„Jak pokonać smoki?”

Regulamin konkursu czytelniczego „Jak pokonać smoki?”

1.Konkurs przeprowadzony zostanie po realizacji zajęć biblioterapeutycznych do programu opracowanego przez pisarza Roberta Karwata z Lublina/ VII Noc Bibliotek 2021/- w dniach od 24.10.2021 do 8.11.2021 r.

  1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy 3.
  2. Prace należy przygotować:

– w kategorii plastycznej: postać smoka technikę dowolną

-w kategorii wiersza o tematyce nawiązującej do  treści zajęć „Jak pokonać smoki?”

  1. Zgłoszone do konkursu parce oceni komisja konkursowa w składzie: Przewodnicząca:
    M. Słapczyńska, członkowie: E. Jasińska, I. Bajak

5.Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

  1. Biblioteka Szkolna zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk uczestników na stronie internetowej biblioteki.