Druga część IX Poranka Czytelniczego w klasach 1 i 2.

W dniu 27 października odwiedziły bibliotekę szkolną uczniowie klas 2b, 2a oraz klas 1ai 1b  ze swoimi Wychowawcami.
Świętowaliśmy udziałem w IX Poranku czytelniczym Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek pod hasłem   „Tu kwitnie wyobraźnia”.
W klasach 2a i 2b podobnie jakw klasach 3,  przybliżyliśmy uczniom postać pisarza z Lublina, Roberta Karwata oraz jego twórczość. Uczestnicy poranka wysłuchali najpierw  wywiadu udzielonego przez pisarza do radia, w którym opowiadał o swoim pisarstwie,  o swoich czytelnikach.
Zwracając się do nich ,czyli do dzieci, powiedział o tym,
jak ważne w życiu są uczucia i jak mamy sobie z nimi radzić. Wychowawcy  uczestniczących w poranku klas 2 odczytali fragment opowiadania książki Roberta Karwata pt. „Kolory tęczy”. „Opowieść o kolorach” podobała się dzieciom. Potem w klimat jesiennych wierszy wprowadzili słuchaczy starsi uczniowie z klasy 7b, czytając głośno kilkanaście krótkich utworów poetyckich dla dzieci.
Uczestnicy zachęceni do obserwacji zmieniającej się wokół nich przyrody, do odczytywania jej piękna w strofach poezji oraz poddania się własnym odczuciom, odwołania się do natury ,której są częścią oraz uruchomienia własnej wrażliwości i wyobraźni, zostali zaproszeni do wykonania prac plastycznych do  wybranego przez siebie wiersza. Chociaż czas zajęć mijał szybko, dzieci z klasy 2, próbowały odpowiedzieć na przygotowane pytania quizu, sprawdzającego uwagę słuchania i rozumienia czytanego tekstu czy też  ich odczuć po wysłuchanych strofach wierszy.

 

W klasach pierwszych, po zapoznaniu się z fragmentem opowiadania Roberta Karwata” „Opowieść o kolorach”, którą głośno przeczytał dzieciom ich Wychowawca,  zwróciliśmy uwagę uczniów na miejsce , w którym są- bibliotekę. Krótka rozmowa z nimi, przez odpowiedzi na pytania
takie jak np. co robimy w bibliotece? , jak poprosić bibliotekarza o wypożyczenie książki ?czego tutaj możemy się uczyć i co zdobywać?,  prowadziły
m.in.do kojarzenia przez maluchów biblioteki, jako miejsca im przyjaznego, służącego pomocą w ich edukacji. Uczniowie klasy 1 wymienili wiele tytułów bajek , które znają . Jedna z nich w postaci wesołego wiersza nawiązującego do czytania, przedstawili nam, w krótkiej scence przebrani
za Wilka
i Czerwonego Kapturka pierwszoklasiści. Sprawdzaliśmy też niełatwą dla uczniów umiejętność czytania, czytając na dużym ekranie
dwa wiersze, w których trudne słowa zastępowały obrazki. np. wiersz M. Strzałkowskiej pt.”Jesienna kura”. Potem wysłuchaliśmy kilku wierszy
o jesieni przeczytanych przez uczniów klasy 7a. Pierwszoklasiści zostali zaproszeni do wykonania prac plastycznych do nich.
Każdy pierwszoklasista otrzymał na zakończenie także specjalne wydanie gazetki otwierającej j się słowami: „Witajcie w gronie czytelników SP nr 1
w Opatowie”
, zapraszający ich do samodzielnego czytania a ich rodziców do głośnego czytania swoim dzieciom oraz płynących dla ich dziecka wielu korzyści ze stałego czytania.Wszystkie przyniesione przez dzieci prace plastyczne znajdą swe miejsce na wystawie szkolnej a najpiękniejsze prace wyróżnimy nagrodami książkowymi.