Pasowanie na Czytelnika-„W świecie bajek i baśni”

W dniu 21 listopada 2019 roku odbyło się Uroczyste  Pasowanie na Czytelnika uczniów klas 1a i 1b. Jest ono częścią realizowanego   w tym roku szkolnym projektu edukacyjno-czytelniczego  „A to Polska właśnie”. Przyjęcie pierwszaków
w poczet czytelników biblioteki szkolnej ma bowiem ponad 20 letnią tradycję uroczystych spotkań  jak również  zajęć otwartych dla rodziców  nowych czytelników. Współpracujący
w przygotowaniu  uroczystych zajęć nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak i Wychowawcy klas 1a-Urszula Wosik i 1b- Magdalena Stępień, chcą podkreślić jak ważne
dla rozpoczynającego naukę dziecka jest czytanie i korzystanie z  zasobów biblioteki najbliższej   uczniom  nie tylko w edukacji szkolnej ale także w wychowaniu małego czytelnika. Pasowanie to  kolejny trzeci etap programu edukacyjnego „Świat bajek
i baśni”. Po Dniu Postaci z Bajek oraz konkursach,
w których uczestniczyli pierwszoklasiści zostali oni przyjęci
w poczet czytelników biblioteki. Dzień ten był bardzo ważny
dla pierwszoklasistów także dlatego że przygotowali na spotkanie w bibliotece  klasowe  scenki teatralne w oparciu
o teksty znanych bajek: „Kopciuszka”- kl-1a i  „Czerwonego Kapturka”- kl. 1b . Grze aktorów towarzyszyła specjalna scenografia  zielonego lasu  , w której wystąpili wszyscy uczniowie klasy 1b oraz domku Kopciuszka, który był tłem
do bajki zagranej przez uczniów klasy 1a.Do świata  bajek
i baśni wprowadziła zaś dzieci  królowa książek-uczennica klasy 5c Zuzanna Stępień, przebrana za olbrzymią książkę. Pięknym podsumowaniem uroczystego spotkania
w bibliotece  było złożenie przyrzeczenia przez małych czytelników  a następnie ogłoszenie wyników konkursów
na najpiękniejszą zakładkę do książki , przebranie za postać bajkową oraz klasową prezentację scenki  z wybranej bajki .Wszyscy uczniowie a zarazem uczestnicy konkursów otrzymali  dyplomy  oraz nagrody książkowe, które wręczyła obecna
na Pasowaniu Pani Dyrektor Anna Przygoda. Nagrody bardzo  ucieszyły nowych czytelników. W zajęciach otwartych uczestniczyli także Rodzice uczniów klas 1.Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości w tym także Wychowawcom Świetlicy Małgorzacie Słapczyńskiej, Annie Jakubowskiej oraz Annie Włodarczyk

za pracę w komisji konkursowej. Nagrody zostały ufundowane  przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Samorządzie Miasta i Gminy Opatów
ze środków pozyskanych w ramach dofinansowania projektu  edukacyjno-czytelniczego realizowanego przez Bibliotekę Szkolną.