Mały konkurs-zabawa językowa-na długie przerwy pod hasłem : „Anagramy są fajne!”

Konkurs trwał od 6.03.do 18.03.2024 r. podczas długich przerw oraz po zajęciach uczniów klas 1-4.,
do których był skierowany. Udział w tym konkursie polegał na rozwiązaniu 50 anagramów, znajdujących się na planszach przed biblioteką. Na dużej planszy zamieszczono trochę wiadomości do poczytania o tym, co to są anagramy, jak się je tworzy oraz ich przykłady -tworzenia nowych wyrazów z podanych na planszach, wzbogaconych o rysunki. dotyczące dziedziny, której ma powstać nowy wyraz np. rośliny, zwierzęta, imiona  żeńskie i męskie, nazwy miast i inne. Dodatkowym anagramem dwuwyrazowym było ułożenie słów-życzeń z okazji Dnia Kobiet( 8 marca), stanowił on „bonus” do ogólnej ilości przygotowanych anagramów(50). Za każdy prawidłowo podany wyraz-anagram uczestnik otrzymywał 1 punkt.
Dla uczestników klas 1 ustalony limit rozwiązania ilości anagramów na nagrodę- książkę , wynosił 20 anagramów
zaś w klasach 2,3 i 4-30 anagramów. W konkursie odbywającym się  podczas dużych przerw oraz po zajęciach uczniów, wzięło udział 30uczestników-uczniówzklas1-4.

Wyniki w klasach pierwszych przedstawiają się następująco:kl.1b
1. Leon Listos-31 p.
2.Lilianna Mrozowska-22p.
3.Klaudia Garoń-22 p.
4.Martyna Machula-20p.
5.Zuzanna Ura-20 p.6.Gracjan Kucharczak-21 p.
7.Jacek Zybała-20 p.
8.Zofia Koterbska-18 p.

Wyniki w klasach 2b , 3b i 4b przedstawiają się następująco: Największa liczba uczniów uczestnicząca w konkursie to  uczniowie kl. 1b-10 uczniów i kl. 2b-13 uczniów

1.Marcelina Woźniak-50p+1
2.Emilia Maniara- kl. 3b-50 p.+1
3.Adrianna Radosz-50p.+1
4.Natalia Śledź-50 p.+1
5.Magdalena Lis-43 p.
6.Julia Zięba-41 p.
7.Wiktoria Ciesielczuk-41p.
8.Zuzanna Iskra-40 p.
9.Pola Kucharczak-40p. +1
10.Oliwia Chodorek-37 p2
11.Hanna Małkowska-32p.
12.Elena Wisowska-25p.
13.Gabriela Chmielewska- kl. 4b-25p.
21 uczniów uzyskało ilość punktów na nagrodę książkową, 9 uczniów( z kl. 1b, 2a, 2b, 3b otrzymało zakładki za udział
w konkursie. Nagrody otrzymali uczestnicy konkursu w dniu 18..03.2024 r.