Biblioteka Szkolna wita w Nowym Roku szkolnym 2023/224

Podręczniki szkolne- darmowe rozdane!

Od  dnia 29.08 do 13.09 trwały intensywne prace nad przyjęciem, księgowaniem oraz rozprowadzaniem podręczników szkolnych  wraz z zeszytami ćwiczeń

w klasach I-III  oraz IV- VIII. Na podstawie przygotowanej dokumentacji wydano 2515 sztuk podręczników oraz 2140 zeszytów ćwiczeń.

Łącznie ok. 4655 darmowych podręczników.Dziękujemy wszystkim,którzy byli włączeni w akcję oraz wszystkim pomocnikom wolontariuszom.