„Zapachy i kolory jesieni”- podczas IX poranka czytelniczego-wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego i szkolna wystawa ich prac.

   W październiku-Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych pod hasłem„Tu kwitnie wyobraźnia”, w klasach 1-3 odbyły się poranki czytelnicze z poezją o jesieni. Przewodnikiem w spotkaniu z twórczością polskich poetów piszących dla dzieci był Robert Karwata pisarz z Lublina. Przeczytaliśmy głośno fragmenty jego opowiadań o walorach biblioterapeutycznych pisane w konwencji baśni. Poezje czytali młodszym starsi uczniowie.
W głośne czytanie włączyli się także Wychowawcy, czytając krótkie opowiadania Roberta Karwata z jego nowej książki Kolory tęczy”, której tekst
oraz inne materiały dźwiękowe, przesłał nam autor wyrażając zgodę na ich wykorzystanie w czasie naszych spotkań.
Uczestnicy spotkań wybrali sobie swój wiersz spośród wysłuchanych podczas poranka wierszy, których teksty  znalazły się w jesiennym kąciku poetyckim, Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej do wybranego przez siebie wiersza. Ich prace znalazły się na wystawie a najpiękniejsze zostały wyróżnione nagrodami.
Na kolejne spotkania w ramach IX Poranka  Czytelniczego  zaprosiliśmy najmłodszych czytelników, uczniów klas 1, którzy po raz pierwszy  odwiedzili Bibliotekę Szkolną. Ich pierwsze  spotkanie w bibliotece było trochę inne. Po zapoznaniu się z fragmentem opowiadania Roberta Karwata” „Opowieść
o kolorach”
, którą głośno przeczytali dzieciom ich Wychowawcy,  zwróciliśmy uwagę uczniów na miejsce ,w którym są- bibliotekę, próbując jednocześnie poruszyć ich wyobraźnię. Uczniowie przygotowali krótką scenkę do wiersza  pt. „Bajeczka”(autorka- M. Strzałkowska) przebrani za Wilka i Czerwonego Kapturka nawiązując z humorem do tematu czytania. Pierwszoklasiści również zostali zaproszeni do wykonania prac plastycznych do kilku wysłuchanych jesiennych wierszy. Wszystkie przyniesione przez dzieci prace plastyczne znalazły swe miejsce na wystawie szkolnej a najpiękniejsze prace wyróżnione zostały nagrodami książkowymi i dyplomami. Wręczenie nagród  odbyło się w dniu 21.11.2023 r. W konkursie plastycznym wzięło udział 18 uczniów klas 1-3, zgłoszono 21 prac plastycznych-ilustracji do 11 wierszy o jesieni.
Nagrody książkowe i dyplomy wręczyła uczestnikom konkursu Pani Dyrektor Anna Przygoda. Nagrody otrzymali:

I miejsce: Adrianna Radosz kl. 2b( ilustracja do wiersza Jeż)

                 Marcelina Woźniak- kl. 2b ilustracja do wiersza Kołysanka)

                 Hanna  Małkowska-kl. 2b-ilustracja do wierszaCzarna nocka)

II miejsce: Julia Zięba- kl. 2b(ilustracja do wierszaCzłowiek ze złotym parasolem)

         Liliana Rządeczka- kl. 3a(ilustracja do wiersza Rudy, zielony, żółty, brązowy)

III miejsce: Maja Bocheńska- kl. 2a(ilustracja do wiersza Drzewa)

                  Emilia Maniara- kl. 3b(ilustracja do wierszaCzłowiek ze złotym…”

                  Nikola Szewczyk- kl. 3a( ilustracja do wiersza Jesienny pociąg)

                  Antoni Seredyka- kl. 2a( ilustracja do wiersza  Chodzi jesień po lesie)

Wyróżnienia otrzymali: Aneta Kędziora-kl. 2a, Marcel Ziółkowski-kl. 3a, Nadia Chrapek-kl. 3b, Katarzyna Krupa-kl. 2a

Nagrody za udział otrzymali: Anastasia Baltian- kl. 2a, Laura Wielguszewska- Nowak- kl3a Antoni Łąsak-  kl. 1a, Alicja Piotrowska-kl.1a