8 maja –Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek

Loteria w bibliotece dla uczniów , nauczycieli i pracowników szkoły

    Biblioteka Szkolna wyszła z propozycją czytania do naszych czytelników w formie loterii książkowej , zabawy czytelniczej zachęcającej do czytania i inspirującej do poszukiwania własnej książki. Dzięki zgromadzonym w szkolnym kąciku czytelniczym  szkoły stosów książek ze zbiorów biblioteki, próbowaliśmy zachęcić czytelników do wyboru „swojej” książki, do  jej przeczytania a tym samym odnalezienia na nowo „skarbów”, które znajdują  się w bibliotece( rzadko czytanych, tkwiących niejednokrotnie i często na swoich półkach). Zakończyliśmy 10 maja  I etap naszej loterii, podczas, którego uczniowie losowali numer kategorii tematycznej książek od 1do 16, zaś nauczyciele i pracownicy szkoły od 17 do 20. Zakładając w swoich celach akcji zwrócenie uwagi na książkę,  zmotywowanie do jej przeczytania, staramy się przekonać naszych czytelników, że właśnie ona może być jedną z przygód, którą możemy przeżyć w spotkaniu z nią. „Książka jest jak lustro, w który możemy oglądać siebie w historiach naszych rówieśników i bohaterów  naszych lektur”. Uczniowie klas pierwszych odwiedziły szkolny kącik czytelniczy, w którym przeprowadziliśmy naszą loterię,
aby wysłuchać fragmenty czytanej im głośno książki „Bajki pomagajki” oraz zapoznały się z  niektórymi tytułami książek terapeutycznych, skierowanych  do najmłodszych czytelników. W ten sposób my bibliotekarze i wychowawcy klas uczestniczymy w kształtowaniu się upodobań czytelniczych, zachęcamy do rozwijania zainteresowań, rozbudzamy zainteresowanie książka z jej różnorodnymi walorami, towarzyszymy dziecku w jego rozwoju intelektualnym
i emocjonalnym, dając także pewne narzędzie do samodzielnej lektury oraz własnego rozwoju, przygotowujemy uczniów
do samodzielnej lektury,jej wyboru spośród wielu propozycji książkowych literatury dziecięcej im młodzieżowej.  II etapem naszej loterii będzie przeczytanie i sprawdzenie znajomości wybranej książki przez uczniów podczas loterii oraz zaznaczenie na karcie „Wyzwania czytelnicze” okładki przeczytanej książki. III etapem zaś będzie uczestnictwo chętnych uczniów
w wykonaniu pracy plastycznej do swojej książki i napisanie kilku zdań o niej w postaci krótkiej recenzji. W ciągu trzech dni podczas loterii  czytelnicy naszej biblioteki wybrali 88 książek do przeczytania. Nauczyciele, którzy uczestniczyli w akcji mogli poznać zgromadzone w zbiorach biblioteki książki, przeznaczone dla dorosłych czytelników, jak również pomocne
w ich pracy zawodowej i rozwijaniu zainteresowań. W tym samym kąciku czytelniczym  przed tygodniem odbywała się akcja zainicjowana przez polonistów i Samorząd Szkolny, z której hasłem także identyfikujemy się. To hasło „Z książką
ci do twarzy”.  Czytanie książek daje nam tak wiele korzyści i stanowi o tym kim jesteśmy lub kim stajemy się  czytając.
My nauczyciele,  obok rodziców, także mamy stanowić wzór do naśladowania dla swoich wychowanków pomagając im jednocześnie już od najmłodszych lat nie tylko w ich edukacji ale także w rozwoju emocjonalnym, tworząc dobre nawyki
i okazje do sięgania po lekturę. Wciąż aktualne wydają się być słowa wielkiego pedagoga i przyjaciela dzieci Janusza Korczak
Gdy dziecku dajesz książkę, zbroisz jego serce a duszy, jak ptakowi światłe przynosisz skrzydła”