• Pasowanie na Czytelnika Uczniów klas 1

              

  „Wesoły zwierzyniec Jana Brzechwy”

  Jak co roku  odbywa się  po ślubowaniu uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klas 1.Spotkanie pierwszaków
  ze szkolną biblioteką ma charakter zajęć otwartych dla ich Rodziców.Celem tegorocznych zajęć, które odbyły się w dniu 5 grudnia, było wyrabianie u uczniów nawyku czytania książek , korzystania z biblioteki poprzez poznawanie twórczości Jana Brzechwy i innych nowości książkowych
  i medialnych jej zasobów na przykładzie albumów
  i filmów o zwierzętach
  oraz wychowanie przez czytanie. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach, które miały zachęcić ich do nauki czytania i poznawania tajemnic otaczającego świata a szczególnie  świata zwierząt. Pierwszaki spróbowały swych sił w odczytywaniu krótkich, rymowanych wierszyków Jana Brzechwy
  o zwierzętach,  ukrytych w „zaczarowanym worku”
  oraz tytułów jego wierszy, które przypinały na „drzewku wierszy” tego poety-przyjaciela wszystkich dzieci.  Wybrały się także na filmową a potem książkową wycieczkę do ZOO. Obejrzały nowo zakupione do biblioteki albumy i książki
  o zwierzętach  a także niezwykle pięknie wydane i kolorowe książeczki do samodzielnego czytania.Po wysłuchaniu krótkiej lektury z serii: Czytamy bez mamy pt. „Wycieczka
  do zoo”
  odpowiadały na pytania do lektury rozpoczynając tym samym udział w zabawie czytelniczej przygotowanej
  dla nich na każdy dzień grudnia od 1 grudnia do Wigilii
  pt. „Zagadkowy świat ze słodką choinką”. Uczyły się  także właściwego zachowania się  w szkole i bibliotece  jak również wzajemnego szacunku do siebie nawzajem uczestnicząc w zabawie „kwiat uprzejmości” -na jego  płatkach wypisywały uprzejme słowa, które znają.
  Na zakończenie spotkania złożyli także przyrzeczenie czytelnika. W Pasowaniu na Czytelnika uczestniczyły klasy 1 a  i 1 b ze swoimi Wychowawcami, Pani Dyrektor
   oraz przedstawiciel Rodziców uczniów klas 1.   

 • Rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

  Kto uratował jedno życie” -VI poranek z książką

     Na zakończenie obchodów  100-lecia Niepodległości, uczniowie klas 1-3 –szkoła podstawowej spotkali się
  w Bibliotece Szkolnej już po raz szósty na głośnym czytaniu książki Ewy Nowak pt. Kto uratował jedno życie.
  Jest  to jedna z trzech biografii  o Irenie Sendlerowej zakupiona w ramach nowości do biblioteki szkolnej z programu NPRCZ, skierowana do najmłodszych czytelników. Tytuł książki
  i poranka przywołuje cytat umieszczony na medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, który w 1965 roku otrzymała Polka, Irena Sendlerowa: „Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował”. Najmłodsi czytelnicy biblioteki mogli  dowiedzieć  się kim była Irena Sendlerowa, niezwykła kobieta o wielkim sercu ,która ratowała żydowskie dzieci  w czasie II wojny światowej.Po wysłuchaniu wiersza pt. Irena Sendlerowa w  wykonaniu Julii Pietrzykowskiej, uczennicy klasy 2b, uczestnicy poranka obejrzeli krótki filmik ,
  w czasie którego pani Irena Sendlerowa mówi słowa, którymi kierowała się w całym swoim życiu dla innych „Jeżeli człowiek tonie, to trzeba podać mu rękę” oraz pojawiają się zdjęcia
  i głosy już dorosłych ocalonych przez Sendlerową żydowskich dzieci. Więcej o  bohaterce poranka dowiedzieli się nasi uczniowie z   poruszającej dziecięcej biografii opisującej jej życie i  niezwykłą odwagę.  Swoją wiedzę mogli sprawdzić uczniowie kl. 2 i 3 uczestnicząc w pisemnym mini-konkursie. Lekturę jak zawsze w czasie poranków czytają Wychowawcy klas 1-3.
  W ramach szkolnych obchodów Roku Ireny Sendlerowej  odbędzie dniu 10.12.2018 roku o godz. 9.50 się uroczysta Akademia Szkolna dla klas 4-8-SP i 3 Gimnazjum pt. „Irena Sendlerowa- Dama Orderu Orła Białego”.

 • Nowości książkowe do Biblioteki Szkolnej

           Nowości książkowe do Biblioteki Szkolnej
  w ramach programu  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

     W roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa nr 1
  w Opatowie  złożyła wniosek  w ramach rządowego Programu NPRCZ i otrzymała dotację w kwocie 15 tysięcy złotych, w tym 3 tysiące stanowi wkład Organu Prowadzącego,  na promocję i rozwój czytelnictwa do realizacji w roku 2018. W założeniach programu pozyskane środki winny zostać wykorzystane na wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Szkolnej zaś zaplanowane w projekcie działania służyć przede wszystkim rozwijaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz tym samym również efektywniejszej realizacji celów edukacyjnych. Główny założeniem NPRCZ jest zwiększenie skuteczności bibliotek szkolnych poprzez lepsze ich wyposażenie w książki do czytania dla przyjemności, rozwijania zainteresowań, rozrywki, szeroko pojętej edukacji  czytelniczej. Wzbogacenie księgozbioru o nowe książki sprzyja zwiększeniu zainteresowania uczniów czytaniem oraz postrzeganiem biblioteki jako miejsca przyjaznego uczniom i źródła pozyskiwania książek szczególnie w małych miejscowościach i wioskach. Chociaż wymagania programu  nieraz przekraczają możliwości pełnej realizacji deklarowanych w projekcie działań a czas na nie jest zdecydowanie za krótki, zwłaszcza w jednoetatowej obsadzie biblioteki szkolnej i szkoły liczącej ponad 400 uczniów podjęliśmy  wyzwania  programu długo oczekiwanego  przez szkoły i biblioteki.
  W ramach wykorzystania  przyznanych środków zakupiliśmy książki cieszące się zainteresowaniem uczniów/ sami podawali tytuły książek, które chcieliby, aby znalazły się w bibliotece/. Wśród nowości są książki spełniające oczekiwania każdej grupy wiekowej naszych czytelników. Są to głównie beletrystyka dziecięca i młodzieżowa w tym książki obecnie popularne wśród młodych czytelników czy tzw. bestsellery wydawnicze, literatura piękna,popularnonaukowa, biografie, komiksy, książki historyczne, wydawnictwa albumowe z różnych dziedzin wiedzy m. in. sztuki, podróży, sportu, nauki języków obcych,  hobby czy też poradniki
  i literatura o regionie, reportaże i dokumenty historyczne
  a wśród nich pozycje książkowe i albumowe  związane
  ze 100-leciem odzyskania Niepodległości. Propozycje tytułów książek podawali uczniowie, nauczyciele i rodzice.
  Po konsultacjach  planowanych zakupów, przejrzeniu wielu tematycznych stron internetowych z recenzjami książek, katalogów wydawniczych i rankingów czy  książek nagradzanych w konkursach lub  polecanych przez różnych czytelników jak np. blogi czytelnicze czy  listę polecanych książek  Fundacji ABCXXI ,decyzje o rodzaju zamówień,
  po przemyśleniu  potrzeb biblioteki i uwzględnieniu doświadczeń w pracy  z czytelnikiem podejmował nauczyciel-bibliotekarz. Dokonano porównania cen książek w różnych hurtowniach i negocjowano rabaty. Dokumentacja przygotowanych zamówień  jest dostępna w bibliotece szkolnej. Niezwykle pomocne w realizacji programu  były także  porady innych nauczycieli-bibliotekarzy biorących udział w programie i  dzielących się swoimi doświadczeniami  oraz publikacje ukazujące się systematycznie na stronach czasopism fachowych głównie „ Biblioteki w Szkole” czy jej witryny internetowej. Na dzień 19.11.2018 rok zakupiono 758 woluminów z wykorzystaniem 92 % otrzymanej dotacji. Wychodząc z doświadczeń prezentowanych w literaturze dotyczącej badań i rozwoju czytelnictwa/ np. publikacja Gallagher K. Jak zachęcać do czytania. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2010 r./ największym wyzwaniem dla pedagogów i bibliotekarzy jest rozwijanie motywacji czytelniczych w taki sposób, aby czytanie nie było przymusem lecz przyjemnością oraz wykształceniem w młodych czytelnikach wewnętrznej potrzeby samodzielnego wyboru
  i sięgania po lekturę. Jako  pierwszy z warunków do tej pracy
  z czytelnikiem określa się dostęp do ciekawych tekstów, czyli tym samym do dobrze wyposażonych bibliotek szkolnych najbliższych uczniom danej szkoły. Następny warunek
  to pokazywanie przez pedagogów  wśród swoich uczniów własnym przykładem jak ważne jest czytanie. Pierwsza tura zakupów z nowościami do biblioteki dokonana w czerwcu  umożliwiła zorganizowanie wystawy
  w październiku
  z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych pod hasłem „Książka to przyszłość”, w czasie której uczniowie poszczególnych klas
  w ramach godzin ze swoim wychowawcą, mieli możliwość zapoznania się z nowymi książkami oraz udziału w wyborze kolejnych tytułów książek do biblioteki. Wrzucali oni „swoje tytuły” na karteczkach do „słoiczka książkowych życzeń”.
  W kolejnych zamówieniach zostały uwzględnione propozycje uczniów i nauczycieli. Można zauważyć, ze nasi uczniowie są mile zaskoczeni widząc pojawiające się w bibliotece książki, które zamówili i już je wypożyczają.
  Poprzez wiele dotychczasowych  działań szkolnej biblioteki  oraz współpracujących nauczycieli i wychowawców, staramy się lepiej i efektywniej wypełniać misję i zadania szkoły. Staramy się także jak najlepiej wychodzić na przeciw nie tylko obecnym wyzwaniom edukacyjnym ale także potrzebom każdego czytelnika, także tego, którego mamy zamiar pozyskać. Mądra maksyma mówi „Jeśli sprawisz, że uczeń poczuje się jak czytelnik, to się nim stanie”/Donald Graves/ Realizacja programu NPRCZ jest długo oczekiwanym wsparciem dla idei czytelniczych i edukacyjnych, które realizujemy i które mają swoje uzasadnienie dla efektywnej pracy z czytelnikiem  i uczniem. Chociaż  oczekiwane rezultaty podejmowanych działań są długotrwałe a działania nie zawsze skuteczne, to jednak pozyskanie każdego nowego czytelnika
  i ciągłe motywowanie  go oraz rozwijanie  samodzielności i pasji u tych , którzy już czytają  daje satysfakcję. Efekty naszych  działań  edukacyjnych i wychowawczych pojawią się tylko wówczas, kiedy będziemy mieli do zaoferowania naszym czytelnikom coś ciekawego do czytania i kiedy jesteśmy otwarci na ich potrzeby, nie zniechęcając się równocześnie pojawiającymi się trudnościami i wysiłkiem pedagogicznym.

 • „Książka to przyszłość”

        

  Pod  hasłem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 2018 Biblioteka Szkolna zainicjowała jego obchody w naszej szkole  wystawą Nowości Książkowych  „ Nie zawsze wybieramy książki, które czytamy, czasem one wybierają nas”. Nowe książki to pierwsza tura zakupów
  z pozyskanych w ramach programu NPRCZ- Priorytet 3.Organizatorami wystawy były: nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak oraz wychowawca Świetlicy Szkolnej Małgorzata Słapczyńska  a pomocnikami uczniowie
  z klasy 8 b i 3 a G. Celem wystawy było  zainteresowanie stałych  czy też potencjalnych czytelników naszej Biblioteki zakupionymi nowościami książkowymi jak też  zachęcenie  do czytania. Uczestnicy wystawy mogli zapoznać się z nowościami podzielonymi na działy: „dla dzieci”, „dla młodzieży”, „dla dorosłych”, „na 100-lecie Niepodległej”, „dla ciekawych świata i dociekliwych” oraz kącik z książkami „czytaj na chybił trafił” . Mogli odczytać także na planszach umieszczonych na ekranach komputerów „ 9 powodów dla których warto czytać”.
  Wystawę odwiedziły  wraz z wychowawcami  klasy 3 a gimnazjum, 5 a,
  1 b, 2 a, 2 b, 4b i 8 b szkoły podstawowej. Wystawę mogli oglądać nasi czytelnicy w czasie każdej przerwy i po zajęciach  w dniach od poniedziałku 15.10 do piątku 19. 10.2018 r. Naszych czytelników zachęciły do czytania nowe książki, oglądali je z dużym zainteresowaniem a także zamawiali
  do wypożyczenia. Mogli także podać swoje propozycje tytułów, które znalazłyby się w bibliotece zmówione w kolejnej turze zakupów.
  Okazało się że mają wiele pomysłów na nie , bo „słoiczek książkowych życzeń” zapełnił się karteczkami z tytułami oczekiwanych książek, które pomogą w wyborze kolejnych nowości. Dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Uczniom za odwiedzenie wystawy i wspólne świętowanie Miesiąca Bibliotek.

   

 • MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2018

   Nie zawsze wybieramy książki,
    które czytamy…czasem one wybierają nas”
  Rubin „Hurricane” Carter
   
                    MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2018 pod hasłem: „Książka to przyszłość”

  Biblioteka Szkolna zaprasza Uczniów klas 1-3 i 4-8 Szkoły Podstawowej oraz kl. 3 gimnazjum jak również Wychowawców i Nauczycieli do wspólnego świętowania października- Miesiąca Biblioteki Szkolnej.Już od  najbliższego poniedziałku czyli 15.10.2018 roku zapraszamy do Biblioteki a w niej do obejrzenia

      Wystawki Nowości Książkowych

  Nowe książki to pierwsza tura zakupów z pozyskanych
  w ramach programu NPRCZ- Priorytet 3.Mamy nadzieję,
  że  zainteresują one stałych  czy też potencjalnych czytelników naszej Biblioteki i zachęcą do czytania.

  Wychowawców klas wraz ze swoimi podopiecznymi prosimy o obejrzenie wystawki w ramach spaceru
  do Biblioteki Szkolnej w czasie godzin wychowawczych. Dla pierwszych  zespołów klasowych przygotowaliśmy niespodziankę!

  Chętni uczniowie mogą  przygotować także karteczki
  z tytułami /i autorami/ książek, które chętnie widzieliby w Bibliotece Szkolnej do poczytania, nauki, rozrywki i miłego spędzania czasu w ich towarzystwie, które będzie można umieścić w specjalnym „słoiczku życzeń”. Postaramy się  spełnić oczekiwania czytelników przy kolejnych zakupach nowości w ramach środków pozyskanych w ww. programie.

  W Miesiącu Bibliotek Szkolnych rozpoczniemy także cykl zajęć czytelniczych na wzór zeszłorocznych poranków
  z książką, lecz trochę innych. Będą to zajęcia dla klas 2 i 3 szkoły podstawowej łączące czytanie z edukacją teatralną
  pod hasłem: „Jak poruszyć dziecięcą wyobraźnię”

  Nauczyciel-bibliotekarz
  Izabela Bajak

  Wychowawca Świetlicy Szkoln.
  Małgorzata Słapczyńska

 • Nowy Rok Szkolny 2018/19 rozpoczęty

   Nowy Rok Szkolny 2018/19 rozpoczęty i kolejny wrześniowy „podręcznikowy zawrót głowy”

  Już kolejny rok tuż przed rozpoczęciem Nowego Roku Szkolnego i tuż po nim  Biblioteka Szkolna przyjmuje , kataloguje i rozprowadza uczniom darmowe podręczniki szkolne . W tegorocznym pakiecie były nowe podręczniki
  do klas II ,V i VIII szkoły podstawowej oraz zeszłoroczne podręczniki dla klas I, III, IV, VI, VII szkoły podstawowej
  oraz III gimnazjum. Dodatkowo wszyscy uczniowie otrzymali komplety  nowych zeszytów ćwiczeń do poszczególnych przedmiotów. Według skrótowych obliczeń nauczyciela-bibliotekarza zostało zaksięgowanych i wydanych uczniom naszej szkoły 3453 podręczniki oraz 8242 zeszyty ćwiczeń.

  Dla Biblioteki Szkolnej jest to bardzo  angażująca  praca, zajmująca dużo czasu i wymagająca sumienności .
  Nauczyciel-bibliotekarz dziękuje wszystkim uczestnikom akcji podręcznikowej za każdy gest pomocy.

 • Wykaz lektur szkolnych na r. szk.2018/19

     Wykaz lektur szkolnych realizowanych  w kl. 1-3-SP/zestaw lektur opracowany na podstawie podstawy programowej  i konsultacji
  z nauczycielami uczącymi w klasach/
  Kl. I
  Lektury w postaci tekstów  zawartych w podręcznikach szkolnych do wspólnego czytania

  Kl. II

  1.Andersen H. C. Brzydkie kaczątko
  2.Kosmowska B. Dziewczynka z parku
  3.Kasdepke G. Detektyw Pozytywka
  4.Wawiłow D. Najpiękniejsze wiersze
  5.Lindgren A. Dzieci z Bullerbyn
  6.Centkiewiczowie A i Cz. Zaczarowana zagroda
  7.Bednarek J. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek/ czterech prawych i sześciu lewych/
  8.Andersen H. Ch. Calineczka
  9.Parlak D. Kapelusz Pani Wron
  10.Terklikowska M. Drzewo do samego nieba
  11.Wierzbicki Ł. Afryka Kazika
  Kl. III

   

  1.Jędzrejewska-Wróbel R. Siedmiu Wspaniałych i sześć innych nie całkiem nieznanych historii
  2.Kern L. J. W królestwie kotów. Łapy pióra i rymów cała fura
  3.Lindgren A. Dzieci z Bullerbyn
  4.Pisarski R. O psie , który jeździł koleją

  Wykaz lektur szkolnych realizowanych  na j. polskim w kl. 4-8-SP/ zestaw lektur opracowany na podstawie podstawy programowej  i konsultacji z nauczycielami j. polskiego uczącymi w klasach/

  Kl. IV
  Lektura obowiązkowa
  1..Brzechwa J..Akademia pana Kleksa
  2.Christa. J. Kajko i Kokosz. Szkoła latania
  3.Goscinny René. Sempé. Jean Jacques Mikołajek
  Lektura uzupełniająca
  4
  .Twain M.. Przygody Tomka Sawyera.
  5.Burnett F.H. Tajemniczy ogród.
  6.Korczak J. Król Maciuś Pierwszy
  Kl. V
  Lektura obowiązkowa
  1.
  Lewis C. S. Opowieści z Narnii . Lew, czarownica i stara szafa
  2.Molnar. F. Chłopcy z Placu Broni.
  3.Prus B. Katarynka
  4.Szmaglewska S. Czarne stopy.
  5.H.Sienkiewicz. Janko Muzykant
  6.Pan Tadeusz/ zwyczaje i obyczaje/
  Lektura uzupełniająca
  7.„Nazywam się… Chopin”/seria wydawnicza/
  8.Maleszka A. Magiczne drzewo.
  9.Musierowicz M. Wybrana powieść
  10.Wybrane mity greckie
  11.Niziurski E. Sposób na Alcybiadesa
  12.Twain M. Przygody Tomka Sawyera.
  13.Prus B. Kamizelka.
  Kl. VI
   Lektura obowiązkowa
  1.Czechow A. Śmierć urzędnika, Kameleon
  2.Mickiewicz A.Pan Tadeusz.
  3.Kosik R. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
  4.Tolkien John Ronald Reuel. Hobbit, czyli tam i z powrotem
  5.Henryk Sienkiewicz. W pustyni i w puszczy
  Lektura uzupełniająca
  6.Kipling Joseph Rudyard. Księga dżungli
  7.Kozioł M. Skrzynia Władcy Piorunów
  8.Lem S. Bajki robotów
  9.Makuszyński K. Wybrana powieść.
  10Montgomery L. M. Ania z Zielonego Wzgórza
  11.Musierowicz M. Opium w rosole.
  Kl. VII
  Lektura obowiązkowa
  1.
  Charles Dickens. Opowieść wigilijna
  2.Aleksander Fredro. Zemsta
  3.Henryk Sienkiewicz. Quo vadis, Latarnik
  4.Stefan Żeromski. Siłaczka\
  Lektura uzupełniająca
  5.Henryk Sienkiewicz. Krzyżacy
  6.Christi A. Wybrana powieść kryminalna
  7.Hemingway E. stary człowiek i morze
  8.Wańkowicz M., Ziele na kraterze
  9.Exupery A. de S. Mały Książę
  10.Żeromski S. Syzyfowe prace
  11.Mrożek S. Artysta(fragmenty/
  12.„Nazywam się …Antoine de Saint Exupery”/seria wydawnicza/
  Kl. VIII
  Lektura obowiązkowa
  1 Kamiński A. Kamienie na szaniec
  2.Słowacki. J. Balladyna
  3.Mickiewicz A. Pan Tadeusz.
  4.Exupery A. de S.Mały Książę
  5.Żeromski S. Syzyfowe prace
  Lektura uzupełniająca
  6.E.E. Schmitt. Oskar i pani Róża
  7.Fiedler Arkady. Dywizjon 303
  8.Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość (fragmenty)9.
  9.Lancorońska K. Wspomnienia wojenne (fragmenty)
  10.Białoszewski M. Pamiętnik z powstania warszawskiego(fragmenty)
  Lektury szkolne są w większości dostępne w bibliotece szkolnej.
  Cześć lektur realizowanych we fragmentach/ szczególnie wierszy/ znajduje się w podręcznikach szkolnych. Nowe  lektury brakujące zostaną uzupełnione do końca 2018 r./
 • „Zakochaj się w Polsce”- Noc Bibliotek 2018 za nami

   

  W ciepły a nawet upalny piątkowy wieczór spotkali się czytelnicy naszej szkolnej biblioteki,  aby  wspólnie świętować IV edycję Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem „RzeczpospoCzyta na 100 lat niepodległej”. Wieczór , w którym wzięło udział 90 uczniów klas 1a, 1b, 3a, 3b, 4b, 5b, 7b i 2a gimnazjum był pełen atrakcji i wrażeń. Swoim wierszem o naszym Opatowie- małej ojczyźnie rozpoczęła wieczór Nadia Wasielewicz uczennica kl. 3a. Krótkie filmy  pt. „Świętokrzyskie –kraina wrażeń” oraz „Sandomierz-królewskie miasto’ jak również „Krówka Opatowska” były  okazją
  do przybliżenia uczestnikom naszego regionu, naszej małej ojczyzny. Ouiz wiedzy o regionie rozwiązywany w parach wypadł bardzo dobrze. W konkurencji rymowanek o Opatowie wzięły udział wszystkie klasy. Zaprezentowane rymowanki klasowe
  i  pojedynczych autorów były ciekawe, pomysłowe i bardzo wesołe, dlatego ich autorzy otrzymali głośne brawa. Kolejną konkurencją było odgadywanie kalamburów. Połączyliśmy zabawy czytelnicze
  z konkurencjami ruchowymi na hali sportowej. Nie zabrakło też poczęstunku w postaci wielkiej ilości pizzy i słodyczy.
  Każda z konkurencji była oceniana przez komisje.
  Najlepsi otrzymali nagrody książkowe
  i rzeczowe. Każda klasa  otrzymała piękne nagrody za udział
  w konkursach i zabawach. Najbardziej ucieszyły ich piłki. Podczas prezentacji filmiku „Krówka Opatowska” uczestnicy wieczoru zajadali się krówkami przekazanymi na Noc Bibliotek od naszego  sponsora OSM „Krówki Opatowskiej”. Liczne nagrody zakupiliśmy ze środków pozyskanych od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie. W przygotowanie poczęstunku zaangażowali się Rodzice naszych uczniów.
  W przygotowanie całego wieczoru aktywnie włączyli się obok nauczyciela-bibliotekarza i  nauczyciela wychowania fizycznego wychowawcy klas uczestniczących w nocy bibliotek oraz sympatycy biblioteki. Nagrody wręczyła obecna na wieczorze Pani Dyrektor Anna Przygoda. Współpraca  wszystkich zaangażowanych
  w przygotowanie  tego   szczególnego  wieczoru, zaowocowała   udaną realizacją zaplanowanych działań oraz  przyniosła oczekiwane efekty w postaci zdobytej wiedzy, pogłębienia relacji koleżeńskich naszych uczniów i ich zaangażowania w działania na rzecz szkoły, oraz ich radości i zadowolenia, które wyrażali  po zakończeniu wieczoru.  Atrakcyjnym zakończeniem  wieczornego spotkania była projekcja nowego polskiego filmu fabularnego pt. „Tarapaty”, który przekazało wraz z prawem do publicznej prezentacji organizatorom Nocy Bibliotek Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 • „Zakochaj się w Polsce” czyli „rzut beretem” ze starego Opatowa do królewskiego miasta Sandomierz- IV edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 2018

   

  Program Nocy Bibliotek 2018

  „Zakochaj się w Polsce” czyli „rzut beretem” ze starego Opatowa do królewskiego miasta Sandomierz

   IV edycja-Noc Bibliotek 2018 pod hasłem; „RzeczpospoCzyta na 100 lat Niepodległej”

  Termin spotkania :8 czerwca 2018 r. w godz. od 18.00 do 22.30

  Miejsce spotkania- Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie

  Uczestnicy: klasy 1, 3b 4b, 7b-szkoła podstawowa, kl. 2a gimnazjum

  Plan wieczornego  spotkania w Bibliotece Szkolnej.
  Otwarcie Nocy Bibliotek  przez Panią Dyrektor, powitanie gości i uczestników spotkania

  1.Zabawa integrująca: „Wspólne układanie historii czyli dawno, dawno temu w książkowej krainie..”
  2.Dawne i nowe dzieje miast Opatowa i Sandomierza:
  – Krótkie filmy z youtube „Świętokrzyskie- kraina wrażeń” i „Sandomierz-Królewskie miasto”
  -głośne czytanie  legendy z książki: Opatowskie legendy i opowieści niezwykłe
  – wolontariusze-starsi uczniowie- prowadzą łatwy quiz o świętokrzyskiem, Opatowie i Sandomierzu
  z nagrodami
  3.Reprezentanci poszczególnych klas prezentują przygotowane rymowanki o Opatowie-konkurs
  z nagrodami
  4.Kalambury-zabawa z nagrodami
  5.Rozgrywki sportowe na hali dla części  młodszych uczestników –kl. 1a,1b, 3b,4b
  6..W tym czasie starsi uczniowie kl. 7b i 2a G oglądają krótki filmik  o krówce opatowskiej -lokalnym
  dziedzictwie kulinarnym /młodsi uczniowie oglądają ten filmik po posiłku/
  7.Rozgrywki sportowe na hali dla starszych uczestników: kl. 7b i 2a
  8.Przerwa na posiłek przygotowany przez rodziców  i oraz  pizzę zamówioną przez uczniów
  9.Sandomierz Ojca Mateusza – zabawa detektywistyczna  z podziałem na grupy w nawiązaniu
  do książek serii detektywistycznej  „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”(zabawa jeśli czas pozwoli)
  10.Projekcja nowego  filmu pt. „Tarapaty”( w kinach od września 2018 r.) -otrzymamy link do filmu od organizatora Nocy Bibliotek -CEO

  Rozgrywane konkurencje: quizy, międzyklasowy konkurs na rymowankę, kalambury,rozgrywki sportowe-przewidziane są nagrody dla uczestników ze środków  pozyskanych na imprezę czytelniczo-sportową z  Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  /możesz nas znaleźć na stronie www.nocbibliotek.org.pl- szukaj –mapa i wpisz w okienko nazwa biblioteki -Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie/

 • V poranek z książką: „ Tuwim znany i lubiany”

       Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w piątym ,ostatnim w tym roku szkolnym poranku z książką.
  Tradycją poprzednich poranków dzieci wysłuchały głośnego czytania wiersza Juliana Tuwima „Cuda
  i dziwy”i zostały zaproszone do przeniesienia się do  niezwykłego świata wierszy Tuwima. W ten świat pełen humoru i wyobraźni przeniósł uczestników spotkania specjalnie na tę okazję przygotowany spektakl, w którym łączyły się znane Tuwimowskie wiersze jak np. „Lokomotywa”, którą wjechali na scenę mali aktorzy z klasy 3 b z nowoczesną poetycką  interpretacją dziecięcych utworów Tuwima.
  Były  zainscenizowane m.in. fragmenty wierszy  „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”, „Spóźniony słowik”, „Ptasie radio” czy „Okulary” zagrane po mistrzowsku przez „Pana Hilarego”- ucznia kl. 3 b Olafa Kwiatka. Nie zabrakło samego Pana Tuwima ,który przyjechał w ostatnim wagonie „Lokomotywy”
  i usiadł na ławeczce, tak jak można ją oglądać w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej nr 104. Również po zakończeniu spektaklu i gromkich brawach każda klasa mogła zrobić sobie zdjęcie z naszym Panem Tuwimem , w którego rolę wcielił się   uczeń klasy 3 b Filip Kucharczak. Spektakl przygotowały Urszula Wosik z klasą 3 b oraz wsparła organizacyjnie  Izabela Bajak- nauczyciel-bibliotekarz. Wiersz przeczytała Magdalena Stępień- nauczyciel wspomagający klasy 3 c- integracyjnej a nagłośnienie aktorom zapewnił Zbigniew Wiśniewski. Po części artystycznej odbyło się wręczenie nagród dla uczestników konkursów czytelniczych: klas 1a i 1b-„Czy znasz wiersze Tuwima” i klas 2-3-„Ptasie radio nadało”.
  Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy i nagrody które wręczyła obecna na poranku
  Pani Dyrektor Anna Przygoda.

 • Tydzień Głośnego Czytania 2018

  Rozpoczęliśmy  Tydzień udziałem uczniów klas 1-3 w konkursach czytelniczych. Wszyscy uczniowie
  klas 1 a i 1 b napisali krótki sprawdzian ze znajomości wierszy Juliana Tuwima pt „Czy znasz wiersze Tuwima?”. Uczniowie klas 2 i 3 szkoły podstawowej -łącznie 13 uczniów z klas 2 i 3a, 3b i 3c  rozwiązywało w dniu 14.05. 2018 r. test w obecności komisji konkursowej( wychowawca świetlicy- Małgorzata Słapczyńska i nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak) biorąc udział w konkursie czytelniczym ze znajomości wierszy Juliana Tuwima pod tytułem „ Ptasie radio nadało”. Ogłoszenie wyników konkursów oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 22 maja z okazji udziału uczniów
  kl. 1-3 w ostatnim piątym już uroczystym poranku z książką pt. „Tuwim znany i lubiany”,
  który zakończy tegoroczny  szkolny Tydzień  Głośnego Czytania.

 • Międzynarodowy Dzień Teatru w Szkole Podstawowej nr 1

  ,,Teatr  jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż  tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być,
  jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są”
  Tove Jansson

  1. 04.2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie odbyła się uroczysta akademia pt.,,Wszystkie drogi prowadzą do teatru”.  Uczniowie klas I a, I b, VII B szkoły podstawowej oraz II A gimnazjum zaprezentowali program artystyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, który przypada
   w marcu. Jest to święto ustanowione z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego
   w 1961 r. dla upamiętnienia otwarcia w Paryżu (27 marca 1957 r.) Teatru Narodów – festiwalu,
   na którym spotkały się zespoły z obu stron „żelaznej kurtyny”.
   Zaprezentowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1  wiersze, piosenki oraz krótki przewodnik ,,Z wizytą w teatrze” przybliżyły zgromadzonej  szkolnej widowni  tajniki sztuki teatralnej.
   Młodsi uczniowie szkoły podstawowej  wystawili  specjalnie przygotowaną  na tę okazję inscenizację baśni,,Królewna Śnieżka”. Aktorzy  koncertowo odegrali swoje role, zaś  publiczność nagrodziła wszystkich artystów gromkimi brawami.

   Życie to nie teatr

                        Edward Stachura

   Życie to nie teatr, mówisz ciągle, opowiadasz;
   Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada;
   Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra
   Przy otwartych i zamkniętych drzwiach.
   To jest gra

   Zycie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam;
   Życie to nie tylko kolorowa maskarada;
   Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest;
   Wszystko przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć!
   Ty i ja-teatry to są dwa.
   Ty i ja!

   Ty- ty prawdziwej nie uronisz łzy.
   Ty najwyżej w górę wznosisz brwi.
   Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle
   Bo ty grasz!

   Ja- duszę na ramieniu wiecznie mam.
   Cały jestem zbudowany z ran.
   Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty!                                                                                              
   ………………………………………………….

                     Ballada E. Stachury w przepięknym  wykonaniu Zuzi Wiśniewskiej z kl. 7bBallada Stachury w przepięknym wykonaniu Zuzi Wiśniewskiej z kl. 7 b

             

 • IV poranek z książką „Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą”

       Uczniowie klas 1-3 spotkali się po raz czwarty na głośnym czytaniu książki Agnieszki Frączek „Rany Julek.O tym jak Julian Tuwim został poetą”.
  Wybór lektury  na kolejny poranek  z książką jest zachętą do czytania i sięgnięcia
  po kolejną pozycję z bibliotecznej półki  przez najmłodszych czytelników. Według najnowszych badań czytelnictwa Biblioteki Narodowej na rok 2017 około 62 % Polaków nie czyta książek.  Taką formą popularyzacji książki i czytelnictwa zachęcamy  skutecznie do czytania naszych najmłodszych czytelników.  Książka wybrana do czytania na IV poranek jest w nowym kanonie lektur i przybliża dzieciom  naszą polską literaturę. Jest to rodzaj biografii Tuwima
  w zabawny sposób i ze swadą literacką opisaną historią dzieciństwa jednego z czołowych polskich poetów , tak bliskiego dzieciom przez swą twórczość poświęconą dla nich. Dzieci dobrze znają wiersze Tuwima, wymieniając z łatwością ich tytuły.Z obserwacji  wynika, że poranki motywują naszych uczniów   do samodzielnego czytania. Książka czytana w czasie poranka jest zaraz  wypożyczana przez co najmniej kilku uczniów. Na IV poranku fragmenty książki przeczytała dzieciom wychowawczyni klasy 3c Beata Oleksiak. Uczestnicy wspólnego czytania będą także mogli wziąć udział w konkursie czytelniczym
  z nagrodami ze znajomości wierszy Tuwima, który Biblioteka  Szkolna ogłosiła w czasie poranka. Konkurs będzie trwał od 13.04.do 11.05.2018 roku. Biblioteka zaprasza do udziału w konkursie uczniów klas 1-3 .

 • „O czym szumią wierzby”. Zakończone turniejowe prezentacje młodych poetów na VIII Turnieju Jednego Wiersza

  W  Światowym Dniu Poezji 21 marca  2018 r. odbył się tradycyjnie już VIII Turniej Jednego Wiersza,  który rozpoczęliśmy wierszem  na powitanie wiosny autorstwa Karoliny z klasy 5, laureatki poprzednich edycji turnieju. Tegorocznym tematem wierszy tworzonych i prezentowanych przez ich autorów uczniów klas 3,4 i 5 był świat ludzi i zwierząt z tytułem zaczerpniętym z książki Kennetha Grahama pt „O czym szumią wierzby”… czyli tajemnice ze świata ludzi i zwierząt.W turniejowych zmaganiach uczestniczyło czterech   uczniów z klas 3, Oliwia Kot z klasy 3a-II miejsce Julia Pasternak z klasy 3a- II miejsce, Wiktor Kisiel z klasy 3b- III miejsce oraz Maciej Lis z klasy 3c- I miejsce. Mali poeci pisali o niezwykłym  świecie przyrody i o swoim nim zachwycie oraz o tym, jak widzą siebie w jego zwierciadle. Udane  i  jak na wiek uczestników  dojrzałe próby poetyckie oceniała komisja konkursowa w skład której weszli nauczyciele: Aneta Gibała i Małgorzata Słapczyńska oraz  pięciu uczniów klasy 7b. Publiczność-uczniowie klas 3 nagradzali brawami każdy wiersz prezentowany przez jego autora. W oczekiwaniu na werdykt komisji i nagrody uczestnicy spotkania w Bibliotece Szkolnej wsłuchali się w  urocze wiersze o Opatowie autorstwa laureatów poprzedniej edycji turnieju.Zostali także zaproszeni do liczniejszego udziału w kolejnej jego edycji  . Ilość uczestników  naszego Turnieju od jego początku osiągnęła już z tegoroczną edycją 103 uczniów. Zachętą do udziału w Turnieju są nagrody: książki, gry, słodycze ufundowane przez Dyrekcję Szkoły, sponsorów Panią Teresę Gajewską z Opatowa i księgarnię „Odeon”. Na zakończenie turnieju  mali poeci  otrzymali  dyplomy i nagrody, które wręczyła Pani Dyrektor Anna Przygoda.

 • Polskie miasta w baśni i legendzie

     W poniedziałek 5 marca uczniowie klas 1-3  szkoły podstawowej, spotkali się w Bibliotece Szkolnej
  na III poranku z książką, słuchając  głośnego czytania jednej z legend zawartej  w książce
  „O krakowskich psach i kleparskich kotach”. Książka zawiera zebrane w  jednym tomie legendy
  o polskich miastach w  wyborze Barbary Tylickiej/ wydawnictwo „Literatura’/ Wybór legendy
  na wspólne czytanie nie był przypadkowy. W krakowską legendę wprowadziła dzieci  krótka pogadanka
  o historii legend  i miast,  w tym trochę wiadomości o  naszym Opatowie oraz znamienitym mieście    Krakowie.  Tym akcentem rozpoczęliśmy nawiązanie  w treści zaplanowanych na ten rok spotkań, imprez czytelniczych i uroczystości szkolnych do tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę  niepodległości. Uczestnicy czytelniczego  poranka mogli obejrzeć dużą kolorową mapę
  z herbami polskich miast a na koniec wzięli udział w krótkim quizie sprawdzającym zdobyte w czasie spotkania wiadomości.

 • „Tadeusz Kościuszko-bohater wolności”

  W Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie  odbyły się uroczyste obchody Roku Tadeusza Kościuszki połączone ze spotkaniem autorskim Pani Longiny Ordon autorki nowej książki o Tadeuszu Kościuszce

    W 2017 r. ma  miejsce 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki – Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego
  i amerykańskiego generała, „niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość”. Sejm RP ogłosił rok 2017 rokiem Tadeusza Kościuszki argumentując swój wybór:” Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość; Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki”.
  W Polsce odbywały się liczne wydarzenia kulturalne związane z obchodami Roku Kościuszkowskiego:
  m. in. wystawy, spektakle teatralne  itp. .Opatowska „Jedynka” włączyła się do tychże obchodów  poprzez  przygotowany przez młodzież spektakl słowno-muzyczny pt. Tadeusz Kościuszko-bohater wolności”  połączony ze spotkaniem autorskim. Tadeusz  Kościuszko  wart jest przypomnienia młodemu pokoleniu Polaków ze względu na ponadczasowe idee patriotyczne i wzór  wartości, których pozostaje symbolem a które ożywiane i przypominane stanowią  motyw do refleksji  o  tym, co znaczy być Polakiem  i co znaczy być wolnym. Jak mówił św. Jan Paweł II ta wolność jest nam nie tyle dana ile zadana. Tadeusz Kościuszko  zaś pisał „Czytajmy i uczmy się, chciejmy tylko a będziemy wolnymi”. Podjęliśmy temat  wolności  proponując wzór. Chcieliśmy by w tej wyrazistej i barwnej  postaci historycznej nasz  ideał wychowawczy o utrwalaniu pamięci historycznej i ciągłości pokoleń także poprzez kształtowanie  zasadniczych wartości  spełnił swój cel i zadanie.W spektaklu pt. „Tadeusz Kościuszko-bohater wolności” wystawionym w dniu 17 grudnia 2017 r. aktywnie uczestniczyła młodzież a klas 7b, 2a gimnazjum i 6a. Spektakl obejrzeli zarówno uczniowie klas 1-6 szkoły podstawowej jak i kl. 7 i 2-3 gimnazjum. Dopełnieniem spektaklu dopasowanego do poziomu percepcji najmłodszego pokolenia naszych wychowanków było spotkanie z  Longiną Ordon- Opatowianką-autorką książki o Tadeuszu Kościuszce, która jest publikacją jej doktorskiej rozprawy  pt. „Spory o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze” obronioną przez autorkę w 2016 roku na Wydziale Nauk Historycznych
  i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Jest to publikacja
  o charakterze naukowym powstała w oparciu o historyczno-literackie badania naukowe ale także
  o osobiste inklinacje zaangażowania w popularyzację tradycji kościuszkowskiej w pracy z młodzieżą
  oraz współpracy ze środowiskiem kościuszkowskim w Polsce i poza jej granicami. Autorka i gość honorowy spotkania  z wielką pasją opowiadała młodzieży o postaci Tadeusza Kościuszki przywołując nieznane wątki jego biografii. Autorka wiele podróżuje śladami miejsc kościuszkowskich. Jest zaangażowana także w pracę Komitetu Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
  i Warszawie.  Występowała w licznych sesjach naukowych,, krajowych i zagranicznych poświęconych recepcji Insurekcji Kościuszkowskiej, Grunwaldu, Wiktorii Wiedeńskiej i Bitwie Warszawskiej 1920, plebiscytu i powstań śląskich w historiografii i literaturze polskiej.

 • Konkursu plastyczny nawiązujący do wiersza Wandy Chotomskiej „Za górami za lasami”

  Konkurs plastyczny  był skierowany do uczniów klas 1 zaś jego tematyka była związana z treścią
  pierwszego spotkania w Bibliotece Szkolnej opartego na twórczości Wandy Chotomskiej
  pt. „Czarodziejka słowa –Wanda Chotomska”. W nawiązaniu do  jej wiersza uczniowie mieli zadanie narysować jeden z zawodów w nim opisanych jak również odpowiedzieć za pomocą pracy plastycznej na pytanie „Kim będą jak dorosnę?”. W konkursie plastycznym wzięło udział 9 uczniów.
  Komisja w składzie: Barbara Sus-plastyk, Izabela Bajak- nauczyciel-bibliotekarz zdecydowała
  o przyznaniu następujących nagród:
  I miejsce; Maciej Wydrych- kl. 1 b
  II miejsce: Jakub Pietrzykowski- kl. 1 b, Jakub Głazek- kl. 1b, Krystian Pawlica- kl. 1 a
  III miejsce: Julia Pietrzykowska- kl. 1 b
  Wyróżnienia: Zuzanna Lis- kl. 1 a, Lena Waga-kl.1b, Sandra Szkoda-kl,1a Mikołaj Napiórkowski-kl,1a,
  W dniu 8.12.2017 rok odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród.

   

 • Pasowanie na Czytelnika uczniów klas 1

          

  „Czarodziejka słowa-Wanda Chotomska” to motto przewodnie  organizowanego już po raz 23 Pasowania na Czytelnika uczniów klas 1  Biblioteki Szkolnej  opatowskiej „Jedynki”.
  33 uczniów klas 1a i 1 b przybyło we wtorek wraz ze swoimi Wychowawcami Beatą  Kadelą i Ewą Jasińską do Biblioteki Szkolnej   aby  uczestniczyć w specjalnych zajęciach poświęconych  twórczości Wandy Chotomskiej. Zajęcia  od wielu lat są otwarte dla rodziców naszych pierwszaków.W tegorocznych zajęciach uczestniczyła liczna grupka rodziców i dwie babcie. Spotkanie w bibliotece poprowadziły wolontariuszki biblioteki uczennice klasy 5 b -Iza Gołyska i Patrycja Lis przebrane za krasnali. Spotkanie z wierszami Wandy Chotomskiej  urozmaiciło wspólne śpiewanie piosenki  „Kundel bury’, rozwiązywanie zagadek
  do krzyżówki  oraz głośno  czytanego przez wychowawczynie wiersza Wandy Chotomskiej pt. „Za górami, za lasami”, którego tematem były różne zawody.
  Z przygotowanymi zadaniami świetnie poradziły sobie maluchy, chwaląc się niejednokrotnie także umiejętnością czytania i uważnego słuchania prezentowanych tekstów  z  przebogatej treści utworów Chotomskiej. Mali czytelnicy złożyli przysięgę czytelnika
  a na koniec otrzymali  pamiątkowe plany lekcji i słodycze a także  zrobili sobie wspólne pamiątkowe  zdjęcie.

 • II poranek z książką „Pippi-bohaterka”.

        W  110 rocznicę urodzin  szwedzkiej pisarki Astrid  Lindgren najmłodsi czytelnicy -uczniowie klas 1-3 spotkali się w Bibliotece  Szkolnej na  głośnym czytaniu znanej książki tej pisarki  pt „Pippi Pończoszanka”. Był to już drugi poranek z książką zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną
  we współpracy   z wychowawcami klas 1-3.  Fragmenty książki czytała maluchom wychowawczyni kl. 2 Marianna Konecka. Słuchanie tej niezwykle  zabawnej lektury poprzedziła króciutka projekcja   fragmentu niezwykle popularnej adaptacji książki- filmu pt. „Pppi Langstrumpf”. Dzieci poznały imiona  dziecięcych bohaterów  książek Astrid Lindgren, które można wypożyczyć w bibliotece szkolnej.
  Z dużym zainteresowaniem dzieci oglądały przygody Pippi na ekranie jak i słuchały ich w czasie głośnego czytania książki. Pippi to niezwykle ciekawa i oryginalna bohaterka znanej książki i filmu licząca sobie już ponad pół wieku. I chociaż książkę czytało  już w dzieciństwie pokolenie nauczycieli i rodziców naszych uczniów, to  ciekawość  z jaką dzieci  śledziły przygody Pippi przekonuje, że  wybrana na II poranek lektura i jej bohaterka ma  wartości ponadczasowe i może podobać się też  dzisiejszym małym czytelnikom.

 • Młodzi czytelnicy wzięli udział w II Turnieju Czytelniczym pod hasłem „Nasza szkoła-nasza klasa”

     II Turniej Czytelniczy miał charakter przeglądu artystycznego czytelników naszej Biblioteki.
  Zespoły klasowe od 2 do 7 zaprezentowały się w trzech konkurencjach: fraszka o szkole lub klasie, historyjka obrazkowa z życia klasy, stroje inspirowane książką lub filmem. Po prezentacji wesołych fraszek  i ciekawych komiksowych plakatów   w trzeciej konkurencji mogliśmy obejrzeć krótkie spektakle z aktorami w strojach nawiązującymi do znanych i mniej znanych wierszy i bajek
  w klasach młodszych oraz  książek i filmów w klasach starszych .Widzom bardzo podobali się przebrani  bohaterowie wierszy Tuwima i Brzechwy,  „Czerwonego Kapturka’, „Kopciuszka”  filmu o „Spidermenie” czy też krótkiej bajki z wilkiem w tle. Starsi uczniowie wybrali swoje ulubione książki lub bajki takie jak „Opowieści z Narni”, „Smerfy”, „Ania z Zielonego Wzgórza” , „Ten obcy”, ”Quo Vadis”. Naszym uczniom
  i ich wychowawcom nie zabrakło ciekawych pomysłów na stroje   i aranżację  utworów literackich chociaż prezentacja każdej klasy musiała mieścić się w granicy 15 minut.Nasi czytelnicy z pasją zaangażowali się w przygotowanie barwnych inscenizacji i bardzo przeżywali swoje występy na scenie. Biblioteka  Szkolna organizując Turniej po raz drugi ,z okazji dobiegających końca obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek w szkole, zainspirowała tylko do sięgnięcia po lekturę zaś cała pomysłowość i inicjatywa jej przedstawienia należała do naszych uczniów .

 • „Książka na łączy” – Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2017 w opatowskiej „Jedynce”

      W opatowskiej „Jedynce”   obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych rozpoczęły się Pierwszym Porankiem z Książką dla uczniów klas 1-3 zorganizowanym przez Bibliotekę Szkolną w dniu 4 października 2017 r. Październikowe Święto Biblioteki  ma już wieloletnią tradycję szkolnych zabaw, imprez, projektów  czytelniczych. Tegoroczne hasło „ Książka nas łączy” zainspirowało Dyrekcję i Nauczycieli do pomysłów i działań, poprzez które szukamy miejsca dla książki i czytania
  w naszym zabieganym życiu i obrazkowym świecie i próbujemy zaszczepiać w ciekawy sposób  zamiłowanie  do wspólnych spotkań z dobrą lekturą naszym uczniom już od najmłodszych lat nauki w szkole. Nieprzypadkowo  w Światowym Dniu Zwierząt wybraliśmy z wychowawcami klas 1-3
  do wspólnego czytania książkę W. Cichonia „Cukierku, Ty łobuzie” o przygodach niesfornego kotka o tym imieniu. Dzieciom  bardzo spodobała się ta lektura .Nasi uczniowie mogli także zwiedzić szkolną wystawę okolicznościową pt. „Koty są dobre na wszystko”, którą pod opieką nauczyciela-bibliotekarza przygotowali starsi uczniowie kl.2 a gimnazjum. W tym samym dniu wychowawcy klas otrzymali także okolicznościowe karty z wierszami o kotach ze szczegółowym programem obchodów Miesiąca Bibliotek  w naszej szkole, które  trwają przez cały październik.
  W zabawach i projektach czytelniczych biorą udział wszystkie klasy. Punktem kulminacyjnym obchodów  jest projekt II Turnieju Czytelniczego pod hasłem „Nasza szkoła-nasza klasa”.
  Poranki z książką dla najmłodszych będą odbywać się co miesiąc bieżącym roku szkolnym.