pytania, czekamy na odpowiedzi do piątku 13 listopada. Ogłoszenie wyników i podanie rozwiązania konkursu   w poniedziałek 16 listopada.

 • „Z lekturą raźniej w nowy rok szkolny”-Miesiąc Bibliotek w SP nr 1

  Październik to  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, którego tegoroczne hasło  brzmi „Z książką ci do twarzy”. Świętując już po raz 16  zaprosiliśmy społeczność szkolną do udziału w głośnym czytaniu, konkursach i spotkaniach.

  Nasze szkolne hasło  „Z lekturą raźniej w nowy rok szkolny” .Chcieliśmy poprzez różne formy zajęć zachęcić do  czytania i odwiedzania  naszej szkolnej biblioteki wszystkich naszych czytelników. W Klasach 1-3 wychowawcy  wybierali ze swoimi uczniami  z kuferka książkowego lekturę z serii „Czytam sobie” do głośnego czytania w klasie.   Chętni uczniowie uczestniczyli w konkursie- zabawie czytelniczej: dwadzieścia pytań
  do czytanej lektury/ uczestnik  zabawy losuje pytanie  ze „słoiczka  pytań” przygotowanego w bibliotece, otrzymując  nagrodę w postaci naklejki
  i zakładki  za prawidłową odpowiedź/ .W klasie 1a czytane były książki z Poziomu 1 pt.”Wielki Karol i mały Lolek” oraz „Lewy gola”,
  w klasie 1b „Dobry pies” i „Dom”,  z Poziomu 2 w klasie 2a „Maja na tropie jaja” oraz „Cuda z ,mleka”, w klasie  2b książka „Fafik
  i futerał” oraz  z Poziomu 3w klasie 3a „Pokój NIEgościnny” zaś w 3b”Baba Jaga w Ameryce” oraz „Historia pewnego statku.
  O rejsie Titanica”
  W Klasach 4 głośne czytanie książki z serii „Czytam sobie” w klasie na godzinie wychowawczej zakończyło się konkursem czytelniczym do czytanej lektury dla chętnych uczniów  kl. 4./ w klasie 4a książka Grzegorza Kasdepke”Kto zamawiał koszmarną przygodę”, w klasie 4b książka Ewy Winnickiej „Opowieść starego drzewa”  Każda klasa uczestnicząca w akcji „Czytam sobie” otrzymała dyplom.
  Zaprosiliśmy także do udziału w konkursie czytelniczym z okazji  roku św. Jana Pawła II
   pt. „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle  II?” czytelników biblioteki, uczniów kl. 5-8. Konkurs trwał  przez cały październik. A od 26 października do 8 listopada zdalnie poprzez stronę internetową biblioteki i dziennik elektroniczny. Do przygotowania 20 pytań posłużył zakupiony
  w ramach NPRCz zeszyt edukacyjny z biografią św. Jana Pawła II. Kolorowe plansze z pytaniem na każdy dzień i krzyżówki  na zakończenia konkursu  znalazły się na tablicy przed biblioteką jak również na stronie internetowej biblioteki (www.bibliotekaopatow.pl)oraz wysyłane były za pomocą dziennika elektronicznego, co ułatwiło kontynuację konkursu po przejściu na zdalne nauczanie Specjalnym wydarzeniem miesiąca października był także udział  biblioteki po raz 5 w Ogólnopolskiej VI edycji  Nocy Bibliotek pod hasłem „Klimat na czytanie”.
  Późnym popołudniem w dniu 9 października, chętni uczniowie klas 5 i 6 spotkali się
  na  wieczorze z nauką  pod hasłem „Kolor jesieni-przedziwny świat wokół nas”./zobacz relację na stronie organizatora CEO https://nocbibliotek.ceo.org.pl/biblioteka/biblioteka-szkoly-podstawowej-nr-1-w-opatowie/#relacja
  W wędrówce po świecie nauki o kolorach  pomogła nam lektura  Tomasza Rożka . Nauka, to lubię. Od ziarnka piasku do gwiazd. Chcieliśmy
  w klimacie jesiennym poprowadzić czytelników do odkrywania tajemnic świata wokół nas, sięgnąć do nauki i jej odkryć  zachęcając do zdobywania wiedzy i poznawania świata.  Gościem specjalnym wieczoru online był naukowiec biochemik z Uniwersytetu w Oksfordzie. Podsumowaniem wieczoru
  z nauką były  wpisy uczestników o czytaniu i książkach wykonane na kolorowych listkach nawiązujące do hasła  Nocy  Bibliotek, umieszczone
  na „drzewku cytatów” znajdującym się przy wejściu do biblioteki. Oliwia, uczennica klasy VI  napisała na nich  fragment swojego wiersza./ tekst  całego wiersza pod zdjęciami/. Biblioteka Szkolna dziękuje wszystkim, którzy włączyli się do udziału w obchodach Święta Biblioteki, które trwało przez cały październik.

  „Kiedy szczęście mi nie doskwiera
  Gdy serce me ból rozdziera,
  Gdy światło do umysłu mego nie dociera
  Szepcze sobie po cichu pociechy
  A gdy tylko wolny czas między
  Tonami zajęć odnajdę

  To pójdę do biblioteki i miłość swojego
  życia znajdę.
  Zagłębię się w fabule
  Świat dookoła nie będzie mnie obchodzić w ogóle,
  Nie będę słuchać kto co do mnie woła
  I  strona po stronie odkrywać będę inny
  świat.

  Oceny ludzi mnie nie obchodzą,
  Bo książki me gorzkie łzy
  Zawsze osłodzą.
  A gdy dzwonek szkoły nieszczęsny
  zadzwoni,

  Z bólem oderwę książkę od mej dłoni
  I poczekam sobie troszeczkę
  By móc wrócić do lasu wiedzy
  I popatrzeć na marzeń rzeczkę”      

 • Konkurs „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle II?”

  W związku z przejściem uczniów klas 4-8 na zdalne nauczanie  uczestnicy konkursu papieskiego będą mogli kontynuować  swój udział
  w konkursie
  online.Plansze z pytaniami będą nadal zamieszczane na stronie internetowej biblioteki szkolnej oraz na dzienniku elektronicznym. Odpowiedzi na pytania można udzielać poprzez dziennik elektroniczny wysyłając je na konto nauczyciela-bibliotekarza.
  Zgodnie z regulaminem konkursu   pytania są publikowane co drugi dzień , odpowiedzi można udzielać w ciągu tychże dwóch dni bądź w jednej wiadomości  zaznaczając numer pytania/ także wcześniejsze/oraz podając swoje imię i nazwisko.

 • „Kolor jesieni-przedziwny świat wokół nas” wieczór z nauką -VI edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek już za nami

  W piątek wieczorem 9 października 2020 r. spotkaliśmy się w bibliotece szkolnej w ramach udziału w VI edycji Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek
  pod hasłem „Klimat na czytanie”.Tematem wieczoru była nauka i zjawiska fizyczne , światło i kolory. Przekazaną wiedzę  w oparciu o książkę Tomasza Rożka Nauka , to lubię.Od ziarnka piasku do gwiazd, staraliśmy się przekazać w interesujący sposób z użyciem technologii informatycznych i internetu. Niespodzianką dla uczestników było spotkanie online z naukowcem, biochemikiem na Uniwersytecie w Oksfordzie Marcinem Suskiewiczem, który opowiedział o swojej pracy badawczej nad białkami nawiązując do tematu wieczoru o kolorach w nauce i w przyrodzie.
  Nasz gość odpowiadał na pytania czytelników.Oni także przygotowali ciekawostki z różnych dziedzin wiedzy o naszej planecie ziemi. Na zakończenie wieczoru, po przerwie na herbatę uczestnicy Nocy Bibliotek wzięli udział w zabawie„Drzewko cytatów”, pisząc na różnokolorowych listkach swoje myśli o książce i  czytaniu oraz swoje uwagi na temat spotkania w bibliotece, umieszczając je na drzewku cytatów. Na koniec obejrzeli zwiastun filmu”Jakub, Mimmi i gadające psy” . Link do filmu został przesłany do wszystkich uczestników wieczoru z nauką oraz uczniów klas 5 i 6,
  którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu w bibliotece.W wieczorze z nauką wzięli udział Dyrektor Szkoły Anna Przygoda, Wicedyrektor Robert Wójcik, Wychowawcy  Aneta Gibała, Tomasz Partyka, nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak, oraz 21 osobowa grupa uczniów klas 5 i 6.Wsparcie techniczne  wychowawca klasy 6b, Zbigniew Wiśniewski  oraz organizacyjne uczeń kl. 8b Jacek Mroczkowski i uczennica kl. 5c-Zuzanna Stepień. Zobacz nasz panel biblioteki na stronie organizatora akcji https://nocbibliotek.ceo.org.pl/biblioteka/biblioteka-szkoly-podstawowej-nr-1-w-opatowie/

  A to niektóre wpisy na jesiennych listkach na naszym „drzewku cytatów”

  „Kiedy szczęście mi nie doskwiera
  Gdy światło do umysłu mego nie dociera
  Szepcze sobie po cichu pociechy
  A gdy tylko wolny czas między tonami zajęć odnajdę
  To pójdę do biblioteki i miłość swojego życia znajdę.
  Zagłębię się w fabule
  Świat dookoła nie będzie mnie obchodzić w ogóle,
  Strona po stronie odkryję inny świat”.

  „Czytanie a również tworzenie literatury
  Otwiera wrota do innego życia
  W ten sposób można uciec od problemów
  Życia  codziennego”/fantazja najlepsza/.”

  „Moim zdaniem książka inspiruje nas do marzeń
  Hobby oraz ,żeby je czytać
  Bo wtedy zdobywamy wiedzę”.

  „Noc Bibliotek zachęciła mnie do czytania książek”

  „Ten wieczór była bardzo dobry
  Nauczył nas wielu nowości a więc…
  Nie tylko języki obce nas czegoś uczą ale i książki.

  „Książka serce mądrości”

  „Na Nocy Bibliotek dowiedziałam się, że książka to klucz do wiedzy”

  „Było bardzo fajnie i ciekawie”

 • „Kolor jesieni-przedziwny świat wokół nas” wieczór z nauką -VI edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek

  „Klimat na czytanie”-już po raz piąty w naszej bibliotece szkolnej Noc Bibliotek !

  Zapraszamy w piątek 9 października 2020 roku od godz. 15.30 do 18.30 uczniów klas 5 i 6 na wieczór z nauką-w programie  niespodzianka
  dla uczestników wieczoru- spotkanie online z naukowcem, doktorem biochemii , wykładowcą na Uniwersytecie w Oksfordzie  Marcinem Suskiewiczem

 • „ Klimat na czytanie”-VI edycja Nocy Bibliotek 2020

   

  VI edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 2020 pod hasłem „ Klimat na czytanie”

  Wieczór z nauką „Kolor jesieni-przedziwny świat wokół nas” już 9.10.2020 r. w piątek od godz. 15.30 do 18.30
  dla chętnych uczniów klas 5-6/ grupa do 30 uczestników z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego/

  1.Ciekawi   świata- ciekawostki przygotowane przez uczniów
  2.Zagadkowy świat nauki-  naukowe wyjaśnienie   istnienia barw i rozróżniania kolorów- na podstawie książki  Tomasza Rożka pt.”  Nauka , to lubię. Od ziarnka piasku do gwiazd”
  3.Spotkanie z naukowcem Uniwersytetu w Oksfordzie online- niespodzianka dla uczestników wieczoru z nauką
  4.Jak wymieszać kolory?- pokaz eksperymentu do wykonania w domu.
  5.Projekcja lub przesłanie uczestnikom linku do filmu „Jakub, Mimmi i gadające psy”, produkcji łotewsko polskiej, 2019 r. otrzymanego od organizatora- CEO.
  Jakub, Mimmi i gadające psy-Animacja reż. E. Janson / Łotwa, Polska / 2019 / 70′
  Nocy Bibliotek towarzyszy w tym roku film „Jakub, Mimmi i gadające psy”, 2019, oparta na książce łotewskiej pisarki Luize Pastore „Maskackas stasts” (niewydanej jeszcze w Polsce), koprodukcja łotewsko-polska
  w reżyserii Edmundsa Jansonsa (Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi).

  Opis filmu
  Jakub i Mimmi to para kuzynów, którzy niezbyt się lubią. Wkrótce jednak pojawia się szansa, by to zmienić. Dzieci zaprzyjaźniają się z gangiem gadających psów. Jakub mieszka w centrum Rygi. Na co dzień pochłania go rysowanie. Fascynuje go planowanie przestrzeni urbanistycznej, ponieważ w przyszłości chce zostać, tak jak jego ojciec, architektem. Pewnego dnia tata oznajmia mu, że będzie musiał spędzić tydzień ze swoją kuzynką Mimmi i wujkiem Orłem na obrzeżach miasta, w Maskaczce. Chłopiec nie jest zadowolony z takiego pomysłu. Wkracza w inny, nieznany mu świat. Jakub czuje się samotny, bo niespecjalnie dogaduje się ze swoją kuzynką Mimmi. Sytuacja zmienia się gdy poznaje okoliczne psy z Bossem na czele. Razem z Mimmi i zaprzyjaźnionymi psami, które potrafią mówić ludzkim głosem, walczy o zatrzymanie budowy biurowców w okolicy. Wspólne działanie na rzecz środowiska jednoczy ich i sprawia, że czas spędzony u rodziny na zawsze zostanie w jego pamięci.

   

  „Jakub, Mimmi i gadające psy” – film na Noc Bibliotek

  Nocy Bibliotek towarzyszy w tym roku film „Jakub, Mimmi i gadające psy”, 2019, oparta na książce łotewskiej pisarki Luize Pastore „Maskackas stasts” (niewydanej jeszcze w Polsce), koprodukcja łotewsko-polska w reżyserii Edmundsa Jansonsa (Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi).
  To nagrodzona przez jury na festiwalu Kino Dzieci 2019 za „empatyczne, wrażliwe i atrakcyjne artystycznie ukazanie historii, która zaskakuje oryginalnością a zarazem porusza ważne współczesne problemy kulturowe i cywilizacyjne świata dzieci i dorosłych”,  współtworzona przez Polaków, oryginalna w formie animacja, która opowiada o budowaniu porozumienia i zachęca do wspólnego działania w trosce o najbliższe otoczenie i przyrodę. Głos dostają tu dzieci i zwierzęta – i robią z nim coś ważnego i pięknego. Dzięki zastosowaniu poklatkowej techniki cut-out (we współpracy polskim studiem Letko), film jest jak żywa, pięknie rysowana książka.
  Zwiastun filmu: https://www.youtube.com/watch?v=ELO_pE0-VmQ

   

 • Zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczym „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle II?”- dzień 1

  Dwa pierwsze zdjęcia wprowadzają do treści konkursu czytelniczego. Dwa kolejne , które musisz powiększyć, aby dobrze przeczytać tekst,
  są tekstami 1 dnia konkursu.  W prawym dolnym rogu drugiej planszy jest pytanie. Odpowiedzi na nie możesz udzielić na kartce z imieniem
  i nazwiskiem, wrzucając do skrzynki odpowiedzi w bibliotece lub podać prawidłową odpowiedź bibliotekarzowi do 2.10.2020r.

 • „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle II?”-Zapraszamy do udziału w konkursie!

  Zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczym „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle II?”
   dla czytelników biblioteki szkolnej klas 5-8 , który będzie odbywał się w dniach od 1.10.2020 roku do 6.11.2020 roku.

  Październik to szczególny dla nas Polaków miesiąc pamięci o św. Janie Pawle II, bowiem 16 października 1978 roku   ks.Kardynał Karol Wojtyła została wybrany papieżem . Rok 2020 to  także rok , w którym obchodzimy stulecie urodzin św. Jana Pawła II. Co wiemy o tym wielkim naszym rodaku i jednocześnie świętym papieżu, a czego jeszcze nie wiemy i możemy się dowiedzieć.

  Sprawdźmy naszą wiedzę uczestnicząc w konkursie . Ponieważ październik to miesiąc bibliotek, zapraszamy do udziału w konkursie  czytelników naszej biblioteki szkolnej. W  co drugi dzień miesiąca października będzie wywieszony tekst do przeczytania  o życiu i pontyfikacie św. Jana Pawła II oraz  pytanie na dany dzień do zamieszczonego na planszy przed biblioteką tekstu. Tekst ten będzie można przeczytać także na stronie internetowej biblioteki szkolnej pod adresem www.bibliotekaopatow.pl.  Każdy uczestnik konkursu po zapoznaniu się z umieszczonym na planszy/lub na stronie internetowej/ tekstem  udziela odpowiedzi   na zadane pytanie ustnie podając ją bibliotekarzowi lub pisząc na kartce  i wrzucając do  skrzynki odpowiedzi podpisując swoje imię i nazwisko oraz klasę. Codziennie można  uzyskać 1 punkt za prawidłową odpowiedź. Ostatnim zadaniem uczestnika konkursu będzie  rozwiązanie krzyżówki sprawdzającej wiedzę zamieszczonej  na planszy, za której rozwiązanie hasła można otrzymać dodatkowe 7 punktów. Maksymalna ilość punktów, którą można uzyskać to 21 punktów. Uczniowie , którzy uzyskają największą  ilość punktów otrzymają  pamiątkowe dyplomy oraz punkty do oceny z   zachowania i aktywności. Uczestnik konkursu Może otrzymać 5 pkt. z zachowania za udział oraz 10-20 pkt. za zajęcie 1-3 miejsca w konkursie  oraz dyplom eksperta w dziedzinie życia i misji Jana Pawła II.

  Regulamin konkursu czytelniczego

  „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle II?”
   1.Konkurs będzie odbywał się w dniach od 01.10. do 6.11.2020 r.
  2.W konkursie może wziąć udział każdy czytelnik biblioteki szkolnej z kl. 5-8
  3.
  Tematem konkursu jest życie i pontyfikat św. Jana Pawła II
  4.
  W co drugi dzień miesiąca października będzie wywieszony przed biblioteką szkolną tekst do przeczytania oraz  pytanie na dany dzień do zamieszczonego na planszy przed biblioteką tekstu. Tekst  będzie można przeczytać  na stronie internetowej biblioteki szkolnej pod adresem www.bibliotekaopatow.pl.  oraz na dzienniku elektronicznym.
  5.Każdy uczestnik konkursu po zapoznaniu się z umieszczonym na planszy/lub na stronie internetowej/ tekstem udziela odpowiedzi   na zadane pytanie  znajdujące się w prawym dolnym rogu, ustnie podając odpowiedź bibliotekarzowi lub pisząc na kartce  i wrzucając do  skrzynki odpowiedzi podpisując swoje imię i nazwisko oraz klasę.
  6. Codziennie można  uzyskać 1 punkt za prawidłową odpowiedź. Ostatnim zadaniem uczestnika konkursu będzie  rozwiązanie krzyżówki sprawdzającej wiedzę zamieszczonej  na planszy, za której rozwiązanie hasła można otrzymać dodatkowe 7 punktów. Maksymalna ilość punktów, którą można uzyskać to 21 punktów.
  7.Uczniowie , którzy uzyskają największą ilość punktów otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz punkty do oceny z   zachowania i aktywności. Uczestnik konkursu może otrzymać 5 pkt. z zachowania za udział oraz 10-20 pkt. za zajęcie 1-3 miejsca w konkursie  oraz dyplom eksperta  w dziedzinie życia i misji Jana Pawła II.
  8.Biblioteka Szkolna będąc organizatorem konkursu, zastrzega sobie możliwość publikacji wyników konkursu z podaniem imion i nazwisk uczestników

   

 • „Z lekturą raźniej w nowy rok szkolny”

  ZAPRASZAMY SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ „JEDYNKI” DO UDZIAŁU W CZYTANIU, ZABAWACH I KONKURSACH

  Październik to  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych pod hasłem „Z książką ci do twarzy”

  „Z lekturą raźniej w nowy rok szkolny”
  W Klasach 1-3

  • Wychowawcy wybierają ze swoimi uczniami z kuferka książkowego lekturę z serii „Czytam sobie” do głośnego czytania w klasie.
  • Chętni uczniowie mogą uczestniczyć w zabawie czytelniczej: sześć pytań do czytanej lektury/ uczestnik  zabawy losuje pytanie   ze „słoiczka  pytań” przygotowanego w bibliotece, otrzymując  nagrodę w postaci naklejki  i zakładki  za prawidłową odpowiedź./
  • jeżeli będzie zainteresowanie dla klas  2 i 3 przygotowane  będą dodatkowe pytania z lektur szkolnych
   W Klasach 4
  • głośne czytanie książki z serii „Czytam sobie” w klasie na godzinie wychowawczej
  • przeprowadzony zostanie konkurs czytelniczy do czytanej lektury dla chętnych uczniów
   W Klasach 5-8

  Konkurs czytelniczy  w roku św. Jana Pawła II pt „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle  II?” dla czytelników- uczniów kl. 5-8/zasady uczestnictwa w regulaminie  konkursu   na planszy przed bilbioteką a także na naszej stronie .
  Specjalnym wydarzeniem miesiąca października będzie udział w Ogólnopolskiej VI edycji  Nocy Bibliotek pod hasłem „Klimat na czytanie”-w wieczorze z nauką „Kolor jesieni-przedziwny świat wokół nas”  wezmą udział uczniowie klas 5 i 6

   

 • Lektury szkolne w r. szk. 2020/2021

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  w kl. 1-3-SP
  Dostępne w bibliotece szkolnej , zaznaczone lektury z wolnym dostępem także  na portalach internetowych w postaci e-booków lub audiobooków.
  Kl. 1.
  Lektury w postaci tekstów zawartych w podręcznikach szkolnych do wspólnego czytania
  Kl. 2.
  1.Andersen H. C. Brzydkie kaczątko/Wolne Lektury/
  2.Kosmowska B. Dziewczynka z parku
  3.Kasdepke G. Detektyw Pozytywka
  4.Wawiłow D. Najpiękniejsze wiersze
  5.Lindgren A. Dzieci z Bullerbyn
  6.Centkiewiczowie A i Cz. Zaczarowana zagroda
  7.Bednarek J. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek/ czterech prawych i sześciu lewych/
  8.Andersen H. Ch. Calineczka
  9.Parlak D. Kapelusz Pani Wrony
  10.Terklikowska M. Drzewo do samego nieba
  11.Wierzbicki Ł. Afryka Kazika
  Kl. 3
  1.Papuzińska J. Asiunia
  2.Pałasz M. Sposób na Elfa
  3.Kruger M. Karolcia
  4.Andersen H. Ch. Dziewczynka z zapałkami/Wolne Lektury/
  5.Jaworczakowa M. Oto jest Kasia
  6.Andersen H. Ch. Królowa Śniegu/Wolne Lektury/
  7.Frączek A. Rany Julek. O ty, jak Julian Tuwim został poetą
  8.Lofting H. Doktor Dolittle i jego zwierzęta
  9.Pisarski R. O psie , który jeździł koleją
  10.M. Kownacka.Kajtkowe przygody

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  na j. polskim w kl. 4-8-SP
  Dostępne w bibliotece szkolnej , zaznaczone lektury z wolnym dostępem także  na portalach internetowych w postaci e-booków lub audiobooków.
  Kl. IV
  Lektura obowiązkowa
  1.Brzechwa J..Akademia pana Kleksa .
  2.Goscinny René. Sempé Jean Jacques. Mikołajek/lektury.gov.pl/
  3.Lewis C.S. Opowieści z Narnii. Lew , czarownica, stara szafa. /lektury.gov.pl/
  4.Christa. J. Kajko i Kokosz. Szkoła latania/komiks/
  Lektura uzupełniająca
  5.Burnett F.H..Tajemniczy ogród. /Wolne Lektury/
  6.Korczak J. Król Maciuś Pierwszy/Wolne Lektury/

  Kl. V
  Lektura obowiązkowa
  1.Lewis C. S. Opowieści z Narnii . Lew, czarownica i stara szafa /lektury.gov.pl/
  2.Christa. J. Kajko i Kokosz. Szkoła latania/komiks/
  3.Molnar. F. Chłopcy z Placu Broni./ lektury.gov.pl/
  4.Prus B. Katarynka. /Wolne Lektury/
  5.H.Sienkiewicz.Janko Muzykant. /Wolne Lektury/
  6.Mickiewicz A.Pan Tadeusz/ zwyczaje i obyczaje/;/Wolne Lektury/

  Lektura uzupełniająca
  7.„Nazywam się… Chopin”/seria wydawnicza/
  8.Musierowicz M. Wybrana powieść
  9.Wybrane mity greckie: mit o Orfeuszu i Eurydyce
  10.Niziurski E. Sposób na Alcybiadesa
  11.Twain M. Przygody Tomka Sawyera. /Wolne Lektury/

  Kl. VI
  Lektura obowiązkowa
  1.Mickiewicz A..Pan Tadeusz. /Wolne Lektury/
  2.Kosik R. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
  3.Tolkien John Ronald Reuel. Hobbit, czyli tam i z powrotem
  4.Sienkiewicz Henryk. W pustyni i w puszczy/Wolne Lektury/

  Lektura uzupełniająca
  5.Kipling Joseph Rudyard. Księga dżungli
  6.Lem S. Bajki robotów
  7.Makuszyński K. Wybrana powieść
  8.Montgomery L. M. Ania z Zielonego Wzgórza
  9.Musierowicz M. Opium w rosole.

   Kl. VII
   Lektura obowiązkowa

  1. Dickens Charles. Opowieść wigilijna
  2. Fredro Aleksander. Zemsta/Wolne Lektury/
  3. Sienkiewicz Henryk. Quo vadis, Latarnik //Wolne Lektury/
  4. Kochanowski J. Wybór fraszek/Wolne Lektury/
  5. Mickiewicz A. Dziady cz. 2/Wolne Lektury/
  6. Słowacki Juliusz. Balladyna/Wolne Lektury/
  7. Exupery A. de S., Mały Książę

  Lektura uzupełniająca
  8.
  Sienkiewicz Henryk. Quo vadis, Krzyżacy /Wolne Lektury/
  9.Hemingway E. Stary człowiek i morze
  10.Wańkowicz M. Ziele na kraterze. Tędy i owędy.

  Kl. VIII
  Lektura obowiązkowa
  1.Kamiński Aleksander. Kamienie na szaniec
  2.Mickiewicz A. Pan Tadeusz.
  3.Żeromski S. Syzyfowe prace

  Lektura uzupełniająca
  4.E.E. Schmitt. Oskar i pani Róża(fragmenty)
  5.Fiedler Arkady. Dywizjon 303
  6.Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość (fragmenty)
  7.Lancorońska K. Wspomnienia wojenne (fragmenty)
  8.Białoszewski M. Pamiętnik z powstania warszawskiego(fragmenty)

   

 • Podręczniki szkolne rozdane

     Od dnia 27.08. do 18.09.2020 r. w ramach akcji darmowych podręczników dla każdego ucznia wydano 3884 podręczniki oraz 2127 zeszytów ćwiczeń      w klasach 1-8. Uczniowie odbierali  w bibliotece szkolnej zestawy podręczników i ćwiczeniówek w grupach klasowych
  ze swoim wychowawcą z zachowaniem opracowanych wcześniej i ustalonych dla szkoły zasad zachowania reżimu sanitarnego.  Wydanie tych nieco ponad 6 tysięcy egzemplarzy wiąże się  z zaangażowaniem dyrekcji szkoły, wychowawców klas, uczniów oraz nauczyciela-bibliotekarza, który organizuje czynności związane z przyjęciem, opracowaniem  i rozprowadzeniem podręczników  na rok szkolny 2020/2021.

 • Zasady funkcjonowania Biblioteki Szkolnej SP nr 1 im. Gen. Bryg. Stanisława Gano w Opatowie w r. szk. 2020/2021

  W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 konieczne jest  dostosowanie pracy biblioteki szkolnej do zasad określonych wytycznymi MEN, MZ i GIS na czas pandemii COVID-19./zobacz:  Funkcjonowanie biblioteki szkolnej i praca nauczyciela-bibliotekarza/. Pierwszym działaniem będzie  wydanie uczniom  podręczników szkolnych przez  bibliotekę szkolną. Podręczniki szkolne z r. szk. 2019/2020 odbyły kwarantannę w osobnym pomieszczeniu biblioteki szkolnej Ta  sama kwarantanna obejmie  nowe podręczniki  przyjęte na stan biblioteki szkolnej w r. szk. 2020/2021,/ które zostały objęte kilkudniową kwarantanną./

  W związku z opracowaniem i rozprowadzaniem podręczników szkolnych  wypożyczanie książek na kartę czytelnika będzie przesunięte  do następnego tygodnia po rozpoczęciu nauki.

  Procedura wydania podręczników i książek  musi  uwzględniać zachowanie zasad  bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz zastosowania środków ochrony osobistej obowiązujących w szkole.
  -uczniowie poszczególnych klas  otrzymują podręczniki  w terminach uzgodnionych przez wychowawcę z nauczycielem- bibliotekarzem.
  -w celu bezpieczeństwa jednocześnie może przebywać w  pomieszczeniu wydawania podręczników    2 uczniów, w odległości od siebie  1,5 m.
  -w pomieszczeniu rozprowadzania podręczników  może przebywać nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel wspomagający bibliotekarza oraz wychowawca klasy z zastosowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.
  -w przypadku nieobecności ucznia danej klasy zostaje uzgodniony z wychowawcą dodatkowy termin wydania podręczników uczniom
  z poszczególnych klas.

  Te same zasady bezpieczeństwa będą zastosowane przy wypożyczaniu książek z biblioteki szkolnej w r. szk. 2020/2021
  -książki i lektury szkolne mogą być wypożyczone po odbyciu kwarantanny
  -czytelnicy korzystający ze zbiorów biblioteki zachowują środki ochrony osobistej-dezynfekcja rąk przy wejściu do  wypożyczalni oraz określone wyżej odległości od siebie, zaleca się zakładanie maseczek uczniom znajdującym się w wypożyczalni.

  Biblioteka Szkolna będzie mogła podejmować różnego rodzaju działania promujące czytelnictwo w formie gazetek ściennych lub  imprez czytelniczych i konkursów prowadzonych za pośrednictwem Internetu oraz umożliwić przebywanie w kąciku czytelniczym w małych grupach
  z zastosowaniem określonych wcześniej zasad bezpieczeństwa. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów znajdują się  poniżej.

  Szczegółowe procedury i zasady korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej

  Czytelnicy oczekują dostępu do księgozbioru. Obecna sytuacja epidemiologiczna wskazuje, że praca biblioteki w tradycyjnej formie nie będzie możliwa. Biblioteka szkolna określa, jakie powinny  być(w zależności od sytuacji epidemicznej i decyzji dyrekcji szkoły) rozwiązania organizacyjne, dotyczące korzystania z biblioteki przez czytelników.

  • Wolny dostęp do półek pod warunkiem obowiązku dezynfekowania rąk przed każdym wejściem do biblioteki i przed jej opuszczeniem. Zalecenie noszenia  w bibliotece maseczek, bowiem w zamkniętych pomieszczeniach bardzo łatwo o roznoszenie zarazków.
  • Odbieranie zbiorów, kwarantanna. W czasie zagrożenia wirusem nie jest możliwe odbieranie zbiorów od czytelników w bezpośredni sposób, bo to najprostsze źródło zakażenia. Zwracane książki (i inne materiały) muszą odbywać kwarantannę 2-dniową (Biblioteka Narodowa zaleca 3 dni). Trzeba, na jakiś czas, do zakończenia pandemii, zastosować zasady składania oddawanych zbiorów w określonych miejscach: kartonach czy regałach przeznaczonych tylko do tego celu. Miejsce dedykowane kwarantannie nie może być w zasięgu rąk czytelników. Każdą książkę oddawaną do biblioteki trzeba opisać: data zwrotu, czas kwarantanny. Książki obłożone w folię powinny mieć dłuższy okres kwarantanny.
  • Wypożyczanie musi być zorganizowane tak, by uwzględniony był okres kwarantanny.
   Jeśli w bibliotece nie ma kompletów lektur dla wszystkich oddziałów, poloniści muszą uwzględniać okres kwarantanny przy ustalaniu terminów omawiania konkretnych lektur. Nie będzie możliwe przekazywanie książek z klasy do klasy w ciągu dwóch przerw. Uczniowie powinni być uczuleni na zasadę niezamieniania się wypożyczonymi zbiorami.To samo dotyczy podręczników.
  • Kąciki czytelnicze. W przypadku trwania zagrożenia epidemicznego Sanepid nie pozwoli na dywany ani na korzystanie z tych samych sprzętów przez różne osoby, bez dezynfekcji po każdym czytelniku. W warunkach szkolnych nie ma możliwości robienia tego na bieżąco. Zatem kąciki wyposażone w dywany, pufy itp. raczej będą musiały poczekać na lepsze czasy. Czytelnicy korzystający z księgozbioru w kąciku czytelniczym/stoliki  w czytelni/ muszą pozostawać w konkretnym miejscu , nie zamieniając się miejscami z innym uczniem,
   a po wyjściu ucznia konieczna jest dezynfekcja.
  • Wydawanie lektur. Jeżeli zagrożenie epidemiczne powróci jesienią (taką możliwość sygnalizuje Ministerstwo Zdrowia), konieczne będzie ponowne ograniczenie poluzowanych środków bezpieczeństwa. W takiej sytuacji konieczne może być rozważenie wprowadzenia zasady wydawania lektur w sposób zorganizowany, np.
   -wydawanie lektur danej klasie w konkretnym terminie – uczniowie przychodzą do biblioteki z nauczycielem,
   -wypożyczanie literatury po wcześniejszym zamówieniu w określony sposób (np. e-mail, dziennik elektroniczny).

  Wydawanie podręczników Podręczniki mogą być przez poszczególne klasy odbierane na tych samych zasadach, na jakich były w czerwcu oddawane:

  • ustalone harmonogramy odbioru – klasa obsługiwana jest w określonych godzinach (nieco dłużej niż rok temu z racji konieczności zachowywania odstępów między uczniami);
  • trzeba pamiętać o zasadach zachowywania odstępów między uczniami pobierającymi zestawy, o zwróceniu im uwagi na konieczność podpisania każdego egzemplarza od razu, niezamieniania się z innymi – podręcznikami.

  Wykorzystanie komputerów w pracowni ICIM. W razie potrzeby wykorzystania komputerów w pracy ucznia czy nauczyciela obowiązują
  te same zasady bezpieczeństwa i ochrony osobistej.

 • Funkcjonowanie biblioteki szkolnej i praca nauczyciela bibliotekarza

  Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ,GIS i MEN[1]. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

  Celem procedur jest:

  • zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
  • umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

   Obowiązki czytelników

  • Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.
  • Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.
  • W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
  • W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika można wyznaczyć oddzielne strefy komunikacyjne (np. oznakowane linią na podłodze):
  1. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
  2. dla osoby wypożyczającej (np. w czytelni),
  3. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).

  W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.

  • Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
  • Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą
   w szkole.

   Obowiązki bibliotekarzy

  • Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
  • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
  • W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
  • Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia –pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty
   w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.

  DZIAŁANIE BIBLIOTEKI

  • Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają
   im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.
  • Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.
  • Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line.
  • Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.
  • Nauczyciele bibliotekarze czytają uczniom w czasie rzeczywistym on-line.
  • Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami,
   aby wspomagać proces dydaktyczny.
  • Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki dofilmów, spektakli, koncertów, słuchowisk
   i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.
  • Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:
  • linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: gov.pl, wolnelektury.pl,
  • linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych,
  • informacje o Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci.

  [1] https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

 • Projekt edukacyjno-czytelniczy „A to Polska właśnie”

  Biblioteka Szkolna we współpracy z Dyrekcja  Szkoły, Nauczycielami i Wychowawcami SP nr 1  im. Gen. Bryg. St. Gano realizowała  w roku szkolnym 2019/2020 projekt edukacyjno-czytelniczy pod hasłem „A to Polska właśnie”. Projekt   działań zaplanowanych w projekcie  a zrealizowanych  ciągu roku szkolnego  został dofinansowany przez Miejsko- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Zrealizowano następujące działania:

  • V edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek „Znajdźmy wspólny język” –szkolna wieczorna impreza czytelnicza pod hasłem „Małe podróże przez kraje, języki kultury, obyczaje”-Udział 99 uczniów, 15 opiekunów  oraz  liczna reprezentacja rodziców, 4 październik 2019 r.
  • Wystawa edukacyjno-czytelnicza „A to Polska właśnie” –od 16 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r.
  • Program czytelniczy „Świat bajek i baśni” dla najmłodszych czytelników, uczniów klas 1

  -Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek-5 listopada 2019 r.

  -Pasowanie na czytelnika uczniów klas 1-zajęcia otwarte dla rodziców-21 listopada 2019 r.

  -konkursy: na najciekawsze przebranie za postać bajkową, konkurs plastyczny na najpiękniej ozdobioną zakładkę do książki, międzyklasowy konkurs za znajomości bajek i baśni- udział  39 uczniów klas 1.

  • Szkolny konkurs literacki i fotograficzny „A to Polska właśnie”– od 15.11. do 22 11. 2019 r.

  8 uczestników: Oliwia Kot-kl. 5a, Magdalena Staniek-kl. 5b, Weronika Gumuła –kl. 4a, Kryspin Pietras-kl. 4a, Zuzanna Kot-kl. 5b, Zuzanna Stępień-kl. 5c, Wiktoria Wysocka-kl. 6b, Karolina Mrotek-kl. 8b

  Nagrody książkowe ze  środków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  • X/ zdalny/ Turniej Jednego Wiersza pod hasłem „To pieśń o ziemi naszej”- 21 maj 2020 r.we współpracy z Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. St. Czernika w Opatowie;

  8 uczestników: Weronika Gumuła-kl. 4a, Kryspin Pietras-kl. 4a, Oliwia Kot-kl. 5a, Zuzanna Głazek-kl. 5a, Nadia Olszańska-kl. 5a, Nadia Wasielewicz-kl. 5a, Julia Pasternak-kl. 5a,   Magdalena Jachimkowska-kl. 5a.

  Nagrody  w postaci albumów książkowych ufundowała Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie. Pamiątkowe reprodukcje „Przywileju Opatowskiego” ufundowane przez sponsora Biblioteki Szkolnej.

  Wręczenie nagród na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w dniu 26  czerwca 2020 roku.

  https://docs.google.com/presentation/d/1yGJYQdrNuFsoIkyIRIGu2SjDIpdhWBof9xkkXQb10oA/edit?usp=sharing

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Wakacje tuż, tuż!

  Właśnie  rozpoczęło się w bibliotece szkolnej zdawanie podręczników  i zwrot książek wypożyczonych przez uczniów w r. szk. 2019/2020.
  W dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej biblioteki znajduje się  harmonogram zwrotu ustalony z wychowawcami
  klas 4-8. W poniedziałek 15 czerwca rozliczamy  ostatnią cześć podręczników klas 1-3.
  Ponieważ uczniowie  kl. 1-7 nie będą mieli już podręczników  a czas wakacji nadchodzi  dużymi krokami, proponuję do wykorzystania przez wychowawców na  zdalnych lekcjach prezentację multimedialną o bezpiecznym wypoczynku wakacyjnym opracowaną przez portal  www.bibliotekawszkole.pl

  Bezpieczne wakacje

 • Zasady funkcjonowania Biblioteki Szkolnej SP nr 1 w Opatowie

             W związku z zamknięciem szkół  z powodu zagrożenia epidemiologicznego  biblioteka szkolna   funkcjonuje wg rozporządzenia MEN dotyczącego  funkcjonowanie szkół , z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz  zasad i wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących  bezpieczeństwa i ochrony osobistej obowiązującymi w szkole .

  W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego    konieczne jest   rozliczenie uczniów z podręczników szkolnych i książek wypożyczonych
  z biblioteki w r. szk. 2019/2020
  Procedura zwrotu podręczników i książek  musi  uwzględniać zachowanie zasad  bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz zastosowania środków ochrony osobistej.
  -uczniowie poszczególnych klas oddają podręczniki i książki w terminach uzgodnionych przez wychowawcę z nauczycielem- bibliotekarzem
  -w celu bezpieczeństwa jednocześnie może przebywać w  pomieszczeniu zwrotu podręczników  i książek  2 uczniów, w odległości od siebie  2 m.
  -w pomieszczeniu zwrotu podręczników i książek może przebywać nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel wspomagający oraz wychowawca klasy
  z zastosowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.
  -zwrócone materiały biblioteczne zostaną poddane kwarantannie.
  -w przypadku nieobecności ucznia danej klasy lub braku jakiegoś podręcznika zostaje uzgodniony z wychowawcą dodatkowy termin zwrotu dla poszczególnych klas.
  -w przypadku zagubienia  lub zniszczenia podręcznika przez ucznia danej klasy wychowawca  klasy zostanie poinformowany  o konieczności wpłaty wartości  podręcznika przez ucznia .

  Harmonogram zdawania podręczników i książek do Biblioteki Szkolnej w kl. 4-8 w r. szk. 2019/2020

  8.06.2020-Poniedziałek  godz. 8.00-kl. 4a wychowawca Aneta Gibała

                                       godz.9.00-kl. 5b wychowawca Zbigniew Wiśniewski

                                       godz.11.00- kl. 6a wychowawca Tomasz Partyka

  9.06.2020-Wtorek    godz. 9.00-kl. 5c wychowawca Agnieszka Karnas

                                    godz. 10.30-kl. 6b wychowawca Ewa Gronek

                                         godz.11.30-kl. 7b wychowawca Wioletta Krakowiak

  10.06.2020-Środa     godz. 9.00-kl. 6c wychowawca Aneta Zybała

                                       godz.11.00-kl. 5a wychowawca Agnieszka  Sapała

                                   godz. 12.00-kl. 7 a wychowawca Agnieszka Uryga

  22.06.2020-Wtorek godz.9.00-kl. 8b-wychowaeca Katarzyna Hejnicka- Bystroń

                                       Godz. 11.00-kl. 8a-wychowawca Magdalena Szemraj

 • X Turniej Jednego Wiersza odbył się zdalnie w opatowskiej „Jedynce”

    21 maja 2020 roku w czwartek przeprowadziliśmy zdalnie spotkanie w ramach  planowanego
  na 21 marca X Turnieju Jednego Wiersza pod hasłem „To pieśń o ziemi naszej”. Turniej ma już swoją tradycję. W opatowskiej „Jedynce” turnieje poezji odbywają się co roku od 2010 roku i mają liczne grono uczestników uczniów kl. 3-6 .W każdym roku jest inny temat przewodni. Turniej organizuje Biblioteka Szkolna we współpracy z Biblioteka Publiczną im. Stanisława Czernika w Opatowie.
  W organizację Turnieju   włącza się dyrekcja szkoły i liczne grono  nauczycieli. Tegoroczna już X edycja Turnieju była ostatnim etapem realizowanego w b. r. szk. projektu edukacyjno-czytelniczego pod hasłem „A to Polska właśnie” i dlatego tematem X edycji turnieju było ukazanie w poezji piękna ziemi ojczystej a szczególnie małej ojczyzny. Finał konkursu odbył się w nieoczekiwanych okolicznościach. W związku z pandemią koronawirusa zrodził się pomysł zdalnego przeprowadzenie tegorocznego turnieju. Na konkurs wpłynęło 8 wierszy od uczniów klas 4 i 5, którzy w czasie naszego połączenia pięknie zaprezentowali swoje wiersze. Oceniała je komisja jak już jest w tradycji konkursu złożona
  z ekspertów w dziedzinie literatury i poezji, współpracujących bibliotekarzy oraz nauczycieli
  i  starszych uczniów-laureatów poprzednich edycji turniejów. Na okoliczność tegorocznego turnieju powstała prezentacja multimedialna, w której przedstawione zostały sylwetki naszych młodych poetów i ich wiersze. Uczestnikom wirtualnego spotkania  zapadną z pewnością w pamięć prezentacje wierszy młodych poetów , którzy recytowali swoje wiersze z wdziękiem i powagą. Jednocześnie pełne uznania są umiejętności informatyczne naszych uczniów, którzy  z łatwością połączyli się w grupy na messengerze, aby  w dniu spotkania połączyć się  z organizatorami i komisją
  za pomocą aplikacji „zoom”. Uczestnikami X  Turnieju Jednego Wiersza byli: Oliwia Kot kl. 5a, Nadia Wasielewicz kl. 5a, Julia Pasternak kl. 5a, Weronika Gumuła-kl, 4a,Magdalena Jachimkowska –kl. 5a, Nadia Olszańska –kl. 5a, Zuzanna Głazek- . 5a i Kryspin Piertras -kl. 4a. Prezentacje wierszy oceniała komisja w składzie: Maria Borzęcka-polonista, absolwentka filologii KUL im. Jana Pawła II, działacz TPZO, Kamil Suskiewicz- absolwent filologii polskiej Uniwersytetu  Łódzkiego, redaktor pism literackich i laureat ogólnopolskich konkursów poezji, łączący  się  zdalnie bibliotekarze  z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opatowie z jej Dyrektorem Danutą Szypulską i bibliotekarzami Krystyną Bańka, Agnieszką Śliwa,
  i Marzeną Węglewicz, nauczyciele SP nr 1 , Aneta Gibała-polonista, Małgorzata Słapczyńska-  nauczyciel i wychowawca, Katarzyna Hejnicka- Bystroń-nauczyciel  i wychowawca
  oraz trzy uczennice kl. 7-laureatki poprzednich edycji turnieju Iza Gołyska, Amelia Hołody i Karolina Potocka. Komisja oceniała    prezentację własnego wiersza przez każdego uczestnika w skali 1 do 5.

  Wyniki głosowania komisji są następujące: Weronika Gumuła-39 pkt. Kryspin Pietras-38 pkt.,
  Oliwia Kot-37 pkt., Zuzanna Głazek-37 pkt., Nadia Olszańska-36 pkt. ,Nadia Wasielewicz-33 pkt.,
  Magdalena Jachimkowska-32 pkt. i Julia Pasternak-31 pkt.
  Turniejowe spotkanie wirtualne było bardzo nowym i radosnym doświadczeniem dla organizatorów
  i wszystkich jego uczestników , którzy mimo zamknięcia szkół i trwającej pandemii mogli wziąć udział  w tym przedsięwzięciu.

 • X Turniej Jednego Wiersza w Światowym Dniu Poezji

  X Turniej Jednego Wiersza

  X Turniej Jednego Wiersza „To pieśń o ziemi naszej” w spotkaniu wirtualnym!

  W związku z zamknięciem szkół z powodu epidemii  koronawirusa planowany w dniu 20 marca  2020 tegoroczny Turniej Jednego Wiersza
  nie odbył się.  Na Turniej wpłynęło 8 wierszy uczniów klas 4 i 5.
  Aby szkolnej tradycji turniejowej i jego uczestnikom uczynić zadość, tym bardziej ,że to edycja X, jubileuszowa, planujemy przeprowadzenie X Turnieju poprzez połączenie wideo uczestników i komisji turnieju w spotkaniu wirtualnym, gdzie każdy uczestnik konkursu zaprezentuje swój wiersz
  a komisja wyda werdykt.

 • W świecie komiksu: „Ptyś i Bill”-czytaj i oglądaj

  Przygody małego Ptysia/oryg.Boule/ i jego ukochanego spaniela Bila wymyślił Jean Roba/1930-2006/, belgijski scenarzysta i ilustrator, który współtworzył atak znane serie jak Sprycjan i Fantazjusz czy La Rimbabelle. Międzynarodową sławę zdobył dzięki wydawanym w latach 1959-2001 komiksom Ptyś i Bill  wzorowanym w pewnej mierze na Fistaszkach, ale przede wszystkim na wydarzeniach znanych autorowi z autopsji.
  Na podstawie cyklu powstało kilka seriali animowanych, a w 2013 roku film fabularny. Jean Roba  został kawalerem dwóch belgijskich odznaczeń państwowych: Orderu Leopolda oraz Orderu Sztuki i Literatury, dwukrotnie był też wyróżniany nagrodami Festiwalu Komiksowego
  w Angouleme, a w 2005 roku znalazł się na liście „100 najwspanialszych Belgów”.

  Pokaz filmu odbywał się podczas Nocy Bibliotek 2019,komiks i film dostępne w bibliotece szkolnej

 • „Pamięć jest wdzięcznością serca, a wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi pokój na dzisiaj i tworzy wizję jutra”

  „Młodość to pewien wymiar człowieczeństwa, który trzeba wypełnić prawdą i miłością. Młodość, prawda i miłość: to się musi spotkać”

                                                                                       Św. Jan Paweł II

  „Wierzę w Wolność i Miłość.

  Gruntuje się na nich

  rozmach czasów i dzieło, Zbawienie

  i Chrystus –

  i z nich poczęte, ludzkich nie

  znajduje granic,

  lecz w tęcze się przemienia,

  w promienną wieczystość.”

  Zachęcamy  do lektury niezwykle pięknie wydanej z okazji 100 -lecia urodzin św. Jana Pawła II pozycji albumowej
  pt „Święty Jan Paweł II”.Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe „Arti”, Ożarów Mazowiecki, 2019r.
  Święty Jan Paweł II wciąż jest i będzie „światłem w zamęcie, wskazującym drogę jak latarnia morska w ciemnościach burzy,
  ze wstępu do albumu
  ks. Bartosz Rajewskiego , proboszcza polskiej parafii pw. Św. Wojciecha Bp.i M. na South Kensington w Londynie

  Rok 2020 został ogłoszony Rokiem św. Jana Pawła II. 2 kwietnia obchodziliśmy 15. rocznicę śmierci, 13 maja rocznicę zamachu
  na życie Jana Pawła II a 18 maja będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin papieża.
  W normalnych okolicznościach
  w większości szkół właśnie trwałyby przygotowania do obchodów, akademii lub apeli z tej okazji.
  Chcemy zachęcić do lektury książek o Janie Pawle II .Bardzo ciekawą biografią świętego, która jest dostępna w naszej bibliotece  jest opracowanie autorstwa Jacka Moskwy, byłego korespondenta w Watykanie, który od pierwszych dni pontyfikatu Jana Pawła II obserwował z bliska związane z nim wydarzenia, uczestniczył w  jego licznych  podróżach .W czterech częściach „Droga Karola Wojtyły. Na tron apostołów 1920-1978.”-cz. 1, „Droga Karola Wojtyły. Zwiastun wyzwolenia 1978-1989.”-
  cz. 2 , „Droga Karola Wojtyły W trzecie tysiąclecie 1990-1998 cz. 3 oraz „Droga Karola Wojtyły.
  Do domu Ojca cz. 4 jak również  książka Jacka Moskwy „Tajemnice konklawe”, która odsłania  tajemnice i przybliża wydarzenia związane z wyborem Karola Wojtyły na papieża. Książki wydało Wydawnictwo „Świat książki”.

 • „Mały książę”-innej lektury ciąg dalszy

  Strona 9

  Obok planety Małego Księcia znajdowały się inne asteroidy, które
  z braku zajęcia zaczął zwiedzać.
  Te wizyty były dla naszego bohatera bardzo pouczające, spotykał bowiem ludzi z różnymi  wadami, jakie mają dorośli. Na pierwszej planecie mieszkał król, który zdawał się być władcą absolutnym
  i od razu znalazł w Małym Księciu swojego poddanego, któremu zaczął wydawać rozkazy.
  Na drugiej planecie mieszkał pyszałek, który oczekiwał dla siebie pochwał i uwielbienia.
  Na następnej planecie mieszkała Pijak, który nie  umiał wyjaśnić powodu, dla którego pije.
  Czwarta planeta należała do biznesmena, który był tak zajęty dodawaniem cyfr, ze nie zauważył swojego gościa .Nie umiał też powiedzieć co właściwie liczy, chociaż twierdził,  że jest człowiekiem poważnym. O sprawach poważnych Mały Książę miał zupełnie inne wyobrażenie i pomyślał ,że dorośli są bardzo dziwni. Na piątej planecie mieszkał Latarnik, który zapalał i gasił znajdującą się na jego planecie latarnię wykonując wydane zarządzenie i nie mając odpoczynku.
  Na szóstej planecie mieszkał badacz , który pisał grube księgi. Mienił siebie geografem nie wiedząc , czy na jego planecie znajdują się góry, rzeki, pustynie. Twierdził, że jest badaczem i tak ważną osobą, że nie musi wędrować przez świat, prowadząc badania nie odrywa się jednak od swego biurka.

 • „Mały Książę”-lektura inna niż wszystkie-cd.

  Zobacz poniżej jak uzyskać rzeczywistość rozszerzoną grafiki
  z lektury”Małego Księcia” za pomocą aplikacji AR z www.books2ar.com/epc/

  Muzyka, gry, Świat Małego Księcia w 3 D i wiele innych

  Strona 7

  Pewnego dnia o wschodzie słońca na planecie  B 612 pojawił się długo oczekiwany kwiat róży, który powoli rozwinął swe płatki powodując wzruszenie Małego Księcia. Jego jedyna róża napełniła swym zapachem całą planetę. Była  delikatna ale trochę nieskromna skupiając się
  w rozmowie na swojej urodzie. Mówiła także kłamiąc ,iż przybyła tu
  z innej planety a na planecie Małego Księcia narażona jest na pożarcie
  i przeciągi, czym wprawiła Małego Księcia w zakłopotanie. Mały Książę, choć postanowił wyruszyć na Ziemię zrozumiał ,że nie powinien sądzić swojej róży po słowach ale po czynach.

  Strona 8

  Na planecie Małego Księcia była dwa czynne wulkany, które przeczyścił zanim wyruszył na Ziemię. Jego róża przed rozstaniem skrycie płakała, bo mimo swoich wad kochała Małego Księcia i  życzyła mu szczęścia.

 • „Detektyw Pozytywka”-lektury nie muszą być nudne!

  Czy znasz bohatera książek Grzegorza Kasdepke, który prowadzi agencję   „Różowe okulary”?Czym on się zajmuje i kim są inni bohaterowie serii książek tego autora. Poznaj ich zagadki i spróbuj odpowiedzieć na nie!

  Aby je poznać  możesz posłuchać audiobooka „Detektyw Pozytywka”/zobacz plik  na końcu wpisu/
  Jeśli spodoba ci się ta książka sięgnij po kolejne jej części:
  „Nowe kłopoty Detektyw Pozytywki”:
  „Pamiątki Detektyw Pozytywki”
  „Wakacje Detektywa Pozytywki”,
  „Tajemnicze zniknięcie Detektywa Pozytywki”
  „Wielki powrót Detektywa Pozytywki”.

  Szczególnie polecam tę przedostatnią część, o której można przeczytać poniżej , można też poczytać o niej na blogu  książkowym, czyli prywatnej stronie w sieci, oraz na stronie internetowej TVP ABC.Przeczytaj na blogu :

  http://juliaorzech.blogspot.com/2017/04/tajemnicze-znikniecie-detektywa.html

  Na stronie TVP ABC

  https://abc.tvp.pl/29392566/tajemnicze-znikniecie-detektywa-pozytywki

  ”Tajemnicze zniknięcie detektywa Pozytywki”

  Przed drzwiami agencji detektywistycznej „Różowe okulary” zebrała się niemały tłumek.Pan Mietek, Dominik i Zuzia, ich mama, Pani Ryczaj i Asia… Wszyscy chcą sprawdzić, czy Detektyw Pozytywka naprawdę zniknął. Może zachorował? Wyprowadził się? Albo wyjechała służbowo?Tylko dlaczego bez pożegnania? To do niego niepodobne. A może coś mu się stało. Mieszkańcy kamienicy nie chcą dopuścić do siebie najczarniejszych myśli.

       „Wielki powrót detektywa Pozytywki”/ kolejna część przygód sympatycznego detektywa/

  Drzwi agencji detektywistycznej „Różowe okulary” są wciąż zamknięte na głucho, jednak mieszkańcy kamienicy starają się nie poddawać złym myślom. Tymczasem Martwiak ostatnio wyraźnie zhardział. Ciągle przesiaduje w piwnicy lub na podwórzu i najwyraźniej coś planuje… czy detektyw Pozytywka wróci na czas, aby udaremnić jego knowania

  Jeśli chcesz zabawić się z bohaterami książki odwiedź stronę www.ulicatajemnic.pl gdzie znajdują się przygody Detektywa Pozytywki w formie gry na smartfony i tablety oraz na facebooku wyszukując hasło Detektyw Pozytywka.
   Audiobook- „Niezwykłe przygody Detektywa Pozytywki cz.1” możesz znaleźć też na stronie internetowej

  https://www.youtube.com/watch?v=1sorMbUN3tE

  Audiobboki-lektury szkolne w formacie mp3

  http://lekturymp3.pl/lista-wykaz-lektur-szkola-podstawowa/

  Możesz też przeczytać wywiad z autorem książek Grzegorzem Kasdepke
  https://www.youtube.com/watch?v=xOCe4CCBLLw

  Audiobook- Detektyw Pozytywka także na chomikuj.pl po adresem:

  https://chomikuj.pl/Pulaneczka/AUDIOBOOKI/Ba*c5*9bnie+i+bajki/Kasdepke+-+Detektyw+Pozytywka,4938992945.mp3(audio)

  lub bezpośrednio na naszej stronie biblioteki .

 • Najbardziej aktualne tematy i potrzeby

  Zgodnie z założeniami programu zdalnego nauczania nie chcemy zmuszać nauczycieli, uczniów i rodziców do zwiększenia i tak przytłaczającego wymiaru zajęć realizowanych online. Dlatego przekazujemy czytelnikom i użytkownikom sieci  dwie prezentacje poświęcone jednym z najbardziej aktualnych problemów młodzieży w dobie kwarantanny, a jednocześnie wpisującym się edukację czytelniczą i medialną: fake newsom i hejtowi

  Fake News

  Hejt

   

   

 • „Mały książę”-lektura inna niż wszystkie c.d.(zobacz niżej)

  Strona 2

  Autor rozmawia z Małym księciem i dowiaduje się, że przybył on na Ziemię z innej planety. Jest nią asteroida B 612. Jest ona bardzo mała a w jej nazwie jest liczba. Dorośli lubią liczby i o nic więcej nie pytają. Dla tych co rozumieją życie głębiej, opowieść o Małym Księciu rozpoczęłaby się tak:  „Był sobie kiedyś mały książę, który mieszkał na planecie tylko trochę większej niż on sam. Bardzo chciał mieć przyjaciela…”

  strona 2

  Strona 3,4,5

  Na planecie Małego Księcia pleniły się baobaby tak, iż nawet stado słoni nie dałoby rady pochłonąć jednego baobabu. Aby je wyplenić trzeba wyrywać kiełki małych baobabów. Nie można nigdy zaniedbać tej pracy a w wolnych chwilach Mały książę obserwuje  ze swojej planety wschody
  i zachody słońca.

  Strona 6

  Mały książę ma na swojej planecie jedyny taki wyjątkowy dlań kwiat róży, o który bardzo się troszczy. Dzieli się z autorem obawą, czy jego baranek nie zje ukochanej róży, kiedy zabierze go na swoją planetę.

  strona 6
 • „Mały Książę”- lektura inna niż wszystkie.

  Lektura: „Mały książę”

  Autor: Antoine de Saint Exupery

  Zapraszam do odwiedzenia strony darmowych lektur http://www.publio.pl/szukaj.html?q=Ma%C5%82y+Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99 i przeczytanie z ebooka lub wysłuchanie audiobooka fragmentu lektury „Mały książę”, aby przypomnieć sobie tą lekturę.
  Możesz także  otwierać jedną stronę książki z ilustracją w lekturze
  z rzeczywistością rozszerzoną znajdujące się na tej stronie
  Do każdej strony przeczytaj komentarz i zastosuj się do polecenia.

  Aby zobaczyć  rozszerzoną  rzeczywistość   tej postaci/i innych fragmentów lektury/ o animacje cyfrowe włącz w telefonie darmową aplikację AR, którą możesz pobrać na tej stronie
  z www.books2ar.com/epc/

  Po uruchomieniu aplikacji zbliż telefon do skanu ilustracji /wpierw klikając na nią/ znajdującej się na stronie biblioteki szkolnej

  strona tytułowa

  Strona 1
  Autor opowiada o tym jak pilotując samolot znalazł się na pustyni, lądując awaryjnie. Spotkał tu małego człowieczka w dziwnym stroju, który poprosił go, aby narysował mu baranka. Będąc
  w oddaleniu od ludzi i skazany na brak wody i pożywienia
  z radością spełnił prośbę tajemniczego gościa. Narysował mu znajdującego się w środku skrzyni baranka, z którego to rysunku mały człowieczek był bardzo zadowolony.”Oto w taki sposób poznałem Małego Księcia” pisze autor, robiąc portret napotkanego.

  strona 1

   

 • Gdzie można znaleźć darmowe książki w internecie?

  Poniżej przedstawiamy aktualizowany wybór bibliotek cyfrowych i innych źródeł darmowych (lub prawie darmowych) ebooków oraz audiobooków.

  WOLNY DOSTĘP, BIBLIOTEKI CYFROWE

  WolneLektury.pl

  Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska.

  Lektury.gov.pl

  Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

  ChmuraCzytania.pl

  Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in. Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania.

  Masz tę moc – ebook o koronawirusie

  Wydawnictwo Olesiejuk wydało świetnego, darmowego ebooka na temat koronawirusa dla młodszych uczniów. Jak wyjaśnić, czym jest wirus, dlaczego ich życie stało się tak dziwne i jak zapobiegać się jego rozprzestrzenianiu? Dostępny jest tutaj.

  Polona.pl

  Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.

  OFERTY FIRM

  Empik Premium bezpłatnie przez 60 dni

  Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a.

  Jak skorzystać z promocji?

  1. Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie przesłany kod.
  2. Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/premium/kupon
  3. Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com.
  4. Aktywuj usługę Empik Premium.
  5. Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się.

  Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu okresu promocyjnego użytkownik nie zostanie obciążony opłatami.

  Publio – darmowe ebooki

  Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Jednak są to głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki.

  Nexto

  Księgarnia Nexto oferuje około 100 darmowych ebooków, z których większość to poradniki, lektury i podręczniki.

  Audiobooki

  Polska-Poezja.pl

  Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo, w serwisie YouTube.

  Spotify

  Spotify to serwis umożliwiający słuchanie nieprzebranej liczby piosenek, audycji, podcastów itp. W wersji płatnej oferuje oczywiście znacznie więcej, jednak także wersja bezpłatna uprawnia do dużego wyboru bajek, legend i opowiadań dla dzieci. Wymaga rejestracji. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach.

  Audio-Bajki.pl

  Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube.

  Bajkowisko.pl

  Serwis oferuje wiele nagrań bajek i audiobooków dla dzieci. Na stronie można za darmo przesłuchać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale YouTube.

  Polskie Radio Dzieciom

  Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci, zgrupowane w kilku kategoriach: Bajkowy kącik, Opowieści ludów świata, Wieczorne pogaduchy, Słuchowisko, Książki do poduchy. Wszystko bezpłatnie i bez konieczności  logowania.

 • Poznajemy nowości czytelnicze-zapraszam najmłodszych czytelników na wycieczkę!

  Nie wychodząc z domu  zapraszamy Was na wycieczkę do Krakowa
  za pomocą łatwych i ciekawych kolorowanek  z książki Joanny Myjak pt.„Kraków-kolorowy portret miasta”.

  Kolorując obrazki, które możesz sobie wydrukować/klikając na każdy obrazek kolorowanki/  i czytając ciekawostki poznasz polskie miasto Kraków-jego historię, ciekawe miejsca, tradycje
  i regionalne specjały.

   

   

 • Konkurs literacki i fotograficzny „A to Polska właśnie” rozstrzygnięty

  Konkurs został ogłoszony w dniu 16.10.2019 roku i trwał do 22.11.2019 r. W konkursie wzięło udział 8 uczniów z klas 4-8 ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen bryg. Stanisława Gano.  Uczestnicy konkursu mogli wziąć udział w dwóch kategoriach : literackiej przygotowując pracę pisemną na temat „Jak wyobrażam sobie Polskę w swoim dorosłym życiu” oraz fotograficznej w  dwóch tematach: „krajobraz naturalny” lub „dziedzictwo kulturowe” ukazujące piękno  naszej ojczyzny. Zgłoszono 5 prac  w kategorii literackiej oraz 8 fotografii zgłoszonych przez 4 uczniów w kategorii fotografii. Prace oceniała komisja konkursowaw  składzie: Aneta Gibała, Katarzyna Hejnicka- Bystroń, Barbara Majewska-Czub, Izabela Bajak.
  Wyniki konkursu literackiego: „Jak wyobrażam sobie Polskę w swoim dorosłym życiu”
  I miejsce-  Oliwia Kot kl. 5a za wrażliwość i oryginalność ujęcia tematu
  II miejsce-Magdalena  Staniek- kl. 5b za wrażliwość i odwołanie do wartości patriotycznych

  III miejsce: Kryspin Pietras kl. 4a. Weronika Gumuła kl. 4a  Zuzanna Kot- kl. 5b

  Wyniki konkursu na fotografię  ukazującą piękno naszej ojczyzny: „A to Polska właśnie”/nagrody równorzędne/

  Zuzanna Stępień kl. 5c- za wrażliwość na piękno polskiej przyrody
  Wiktoria Wysocka- kl. 6b- za wrażliwość na piękno polskiej przyrody i dostrzeganie jej piękna kulturowego
  Weronika Gumuła- kl. 4a –za wrażliwość na piękno polskiej przyrody i dostrzeganie jej piękna kulturowego
  Karolina Mrotek- kl. 8b –za wrażliwość na piękno polskiej przyrody

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  dyplomy i nagrody książkowe w dniu 27.11.209 r.  podczas Szkolnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Prace uczniów zostały pokazane na  wystawie pokonkursowej  towarzyszącej wystawie „A to Polska właśnie”.   Konkurs jest realizacją projektu edukacyjno-czytelniczego pod hasłem „A to Polska właśnie” , który uzyskał wsparcie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej  przy Samorządzie Miasta i Gminy Opatów.

 • „Jak wyobrażam sobie Polskę w swoim dorosłym życiu”-prace literackie nagrodzone w konkursie „A to Polska właśnie”

  Las Przyszłości

  Rodzimy się, nieświadomi niczego, otoczeni opieką i szczęściem
  Dorastamy i stajemy się odpowiedzialni
  wchodzimy w ten nieznany las, gdzie każdy człowiek niczym drzewo ma swoje miejsce.
  A my niczym zagubiony, szybujący ptak szukamy… i szukamy
  Czego nam właściwie brakuje? Czy może tego szczęścia, które towarzyszyło na co dzień.
  A może to wyobraźnia, która teraz rozsypała się na kawałków sto.
  Ale, czy to życie jest takie szare? Czy nie może być lepiej?
  Przecież to MY i tylko my o szarej albo kolorowej przyszłości decydujemy
  Barwy życia niech zagoszczą tu! Ja już od razu wiem co dalej począć
  Znajdujemy miejsce, które cieszy nas, i swymi korzeniami wrastamy co raz głębiej w ten szalony las.
  Znamy już swoje miejsce i czas, ten życiowy las potrzebuje nas.
  Żyjemy, żyjemy, znamy już każde miejsce na ziemi, starość zagościła, lecz do końca miła rzecz trwa w postaci wspomnień i ukrytej gdzieś radości.
  Będziemy trwać, trwać, wiec nie ma się czego w przyszłości bać!

  Oliwia Kot kl. 5a

  Jak wyobrażam sobie Polskę w swoim dorosłym życiu

  Polska jest moją ukochaną Ojczyzną. Mam nadzieję, ze będzie krajem wolnym i suwerennym. Każde dziecko i dorosły będzie cieszyć się wolnością naszej ojczyzny. Na pierwszym miejscu,
  w sercu każdego Polaka będzie Bóg, Honor i Ojczyzna. Polacy będą szanować się nawzajem. Wszyscy będą pamiętać to,
  co przekazały nam poprzednie pokolenia. Będziemy pamiętać
  o naszych bohaterach, którzy walczyli za Polskę.
  Nie pozwolimy, żeby pamięć o nich zaginęła. Będziemy pamiętać o naszych tradycjach i zwyczajach. Każdy będzie dumny z tego,że jest Polakiem. Niech Polska zawsze będzie Polską.

  Magdalena Staniek kl. 5b

  Jak będzie wyglądać Opatów za 20 lat?

  Dwadzieścia lat to bardzo długo. Przez ten czas Opatów bardzo się zmieni. Ja i moi koledzy będziemy już dorośli, a nasz Opatów stanie się nowoczesny i ekologiczny. Ogromny park będzie ”zielonymi płucami” miasta. Na ryneczku znajdziemy ochłodę wśród kurtyn wodnych w upalne dni. Opatów potężnie się rozbuduje. Powstanie wiele nowych sklepów i różnych firm. Nowoczesna oczyszczalnia sprawi, że w rzece Opatówce znów zaczną pływać ryby, tak jak to było wiele lat temu. Liczne kawiarenki i restauracje będą przyciągać turystów i zachęcać do skosztowania opatowskich przysmaków. Podupadające kamienice zostaną wyremontowane i pomalowane wszystkimi kolorami tęczy. Opatów będzie barwny i wesoły. Jednak mimo tych wielkich zmian nasze miasto nie zapomni o swoich cennych zabytkach. Są one przecież tak ciekawą atrakcją turystyczną. Im starsze, tym bardziej interesujące. Brama warszawska nadal będzie strzec Opatowa. Klasztor i Kolegiata zachowają swoje niezwykłe malowidła, a stare podziemia pozostaną tajemnicze. Smak opatowskiej ”Krówki” także się nie zmieni, bo to nasza słodka tradycja. Choć z biegiem lat wszystko stanie się inne, to jednak tradycje i zabytki warto zachować. Są one przecież wizytówka naszego Opatowa.

  Kryspin Pietras kl. 4a

  Jak wyobrażam sobie Polskę za 20 lat?

  Polska jest przepięknym krajem, a w moich wyobrażeniach za 20 lat będzie jeszcze wspanialsza. Uporaliśmy się z wieloma problemami dotyczącymi ochrony środowiska takimi jak: smog, ograniczenie ilości plastiku w przemyśle. Krajobraz poprzecinany jest wiatrakami i panelami słonecznymi. Dzieci bawią się na kolorowych placach zabaw, otoczonymi zielenią. Po ulicach poruszają się samochody nie emitujące spalin. Ludzie są dla siebie mili oraz życzliwi i często się uśmiechają. Bardzo chciałabym, żeby Polska tak wyglądała za 20 lat.

  Weronika Gumuła kl. 4a

     Jak wyobrażam sobie Polskę w swoim dorosłym życiu.

  Ja jako mała Polka, wybiegając myślą w swoje dorosłe życie, wyobrażam sobie naszą przyszłość w Polsce tak,
  że ja i moje dzieci będziemy w niedalekiej przyszłości oddychać czystym powietrzem, a nie smogiem jak zdarza się to coraz częściej. Będąc nad Morzem Bałtyckim chciałabym ujrzeć czystą i przejrzystą wodę, a nie brudną i zaśmieconą przez turystów i duże fabryki. Chciałabym,aby panował pokój
  i zrozumienie wśród ludzi. W polskich szkołach będzie cisza
  i spokój. Starsi uczniowie będą uczciwi i odpowiedzialni wobec młodszych kolegów. Będą dawać im przykład do lepszego bycia człowiekiem. Młodzież nie będzie nadużywać alkoholu i innych używek. Każdy będzie dbał o zieleń, która nas otacza.
  Lasy, które są wycinane i zaśmiecone będą mogły
  w przyszłości spokojnie rosnąć i dostarczać nam tlenu. Kradzieży i zabójstw, których jest zbyt wiele będzie pojawiać się mniej. Będzie panował pokój i zrozumienie wśród wszystkich ludzi. Ludzie będą mieli lepszy kontakt ze sobą. Przestępstwa i przemoc będą rzadkością w naszym kraju. Polska będzie krajem, z którego niejedno państwo mogłoby wziąć przykład. Patriotyzm będzie głęboko zakorzeniony
  w sercu każdego Polaka.

  Zuzanna Kot kl. 5b

 • Pasowanie na Czytelnika-„W świecie bajek i baśni”

  W dniu 21 listopada 2019 roku odbyło się Uroczyste  Pasowanie na Czytelnika uczniów klas 1a i 1b. Jest ono częścią realizowanego   w tym roku szkolnym projektu edukacyjno-czytelniczego  „A to Polska właśnie”. Przyjęcie pierwszaków
  w poczet czytelników biblioteki szkolnej ma bowiem ponad 20 letnią tradycję uroczystych spotkań  jak również  zajęć otwartych dla rodziców  nowych czytelników. Współpracujący
  w przygotowaniu  uroczystych zajęć nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak i Wychowawcy klas 1a-Urszula Wosik i 1b- Magdalena Stępień, chcą podkreślić jak ważne
  dla rozpoczynającego naukę dziecka jest czytanie i korzystanie z  zasobów biblioteki najbliższej   uczniom  nie tylko w edukacji szkolnej ale także w wychowaniu małego czytelnika. Pasowanie to  kolejny trzeci etap programu edukacyjnego „Świat bajek
  i baśni”. Po Dniu Postaci z Bajek oraz konkursach,
  w których uczestniczyli pierwszoklasiści zostali oni przyjęci
  w poczet czytelników biblioteki. Dzień ten był bardzo ważny
  dla pierwszoklasistów także dlatego że przygotowali na spotkanie w bibliotece  klasowe  scenki teatralne w oparciu
  o teksty znanych bajek: „Kopciuszka”- kl-1a i  „Czerwonego Kapturka”- kl. 1b . Grze aktorów towarzyszyła specjalna scenografia  zielonego lasu  , w której wystąpili wszyscy uczniowie klasy 1b oraz domku Kopciuszka, który był tłem
  do bajki zagranej przez uczniów klasy 1a.Do świata  bajek
  i baśni wprowadziła zaś dzieci  królowa książek-uczennica klasy 5c Zuzanna Stępień, przebrana za olbrzymią książkę. Pięknym podsumowaniem uroczystego spotkania
  w bibliotece  było złożenie przyrzeczenia przez małych czytelników  a następnie ogłoszenie wyników konkursów
  na najpiękniejszą zakładkę do książki , przebranie za postać bajkową oraz klasową prezentację scenki  z wybranej bajki .Wszyscy uczniowie a zarazem uczestnicy konkursów otrzymali  dyplomy  oraz nagrody książkowe, które wręczyła obecna
  na Pasowaniu Pani Dyrektor Anna Przygoda. Nagrody bardzo  ucieszyły nowych czytelników. W zajęciach otwartych uczestniczyli także Rodzice uczniów klas 1.Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości w tym także Wychowawcom Świetlicy Małgorzacie Słapczyńskiej, Annie Jakubowskiej oraz Annie Włodarczyk

  za pracę w komisji konkursowej. Nagrody zostały ufundowane  przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Samorządzie Miasta i Gminy Opatów
  ze środków pozyskanych w ramach dofinansowania projektu  edukacyjno-czytelniczego realizowanego przez Bibliotekę Szkolną.

 • „A to Polska właśnie-wystawę można obejrzeć w Bibliotece Szkolnej do 15.11.2019 r

  Od 16.10.2019 roku można w Bibliotece Szkolnej obejrzeć wystawę o Polsce składającą się z plansz edukacyjnych  związanych z  historią Polski  a w szczególności zwracające uwagę na ważne daty , rocznice, wydarzenia. Cześć wystawy
  to prezentacja nowości książkowych o tematyce związanej
  z Polską a także naszym regionem, pozyskanych do biblioteki
  w ramach realizowanych przez szkołę projektów: „Książki naszych marzeń” oraz  NPRCZ na rok 2018 „Książki
  do bibliotek”. Wystawa została przygotowana w ramach kolejnego całorocznego projektu edukacyjno-czytelniczego
  pt. „A to Polska właśnie” realizowanego przez bibliotekę
  we współpracy dyrekcją szkoły i nauczycielami, a który został dofinansowany  przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Samorządzie miasta
  i gminy Opatów. Dofinansowanie zostanie przeznaczone
  na towarzyszące projektowi konkursy a właściwie nagrody
  dla jego uczestników- uczniów naszej szkoły. Realizowane cele prezentowanej wystawy i innych działań zaplanowanych
  w projekcie są zbieżne z programem wychowawczym
  i profilaktycznym realizowanym w szkole. W głównych założeniach przygotowanej wystawy chcemy poszerzać wiedzę o Polsce i jej historii/ ważne wydarzenia, daty, rocznice, postacie/ i terytorium/ dane geograficzne, ważne symbole, sąsiedzi Polski , postacie sławnych Polaków./Jej celem jest także rozwijanie zainteresowań oraz czytelnictwa naszych uczniów  poprzez zapoznanie  z nowościami książkowych
  o Polsce i naszym regionie będących w zasobach biblioteki. Wystawę odwiedzają klasy w ramach godzin wychowawczych oraz na przerwach międzylekcyjnych. Wystawę obejrzały już klasy: 2a, 2b, 3a, 3b,4, 6b.

 • Dzień Postaci z Bajek -Pierwszaki w Bibliotece

  „Świat baśni i bajek”

  Dzień 5 listopada  to Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Najmłodsi czytelnicy-pierwszoklasiści ,przebrani za postacie
  z bajek odwiedzili Bibliotekę Szkolną, uczestnicząc  w zajęciach przybliżających im  znane bajki i baśnie oraz postacie z bajek. Zabawy i zagadki , które odgadywali  uczniowie kl. 1 a
  i 1 b sprawdzały ich umiejętność czytania i słuchania czytanego tekstu a także znajomość bajek i baśni. Były także zagadki muzyczne. Na koniec spotkania w bibliotece każdy  przebrany za postać bajkową uczeń przedstawiał się  oraz mówił za jaką bajkową postać jest przebrany uczestnicząc tym samym
  w pierwszym konkursie.  Wszyscy pierwszoklasiści zrobili sobie wspólne zdjęcie. Pierwsza wizyta uczniów klas 1 była zaproszeniem do kolejnych. Już 21 listopada odbędzie  się Pasowanie na Czytelnika, a w międzyczasie  pierwszoklasiści wezmą udział w konkursie na najpiękniej ozdobioną zakładkę do książki. Na uczestników konkursów  czekają nagrody książkowe.

 • 5 listopada-Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

  Kochani Pierwszoklasiści !

  5 listopada to Dzień Postaci z Bajek !

  Zapraszamy Was z tej okazji  razem  z Waszymi Wychowawcami
  na pierwszą wizytę w Bibliotece Szkolnej do  skarbnicy ksiąg czyli
  „Świata pełnego bajek i baśni”  które ożyją także dzięki Wam
  W tym Dniu możecie przyjść do biblioteki o godz. 9.50
  w przebraniu  postaci z bajek i baśni.

  Zapraszamy!

 • Lektury szkolne w r. szk. 2019/2020

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  w kl. 1-3-SP.
  Dostępne w bibliotece szkolnej , zaznaczone lektury z wolnym dostępem także  na portalach internetowych w postaci e-booków lub audiobooków.
  Kl. 1.
  Lektury w postaci tekstów zawartych w podręcznikach szkolnych do wspólnego czytania
  Kl. 2.
  1.Andersen H. C. Brzydkie kaczątko/Wolne Lektury/
  2.Kosmowska B. Dziewczynka z parku
  3.Kasdepke G. Detektyw Pozytywka
  4.Wawiłow D. Najpiękniejsze wiersze
  5.Lindgren A. Dzieci z Bullerbyn
  6.Centkiewiczowie A i Cz. Zaczarowana zagroda
  7.Bednarek J. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek/ czterech prawych
  i sześciu lewych/
  8.Andersen H. Ch. Calineczka
  9.Parlak D. Kapelusz Pani Wrony
  10.Terklikowska M. Drzewo do samego nieba
  11.Wierzbicki Ł. Afryka Kazika
  Kl. 3
  1.Papuzińska J. Asiunia
  2.Pałasz M. Sposób na Elfa
  3.Kruger M. Karolcia
  4.Andersen H. Ch. Dziewczynka z zapałkami/Wolne Lektury/
  5.Jaworczakowa M. Oto jest Kasia
  6.Andersen H. Ch. Królowa Śniegu/Wolne Lektury/
  7.Frączek A. Rany Julek. O ty, jak Julian Tuwim został poetą
  8.Lofting H. Doktor Dolittle i jego zwierzęta
  9.Pisarski R. O psie , który jeździł koleją

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  na j. polskim w kl. 4-8-SP
  Dostępne w bibliotece szkolnej , zaznaczone lektury z wolnym dostępem także
  na portalach internetowych w postaci e-booków lub audiobooków.
  Kl. IV
  Lektura obowiązkowa
  1.Brzechwa J..Akademia pana Kleksa .
  2.Goscinny René. Sempé Jean Jacques. Mikołajek/lektury.gov.pl/
  3.
  Lewis C.S. Opowieści z Narnii. Lew , czarownica, stara szafa. /lektury.gov.pl/
  4.Christa. J. Kajko i Kokosz. Szkoła latania/komiks/

   Lektura uzupełniająca
  5..Burnett F.H..Tajemniczy ogród. /Wolne Lektury/
  6.
  Korczak J. Król Maciuś Pierwszy/Wolne Lektury/

   Kl. V
  Lektura obowiązkowa
  1.
  Lewis C. S. Opowieści z Narnii . Lew, czarownica i stara szafa /lektury.gov.pl/
  2.Christa. J. Kajko i Kokosz. Szkoła latania/komiks/
  3.Molnar. F. Chłopcy z Placu Broni./ lektury.gov.pl/
  4.Prus B. Katarynka. /Wolne Lektury/
  5.H.Sienkiewicz.Janko Muzykant. /Wolne Lektury/
  6.
  Mickiewicz A.Pan Tadeusz/ zwyczaje i obyczaje/;/Wolne Lektury/

  Lektura uzupełniająca
  7.„Nazywam się… Chopin”/seria wydawnicza/
  8.Musierowicz M. Wybrana powieść
  9.Wybrane mity greckie: mit o Orfeuszu i Eurydyce
  10.Niziurski E. Sposób na Alcybiadesa
  11.Twain M. Przygody Tomka Sawyera. /Wolne Lektury/

  Kl. VI
   Lektura obowiązkowa
  1.
  Mickiewicz A..Pan Tadeusz. /Wolne Lektury/
  2.
  Kosik R. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
  3.Tolkien John Ronald Reuel. Hobbit, czyli tam i z powrotem
  4.Sienkiewicz Henryk. W pustyni i w puszczy/Wolne Lektury/

  Lektura uzupełniająca
  5.
  Kipling Joseph Rudyard. Księga dżungli
  6.Lem S. Bajki robotów
  7.Makuszyński K. Wybrana powieść
  8.Montgomery L. M. Ania z Zielonego Wzgórza
  9.Musierowicz M. Opium w rosole.

   Kl. VII
   Lektura obowiązkowa
  1.
  Dickens Charles. Opowieść wigilijna
  2.Fredro Aleksander. Zemsta/Wolne Lektury/
  3.S
  ienkiewicz Henryk. Quo vadis, Latarnik //Wolne Lektury/
  4.
  Kochanowski J. Wybór fraszek/Wolne Lektury
  /5.
  Mickiewicz A. Dziady cz. 2/Wolne Lektury/
  6.Słowacki Juliusz. Balladyna/Wolne Lektury/
  7.
  Exupery A. de S., Mały Książę

  Lektura uzupełniająca
  8.
  Sienkiewicz Henryk. Quo vadis, Krzyżacy /Wolne Lektury/
  9.Hemingway E. Stary człowiek i morze
  10.Wańkowicz M. Ziele na kraterze. Tędy i owędy.

  Kl. VIII
  Lektura obowiązkowa
  1.
  Kamiński Aleksander. Kamienie na szaniec
  2.Mickiewicz A. Pan Tadeusz.
  3.Żeromski S. Syzyfowe prace
  Lektura uzupełniająca
  4.E.E. Schmitt. Oskar i pani Róża(fragmenty)
  4.Fiedler Arkady. Dywizjon 303
  5.Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość (fragmenty)
  6.Lancorońska K. Wspomnienia wojenne (fragmenty)
  7.Białoszewski M. Pamiętnik z powstania warszawskiego(fragmenty)

   

 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2019

  PAŹDZIERNIK-MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2019
  pod hasłem „Wyobraź sobie”

  1.Świętowanie rozpoczęliśmy V edycją ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, w której wzięło udział  92 uczniów kl. 2a,2b, 3a,3b, 4, 5b, 6a,6b, 6c i 10 opiekunów oraz przedstawiciele rodziców.
  Sprawozdanie  na stronie  ogólnopolskiej: www.nocbibliotek.org/ relacje( w aktualności z nocy bibliotek) oraz na  stronach internetowych szkoły, biblioteki.

  2.Zapraszamy do oglądania wystawy w dniach od 16.10 do 11.11.2019 r.
  pt. „A to Polska właśnie”, można odwiedzić ją z Wychowawcą na godzinach wychowawczych
  lub w czasie przerw międzylekcyjnych

  3.Zapraszamy uczniów klas 4-8  do udziału w konkursie literackim i fotograficznym pod hasłem
  „A to Polska właśnie”- w terminie od 16.10 do 19.11.2019 r. szczegóły w regulaminie
  w aktualnościach oraz na wystawie i w pokoju nauczycielskim.

   

   

 • „A to Polska właśnie”-regulamin konkursu literackiego i fotograficznego

  Regulamin szkolnego konkursu literackiego i fotograficznego pod hasłem:
  „A to Polska właśnie”

  Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. Bryg. Stanisława Gano w Opatowie. Konkurs jest realizacją zadań projektu edukacyjno-czytelniczego dofinansowanego przez Miejsko- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Samorządzie Miasta i Gminy Opatów z przeznaczeniem na nagrody  dla uczestników konkursu.

  Celem konkursu jest
  1.Pokazanie piękna ojczystej ziemi ze szczególnością piękna swojej małej ojczyzny.
  2.Kształtowanie wrażliwości na Polskę i postaw patriotycznych w tym patriotyzmu lokalnego
  3.Rozwijanie talentów literackich i postaw twórczych
  4.Zainteresowań fotografią oraz motywowanie do rozwijania hobby.
  5.Zapobieganie występowaniu zjawiska uzależnień od alkoholu i narkotyków.

  Adresaci konkursu:

  W konkursie może wziąć udział  dobrowolnie każdy uczeń klas 4-8 , będący uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest  zgłoszenie pracy w kategoriach tematycznych. wymienionych poniżej oraz wypełnienie zgłoszenia/wzór zgłoszenia dołączony do regulaminu/ Uczestnik konkursu może zgłosić pracę w jednej lub obydwu kategoriach. Prace będą oceniane oddzielnie.

  Zasady konkursu:

  1.Konkurs będzie się rozgrywał w następujących kategoriach:

  -literackiej: przedstaw w formie krótkiej wypowiedzi na temat „Jak wyobrażam sobie Polskę
  w swoim dorosłym życiu”.  Tekst powinien zawierać maksymalnie do 15 zdań w postaci wydruku komputerowego. Samodzielny tekst  literacki/ razem z kartą zgłoszenia/ należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 5 .11.2019 r. i przesłać go  w formie elektronicznej w załączniku w programie Word
  w  czcionce Times New Roman i wielkości czcionki 14 na adres: jedynka_biblioteka@ o2.pl. W tytule pliku z tekstem należy podać imię i nazwisko autora.

  -fotograficznej: „A to Polska właśnie”. do konkursu można zgłosić 1 zdjęcie w jednej
  z wybranych  kategorii tematycznych / lub 2 po jednym z każdej kategorii/
  a) krajobraz naturalny – przedstawiające piękno polskiej przyrody
  b) krajobraz kulturowy – przedstawiające piękno polskiego dziedzictwa kulturowego

  Zdjęcia/ razem z kartą zgłoszenia/ w postaci  odbitek  w formacie 13 x18 kolorowe lub czarno-białe można złożyć w bibliotece szkolnej. do 5.11.2019 r. oraz w   formacie JPG przesłać na adres: jedynka_biblioteka@o2.pl. W tytule pliku ze zdjęciem należy podać temat zdjęcia oraz imię
  i nazwisko autora.

  2.Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem i przekazane lub nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.
  3.Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora.
  4.Ocena prac i ogłoszenie wyników nastąpi do 19 listopada 2019 r.
  5.Komisja przyzna w każdej kategorii nagrody
  6.Udział w konkursie oznacza zgodę na bezpłatne wykorzystanie przekazanych lub nadesłanych tekstów literackich oraz zdjęć do popularyzacji konkursu na stronach internetowych szkoły, biblioteki oraz na zorganizowanych wystawach okolicznościowych.
  7.Wyniki konkursu oraz zwycięskie teksty literackie i zdjęcia zostaną opublikowane stronie internetowej szkoły, biblioteki oraz na szkolnej stronie na FB.

  Załącznik do regulaminu

   

  KARTA ZGŁOSZENIA

  DO KONKURSU LITERACKIEGO I FOTOGRAFICZNEGO

  „A TO POLSKA WŁAŚNIE!”

   

  Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………………..

  Wiek uczestnika ……………………

  Imię i nazwisko opiekuna ucznia………………………………………………………………………………

  E-mail uczestnika/opiekuna …………………………………………………………………

  Kategoria  konkursowa /krótki opis tematu/

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………….

  Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu.

  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
  na potrzeby konkursu.

   

  ……………………………………………………………………….

  (czytelny podpis autora)

   

   

  ……………………………………………………………

  (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 • „Małe podróże przez kraje , języki, kultury, obyczaje”.

  V Ogólnopolska Noc Bibliotek 2019 pod hasłem: „Znajdźmy wspólny język”

  W dniu 4 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gen. Bryg. Stanisława Gano w Opatowie w godz.  od 17.45 do 22.00 odbyło się wieczorne spotkanie w bibliotece szkolnej, połączone z zabawami ruchowymi na hali sportowej z udziałem Dyrekcji Szkoły, naszych uczniów, ich Wychowawców , Opiekunów i Rodziców. Organizatorzy Nocy Bibliotek chcieli zrealizować ideę „biblioteki, jako miejsca, które łączy ludzi”.

  W Ogólnopolskiej akcji Nocy Bibliotek, której organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej nasza biblioteka uczestniczyła
  po raz czwarty. Tegoroczną V już edycję objął swym patronatem Minister Edukacji Narodowej. W tym roku byliśmy jedną
  z zaledwie 17 bibliotek szkolnych i 58 wszystkich rodzajów bibliotek z województwa świętokrzyskiego uczestniczących
  w akcji. Wieczorne spotkanie odbywało się w dwóch grupach uczestników : młodszych uczniów kl. 2-4 oraz starszych uczniów kl. 5-6. Rozpoczęło się ono wierszem Joanny Mueller pt. „Wierszowiązałki”, który zaprezentowały uczennice kl. 4 Julia Czerwik i Weronika Gumuła. Młodsza grupa przygotowała pod opieką swoich wychowawców Anety Gibały, Doroty Wróblewskiej, Doroty Kozub, Beaty Kadeli i Ewy Jasińskiej piękne prezentacje pięciu krajów: Polski- kl. 4, Francji- kl. 2a, Włoch-kl.2b Wielkiej Brytanii- kl. 3a oraz Niemiec -kl. 3b. Wiedzę o krajach w „pigułce” uzupełniły  wybrane przykłady zastosowania języka polskiego i języków obcych
  w zwrotach, dialogach , łatwych tekstach czy zagadkach. Były też ciekawostki o krajach jak również przygotowane emblematy
  w postaci makiety, flag, rekwizytów związanych z danym krajem, nie zabrakło też śpiewu
  i tańca. Na niewielkiej wolnej przestrzeni biblioteki szkolnej
  w przepięknych strojach zatańczyli walca wiedeńskiego  Julia Pietrzykowska i Jakub Pietrzykowski  z kl. 3b. Następnie obydwie grupy spotkały się razem, aby przy akompaniamencie Weroniki z kl. 4 zaśpiewać wspólnie kanon pt „Panie Janie” w języku polskim  i j. francuskim .
  Młodsi uczestnicy udali się następnie na halę sportową, aby uczestniczyć w przygotowanych przez nauczycieli w-fu Dorotę  Kozub i Tomasza Partykę  zabawach ruchowych
  i rozgrywkach sportowych
  . Starsza grupa w tym czasie prezentowała w bibliotece  przygotowane przez siebie zagadki ortograficzne, łamańce językowe i anagramy uczestnicząc
  w części wieczoru nazwanej „polskie kwiatki językowe”
  a zakończyli ją wspólną zabawą w „głuchy telefon”. Prezentacjom uczestników nocy bibliotek towarzyszyły slajdy popularyzujące nowości książkowe z biblioteki, nawiązujące do tematyki spotkania.
  W obsłudze technicznej wsparł  n-la bibliotekarza uczeń klasy 7b Jacek Mroczkowski. Uczestnicy nocy bibliotek mieli także czas
  na posiłek
  i zjedzenie pizzy. W jego przygotowaniu uczestniczyli rodzice .Opieką w czasie wieczoru otoczyli naszych uczniów
  Wychowawcy klas 2a,2b,3a,3b,4,5b,6a,6b,6c oraz nauczyciele Barbara Majewska –Czub, Anna Włodarczyk i Kamila Mroczek. Noc Bibliotek zakończyła projekcja filmu fabularnego produkcji francuskiej pt „Ptyś i Bill”.

 • V edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 2019 już 4października:pozostało 2 dni/i nocy/!

       

               

  V Ogólnopolska Noc Bibliotek 2019-

  4 października 2019 r.

  Hasło: „Znajdźmy wspólny język”

  „Małe podróże  przez kraje , języki, kultury, obyczaje”.

   Wieczorne spotkanie w bibliotece połączone z zabawami ruchowymi na hali sportowej z udziałem uczniów naszej szkoły, ich wychowawców , opiekunów i rodziców.

  I grupa uczestników: klasy młodsze: 17.45-20.30

  II grupa uczestników: klasy starsze: 18.50-22.00

  17.45: otwarcie  nocy bibliotek oraz powitanie młodszych uczestników nocy bibliotek i gości wierszem Joanny Mueller pt.”Wierszowiązałki”

  18.00-18.50

  1.Klasy biorące udział w imprezie szkolnej dzielą się na grupy
  i wybierają lub losują kraj do przygotowania prezentacji. Każda grupa prezentuje swój kraj.w następujących tematach/ przygotowują młodsi uczestnicy imprezy:kl. 4-Polska, kl.3a-Wielka Brytania,kl.3b- Niemcy, kl. 2b- Włochy,2a –Francja/

  -wiedza o kraju w „pigułce”

  -podstawowe zwroty grzecznościowe w danym  języku  wybranego kraju

  -prezentacja charakterystycznego elementu z danego kraju, mogą to być np. przygotowane emblematy, fragment piosenki, wyliczanka lub dialog-pomysły mogą być jak najbardziej nieoczekiwane.

  18.50-powitanie starszych uczestników nocy bibliotek

  2.Wspólne śpiewanie  kanonu pt.  „Panie Janie” w dwu językach j. polskim i j. francuskim oraz z elementami językowej  zabawy.

  19.00-19.30

   3.Zabawy rekreacyjno-sportowe  na hali sportowej dla młodszych uczestników: np. wyścigi z bananem, tratwa życia  i inne.

  19.00-19.30

  4.W tym czasie starsza grupa uczniów  uczestniczy w zabawie: „Polskie kwiatki językowe”- przygotowują starsi uczestnicy imprezy-zgadywanki ortograficzne, łamańce językowe  nie tylko
  po polsku, zakończone wspólną zabawą w „głuchy telefon”.

  19.30-20.00

  5.Przerwa na posiłek dla młodszej a następnie starszej grupy uczestników, w tym czasie starsza grupa może odgadywać anagramy

  20.30-22.00

  6.Projekcja filmu z serii klasyka filmu rodzinnego pt: „Ptyś i Bill” przesłanego przez CEO- organizatora ogólnopolskiej akcji wybranego na V Noc Bibliotek dla starszych uczestników nocy.

  ZAPRASZAMY!

  Szukaj nas na :www.bibliotekaopatow.pl oraz na portalu www.nocbibliotek.org/mapa

  lub obejrzyj on-line transmisję krajowej Nocy Bibliotek w dniu 5.10.2019 r. na  www.nocbibliotek.org/transmisje

  Przeczytaj też: https://nocbibliotek.org/wiedzozbior/jak-znalezc-wspolny-jezyk-w-bibliotece

 • Sztuka jest wieczną wiosną

                                 

   

  Święto  Teatru w opatowskiej Jedynce

     W dniu 5 czerwca 2019 roku obchodziliśmy w naszej szkole Święto Teatru. Święto to obchodzimy już po raz trzeci. Z tej okazji cała społeczność szkolna obejrzała spektakl  pt. Sztuka jest wieczną wiosną”, przybliżający tajemnice teatru w wykonaniu uczniów klasy 8b wzbogacony inscenizacją „Szewczyka Dratewki”
  w interpretacji małych aktorów z klas 2a i 2b wraz z występem wokalnym uczennicy klasy 1b. Magdaleny Susło. Nastrój spektaklu  wzbogaciły teatralne dekoracje, rekwizyty i piękne stroje małych aktorów.Uroczystość otwarła Pani Dyrektor Anna Przygoda , która na zakończenia prezentacji podziękowała uczniom i nauczycielom
  za przygotowanie kolejnego już spektaklu pod opieką Pani  Anety Gibały, Ewy Jasińskiej, Beaty Kadeli ; oprawa muzyczna Magdalena Szemraj, wsparcie organizacyjne Izabela Bajak, nagłośnienie Zbigniew Wiśniewski.

 • „Biegam, skaczę, pływam-o sporcie na wesoło”-IX Turniej poezji i sportu

  „Sport powinien być traktowany
  Jako źródło piękna i jako czynnik
  Pobudzający do rzeczy pięknych.”
                                                                                                                                                                    Pierre Coubertin

     Jak co roku w pierwszym dniu wiosny w opatowskiej „Jedynce” odbył się IX Turniej Jednego Wiersza pod hasłem: „Biegam, skaczę, pływam-o sporcie na wesoło”. Organizatorami święta poezji połączonego z konkurencjami sportowymi na hali sportowej byli nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak i nauczyciel wychowania fizycznego  Dorota Kozub. Turniej rozpoczęły zespołowe zabawy i gry,
  w których uczestniczyły reprezentacje klas 3, 4 i 5 oraz dopingująca ich publiczność –uczniowie tych klas ze swoimi wychowawcami. W tegorocznym turnieju połączone zostały twórcze wysiłki i próby  poetyckie  17 uczniów klas od 3 do 5 w temacie sportu na wesoło  z aktywnością sportową i ruchową zespołów klasowych.W pierwszej części Turnieju   rozegrane zostały pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego następujące konkurencje: „wyścig rzędów”, „kozłowanie piłki slalomem”, „zabawa ruchowa-sadzenie ziemniaków”, „rzuty woreczkiem do wyznaczonego miejsca;„tor przeszkód”, „sztafeta z przekładaniem szarfy”, „skoki jednonóż z kółkiem ringo” i inne . Razem ponad godzina wspólnej rywalizacji i radosnej zabawy dla wszystkich uczestników turnieju. Nagrodami za udział w części sportowej Turnieju były piłki  ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie. Każdy zespół klasowy otrzymał pamiątkowy dyplom dla klasy za udział
  w turnieju, a reprezentanci klas  pamiątkowe zakładki do książek. Po zakończeniu zmagań sportowych  rozgrywki turniejowe   przeniosły się do Biblioteki Szkolnej, gdzie 17 uczestników, autorów własnych wierszy o sporcie zaprezentowało  je  przed komisją turniejową i publicznością. W skład komisji weszli nauczyciele i starsi uczniowie : Aneta Gibała-polonista, Małgorzata Słapczyńska- nauczyciel
  i wychowawca Barbara Majewska Czub- nauczyciel  oraz przedstawiciele uczniów klasy 8 a: Zuzanna Stasiak, Kamila Kroczak, Mateusz Zdyb. Młodzi poeci zaprezentowali swoje wesołe wiersze o sporcie.
  Nie zabrakło nawiązań do szkolnych  i opatowskich klimatów w temacie sportu  i rekreacji.
  Zuzia  z klasy 4c  jedna z laureatek Turnieju napisała w swoim wierszu:/fragm./

  „Wszyscy nasi wuefiści
  Dają nam wiele korzyści
  Mocne kości , zdrowe ciało
  Czy ćwiczyć ci się zachciało?
  W gimnastycznym kostiumie,
  Każdy ćwiczy jak umie…
  Na świetlicy wrzaski , krzyki
  Pani  z nerwów ma dreszczyki .
  No i krzyczy ,, łyżwy w rękę ! ‘’
  Aby skończyć tę udrękę .
  Nasze ,, świetliki ‘’ jak na estradzie
  Jeżdżą na łyżwach na ,,Promenadzie ‘’.
  Zaś kolejna laureatka Natalka z 5 a napisała tak./fragm../
  A teraz słuchaj drogi kolego
  Mamy coś super wyjątkowego
  Władze powiatu opatowskiego
  zrobiły dla nas coś wspaniałego
  Jest plac rekreacyjny i lodowisko
  Można tu zrobić dosłownie wszystko
  Jest skatepark, boisko, kort tenisowy
  Ściana wspinaczki, plac linowy,
  Świetne tu miejsce na wspólne spotkania
  I czas letniego grillowania”.

  Największa ilość punktów komisja turniejowa przyznała 7 uczestnikom:

  I miejsce: Kryspin Pietras – kl. 3 i Natalia Słapek – kl. 5a

  II miejsce: Oliwia Kot – kl. 4a, Zuzanna Stępień kl.- 4c, Alicja Staniszewska – kl. 5c

  III miejsce: Adrian Lawęda- kl. 3, Julia Nowacka- kl. 3

  Nagrody dla wszystkich uczestników turnieju poetyckiego ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie.

 • Pierwszy Dzień Wiosny i Światowy Dzień Poezji w bibliotece szkolnej i na hali sportowej

  „To dopiero są emocje
  Biegnij, przerzuć, kopnij mocniej!
  Główkuj, strzelaj, wybij, podaj!
  To dopiero jest przygoda

   IX TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA

  w Światowym Dniu Poezji

  HASŁO:  „Biegam, skaczę, pływam- o sporcie na wesoło Stwórz swój wiersz o sporcie i zostań mistrzem sportowych konkurencji.

                                                    REGULAMIN

  ORGANIZATOR: BIBlIOTEKA SZKOLNA , NAUCZYCIELE WYCHOW.FIZ.

  TERMIN: 20.02-21.03.2019r.

  1.W Turnieju poetyckim może wziąć udział indywidualnie każdy uczeń klasy 3 -5/SP/ oraz  w konkurencjach sportowych rozegranych po prezentacji wierszy wybrana grupa klasowa
  2.Uczestnik konkursu poezji przygotowuje samodzielnie 1 wiersz
  o tematyce związanej z hasłem Turnieju.
  3.Uczestnik składa jeden egzemplarz wiersza w Bibliotece Szkolnej do dnia 16.03.2019r. zgłaszając tym samym swój udział w Turnieju.
  4.Uczestnik Turnieju prezentuje swój wiersz przed Komisją Konkursową oraz publicznością w dniu 21.03.2019r.Reprezentacja klasowa bierze udział w turniejowych konkurencjach sportowych na hali.
  5.Oceny wiersza dokonuje poprzez jawne głosowanie Komisja Konkursowa Turnieju złożona z trzech nauczycieli, oraz przedstawiciele uczniów klas starszych zaś konkurencje sportowe ocenia komisja nauczycieli wychowania fizycznego i starsi uczniowie.
  6.Najlepsze wiersze i ich autorzy zostają nagrodzeni  dyplomami i nagrodami  książkowymi zaś grupy klasowe nagrodami rzeczowymi dla klas.Sponsorem nagród jest Miejsko-Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy samorządzie gminy Opatów.
  7.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikacji imion
  i nazwisk laureatów konkursu a także ich utworów oraz fotografii turnieju sportowego na stronie internetowej biblioteki szkolnej.

   

                                                                      Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 1

                                                                                    Nauczyciele Wychowania Fizycznego

 • Biblioteka przyjazna uczniom

      „Czytanie karmi umysł” , jak mawiał Seneka.

  Biblioteka Szkolna zaprasza do  przeglądania  nowości książkowych i czytania ! Współczesny myśliciel powiedział
  „Nie zawsze wybieramy książki, które czytamy, czasem one wybierają nas”.
  Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś , jaką książkę chcesz przeczytać, zajrzyj do biblioteki w Nowym Roku,
  może warto?!

    Została zakończona realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2018!
  Dziękujemy  nauczycielom, wychowawcom , uczniom , rodzicom i wszystkim, którzy współpracowali
  w realizacji programu!

  W ramach przyznanej szkole  dotacji rządowej  do programu, zakupiono  829 nowych książek
  do naszej biblioteki w tym wiele to  z nich to Wasze propozycje tytułów książek i nowości,
  na które głosowaliście/około100 tytułów/. Warto więc zajrzeć do biblioteki i  zrobić sobie  np. plan czytania  wybranych książek
  w nowym roku
  . Można też wypożyczyć sobie ciekawe
  książki
  na  zbliżające się ferie zimowe! Zapraszamy !

   

 • Uczniowie opatowskiej Jedynki uczcili Rok Ireny Sendlerowej

  W dniu 10.12.2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
  w Opatowie podsumowali Rok Ireny Sendlerowej. Uroczystość otworzyła Pani Dyrektor Anna Przygoda, która zaprosiła wszystkich zgromadzonych do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego na tę okazję. Podczas uroczystej akademii przedstawiono kolejne etapy życia
  i działalności słynnej Damy Orderu Orła Białego, polonistki, działaczki
  społecznej i charytatywnej. Uczniowie w niezwykle sugestywny sposób upamiętnili czyny bohaterki.
  Chłopcy i dziewczęta z klas starszych: IV a, VIII b szkoły podstawowej oraz III a gimnazjum recytowali wiersze oraz okolicznościowe teksty poświęcone Irenie Sendlerowej,
  zaś dziewczynki z  klas II a i II b zaprezentowały układ taneczny nawiązujący do motywu przewodniego uroczystości. Akademii towarzyszyła prezentacja multimedialna. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami, zaś Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do występu: I.Bajak, S.Feretowi, A.Gibale, E.Jasińskiej, H.Kadeli, B.Sus, M.Szemraj, Z.Wiśniewskiemu.

   

 • Pasowanie na Czytelnika Uczniów klas 1

              

  „Wesoły zwierzyniec Jana Brzechwy”

  Jak co roku  odbywa się  po ślubowaniu uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klas 1.Spotkanie pierwszaków
  ze szkolną biblioteką ma charakter zajęć otwartych dla ich Rodziców.Celem tegorocznych zajęć, które odbyły się w dniu 5 grudnia, było wyrabianie u uczniów nawyku czytania książek , korzystania z biblioteki poprzez poznawanie twórczości Jana Brzechwy i innych nowości książkowych
  i medialnych jej zasobów na przykładzie albumów
  i filmów o zwierzętach
  oraz wychowanie przez czytanie. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach, które miały zachęcić ich do nauki czytania i poznawania tajemnic otaczającego świata a szczególnie  świata zwierząt. Pierwszaki spróbowały swych sił w odczytywaniu krótkich, rymowanych wierszyków Jana Brzechwy
  o zwierzętach,  ukrytych w „zaczarowanym worku”
  oraz tytułów jego wierszy, które przypinały na „drzewku wierszy” tego poety-przyjaciela wszystkich dzieci.  Wybrały się także na filmową a potem książkową wycieczkę do ZOO. Obejrzały nowo zakupione do biblioteki albumy i książki
  o zwierzętach  a także niezwykle pięknie wydane i kolorowe książeczki do samodzielnego czytania.Po wysłuchaniu krótkiej lektury z serii: Czytamy bez mamy pt. „Wycieczka
  do zoo”
  odpowiadały na pytania do lektury rozpoczynając tym samym udział w zabawie czytelniczej przygotowanej
  dla nich na każdy dzień grudnia od 1 grudnia do Wigilii
  pt. „Zagadkowy świat ze słodką choinką”. Uczyły się  także właściwego zachowania się  w szkole i bibliotece  jak również wzajemnego szacunku do siebie nawzajem uczestnicząc w zabawie „kwiat uprzejmości” -na jego  płatkach wypisywały uprzejme słowa, które znają.
  Na zakończenie spotkania złożyli także przyrzeczenie czytelnika. W Pasowaniu na Czytelnika uczestniczyły klasy 1 a  i 1 b ze swoimi Wychowawcami, Pani Dyrektor
   oraz przedstawiciel Rodziców uczniów klas 1.   

 • Rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

  Kto uratował jedno życie” -VI poranek z książką

     Na zakończenie obchodów  100-lecia Niepodległości, uczniowie klas 1-3 –szkoła podstawowej spotkali się
  w Bibliotece Szkolnej już po raz szósty na głośnym czytaniu książki Ewy Nowak pt. Kto uratował jedno życie.
  Jest  to jedna z trzech biografii  o Irenie Sendlerowej zakupiona w ramach nowości do biblioteki szkolnej z programu NPRCZ, skierowana do najmłodszych czytelników. Tytuł książki
  i poranka przywołuje cytat umieszczony na medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, który w 1965 roku otrzymała Polka, Irena Sendlerowa: „Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował”. Najmłodsi czytelnicy biblioteki mogli  dowiedzieć  się kim była Irena Sendlerowa, niezwykła kobieta o wielkim sercu ,która ratowała żydowskie dzieci  w czasie II wojny światowej.Po wysłuchaniu wiersza pt. Irena Sendlerowa w  wykonaniu Julii Pietrzykowskiej, uczennicy klasy 2b, uczestnicy poranka obejrzeli krótki filmik ,
  w czasie którego pani Irena Sendlerowa mówi słowa, którymi kierowała się w całym swoim życiu dla innych „Jeżeli człowiek tonie, to trzeba podać mu rękę” oraz pojawiają się zdjęcia
  i głosy już dorosłych ocalonych przez Sendlerową żydowskich dzieci. Więcej o  bohaterce poranka dowiedzieli się nasi uczniowie z   poruszającej dziecięcej biografii opisującej jej życie i  niezwykłą odwagę.  Swoją wiedzę mogli sprawdzić uczniowie kl. 2 i 3 uczestnicząc w pisemnym mini-konkursie. Lekturę jak zawsze w czasie poranków czytają Wychowawcy klas 1-3.
  W ramach szkolnych obchodów Roku Ireny Sendlerowej  odbędzie dniu 10.12.2018 roku o godz. 9.50 się uroczysta Akademia Szkolna dla klas 4-8-SP i 3 Gimnazjum pt. „Irena Sendlerowa- Dama Orderu Orła Białego”.

 • Nowości książkowe do Biblioteki Szkolnej

           Nowości książkowe do Biblioteki Szkolnej
  w ramach programu  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

     W roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa nr 1
  w Opatowie  złożyła wniosek  w ramach rządowego Programu NPRCZ i otrzymała dotację w kwocie 15 tysięcy złotych, w tym 3 tysiące stanowi wkład Organu Prowadzącego,  na promocję i rozwój czytelnictwa do realizacji w roku 2018. W założeniach programu pozyskane środki winny zostać wykorzystane na wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Szkolnej zaś zaplanowane w projekcie działania służyć przede wszystkim rozwijaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz tym samym również efektywniejszej realizacji celów edukacyjnych. Główny założeniem NPRCZ jest zwiększenie skuteczności bibliotek szkolnych poprzez lepsze ich wyposażenie w książki do czytania dla przyjemności, rozwijania zainteresowań, rozrywki, szeroko pojętej edukacji  czytelniczej. Wzbogacenie księgozbioru o nowe książki sprzyja zwiększeniu zainteresowania uczniów czytaniem oraz postrzeganiem biblioteki jako miejsca przyjaznego uczniom i źródła pozyskiwania książek szczególnie w małych miejscowościach i wioskach. Chociaż wymagania programu  nieraz przekraczają możliwości pełnej realizacji deklarowanych w projekcie działań a czas na nie jest zdecydowanie za krótki, zwłaszcza w jednoetatowej obsadzie biblioteki szkolnej i szkoły liczącej ponad 400 uczniów podjęliśmy  wyzwania  programu długo oczekiwanego  przez szkoły i biblioteki.
  W ramach wykorzystania  przyznanych środków zakupiliśmy książki cieszące się zainteresowaniem uczniów/ sami podawali tytuły książek, które chcieliby, aby znalazły się w bibliotece/. Wśród nowości są książki spełniające oczekiwania każdej grupy wiekowej naszych czytelników. Są to głównie beletrystyka dziecięca i młodzieżowa w tym książki obecnie popularne wśród młodych czytelników czy tzw. bestsellery wydawnicze, literatura piękna,popularnonaukowa, biografie, komiksy, książki historyczne, wydawnictwa albumowe z różnych dziedzin wiedzy m. in. sztuki, podróży, sportu, nauki języków obcych,  hobby czy też poradniki
  i literatura o regionie, reportaże i dokumenty historyczne
  a wśród nich pozycje książkowe i albumowe  związane
  ze 100-leciem odzyskania Niepodległości. Propozycje tytułów książek podawali uczniowie, nauczyciele i rodzice.
  Po konsultacjach  planowanych zakupów, przejrzeniu wielu tematycznych stron internetowych z recenzjami książek, katalogów wydawniczych i rankingów czy  książek nagradzanych w konkursach lub  polecanych przez różnych czytelników jak np. blogi czytelnicze czy  listę polecanych książek  Fundacji ABCXXI ,decyzje o rodzaju zamówień,
  po przemyśleniu  potrzeb biblioteki i uwzględnieniu doświadczeń w pracy  z czytelnikiem podejmował nauczyciel-bibliotekarz. Dokonano porównania cen książek w różnych hurtowniach i negocjowano rabaty. Dokumentacja przygotowanych zamówień  jest dostępna w bibliotece szkolnej. Niezwykle pomocne w realizacji programu  były także  porady innych nauczycieli-bibliotekarzy biorących udział w programie i  dzielących się swoimi doświadczeniami  oraz publikacje ukazujące się systematycznie na stronach czasopism fachowych głównie „ Biblioteki w Szkole” czy jej witryny internetowej. Na dzień 19.11.2018 rok zakupiono 758 woluminów z wykorzystaniem 92 % otrzymanej dotacji. Wychodząc z doświadczeń prezentowanych w literaturze dotyczącej badań i rozwoju czytelnictwa/ np. publikacja Gallagher K. Jak zachęcać do czytania. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2010 r./ największym wyzwaniem dla pedagogów i bibliotekarzy jest rozwijanie motywacji czytelniczych w taki sposób, aby czytanie nie było przymusem lecz przyjemnością oraz wykształceniem w młodych czytelnikach wewnętrznej potrzeby samodzielnego wyboru
  i sięgania po lekturę. Jako  pierwszy z warunków do tej pracy
  z czytelnikiem określa się dostęp do ciekawych tekstów, czyli tym samym do dobrze wyposażonych bibliotek szkolnych najbliższych uczniom danej szkoły. Następny warunek
  to pokazywanie przez pedagogów  wśród swoich uczniów własnym przykładem jak ważne jest czytanie. Pierwsza tura zakupów z nowościami do biblioteki dokonana w czerwcu  umożliwiła zorganizowanie wystawy
  w październiku
  z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych pod hasłem „Książka to przyszłość”, w czasie której uczniowie poszczególnych klas
  w ramach godzin ze swoim wychowawcą, mieli możliwość zapoznania się z nowymi książkami oraz udziału w wyborze kolejnych tytułów książek do biblioteki. Wrzucali oni „swoje tytuły” na karteczkach do „słoiczka książkowych życzeń”.
  W kolejnych zamówieniach zostały uwzględnione propozycje uczniów i nauczycieli. Można zauważyć, ze nasi uczniowie są mile zaskoczeni widząc pojawiające się w bibliotece książki, które zamówili i już je wypożyczają.
  Poprzez wiele dotychczasowych  działań szkolnej biblioteki  oraz współpracujących nauczycieli i wychowawców, staramy się lepiej i efektywniej wypełniać misję i zadania szkoły. Staramy się także jak najlepiej wychodzić na przeciw nie tylko obecnym wyzwaniom edukacyjnym ale także potrzebom każdego czytelnika, także tego, którego mamy zamiar pozyskać. Mądra maksyma mówi „Jeśli sprawisz, że uczeń poczuje się jak czytelnik, to się nim stanie”/Donald Graves/ Realizacja programu NPRCZ jest długo oczekiwanym wsparciem dla idei czytelniczych i edukacyjnych, które realizujemy i które mają swoje uzasadnienie dla efektywnej pracy z czytelnikiem  i uczniem. Chociaż  oczekiwane rezultaty podejmowanych działań są długotrwałe a działania nie zawsze skuteczne, to jednak pozyskanie każdego nowego czytelnika
  i ciągłe motywowanie  go oraz rozwijanie  samodzielności i pasji u tych , którzy już czytają  daje satysfakcję. Efekty naszych  działań  edukacyjnych i wychowawczych pojawią się tylko wówczas, kiedy będziemy mieli do zaoferowania naszym czytelnikom coś ciekawego do czytania i kiedy jesteśmy otwarci na ich potrzeby, nie zniechęcając się równocześnie pojawiającymi się trudnościami i wysiłkiem pedagogicznym.

 • „Książka to przyszłość”

        

  Pod  hasłem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 2018 Biblioteka Szkolna zainicjowała jego obchody w naszej szkole  wystawą Nowości Książkowych  „ Nie zawsze wybieramy książki, które czytamy, czasem one wybierają nas”. Nowe książki to pierwsza tura zakupów
  z pozyskanych w ramach programu NPRCZ- Priorytet 3.Organizatorami wystawy były: nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak oraz wychowawca Świetlicy Szkolnej Małgorzata Słapczyńska  a pomocnikami uczniowie
  z klasy 8 b i 3 a G. Celem wystawy było  zainteresowanie stałych  czy też potencjalnych czytelników naszej Biblioteki zakupionymi nowościami książkowymi jak też  zachęcenie  do czytania. Uczestnicy wystawy mogli zapoznać się z nowościami podzielonymi na działy: „dla dzieci”, „dla młodzieży”, „dla dorosłych”, „na 100-lecie Niepodległej”, „dla ciekawych świata i dociekliwych” oraz kącik z książkami „czytaj na chybił trafił” . Mogli odczytać także na planszach umieszczonych na ekranach komputerów „ 9 powodów dla których warto czytać”.
  Wystawę odwiedziły  wraz z wychowawcami  klasy 3 a gimnazjum, 5 a,
  1 b, 2 a, 2 b, 4b i 8 b szkoły podstawowej. Wystawę mogli oglądać nasi czytelnicy w czasie każdej przerwy i po zajęciach  w dniach od poniedziałku 15.10 do piątku 19. 10.2018 r. Naszych czytelników zachęciły do czytania nowe książki, oglądali je z dużym zainteresowaniem a także zamawiali
  do wypożyczenia. Mogli także podać swoje propozycje tytułów, które znalazłyby się w bibliotece zmówione w kolejnej turze zakupów.
  Okazało się że mają wiele pomysłów na nie , bo „słoiczek książkowych życzeń” zapełnił się karteczkami z tytułami oczekiwanych książek, które pomogą w wyborze kolejnych nowości. Dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Uczniom za odwiedzenie wystawy i wspólne świętowanie Miesiąca Bibliotek.

   

 • MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2018

   Nie zawsze wybieramy książki,
    które czytamy…czasem one wybierają nas”
  Rubin „Hurricane” Carter
   
                    MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2018 pod hasłem: „Książka to przyszłość”

  Biblioteka Szkolna zaprasza Uczniów klas 1-3 i 4-8 Szkoły Podstawowej oraz kl. 3 gimnazjum jak również Wychowawców i Nauczycieli do wspólnego świętowania października- Miesiąca Biblioteki Szkolnej.Już od  najbliższego poniedziałku czyli 15.10.2018 roku zapraszamy do Biblioteki a w niej do obejrzenia

      Wystawki Nowości Książkowych

  Nowe książki to pierwsza tura zakupów z pozyskanych
  w ramach programu NPRCZ- Priorytet 3.Mamy nadzieję,
  że  zainteresują one stałych  czy też potencjalnych czytelników naszej Biblioteki i zachęcą do czytania.

  Wychowawców klas wraz ze swoimi podopiecznymi prosimy o obejrzenie wystawki w ramach spaceru
  do Biblioteki Szkolnej w czasie godzin wychowawczych. Dla pierwszych  zespołów klasowych przygotowaliśmy niespodziankę!

  Chętni uczniowie mogą  przygotować także karteczki
  z tytułami /i autorami/ książek, które chętnie widzieliby w Bibliotece Szkolnej do poczytania, nauki, rozrywki i miłego spędzania czasu w ich towarzystwie, które będzie można umieścić w specjalnym „słoiczku życzeń”. Postaramy się  spełnić oczekiwania czytelników przy kolejnych zakupach nowości w ramach środków pozyskanych w ww. programie.

  W Miesiącu Bibliotek Szkolnych rozpoczniemy także cykl zajęć czytelniczych na wzór zeszłorocznych poranków
  z książką, lecz trochę innych. Będą to zajęcia dla klas 2 i 3 szkoły podstawowej łączące czytanie z edukacją teatralną
  pod hasłem: „Jak poruszyć dziecięcą wyobraźnię”

  Nauczyciel-bibliotekarz
  Izabela Bajak

  Wychowawca Świetlicy Szkoln.
  Małgorzata Słapczyńska

 • Nowy Rok Szkolny 2018/19 rozpoczęty

   Nowy Rok Szkolny 2018/19 rozpoczęty i kolejny wrześniowy „podręcznikowy zawrót głowy”

  Już kolejny rok tuż przed rozpoczęciem Nowego Roku Szkolnego i tuż po nim  Biblioteka Szkolna przyjmuje , kataloguje i rozprowadza uczniom darmowe podręczniki szkolne . W tegorocznym pakiecie były nowe podręczniki
  do klas II ,V i VIII szkoły podstawowej oraz zeszłoroczne podręczniki dla klas I, III, IV, VI, VII szkoły podstawowej
  oraz III gimnazjum. Dodatkowo wszyscy uczniowie otrzymali komplety  nowych zeszytów ćwiczeń do poszczególnych przedmiotów. Według skrótowych obliczeń nauczyciela-bibliotekarza zostało zaksięgowanych i wydanych uczniom naszej szkoły 3453 podręczniki oraz 8242 zeszyty ćwiczeń.

  Dla Biblioteki Szkolnej jest to bardzo  angażująca  praca, zajmująca dużo czasu i wymagająca sumienności .
  Nauczyciel-bibliotekarz dziękuje wszystkim uczestnikom akcji podręcznikowej za każdy gest pomocy.

 • Wykaz lektur szkolnych na r. szk.2018/19

     Wykaz lektur szkolnych realizowanych  w kl. 1-3-SP/zestaw lektur opracowany na podstawie podstawy programowej  i konsultacji
  z nauczycielami uczącymi w klasach/
  Kl. I
  Lektury w postaci tekstów  zawartych w podręcznikach szkolnych do wspólnego czytania

  Kl. II

  1.Andersen H. C. Brzydkie kaczątko
  2.Kosmowska B. Dziewczynka z parku
  3.Kasdepke G. Detektyw Pozytywka
  4.Wawiłow D. Najpiękniejsze wiersze
  5.Lindgren A. Dzieci z Bullerbyn
  6.Centkiewiczowie A i Cz. Zaczarowana zagroda
  7.Bednarek J. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek/ czterech prawych i sześciu lewych/
  8.Andersen H. Ch. Calineczka
  9.Parlak D. Kapelusz Pani Wron
  10.Terklikowska M. Drzewo do samego nieba
  11.Wierzbicki Ł. Afryka Kazika
  Kl. III

   

  1.Jędzrejewska-Wróbel R. Siedmiu Wspaniałych i sześć innych nie całkiem nieznanych historii
  2.Kern L. J. W królestwie kotów. Łapy pióra i rymów cała fura
  3.Lindgren A. Dzieci z Bullerbyn
  4.Pisarski R. O psie , który jeździł koleją

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  na j. polskim w kl. 4-8-SP/ zestaw lektur opracowany na podstawie podstawy programowej  i konsultacji z nauczycielami j. polskiego uczącymi w klasach/

  Kl. IV
  Lektura obowiązkowa
  1..Brzechwa J..Akademia pana Kleksa
  2.Christa. J. Kajko i Kokosz. Szkoła latania
  3.Goscinny René. Sempé. Jean Jacques Mikołajek
  Lektura uzupełniająca
  4
  .Twain M.. Przygody Tomka Sawyera.
  5.Burnett F.H. Tajemniczy ogród.
  6.Korczak J. Król Maciuś Pierwszy
  Kl. V
  Lektura obowiązkowa
  1.
  Lewis C. S. Opowieści z Narnii . Lew, czarownica i stara szafa
  2.Molnar. F. Chłopcy z Placu Broni.
  3.Prus B. Katarynka
  4.Szmaglewska S. Czarne stopy.
  5.H.Sienkiewicz. Janko Muzykant
  6.Pan Tadeusz/ zwyczaje i obyczaje/
  Lektura uzupełniająca
  7.„Nazywam się… Chopin”/seria wydawnicza/
  8.Maleszka A. Magiczne drzewo.
  9.Musierowicz M. Wybrana powieść
  10.Wybrane mity greckie
  11.Niziurski E. Sposób na Alcybiadesa
  12.Twain M. Przygody Tomka Sawyera.
  13.Prus B. Kamizelka.
  Kl. VI
   Lektura obowiązkowa
  1.Czechow A. Śmierć urzędnika, Kameleon
  2.Mickiewicz A.Pan Tadeusz.
  3.Kosik R. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
  4.Tolkien John Ronald Reuel. Hobbit, czyli tam i z powrotem
  5.Henryk Sienkiewicz. W pustyni i w puszczy
  Lektura uzupełniająca
  6.Kipling Joseph Rudyard. Księga dżungli
  7.Kozioł M. Skrzynia Władcy Piorunów
  8.Lem S. Bajki robotów
  9.Makuszyński K. Wybrana powieść.
  10Montgomery L. M. Ania z Zielonego Wzgórza
  11.Musierowicz M. Opium w rosole.
  Kl. VII
  Lektura obowiązkowa
  1.
  Charles Dickens. Opowieść wigilijna
  2.Aleksander Fredro. Zemsta
  3.Henryk Sienkiewicz. Quo vadis, Latarnik
  4.Stefan Żeromski. Siłaczka\
  Lektura uzupełniająca
  5.Henryk Sienkiewicz. Krzyżacy
  6.Christi A. Wybrana powieść kryminalna
  7.Hemingway E. stary człowiek i morze
  8.Wańkowicz M., Ziele na kraterze
  9.Exupery A. de S. Mały Książę
  10.Żeromski S. Syzyfowe prace
  11.Mrożek S. Artysta(fragmenty/
  12.„Nazywam się …Antoine de Saint Exupery”/seria wydawnicza/
  Kl. VIII
  Lektura obowiązkowa
  1 Kamiński A. Kamienie na szaniec
  2.Słowacki. J. Balladyna
  3.Mickiewicz A. Pan Tadeusz.
  4.Exupery A. de S.Mały Książę
  5.Żeromski S. Syzyfowe prace
  Lektura uzupełniająca
  6.E.E. Schmitt. Oskar i pani Róża
  7.Fiedler Arkady. Dywizjon 303
  8.Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość (fragmenty)9.
  9.Lancorońska K. Wspomnienia wojenne (fragmenty)
  10.Białoszewski M. Pamiętnik z powstania warszawskiego(fragmenty)
  Lektury szkolne są w większości dostępne w bibliotece szkolnej.
  Cześć lektur realizowanych we fragmentach/ szczególnie wierszy/ znajduje się w podręcznikach szkolnych. Nowe  lektury brakujące zostaną uzupełnione do końca 2018 r./
 • „Zakochaj się w Polsce”- Noc Bibliotek 2018 za nami

   

  W ciepły a nawet upalny piątkowy wieczór spotkali się czytelnicy naszej szkolnej biblioteki,  aby  wspólnie świętować IV edycję Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem „RzeczpospoCzyta na 100 lat niepodległej”. Wieczór , w którym wzięło udział 90 uczniów klas 1a, 1b, 3a, 3b, 4b, 5b, 7b i 2a gimnazjum był pełen atrakcji i wrażeń. Swoim wierszem o naszym Opatowie- małej ojczyźnie rozpoczęła wieczór Nadia Wasielewicz uczennica kl. 3a. Krótkie filmy  pt. „Świętokrzyskie –kraina wrażeń” oraz „Sandomierz-królewskie miasto’ jak również „Krówka Opatowska” były  okazją
  do przybliżenia uczestnikom naszego regionu, naszej małej ojczyzny. Ouiz wiedzy o regionie rozwiązywany w parach wypadł bardzo dobrze. W konkurencji rymowanek o Opatowie wzięły udział wszystkie klasy. Zaprezentowane rymowanki klasowe
  i  pojedynczych autorów były ciekawe, pomysłowe i bardzo wesołe, dlatego ich autorzy otrzymali głośne brawa. Kolejną konkurencją było odgadywanie kalamburów. Połączyliśmy zabawy czytelnicze
  z konkurencjami ruchowymi na hali sportowej. Nie zabrakło też poczęstunku w postaci wielkiej ilości pizzy i słodyczy.
  Każda z konkurencji była oceniana przez komisje.
  Najlepsi otrzymali nagrody książkowe
  i rzeczowe. Każda klasa  otrzymała piękne nagrody za udział
  w konkursach i zabawach. Najbardziej ucieszyły ich piłki. Podczas prezentacji filmiku „Krówka Opatowska” uczestnicy wieczoru zajadali się krówkami przekazanymi na Noc Bibliotek od naszego  sponsora OSM „Krówki Opatowskiej”. Liczne nagrody zakupiliśmy ze środków pozyskanych od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie. W przygotowanie poczęstunku zaangażowali się Rodzice naszych uczniów.
  W przygotowanie całego wieczoru aktywnie włączyli się obok nauczyciela-bibliotekarza i  nauczyciela wychowania fizycznego wychowawcy klas uczestniczących w nocy bibliotek oraz sympatycy biblioteki. Nagrody wręczyła obecna na wieczorze Pani Dyrektor Anna Przygoda. Współpraca  wszystkich zaangażowanych
  w przygotowanie  tego   szczególnego  wieczoru, zaowocowała   udaną realizacją zaplanowanych działań oraz  przyniosła oczekiwane efekty w postaci zdobytej wiedzy, pogłębienia relacji koleżeńskich naszych uczniów i ich zaangażowania w działania na rzecz szkoły, oraz ich radości i zadowolenia, które wyrażali  po zakończeniu wieczoru.  Atrakcyjnym zakończeniem  wieczornego spotkania była projekcja nowego polskiego filmu fabularnego pt. „Tarapaty”, który przekazało wraz z prawem do publicznej prezentacji organizatorom Nocy Bibliotek Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 • „Zakochaj się w Polsce” czyli „rzut beretem” ze starego Opatowa do królewskiego miasta Sandomierz- IV edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 2018

   

  Program Nocy Bibliotek 2018

  „Zakochaj się w Polsce” czyli „rzut beretem” ze starego Opatowa do królewskiego miasta Sandomierz

   IV edycja-Noc Bibliotek 2018 pod hasłem; „RzeczpospoCzyta na 100 lat Niepodległej”

  Termin spotkania :8 czerwca 2018 r. w godz. od 18.00 do 22.30

  Miejsce spotkania- Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie

  Uczestnicy: klasy 1, 3b 4b, 7b-szkoła podstawowa, kl. 2a gimnazjum

  Plan wieczornego  spotkania w Bibliotece Szkolnej.
  Otwarcie Nocy Bibliotek  przez Panią Dyrektor, powitanie gości i uczestników spotkania

  1.Zabawa integrująca: „Wspólne układanie historii czyli dawno, dawno temu w książkowej krainie..”
  2.Dawne i nowe dzieje miast Opatowa i Sandomierza:
  – Krótkie filmy z youtube „Świętokrzyskie- kraina wrażeń” i „Sandomierz-Królewskie miasto”
  -głośne czytanie  legendy z książki: Opatowskie legendy i opowieści niezwykłe
  – wolontariusze-starsi uczniowie- prowadzą łatwy quiz o świętokrzyskiem, Opatowie i Sandomierzu
  z nagrodami
  3.Reprezentanci poszczególnych klas prezentują przygotowane rymowanki o Opatowie-konkurs
  z nagrodami
  4.Kalambury-zabawa z nagrodami
  5.Rozgrywki sportowe na hali dla części  młodszych uczestników –kl. 1a,1b, 3b,4b
  6..W tym czasie starsi uczniowie kl. 7b i 2a G oglądają krótki filmik  o krówce opatowskiej -lokalnym
  dziedzictwie kulinarnym /młodsi uczniowie oglądają ten filmik po posiłku/
  7.Rozgrywki sportowe na hali dla starszych uczestników: kl. 7b i 2a
  8.Przerwa na posiłek przygotowany przez rodziców  i oraz  pizzę zamówioną przez uczniów
  9.Sandomierz Ojca Mateusza – zabawa detektywistyczna  z podziałem na grupy w nawiązaniu
  do książek serii detektywistycznej  „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”(zabawa jeśli czas pozwoli)
  10.Projekcja nowego  filmu pt. „Tarapaty”( w kinach od września 2018 r.) -otrzymamy link do filmu od organizatora Nocy Bibliotek -CEO

  Rozgrywane konkurencje: quizy, międzyklasowy konkurs na rymowankę, kalambury,rozgrywki sportowe-przewidziane są nagrody dla uczestników ze środków  pozyskanych na imprezę czytelniczo-sportową z  Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  /możesz nas znaleźć na stronie www.nocbibliotek.org.pl- szukaj –mapa i wpisz w okienko nazwa biblioteki -Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie/

 • V poranek z książką: „ Tuwim znany i lubiany”

       Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w piątym ,ostatnim w tym roku szkolnym poranku z książką.
  Tradycją poprzednich poranków dzieci wysłuchały głośnego czytania wiersza Juliana Tuwima „Cuda
  i dziwy”i zostały zaproszone do przeniesienia się do  niezwykłego świata wierszy Tuwima. W ten świat pełen humoru i wyobraźni przeniósł uczestników spotkania specjalnie na tę okazję przygotowany spektakl, w którym łączyły się znane Tuwimowskie wiersze jak np. „Lokomotywa”, którą wjechali na scenę mali aktorzy z klasy 3 b z nowoczesną poetycką  interpretacją dziecięcych utworów Tuwima.
  Były  zainscenizowane m.in. fragmenty wierszy  „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”, „Spóźniony słowik”, „Ptasie radio” czy „Okulary” zagrane po mistrzowsku przez „Pana Hilarego”- ucznia kl. 3 b Olafa Kwiatka. Nie zabrakło samego Pana Tuwima ,który przyjechał w ostatnim wagonie „Lokomotywy”
  i usiadł na ławeczce, tak jak można ją oglądać w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej nr 104. Również po zakończeniu spektaklu i gromkich brawach każda klasa mogła zrobić sobie zdjęcie z naszym Panem Tuwimem , w którego rolę wcielił się   uczeń klasy 3 b Filip Kucharczak. Spektakl przygotowały Urszula Wosik z klasą 3 b oraz wsparła organizacyjnie  Izabela Bajak- nauczyciel-bibliotekarz. Wiersz przeczytała Magdalena Stępień- nauczyciel wspomagający klasy 3 c- integracyjnej a nagłośnienie aktorom zapewnił Zbigniew Wiśniewski. Po części artystycznej odbyło się wręczenie nagród dla uczestników konkursów czytelniczych: klas 1a i 1b-„Czy znasz wiersze Tuwima” i klas 2-3-„Ptasie radio nadało”.
  Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy i nagrody które wręczyła obecna na poranku
  Pani Dyrektor Anna Przygoda.

 • Tydzień Głośnego Czytania 2018

  Rozpoczęliśmy  Tydzień udziałem uczniów klas 1-3 w konkursach czytelniczych. Wszyscy uczniowie
  klas 1 a i 1 b napisali krótki sprawdzian ze znajomości wierszy Juliana Tuwima pt „Czy znasz wiersze Tuwima?”. Uczniowie klas 2 i 3 szkoły podstawowej -łącznie 13 uczniów z klas 2 i 3a, 3b i 3c  rozwiązywało w dniu 14.05. 2018 r. test w obecności komisji konkursowej( wychowawca świetlicy- Małgorzata Słapczyńska i nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak) biorąc udział w konkursie czytelniczym ze znajomości wierszy Juliana Tuwima pod tytułem „ Ptasie radio nadało”. Ogłoszenie wyników konkursów oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 22 maja z okazji udziału uczniów
  kl. 1-3 w ostatnim piątym już uroczystym poranku z książką pt. „Tuwim znany i lubiany”,
  który zakończy tegoroczny  szkolny Tydzień  Głośnego Czytania.