Rozdanie dyplomów i nagród za konkursy czytelnicze dla uczniów klas 2 i 3

W dniu 23.05.2022 r. uczestnicy konkursów czytelniczych  z klas 2 i 3 otrzymali  dyplomy i nagrody książkowe , które wręczyła Pani Dyrektor Anna Przygoda. Organizatorem konkursów,
które zrealizowane zostały w ramach działań projektu NPRCZ na lata 2021-2025 była Biblioteka Szkolna. Wyniki konkursów zostały podane w sprawozdaniach. Biblioteka dziękuje za udział uczniom kl. 2 (10 uczestników) i kl. 3(7 uczestników) oraz ich Wychowawcom za ocenę prac pisemnych
w ramach udziału w komisjach konkursowych.