Stan czytelnictwa w Polsce według najnowszych badań Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa ogłosiła wstępne wyniki badania czytelnictwa, przeprowadzone w marcu 2022 r. Badania takie BN prowadzi systematycznie od dawna. Przed pandemią od kilku lat wyniki były stabilne (z wahnięciami w granicach błędu statystycznego) i wynikało z nich, że ok. 38-39 proc. badanych (osób w wieku powyżej 15 lat) deklaruje przeczytanie w roku jednej książki. W pierwszym roku pandemii (2020) odsetek czytających skoczył (trochę nieoczekiwanie) do 43 proc., a  w  2021 r. spadł do 34  proc.
Ostatnie badanie, przeprowadzone w  nietypowym terminie, miało na celu sprawdzenie, czy ten trend spadkowy jest trwały. Okazuje się, że nie. Jak wyjaśniają autorzy badań: „Czytelnictwo w Polsce wróciło do poziomu sprzed pandemii (…). Odnotowany w 2020 roku niewielki wzrost nie stał się początkiem trendu wzrostowego. Ograniczenia pandemiczne, w  tym edukacja szkolna dzieci w domu i praca zdalna, w pierwszym roku pandemii przyniosły nieco większe zainteresowanie czytaniem, w drugim zauważalne zmęczenie”.
Z badań wynika zależność między czytelnictwem i sytuacją materialną respondentów.Wśród osób, które uważają, że ich sytuacja jest dobra lub bardzo dobra, czyta 48-64 proc.
Książka tradycyjna (papierowa) wciąż zdecydowanie dominuje. Tylko ok. 5 proc. czytelników deklaruje lekturę książek w postaci cyfrowej. A słuchanie audiobooków – 7 proc. z nich.Najczęstszym źródłem czytania książek są zakupy (39 proc.) oraz pożyczanie w kręgu rodziny lub znajomych (32 proc.). W porównaniu z 2019 r. spadł odsetek osób wypożyczających książki w  bibliotece publicznej (z 18 do 13 proc.). Wzrósł natomiast (z 5  do 7 proc.) udział bibliotek szkolnych (trzeba jednak zauważyć, że badaniem objęte są osoby powyżej 15. roku życia, więc liczba uczniów wśród grupy objętej badaniem jest niewielka) (red)-cyt. za: www.bibliotekawszkole.pl