W dniu 8.06. 2021 r. odbyła się w bibliotece uroczyste rozstrzygnięcie konkursów czytelniczych dla najmłodszych czytelników , uczniów klas 1 i 2

Konkurs czytelniczy  dla uczniów klasy 2 ze znajomości lektur pt. „Moje ulubione lektury”

W dniu 2.06.2021r. odbył się konkurs czytelniczy ze znajomości lektur szkolnych dla uczniów klas 2.Regulamin konkursu obejmował  zakres wiedzy
z pięciu lektur: „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”(J. Bednarek), „ Kapelusz Pani Wrony”(D. Parlak), „Zaczarowana zagroda”(A. i Cz. Centkiewiczowie),  „Drzewo do samego nieba”(M. Terlikowska). „Calineczka” (H. Ch. Andersen). Uczestnicy konkursu przygotowywali się do niego
nie tylko czytając lektury ale także wykorzystując dostępną na stronie internetowej biblioteki szkolnej tzw. lekturotekę czyli zestaw zadań edukacyjnych opracowanych do lektur wyznaczonych do przygotowania na konkurs. Konkurs składał się z części pisemnej-7 zadań opracowanych
na podstawie ww. lektur: testów wyboru, zagadek rysunkowych, dobierania w pary, krzyżówek z hasłem oraz dodatkowego zadania w postaci tworzenia komiksu,na którego rozwiązanie uczniowie mieli 45 minut.Część ustna składała się z dwóch zadań przygotowanych do wylosowanej przez uczestnika jednej z pięciu lektur.  W konkursie wzięło udział 10 uczniów/po pięciu uczniów z klas 2 a i 2b/.
Prace pisemne i wypowiedzi ustne uczestników  konkursu oceniała komisja konkursowa w składzie: Przewodnicząca :Małgorzata Słapczyńska, członkowie: Urszula Wosik , Magdalena Stępień i Izabela Bajak. Uczestnicy konkursu  uzyskali następującą ilość punktów:

Zofia Sobol -kl. 2b-73,5 p. część pisemna i 16 p. część ustna-razem 89,5 pkt.-I miejsce
Inga Gumuła- kl. 2b- 73p. część pisemna i 16 pkt. część ustna-razem  89 pkt.-I miejsce
Amelia Partyka-kl. 2a-58,5 p część pisemna i 16 p. cześć ustna-razem-74,5 pkt.-II miejsce
Sebastian Soboń- kl. 2a-46 p. część pisemna i 16 p. część ustna-razem  62 pkt.-III miejsce
Amelia Sobiegraj- kl. 2a-40,5 p. część pisemna i 16 p. część ustna-razem 56,5 pkt.
Izabela Kargulewicz- kl. 2b-36 p. część pisemna i 16 p. cześć ustna- razem 52 pkt.
Wiktoria Madej- kl. 2b-30 p. cześć pisemna i 16 p. cześć ustna- razem 46 pkt.
Antoni Urbanik- kl. 2b-28 p. część pisemna i 14 p. cześć ustna- razem 42 pkt.
Lena Bielecka- kl. 2a-22 p. część pisemna i 11 p. część ustna- razem 33 pkt.
Nikola Firmanty- kl. 2a-15 pkt część pisemna i 5 pkt część ustna- razem 20 pkt.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i  nagrody książkowe, które w dniu 8.06. 2021 wręczyła Pani Dyrektor Anna Przygoda

Na zakończenie nasi czytelnicy otrzymali „paszporty czytelnicze” z zaproszeniem do udziału w wakacyjnej akcji czytelniczej.(zobacz opis akcji)

Mini-konkurs czytelniczy  dl uczniów kl. 1 ze znajomości lektury „Cukierku, ty łobuzie”

W dniu 18 i 19 maja 2021 r . odbyły się zajęcia  w czasie których uczniowie klas 1 a i 1b pracowali z tekstem lektury W. Cichonia „Cukierku , ty łobuzie” . rozwiązując ćwiczenie i quizy do ww. lektury oraz oglądając prezentację z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych opracowanych
za pomocą programu do zbierania i kolekcjonowania materiałów w postaci cyfrowej „wakelet” dostępnej w linku lekturoteki na stronie internetowej biblioteki szkolnej. W konkursie , który polegał na wypełnieniu kart pracy do lektury wzięło udział 10 uczniów, którzy uzyskali następującą ilość punktów:

Cieślik Zofia-1b-44pkt.
Ruciński Marcel-1b-43 pkt . 5 pkt. dodatk.za puzzle
Duda Emil-1b-41 pkt. 5 pkt. dodatk . za puzzle
Podsiadły Wiktoria-1b-43 pkt .
Baran Martyna-1b-43 pkt.
Szydlak Natalia-1b41 pkt.
Maruszewka Aleksandra-1b40,5 pkt.  dodatk.  za puzzle
Mrotek Krzysztof -1a-39,5 pkt.
Małkowski Stanisław-1b-43 pkt., 5 pkt. dodatk.za puzzle
Wudarczyk Wiktoria-1b-43 pkt., 5 pkt. dodatk.  za puzzle

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe zakładki.