Wyniki konkursu-quizu o prymasie Tysiąclecia kard. St. Wyszyńskim

Konkurs wiedzy o Prymasie Tysiąclecia przebiegał w dniach15.09 do29.11.2021 r.W ramach katechez  uczniowie kl. VII zapoznali się
z opowieściami literackimi o życiu kard. St. Wyszyńskiego, czytanymi głośno podczas zajęć. W konkursie-quizie pisemnym w postaci testu sprawdzającego zapamiętaną i zdobytą wiedzę wzięło udział 8 uczniów klas VIIa, VIIb i VIIc.
Prace pisemne uczniów oceniła komisja konkursowa w składzie: O. Anastazy Popiel-katecheta i I.  Bajak- n-l bibliotekarz.
Ilość punktów uzyskanych przez uczestników quizu(maksymalna ilość punktów:76):

Magdalena Staniek- kl. VIIb-60p.
Zuzanna Kot- kl. VIIb-60 p.
Natalia Susło- kl. VIIb-53p.
Roksana Walas- kl. VIIb-51p.
Magdalena Jachimkowska- kl. VIIa-51p.

Julia Pasternak- kl. VIIa-35p.
Karolina Cisak- kl. VIIc-30 p.
Nadia Olszańska- kl. VIIa-20p.

Uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy i nagrody książkowe.