Nagrody za konkurs czytelniczy rozdane!

Wyniki konkursu czytelniczego( plastyczno-literackiego) zorganizowanego po akcji czytelniczej „Loteria w bibliotece”

Konkurs rozpoczął się w dniu 8 maja 2024 r. podczas „Loterii książkowej” z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek a  zakończył się w dniu 27.05.2024 r. Chętni uczniowie, którzy wybrali „swoją” książkę podczas loterii mieli za zadanie przeczytanie jej oraz wykonanie do niej ilustracji i napisanie jej  krótkiej recenzji. W konkursie wzięło udział 25(26) uczniów, zgłoszono 28(29) prac plastycznych i recenzji książki. 20(21) uczniów zgłosiło swoje prace plastyczne wraz z recenzjami książki. Pozostali uczestnicy wykonali samą pracę plastyczną bądź napisali samą recenzję.Jeden uczestnik zgłosił udział po terminie zakończenia konkursu.
Przyznane zostały następujące nagrody. Sponsorami nagród książkowych są darczyńcy:
Pani A. Kędziora (firma z Opatowa), Pan  A. Baran (firma z Opatowa), Pan K. Suskiewicz (firma z Łodzi). Pan T. Sadak (firma z Opatowa).
Ogólna wartość nagród przekazana od darczyńców: 650 zł.Dziękujemy naszym sponsorom!
Rozdanie nagród odbyło się w dniu 4.06.2024 r.

Kategoria wiekowa kl.1-3
1.Leon Listos-  kl. 1b-1nagroda
2.Maja Bocheńska- kl .2a-1 nagroda
3.Jan Baran -kl. 2a-1 nagroda
4. Adrianna Radosz- kl. 2b- 1 nagroda
5. Wiktoria Ciesielczuk-kl.2b-2 nagroda
6. Julia Zięba- kl. 2b- 2 nagroda
7.Natalia Śledź- kl. 2b-2 nagroda
8.Marcelina Woźniak- kl. 2b-3 nagroda
9.Zuzanna Iskra- kl. 2b-3 nagroda
10. Lilianna Rządeczka- kl. 3a- 3 nagroda
11.Emilia Maniara- kl. 3b-3 nagroda
12. Oliwia  Chodorek- kl. 2b- wyróżnienie
13.Hanna  Małkowska kl. 2b- udział
14.Dagmara Waniurska- kl. 1b- udział
Kategoria wiekowa kl. 4-7
1.Sebastian Soboń- kl. 5a-1 nagroda
2. Julia Wożniak- kl. 4b-1 nagroda
3. Amelia Partyka- kl. 5a-1 nagroda
4.Zofia Sidor- kl. 4b-1 nagroda
5.Lena Bielecka -kl. 5a-2 nagroda
6.Martyna Nowak kl. 7b-3 nagroda
7. Wiktoria Madej kl. 5b-Wyróżnienie
8.Maja Gajda- kl. 7b-wyróżnienie
9.Lena Tenderenda- kl. 4b-udział
10.Zofia Sobol-kl.5b-udział
11.Anna Ścibisz- kl. 6a-udział
12.Wiktoria Podsiadły kl.4b-poza konkursem-udział