Wręczone nagrody dla uczestników Quizu!

Wręczone nagrody  dla uczestników Quizu wiedzy o życiu i dziele
bł. kard. Stefana Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia !

 Konkurs wiedzy o Prymasie Tysiąclecia przebiegał w dniach od 15.09 do29.11.2021 r.W ramach katechez  uczniowie kl. VII zapoznali się
z opowieściami literackimi o życiu kard. St. Wyszyńskiego, czytanymi głośno podczas zajęć. W konkursie-quizie pisemnym w postaci testu sprawdzającego zapamiętaną i zdobytą wiedzę wzięło udział 8 uczniów klas VII a, VII i VII c.  Prace pisemne uczniów oceniła komisja konkursowa
w składzie: O. Anastazy Popiel-katecheta i I.  Bajak- n-l bibliotekarz. Ilość punktów uzyskanych przez uczestników quizu:

Magdalena Staniek- kl. VIIb-60p.
Zuzanna Kot- kl. VIIb-60 p.
Natalia Susło- kl. VIIb-53p.
Roksana Walas- kl. VIIb-51p.
Magdalena Jachimkowska- kl. VIIa-51p.
Julia Pasternak- kl. VIIa-35p.
Karolina Cisak- kl. VIIc-30 p.
Nadia Olszańska- kl. VIIa-20p.

Wręczenie dyplomów i nagród  w dniu 11.01.2022 r. Nagrody zakupiono z funduszy na promocję czytelnictwa i biblioteki w ramach realizacji projektu NPRCZ 2021.