„Czytanie wzmacnia”

VII edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek  pod hasłem „Czytanie wzmacnia”

Spotkanie w bibliotece szkolnej po zajęciach uczniów kl. III pod hasłem  : „Jak pokonać smoki?”

Forma spotkania:  zajęcia biblioterapeutyczne w oparciu o program  autorski pisarza z Lublina Roberta Karwata.
/ nawiązanie tematu spotkania do  tegorocznego hasła -miesiąc październik to także obchodzony u nas w szkole
od ponad 15 lat co roku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych , tegoroczne jego hasło „Baśnie i legendy
z całego świata”./
Program biblioterapeutyczny JAK POKONAĆ SMOKI opiera się na zrozumieniu, że wystarczy skierować uwagę człowieka na jego naturalne pragnienie szczęścia. Aby to uczynić, należy wyzwolić emocje w kierunku pożądanym, uwrażliwić serce i poddać nas działaniu szeroko pojmowanej miłości. Podstawową zasadą jest oddziaływanie poprzez emocje, pobudzenie takich uczuć, które pomogą nam przełamać swoje blokady i otworzyć się na działanie miłości.” fragment programu terapeutycznego autora/

Uczestnicy : grupa 20-30 osobowa uczniów klas 3

1.Powitanie uczestników i gości.

2.Zabawa integrująca grupę oraz przywołanie tytułów baśni, które dzieci znają.

3.W prowadzenie do spotkania: nawiązanie do biblioterapeutycznej roli baśni oraz jej przesłania  dla czytelników.
„Przekonajmy się, że baśń jest posłańcem miłości i kluczem do duszy człowieka. Przekonajmy się, że życie może być piękną baśnią.”/przesłanie autora „Pióra motyla”/

4.Ponieważ „czytanie wzmacnia” przeczytamy uczestnikom krótki utwór P. Roberta Karwata pt.„Baśń” ,.

 1. Rozmowa z dziećmi o życiu i miłości, o tym , co jest w życiu ważne  i co jest ważne dla nich
  w nawiązaniu do powyższego utworu. „Generalnie, chodzi o to, żeby odróżnić smoki baśniowe od tych rzeczywistych i wiedzieć, jak sobie można poradzić z tymi drugimi. Po ustaleniu, jakie są smoki, które nam zagrażają, ważne jest pytanie „Jak je pokonać?”, a najważniejsze są wypowiedzi dzieci na ten temat./fragment z programu  biblioterapeutycznego autora /

6.Czytanie drugiego utworu pt „Bajęczynki” , w których mamy do czynienia z przyjaznym smokiem. Opowiastki te powinny wywołać przyjemny nastrój”., tak jak odtworzona muzyka  napisana do wierszy  naszego autora .

 1. Prowadzący zadaje dzieciom pracę do wykonania na przykład, żeby napisały wierszyk lub opowiadanie,
  może narysowały uśmiechniętego smoka
  ./ w tle muzyka/.
 2. Włączamy się w akcję „Podziel się książkami” – zachęcająca czytelników do przynoszenia
  do bibliotek przeczytanych nowości wydawniczych, klasyki i lektur oraz innych poszukiwanych książek.

W tym roku  chętnie przyjmiemy dary w postaci książek przygodowych, mile widziane o detektywach
lub zwierzętach.

9.Przesłanie uczestnikom linku do filmu na VII edycję Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pt.”Operacja, człowiek w czerni”
do obejrzenia w domu.