Rok 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida

                                                         „Czymże jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi?” /Czesław Miłosz/

W roku 2021 przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida/21 września 1821-22/23 maja 1883/ , jednego z najpowszechniej w kraju i za granicą znanych i uznanych pisarzy polskich, ale za życia ignorowanego i/lub nawet wyszydzanego przez polską krytykę literacka. Niezwykle ważna i interesująca  jest nie tylko jego wielostronna twórczość/ rysunek, grafika, rzeźba, poezja, dramat, publicystyka/, w której raz po raz odkrywamy autentyczne arcydzieła, ale również bogate życie poety.

Warto sięgnąć po wiersze Norwida. Są one nie tylko piękne i ponadczasowe w swej treści, ale stanowią niezwykłą siłę do odkrywania własnej tożsamości,   karmią naszego ducha , są podporą w chwilach smutku i zwątpienia, ta wbrew pozorom trudna poezja ocala i dodaje sił, zwłaszcza
w poczuciu osamotnienia i życiowych uwikłań. Jak powiedział współczesny poeta i noblista Miłosz „Czymże jest poezja, która nie ocala, narodów,ani ludzi?” 1,2,3,5/książki dostępne w bibliotece szkolnej/

Warto sięgnąć  także po artykuły i opracowania związane z Norwidem.Nową pozycją książkową autorstwa Józefa Franciszka Ferta,  poety i badacza literatury( rodem z Kielecczyzny, studiami i praca akademicką związany z  Lubelszczyzną), wydaną    na pamiątkę dwusetnej rocznicy urodzin poety jest szkic biograficzny jego losów i zwarty opis wszechstronnego dorobku literackiego. Oprócz zarysu biografii Norwida, książka prezentuje główne motywy twórczości, daje rys edytorskich dziejów dzieł poety, informuje o głównych inicjatywach i dokonaniach norwidologii, podaje podstawową bibliografię i przynosi antologię najważniejszych wierszy poety.4

1.Norwid. Znaki na papierze, Wydawnictwo  Bosz, Olszanica 2008, ISBN:978-83-7576-004-0

2.Cyprian Kamil Norwid.Moja Ojczyzna.Fragment książki: Norwid. Znaki na papierze

3.Cyprian Kamil Norwid. Poezje.Wydawnictwo C&T,Toruń,2014, ISBN:978-83-7470-296-6

4.Józef Franciszek Fert. Życie Cypriana Norwida.Pamiątka dwusetnej rocznicy urodzin Poety 1821/2021.Pewne Wydawnictwo, Kielce 2020,
ISBN 978-83-63518-35-6

5.Cyprian Norwid. Białe kwiaty, PIW,w-wa, 1974

Poniżej jest także link do bardzo ciekawego artykułu w sieci dotyczącego interpretacji myśli  i odniesień do symboli zawartych w wierszach poety

https://biblioteka.pl/artykul/Czytanie-rzecz-przedziwna/3753#

Wolne zasoby utworów CK.Norwida/ w serwisie: wolnelektury.pl/

https://wolnelektury.pl/katalog/autor/cyprian-kamil-norwid/