„Zapachy i kolory jesieni”

 

IX Poranek Czytelniczy:

„Zapachy i kolory jesieni”

    W dniu 23.10.2023r. odbyło się pierwsze spotkanie w Bibliotece Szkolnej z czterech  zaplanowanych w październiku-Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych pod hasłem
„Tu kwitnie wyobraźnia” w klasach 1-3. W spotkaniu z twórczością pisarza Roberta Karwata
o walorach biblioterapeutycznych oraz strofami poezji polskich poetów piszących dla dzieci, wzięli udział uczniowie klas 3a i 3b, ich Wychowawcy oraz nauczyciele wspomagający. Poezje czytali młodszym starsi uczniowie.W głośne czytanie włączyli się także Wychowawcy, czytając krótkie opowiadania Roberta Karwata z jego nowej książki „Kolory tęczy”( pisarz był na spotkaniu autorskim w opatowskiej ”Jedynce” w 2012 roku.) Przybliżając postać pisarza i jego twórczość, uczestnicy spotkania wysłuchali piosenek do słów jego wierszy  oraz krótkiego wywiadu z nim, w którym przedstawił  ideę  swojego pisarstwa. Robert Karwat napisał o własnej twórczości „Pisarz tylko utrwala piękno zawarte w biciu serc, w jedności człowieka i każdej żyjącej istoty z Bogiem, Wszechświatem. Temu pięknu na imię miłość”. Część poetycką wypełniły wiersze polskich poetów o jesieni, czytane przez uczniów klasy 6b, 7b i 7a. Na zakończenie pisarz Robert Karwat(jego pseudonim literacki -Habibi) dedykował naszym czytelnikom swój wiersz pt. „Uśmiechnij się”, który przeczytał uczeń klasy 7b. Uczestnicy spotkań wybrali sobie swój wiersz spośród wysłuchanych podczas poranka wierszy, których teksty  znalazły się w jesiennym kąciku poetyckim, Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej do wybranego przez siebie wiersza. Ich prace znajdą się na wystawie a najpiękniejsze zostaną wyróżnione nagrodami. Kolejne spotkania w ramach IX Poranka  Czytelniczego odbędą się w piątek, 27.10.2023 r. w klasach 2a, 2b 1a i 1b. Klasy 1a i 1b odwiedzą Bibliotekę po raz pierwszy. Dlatego ich spotkanie będzie trochę inne. Chcemy, aby poznali bibliotekę, jako miejsce pomocne im w nauce czytania, słuchania i poznawania nowych słów, poznawania takich miejsc jak biblioteki ,  miejsca otwartego i przyjaznego uczniom.
Idea głośnego czytania
jest znana badaczom literatury i naukowcom czy pasjonatom, którzy  swoją teorię potwierdzają licznymi badaniami
i obserwacjami uczniów, jak również inicjują liczne akcje głośnego czytania. Jim Terlease, autor znanego na świecie opracowania
pt. „Czytanie na głos , które rozwija dzieci i buduje relacje” stwierdza, iż głośne czytanie jest ważne i bardzo pomocne w osiągnięciu kluczowych umiejętności u  uczniów i wpływa na jego szkolny sukces , dlatego potrzeba głośno czytać uczniom w ciągu całej edukacji szkolnej. „Im więcej ktoś czyta dzieciom, tym więcej słów słyszą i zapamiętują, co poprawia zdolność rozumienia ze słuchu a tym samym zdobycie umiejętności czytania ze zrozumieniem  oraz ma wpływ na rozwijanie zainteresowania uczniów czytaniem i kojarzeniem go z przyjemnością”. Takim ambasadorem idei głośnego czytania od wielu lat w Polsce jest Fundacja ABCXXI, „Cała Polska czyta dzieciom” a wśród nich znana jej twórczyni  Irena Koźmińska. Rodzaj literatury wybrany do głośnego czytania podczas poranka okazał się trafny. Uczniowie z uwagą

i zainteresowaniem słuchali zarówno fragmentów opowiadań-baśni Roberta Karwata, jak również nie łatwych dla dzieci, jako  forma wypowiedzi literackiej, utworów poetyckich.