Rozpoczęliśmy i zakończymy rok szkolny 2020/2021 z lekturami szkolnymi-Biblioteka zaprasza uczniów klas 2 do udziału w konkursie”Moje ulubione lektury”

Regulamin konkursu czytelniczego dla uczniów klas 2-„Moje ulubione lektury”

1.
Organizatorem szkolnego konkursu wiedzy o lekturach drugoklasisty jest Biblioteka Szkolna SP
nr 1 w Opatowie.
2.Konkurs trwa od ogłoszenia w dniu 13.05.2021 r. do przeprowadzenia go  w dniu 2.06.2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu
7.06.2021r.
3.W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie klas 2a i 2b . Zgłoszenie udziału w konkursie do 20.05.2021 r. do organizatora.
4.Uczestnicy przygotowują  do konkursu następujące lektury:

 • Bednarek J. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek/ czterech prawych i sześciu lewych/
 • Parlak D. Kapelusz Pani Wrony
 • Centkiewicz i Cz. Zaczarowana zagroda
 • Terlikowska M. Drzewo do samego nieba
 • Andersen H. Ch. Calineczka
  5.Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach, części pisemnej/ zadań opracowanych na podstawie ww. lektur/ uczestnicy otrzymują zestaw zadań do wykonania w ciągu 45 min./oraz części ustnej / losują pytania do wybranej lektury i odpowiadają na nie/.
  6.Prace pisemne i odpowiedzi ustne uczestników konkursu ocenia Komisja Konkursowa w składzie: Przewodnicząca : Małgorzata Słapczyńska, członkowie: Urszula Wosik i, Magadalena Stępień i Izabela Bajak
  7.Uczestnicy konkursu otrzymują nagrody w kolejności zajętych miejsc wg uzyskanej ilości punktów z dwóch części konkursu.
  8.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk uczestników konkursu na stronie internetowej biblioteki szkolnej.