Podsumowanie wiedzy o św. Janie Pawle II- krzyżówka z hasłem

Drodzy uczestnicy konkursu o życiu i pontyfikacie św. Jana Pawła II- podsumowaniem zdobytej wiedzy jest rozwiązanie krzyżówki i podanie
w odpowiedzi hasła powstałego z  odpowiedzi na poszczególne pytania z krzyżówki, czytanego z góry do dołu w białych kratkach.

Na rozwiązanie krzyżówki macie 2 dni do czwartku włącznie, możecie też wysłać poprzez dziennik elektroniczny odpowiedzi na zaległe pytania, czekamy na odpowiedzi do piątku 13 listopada. Ogłoszenie wyników i podanie rozwiązania konkursu   w poniedziałek 16 listopada.