Uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klas 1

     We wtorek dnia 29.11.2022r. do Biblioteki Szkolnej  przybyli Pierwszoklasiści ze swoimi Wychowawczyniami na spotkanie ,  w czasie którego  zdobywali wiedzę na temat książki i biblioteki oraz zostali pasowani na czytelników. Uczniowie klasy pierwszej mieli wykonać trzy zadania.
Poznali „drogę książki od autora do czytelnika”, aby dowiedzieć się, jak książka trafia do rąk czytelnika oraz  poznać zawody z nią związane. Sprawdzianem  ich wiedzy jak również uważnego słuchania  tekstów przedstawionych na planszach, było prawidłowe uporządkowanie czynności
i zawodów związanych z książką jak również   wspólne rozwiązanie krzyżówki o różnych zawodach, którą to zabawę poprowadziły uczennice z klasy 8c, Zuzia i Karolina.  Jako autorka opowiadania „Sposób na skrzata” zaprosiła  uczniów do swojej lektury uczennica klasy 8a Oliwia. W drugim zadaniu uczniowie klas 1 dowiedzieli się więcej o bibliotece oraz o tym jak szanować książki.
Trzecim zadaniem było odgadnięcie tytułów bajek z wylosowanych kart z wyrazami i rysunkami związanymi z tytułem bajki. Wychowawczynie
klas 1a i 1b odczytały wiersz Wandy Chotomskiej pt. „Za górami, za lasami”, w którym niedokończone rymy miały dopowiedzieć dzieci .Autorka wiersza  pomieszała w tym wierszu  różne zawody i czynności z nimi związane. Uczniowie świetnie poradzili sobie z wszystkimi zadaniami
,aby  na koniec spotkania złożyć uroczystą przysięgę a następnie zostali pasowani na czytelników biblioteki. Wszyscy  nowi czytelnicy otrzymali  karty czytelnika, aby samodzielnie korzystać ze zbiorów biblioteki oraz pamiątkowe egzemplarze specjalnej gazetki „Wieści biblioteczne”, zakładki
do książki jak również książeczki-kolorowanki  na temat różnych zawodów . Zostali też zaproszeni do udziału w pierwszym konkursie czytelniczym
do książki  Czesława Janczarskiego „Jak Wojtek został strażakiem”. W uroczystym Pasowaniu uczestniczyła Pani Dyrektor, Wychowawcy klas 1a i 1b
a zajęcia te przeprowadziły nauczycielki- bibliotekarki z pomocą uczennic klas 8.