Zapraszamy do udziału w konkursie uczestników naszej loterii !

      Regulamin konkursu realizowanego w ramach projektu czytelniczego:
                          „Loteria w bibliotece”

 

 1. W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik loterii książkowej
  (odbyła się ona w dniach 8-10.05.2024r. (udział wzięło 68 uczniów kl. 1-7).
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do wybranej w loterii lektury oraz napisanie krótkiej recenzji
  z przeczytanej książki.
 3. Będą oceniane prace plastyczne, ich nawiązanie do treści wybranej lektury, walory artystyczne pracy , zastosowane techniki oraz samodzielność jej wykonania.
 4. Razem z pracą plastyczna będą oceniane krótkie pisemne nawiązania do lektury ,czyli jej krótka recenzja- po przeczytaniu książki.
  Termin wykonania zadań konkursowych trwa dwa tygodnie( od 8.05do 23.05.2024 r.).
  Prace plastyczne z recenzją książki należy oddać do organizatora- Biblioteki Szkolnej najpóźniej do dnia 23.05.2024 r.
 5. Najlepsze prace plastyczne wraz z recenzją zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami książkowymi oraz punktami za aktywność.
 6. Wszystkie nagrodzone prace zostaną pokazane na wystawie pt „Lubimy czytać, poczytaj i Ty”, w dniu 4 czerwca 2024 r. ,
  kiedy będzie odbywać się szkolne święto „Dzień Rodziny”. Wówczas też zostaną wręczone nagrody.
 7. Sponsorami nagród książkowych w konkursie są właściciele firm z Opatowa: Pani Agnieszka Kędziora i Pan Andrzej Baran.

                                                                                                                                                                                                                      Biblioteka Szkolna