„Jak pokonać smoki?”-czytanie wzmacnia podczas VII Nocy Bibliotek

VII edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 2021  pod hasłem„Czytanie wzmacnia”, w SP nr 1 im. Gen. Bryg. Stanisława Gano
w Opatowie- zajęcia biblioterapeutyczne” Jak pokonać smoki?”

  W spotkaniu odbywającym się po zajęciach szkolnych uczestniczyli uczniowie kl. III ze swoimi Wychowawcami. Rozpoczęło je odczytanie wiersza pisarza Roberta Karwata z Lublina pt. „Gdy dziecko płacze…” .Zajęcia o charakterze biblioterapeutycznym przebiegały wg pomysłu autora utworów literackich oraz programu biblioterapeutycznego  pt. „Jak pokonać smoki?” Roberta Karwata-Habibi. Sam autor  nie mógł w tym dniu uczestniczyć w wideo-spotkaniu z dziećmi, ale obiecał, że przybędzie na spotkanie autorskie w przyszłym roku. Wprowadzeniem do zajęć był temat baśni i legend/ Biblioteka nasza cały październik świętuje Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek pod hasłem „Baśnie i legendy z całego świata”/.
Po przypomnieniu sobie tytułów, bohaterów baśni, postaci i magicznych przedmiotów oraz przybliżeniu  dzieciom, jakim utworem jest baśń odczytany został fragment  opowiadania Roberta Karwata pt. „Baśń”. W nawiązaniu do wysłuchanego utworu dzieci odpowiadały na zadane im pytania: „Najważniejsze jest…/dokończ zdanie/”, co jest dla ciebie ważne, czego się boisz?, co złego może spotkać nas  w świecie także od innych ludzi?,
jak na to reagujesz, gdy ktoś cie wyśmiewa?, jak sobie z tym radzić?/ ze złością, smutkiem, samotnością…/Smoki baśniowe, czyli występujące
w baśniach, które nie wyrządzają nam krzywdy kierują uwagę dzieci na inne smoki czyli te problemy czy emocje, które wywołuje zło wokół nas ,
czy też nasze emocje wywołane przez nie. Pytaniem jak odróżniać te smoki i jak pokonać te nasze własne oraz kto nam  w tym może pomóc rozwinęliśmy naszą dyskusję. Dzieci żywo zareagowały na przeczytany tekst a potem z zaangażowaniem uczestniczyły  w wymianie myśli i rozmowie. Przesłaniem dla uczestników  „nocnobibliotecznych” zajęć było: Czytajcie baśnie, bo one pomogą wam rozumieć świat, innych, odróżniać dobro od zła, pokażą Wam, jak pokonać Nasze rzeczywiste smoki. Na zakończenie wsłuchaliśmy się w piosenkę do tekstu wiersza „Poezja serca” Roberta Karwata rozpoczynając rysowanie postaci smoków. Rysunki oraz napisane przez dzieci wiersze dokończone w klasie ozdobią wystawę Nocnobiblioteczną a najpiękniejsze zostaną nagrodzone książkami. Wszyscy uczestnicy  spotkania w bibliotece otrzymali pamiątkowe zakładki Nocy Bibliotek ”Czytanie wzmacnia”. Kilka dni wcześniej tzn. 8.10.2021r. został przekazany uczestnikom VII Nocy Bibliotek link do filmu „Operacja , człowiek w czerni”, który obejrzeli oni w domu z rodzicami.