Regulamin konkursu-quizu o Prymasie Tysiąclecia błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna SP nr 1 w Opatowie we współpracy z  O.Katechetą i Wychowawcami klas 5-7. Termin  quizu połączonego z głośnym czytaniem od 15 września do 15 października 2021 r.

Cele konkursu-quizu:

– zdobycie wiedzy (oraz jej utrwalenie i sprawdzenie) o Prymasie Tysiąclecia, nowym błogosławionym kard. Stefanie Wyszyńskim.
-zwrócenie uwagi  uczniów na ważne wydarzenie w Kościele katolickim w dniu 12 września 2021 r.- uroczystość beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia oraz uczczenie tej niezwykłej postaci  w roku bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

1.W konkursie-quizie może wziąć udział każdy uczeń kl.5-7

2.Do udziału w konkursie przygotowujemy się słuchając głośno czytanych w czasie katechez opowieści literackich/ ich autorką jest Jolanta Reisch- Klose-pisarka, dziennikarka, autorka książek dla dzieci i biografii papieży/ przybliżających sylwetkę bł. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz tło historyczne jego życia.
3.Udział w konkursie polega na rozwiązaniu przygotowanych do czytanych tekstów zadań(krzyżówek, łamigłówek, zagadek)odnoszących się
do poszczególnych opowiadań, których zadaniem jest także utrwalenie zdobytej podczas głośnego czytania wiedzy. Uczestnicy konkursu rozwiązują zadania  w postaci pracy pisemnej w dniu wyznaczonym przez organizatora w czasie swoich godzin wychowawczych .

4.Każdy uczestnik konkursu może równocześnie poszerzyć swoją wiedzę o Prymasie za pomocą materiałów edukacyjnych prezentowanych na planszy przed biblioteką szkolną oraz na jej stronie internetowej/ www.bibliotekaopatow.pl -wpisać adres w pasek adresów a nie w wyszukiwarkę/

5.Prawidłowość udzielonych przez uczestników quizu odpowiedzi będzie oceniać Komisja konkursowa  powołana przez organizatora

6.W quizie przewidziane są nagrody książkowe dla najlepszych uczestników oraz dyplomy i  punkty z zachowania dla wszystkich.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk uczestników konkursu na stronie internetowej szkoły i biblioteki

Biblioteka Szkolna