REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS EPIDEMII COVID-19

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN . Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

 • 1

CEL PROCEDUR

Celem procedur jest:
1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
2) umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

 • 2
  ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE
 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
 4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osoby.
 5. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
 • 3
  ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK
 1. Wypożyczenia książek będą odbywały się od 10 września 2021 r.
 2. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z kącika czytelniczego. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.
 3. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 4. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, zachęcamy do korzystania z wydania wcześniej zamówionych przez opiekunów klas książek (lektur, podręczników) – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 • 4

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka z napisem Zwroty.
 2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .
 3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.
 • 5
  ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI
 1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
 2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.).
 3. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.
 • 6
  DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-KULTURALNA BIBLIOTEKI W TRAKCIE EPIDEMII
  1) Bibliotekarz podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.
  2) Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.
  3) Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line (w przypadku wariantu mieszanego bądź zdalnego).
  4) Nauczyciele pozostaje w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.
  5) Nauczyciel współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.
  6) Na stronie internetowej szkoły (w przypadku wariantu mieszanego bądź zdalnego) są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.
  7) Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:
  – linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl,
  – linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych.