„Czy znasz znaczenie tych słów”?-wyniki konkursu

 Wyniki konkursu „Czy znasz znaczenie tych słów?” oraz pracy plastycznej o pierwszej wizycie w bibliotece
dla uczniów klasy 1a i 1b zrealizowanego po zajęciach Pasowania na Czytelnika

Na konkurs  „Czy znasz znaczenie tych słów?”, w postaci pisemnej  zgaduj- zgaduli językowej
( 33 zagadek opracowanych na podstawie książki „Krówka czy krówka. Ukryte znaczenie słów- zabawy słowami.”
( Wydawnictwo „Greg”- 2021 r.) wpłynęło   4  karty odpowiedzi wypełnione przez uczniów klas 1a i 1 b.
Uczniowie  mieli zadanie podać inne znaczenie słowa zawartego  w   przygotowanej zagadce i napisać je .
Mogli tę kartę pracy  wypełnić pod okiem rodzica w domu. Komisja Konkursowa w składzie: Wychowawca
Świetlicy- M. Słapczyńska  i nauczyciel-bibliotekarz  I.  Bajak  po sprawdzeniu oddanych do biblioteki szkolnej, wypełnionych  kart pracy  sprawdziła poprawność odpowiedzi. Uczestnicy uzyskali  następującą ilość punktów:

Maria  Kaczmarek- kl. 1b- 33 pkt./ nagroda/

Tomasz Partyka- kl. 1b-33 pkt./nagroda/

Marcel Ziółkowski- kl. 1a-10,5 pkt.

Laura Wielguszewska- Nowak- kl. 1 a-24 pkt.

Na konkurs plastyczny w postaci rysunku z pierwszej wizyty w bibliotece szkolnej wpłynęło 8 prac dzieci
z kl. 1a. Najwyżej została oceniona praca Laury Wielguszewskiej- Nowak z kl. 1a./ nagroda/
Komisja konkursu zwróciła  uwagę na  prace Nikoli Arnista i Marcela Ziókowskiego z kl. 1 a./ wyróżnienie/.
Pozostali autorzy rysunków to  Liliana Rządeczka, Tomasz Dyka,  Zbigniew Modelski, Karol Faliszewski, Filip Grzyb  uczniowie  klasy 1a. Nagrodzeni
i wyróżnieni uczniowie otrzymują nagrody książkowe  a wszyscy uczestnicy zakładki za udział w konkursie.