„Jak Wojtek został strażakiem”-pierwszoklasiści na konkursie

           Konkurs czytelniczy dla uczniów klas 1 pt. „Jak Wojtek został strażakiem”

 Pierwszy konkurs czytelniczy dla uczniów klas 1 został ogłoszony z okazji uroczystego Pasowania na Czytelnika. Przygotowaniem do konkursu była wizyta pierwszoklasistów w bibliotece, w czasie której wysłuchali oni głośno czytanego  utworu Czesława Janczarskiego  pt. „Jak Wojtek został strażakiem” (w postaci audiobooka  połączonego z oglądanymi przez uczniów klas 1 slajdami
na ekranie). Wychowawcy klas 1 zdecydowali , iż w konkursie pisemnym z lektury wezmą udział uczniowie, którzy potrafią już samodzielnie czytać, aby przeczytać polecenia do przygotowanych
w teście zadań i napisać odpowiedzi .Konkurs odbywał się w bibliotece szkolnej w dniach 9.12.2022r -12.12.2022r. Wzięło w nim udział
5 uczniów z klasy 1b i 4 uczniów z klasy 1a.Uczniowie mieli zadanie wykonać test pisemny  z 6 zadaniami zamkniętymi , 2 zadaniami  otwartymi  związanymi z treścią lektury oraz napisać gdzie znajduje się najbliższa uczniom straż pożarna oraz narysować  remizę strażacką w swojej miejscowości. Na wykonanie zadań uczniowie mieli 45 minut. Prace konkursowe sprawdziła komisja konkursowa: Małgorzata Rysiak -N-l bibliotekarz, Wychowawca klasy 1a-Urszula Wosik, Wychowawca klasy 1b-Magdalena Stępień i  Izabela Bajak -N-l bibliotekarz