Biblioteka Szkolna informuje w związku z nadchodzącym zakończeniem roku szkolnego 2021/2022

Zasady funkcjonowania Biblioteki  Szkolnej SP nr 1  w procedurze zwrotu podręczników  i książek w r. szk. 2021/2022

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 konieczne jest rozliczenie uczniów z podręczników szkolnych i książek wypożyczonych z biblioteki.Procedura zwrotu podręczników musi uwzględniać zachowanie zasad bezpieczeństwa  uczniów i nauczycieli oraz zastosowanie środków  bezpieczeństwa i ochrony osobistej obowiązujących w szkole.
-Wychowawcy klas zostają poinformowani o  nie zwróconych przez uczniów książkach wypożyczonych z biblioteki w r. szk. 2021/2022.
-uczniowie oddają książki  zapisane na kartach czytelnika indywidualnie w pomieszczeniu biblioteki szkolnej w czasie nie pokrywającym się
z harmonogramem zwrotu podręczników lub podczas zwrotu podręczników przez poszczególne klasy.
-uczniowie oddają podręczniki  w terminach uzgodnionych przez wychowawcę z nauczycielem-bibliotekarzem/harmonogram zwrotu podręczników/
-w celu bezpieczeństwa w pomieszczeniu zwrotu podręczników jednocześnie może przebywać 3 uczniów z zachowaniem bezpiecznej odległości.
-wskazane jest dezynfekować dłonie przed wejściem do pomieszczenia zwrotu podręczników, jak również  ewentualnie zabezpieczać usta i nos maseczką.
– po zdaniu podręczników przez klasę  dokonujemy dezynfekcji  biurka i wietrzenia  sali.
-w pomieszczeniu zwrotu podręczników może przebywać Nauczyciel-bibliotekarz, Nauczyciel wspomagający lub  Wychowawca klasy.
-w przypadku nieobecności ucznia danej klasy lub braku jakiegoś podręcznika zostaje uzgodniony z Wychowawcą i Nauczycielem-bibliotekarzem dodatkowy termin zwrotu.
-w przypadku zagubienia podręcznika/ lub jego zniszczenia/ Wychowawca klasy  i uczeń zostanie poinformowany  o konieczności wpłaty wartości podręcznika przez ucznia.
– w przypadku zagubienia książki/ zniszczenia/ uczeń obowiązany jest zwrócić  do biblioteki inną książkę o tej samej lub wyższej wartości antykwarycznej.