Konkursy czytelnicze w klasach 1-4 w ramach akcji „Czytam sobie”

   Konkursy czytelnicze były skierowane do uczniów klas 1-3 oraz klas 4. Były połączone z popularyzacją książek dla dzieci z serii „Czytam sobie”. Konkurs poprzedziło głośne czytanie wybranych przez uczniów  i ich wychowawców książek.W klasie 1a czytane były książki z Poziomu 1 pt.”Wielki Karol i mały Lolek” oraz „Lewy gola”,w klasie 1b „Dobry pies” i „Dom”,  z Poziomu 2 w klasie 2a „Maja na tropie jaja” oraz „Cuda z ,mleka”, w klasie  2b książka „Fafik i futerał” oraz  z Poziomu 3w klasie 3a „Pokój NIEgościnny” zaś w 3b”Baba Jaga w Ameryce” oraz „Historia pewnego statku.
O rejsie Titanica”.W Klasach 4 głośne czytanie książki z serii „Czytam sobie” w klasie na godzinie wychowawczej zakończyło się konkursem czytelniczym do czytanej lektury dla chętnych uczniów  kl. 4./ w klasie 4a książka Grzegorza Kasdepke „Kto zamawiał koszmarną przygodę”, w klasie 4b książka Ewy Winnickiej „Opowieść starego drzewa” .W klasach 1-3 uczniowie odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania do czytanej lektury.
Za prawidłową odpowiedź otrzymywali naklejkę i zakładkę do książki  pozyskane z wydawnictw i księgarni. Każda klasa otrzymała także dyplom uczestnictwa w akcji  „Czytam sobie”/wzór dyplomy pobrany ze strony  akcji z wydawnictwa Egmont/.
W klasach 4a i 4b w teście sprawdzającym zrozumienie czytanej lektury uczestniczyło ogółem 13 chętnych uczniów. W klasie 4a- największa ilość punktów otrzymali /15 pkt na 16 możliwych/Amelia Tyrała-Kopacz i Mariusz Kozieł, oraz 13 pkt. Inga Firmanty.
W klasie 4b czytanie lektury odbyło się na zajęciach zdalnych na platformie Teams podczas godziny wychowawczej. W rozwiązaniu testu  do czytanej lektury/za pomocą  testportalu/ wzięło udział 10 uczniów. Największą ilość punktów-100%/10 na 10 możliwych/ uzyskał Maciej Wydrych, 90 % uzyskał Piotr Wysocki, Julia Pietrzykowska,  80% uzyskali uczniowie Jakub Głazek, Antoni Mroczek, Bartłomiej Skwarliński, Martyna Nowak, Jakub Pietrzykowski, kolejne 70 % uzyskali Maria Rysiak i Karol Nowak. Odpowiedzi  uzyskane za pomocą testu sprawdzającego zrozumienie czytanego tekstu oceniała komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Słapczyńska i Izabela Bajak.Wszyscy uczestnicy konkursu w kl. 4 otrzymują nagrody książkowe, zakupione ze środków pozyskanych od sponsora biblioteki oraz z funduszy Rady Rodziców przy SP nr 1 w Opatowie.