„Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły…”

„Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły
Radość ludzi wszędzie słynie,
Anioł budzi przy dolinie, pasterzów,
co paśli pod borem woły.

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu łask od Dzieciątka Jezus, radosnego przeżywania tajemnic wiary we wszystkich zakątkach świata,  wśród bliskich w gronie rodzinnym i w każdym miejscu na ziemi a szczególnie w naszych sercach pełnych wdzięczności  dla wszystkich czytelników i sympatyków Biblioteki Szkolnej  oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

Pastorałka „Z narodzenia Pana” nawiązuje do najstarszych pieśni śpiewanych w okresie Bożego Narodzenia. Ma charakter pochwalny o czym mówią słowa „Wyśpiewują  chwałę Bogu żywioły”. Tę pieśń zamieszcza ks. Michał Mioduszewski w Dodatku do Śpiewnika kościelnego z 1842 roku. Melodia miała kilka różnych wersji.Wzorzec melodyczno-rytmiczny tej pieśni, podobnie jak w kolędach „W żłobie leży” czy „Ach ubogi w żłobie” nawiązuje
do skocznego marszowego mazura. Św.Jan Paweł II powiedział„Kolędy, nie tylko należą do naszej historii, ale także tworzą poniekąd historię narodową i chrześcijańską. Trzeba, ażebyśmy tego bogactwa nie zgubili.”