„Małe podróże przez kraje , języki, kultury, obyczaje”.

V Ogólnopolska Noc Bibliotek 2019 pod hasłem: „Znajdźmy wspólny język”

W dniu 4 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gen. Bryg. Stanisława Gano w Opatowie w godz.  od 17.45 do 22.00 odbyło się wieczorne spotkanie w bibliotece szkolnej, połączone z zabawami ruchowymi na hali sportowej z udziałem Dyrekcji Szkoły, naszych uczniów, ich Wychowawców , Opiekunów i Rodziców. Organizatorzy Nocy Bibliotek chcieli zrealizować ideę „biblioteki, jako miejsca, które łączy ludzi”.

W Ogólnopolskiej akcji Nocy Bibliotek, której organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej nasza biblioteka uczestniczyła
po raz czwarty. Tegoroczną V już edycję objął swym patronatem Minister Edukacji Narodowej. W tym roku byliśmy jedną
z zaledwie 17 bibliotek szkolnych i 58 wszystkich rodzajów bibliotek z województwa świętokrzyskiego uczestniczących
w akcji. Wieczorne spotkanie odbywało się w dwóch grupach uczestników : młodszych uczniów kl. 2-4 oraz starszych uczniów kl. 5-6. Rozpoczęło się ono wierszem Joanny Mueller pt. „Wierszowiązałki”, który zaprezentowały uczennice kl. 4 Julia Czerwik i Weronika Gumuła. Młodsza grupa przygotowała pod opieką swoich wychowawców Anety Gibały, Doroty Wróblewskiej, Doroty Kozub, Beaty Kadeli i Ewy Jasińskiej piękne prezentacje pięciu krajów: Polski- kl. 4, Francji- kl. 2a, Włoch-kl.2b Wielkiej Brytanii- kl. 3a oraz Niemiec -kl. 3b. Wiedzę o krajach w „pigułce” uzupełniły  wybrane przykłady zastosowania języka polskiego i języków obcych
w zwrotach, dialogach , łatwych tekstach czy zagadkach. Były też ciekawostki o krajach jak również przygotowane emblematy
w postaci makiety, flag, rekwizytów związanych z danym krajem, nie zabrakło też śpiewu
i tańca. Na niewielkiej wolnej przestrzeni biblioteki szkolnej
w przepięknych strojach zatańczyli walca wiedeńskiego  Julia Pietrzykowska i Jakub Pietrzykowski  z kl. 3b. Następnie obydwie grupy spotkały się razem, aby przy akompaniamencie Weroniki z kl. 4 zaśpiewać wspólnie kanon pt „Panie Janie” w języku polskim  i j. francuskim .
Młodsi uczestnicy udali się następnie na halę sportową, aby uczestniczyć w przygotowanych przez nauczycieli w-fu Dorotę  Kozub i Tomasza Partykę  zabawach ruchowych
i rozgrywkach sportowych
. Starsza grupa w tym czasie prezentowała w bibliotece  przygotowane przez siebie zagadki ortograficzne, łamańce językowe i anagramy uczestnicząc
w części wieczoru nazwanej „polskie kwiatki językowe”
a zakończyli ją wspólną zabawą w „głuchy telefon”. Prezentacjom uczestników nocy bibliotek towarzyszyły slajdy popularyzujące nowości książkowe z biblioteki, nawiązujące do tematyki spotkania.
W obsłudze technicznej wsparł  n-la bibliotekarza uczeń klasy 7b Jacek Mroczkowski. Uczestnicy nocy bibliotek mieli także czas
na posiłek
i zjedzenie pizzy. W jego przygotowaniu uczestniczyli rodzice .Opieką w czasie wieczoru otoczyli naszych uczniów
Wychowawcy klas 2a,2b,3a,3b,4,5b,6a,6b,6c oraz nauczyciele Barbara Majewska –Czub, Anna Włodarczyk i Kamila Mroczek. Noc Bibliotek zakończyła projekcja filmu fabularnego produkcji francuskiej pt „Ptyś i Bill”.