Tydzień Bibliotek 2023

Spotkanie warsztatowe o miejscowych bibliotekach

15 maja 2023r.  odbyło się w PiMGBP im. St. Czernika
w Opatowie spotkanie warsztatowe o miejscowych bibliotekach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 7a Opatowskiej Jedynki wraz z opiekunem nauczycielem bibliotekarzem panią Izabelą Bajak. Celem spotkania warsztatowego było poznanie miejscowych bibliotek i ich działań podejmowanych dla rozwijania czytelnictwa. Swoje prezentacje przedstawili Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej Marek Lis, Dyrektor PiMGBP im. St. Czernika
w Opatowie Danuta Szypulska oraz bibliotekarka Agnieszka Śliwa. Na koniec nauczyciel-bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S.. Gano w Opatowie , pani Izabela Bajak przedstawiła działania Biblioteki Szkolnej Jedynki prezentując stronę internetową biblioteki (www.bibliotekaopatow.pl). Zgromadzona młodzież zapoznała się
z funkcjonowaniem bibliotek, ich charakterem i zasadami korzystania z nich. Nawiązała się rozmowa o książkach i czytaniu
w obecnej rzeczywistości dominacji mediów i nośników cyfrowych. Uczniowie mieli też okazję zwiedzić Bibliotekę Publiczną, przeglądając księgozbiór miedzy regałami biblioteki.