Konkurs literacki i fotograficzny „A to Polska właśnie” rozstrzygnięty

Konkurs został ogłoszony w dniu 16.10.2019 roku i trwał do 22.11.2019 r. W konkursie wzięło udział 8 uczniów z klas 4-8 ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen bryg. Stanisława Gano.  Uczestnicy konkursu mogli wziąć udział w dwóch kategoriach : literackiej przygotowując pracę pisemną na temat „Jak wyobrażam sobie Polskę w swoim dorosłym życiu” oraz fotograficznej w  dwóch tematach: „krajobraz naturalny” lub „dziedzictwo kulturowe” ukazujące piękno  naszej ojczyzny. Zgłoszono 5 prac  w kategorii literackiej oraz 8 fotografii zgłoszonych przez 4 uczniów w kategorii fotografii. Prace oceniała komisja konkursowaw  składzie: Aneta Gibała, Katarzyna Hejnicka- Bystroń, Barbara Majewska-Czub, Izabela Bajak.
Wyniki konkursu literackiego: „Jak wyobrażam sobie Polskę w swoim dorosłym życiu”
I miejsce-  Oliwia Kot kl. 5a za wrażliwość i oryginalność ujęcia tematu
II miejsce-Magdalena  Staniek- kl. 5b za wrażliwość i odwołanie do wartości patriotycznych

III miejsce: Kryspin Pietras kl. 4a. Weronika Gumuła kl. 4a  Zuzanna Kot- kl. 5b

Wyniki konkursu na fotografię  ukazującą piękno naszej ojczyzny: „A to Polska właśnie”/nagrody równorzędne/

Zuzanna Stępień kl. 5c- za wrażliwość na piękno polskiej przyrody
Wiktoria Wysocka- kl. 6b- za wrażliwość na piękno polskiej przyrody i dostrzeganie jej piękna kulturowego
Weronika Gumuła- kl. 4a –za wrażliwość na piękno polskiej przyrody i dostrzeganie jej piękna kulturowego
Karolina Mrotek- kl. 8b –za wrażliwość na piękno polskiej przyrody

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  dyplomy i nagrody książkowe w dniu 27.11.209 r.  podczas Szkolnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Prace uczniów zostały pokazane na  wystawie pokonkursowej  towarzyszącej wystawie „A to Polska właśnie”.   Konkurs jest realizacją projektu edukacyjno-czytelniczego pod hasłem „A to Polska właśnie” , który uzyskał wsparcie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej  przy Samorządzie Miasta i Gminy Opatów.