Nowe konkursy dla uczniów klas 2 i 3

 

Regulamin konkursu czytelniczego „Mieszkańcy Stumilowego Lasu”
dla uczniów klasy 2

1.W konkursie może wziąć udział każdy uczeń kl. 2
2.Do konkursu należy przygotować się czytając lekturę A. A. Milne „Kubuś Puchatek”.
3.
Udział w konkursie polega na rozwiązaniu przygotowanych na podstawie ww. lektury zadań testowych.
4.Termin trwania konkursu : 25.04-24.05.2022r.
5.
Zgłoszenia do konkursu do nauczyciela-bibliotekarza lub wychowawcy kl. 2a
i 2b do 5.05.2022r.
6.
W konkursie przewidziane są nagrody książkowe.
7.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikacji imion i nazwisk uczestników oraz wykorzystanie ich wizerunków w fotografii grupowej na stronie internetowej biblioteki szkolnej.

Regulamin konkursu czytelniczego: „Poznajemy Kasię” dla uczniów kl. 3

  1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klasy 3.
  2. Uczestnicy konkursu zapoznają się z lekturą M. Jaworczakowej„Oto jest Kasia”.
  3. Chętni uczniowie rozwiązują test pisemny sprawdzający znajomość lektury.
  4. Termin konkursu : 25.04-25.05.2022.
  5. Zgłoszenia do konkursu do 5.05.2022 r. do organizatora-biblioteka szkolna.
  6. W konkursie przewidziane są nagrody książkowe .
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk uczestników oraz ich wizerunku
    na grupowych fotografiach na stronie internetowej biblioteki szkolnej.

Biblioteka Szkolna