V edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 2019 już 4października:pozostało 2 dni/i nocy/!

     

             

V Ogólnopolska Noc Bibliotek 2019-

4 października 2019 r.

Hasło: „Znajdźmy wspólny język”

„Małe podróże  przez kraje , języki, kultury, obyczaje”.

 Wieczorne spotkanie w bibliotece połączone z zabawami ruchowymi na hali sportowej z udziałem uczniów naszej szkoły, ich wychowawców , opiekunów i rodziców.

I grupa uczestników: klasy młodsze: 17.45-20.30

II grupa uczestników: klasy starsze: 18.50-22.00

17.45: otwarcie  nocy bibliotek oraz powitanie młodszych uczestników nocy bibliotek i gości wierszem Joanny Mueller pt.”Wierszowiązałki”

18.00-18.50

1.Klasy biorące udział w imprezie szkolnej dzielą się na grupy
i wybierają lub losują kraj do przygotowania prezentacji. Każda grupa prezentuje swój kraj.w następujących tematach/ przygotowują młodsi uczestnicy imprezy:kl. 4-Polska, kl.3a-Wielka Brytania,kl.3b- Niemcy, kl. 2b- Włochy,2a –Francja/

-wiedza o kraju w „pigułce”

-podstawowe zwroty grzecznościowe w danym  języku  wybranego kraju

-prezentacja charakterystycznego elementu z danego kraju, mogą to być np. przygotowane emblematy, fragment piosenki, wyliczanka lub dialog-pomysły mogą być jak najbardziej nieoczekiwane.

18.50-powitanie starszych uczestników nocy bibliotek

2.Wspólne śpiewanie  kanonu pt.  „Panie Janie” w dwu językach j. polskim i j. francuskim oraz z elementami językowej  zabawy.

19.00-19.30

 3.Zabawy rekreacyjno-sportowe  na hali sportowej dla młodszych uczestników: np. wyścigi z bananem, tratwa życia  i inne.

19.00-19.30

4.W tym czasie starsza grupa uczniów  uczestniczy w zabawie: „Polskie kwiatki językowe”- przygotowują starsi uczestnicy imprezy-zgadywanki ortograficzne, łamańce językowe  nie tylko
po polsku, zakończone wspólną zabawą w „głuchy telefon”.

19.30-20.00

5.Przerwa na posiłek dla młodszej a następnie starszej grupy uczestników, w tym czasie starsza grupa może odgadywać anagramy

20.30-22.00

6.Projekcja filmu z serii klasyka filmu rodzinnego pt: „Ptyś i Bill” przesłanego przez CEO- organizatora ogólnopolskiej akcji wybranego na V Noc Bibliotek dla starszych uczestników nocy.

ZAPRASZAMY!

Szukaj nas na :www.bibliotekaopatow.pl oraz na portalu www.nocbibliotek.org/mapa

lub obejrzyj on-line transmisję krajowej Nocy Bibliotek w dniu 5.10.2019 r. na  www.nocbibliotek.org/transmisje

Przeczytaj też: https://nocbibliotek.org/wiedzozbior/jak-znalezc-wspolny-jezyk-w-bibliotece