Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025

Priorytet 3.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

 W ramach realizacji projektu NPRCZ na rok 2021 oraz  wydatkowania przyznanej dotacji
w kwocie 15000 zł (wkład 3000zł organ prowadzący), zostało zakupiono ogółem do biblioteki
542 książki w tym 325 lektur szkolnych, uzupełniających braki w tym zakresie
a szczególnie  tytuły z nowego kanonu lektur szkolnych. Pozostałe to książki dla dzieci
i młodzieży, gdzie przy wyborze tytułów kierowano się opinią Dyrekcji Szkoły, Przedstawicieli Rodziców oraz uczniów reprezentujących  Samorząd Szkolny oraz uwzględniono kwerendy i spostrzeżenia nauczyciela-bibliotekarza.Są to głównie pozycje książkowe do czytania dla przyjemności- dla różnych grup wiekowych oraz  do rozwijania zainteresowań książką i czytaniem. Czytelnicy a w szczególności
ci najmłodsi,  chętnie korzystają z nowości książkowych.

W ramach realizacji ww. projektu dokonano zmian w wyposażeniu wnętrza biblioteki szkolnej.
Po uprzednim przeprowadzeniu remontu – malowania pomieszczenia biblioteki, zakupiono z dotacji
na elementy wyposażenia wnętrza biblioteki: stolik i krzesła do czytelni, sofy, puf, biurko biblioteczne oraz nowe regały. Dodatkowo poza programem biblioteka otrzymała nowe stanowiska komputerowe
w tym dla nauczyciela-bibliotekarza z dostępem
do Internetu oraz  rzutnik i ekran,  co ułatwia prowadzenie w sposób nowoczesny zajęć bibliotecznych
w pomieszczeniu biblioteki szkolnej.
W ramach działań zaplanowanych w projekcie  NPRCZ 2021 a realizowanych częściowo
w  I półroczu r. szk. 2021/2022 oraz w II półroczu tegoż roku szkolnego zrealizowano

Imprezy szkolno-czytelnicze :

-Spotkanie kl. 3 w ramach VIII edycji Ogólnopolskie Nocy Bibliotek „Czytanie wzmacnia”-nasze szkolne hasło„W świecie w bajek i baśni” – w nawiązaniu do biblioterapeutycznego programu autorskiego pisarza z Lublina Roberta Karwata pt. „Jak pokonać smoki” oraz projekcja  filmu w grupie klasowej lub projekcja domowa pt..„Operacja: człowiek w czerni” udział 37 uczniów

Akademia Szkolna z okazji Dnia Patrona Szkoły Gen. Bryg. Stanisława Gano oraz roku poety K.K. Baczyńskiego -udział 346 uczniów

Pasowanie na Czytelnika  uczniów klas 1 pod hasłem „Moja pierwsza wizyta
w bibliotece
świętujemy Pierwszy Dzień Wiosny z książką” nawiązaniem do tradycji zajęć otwartych (z powodu Covid-19 list i materiały edukacyjne przesłane  zostały rodzicom uczniów
klas 1 poprzez dziennik elektroniczny).-udział 38 uczniów i ich rodziców, dyrekcji szkoły, wychowawców, bibliotekarza z biblioteki publicznej.

-VI Poranek z książką pt. „Na ratunek karuzeli”/ dla 3 grup : kl. 0. Kl.1 i kl. 2-udział 170 uczniów
i ich 7 wychowawców

Konkursy: (26 uczestników)
-konkurs- quiz wiedzy o Prymasie Tysiąclecia dla kl. 7 -8 uczestników
-konkurs poetycki i plastyczny „Jak pokonać smoki?” dla uczniów klas 3- 8 uczestników
-konkurs językowy ”Czy znasz znaczenie tych słów?” oraz plastyczny „Moja pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej  dla uczniów klas 1 po Uroczystym Pasowaniu na Czytelnika -10 uczestników.

W najbliższym czasie planowane są dwa konkursy czytelnicze dla uczniów klas 2 i 3(zobacz regulaminy konkursów) oraz VII poranek z książką dla kl.0, 1 i 2