Konkurs czytelniczy w roku św. Jana Pawła II zakończony!

Wyniki konkursu czytelniczego „Co wiesz o papieżu Polaku, św. Janie Pawle II?”

Konkurs  został przeprowadzony w dniach od 1 października do 16 listopada 2020 roku.

Chcieliśmy w ten sposób nawiązać do obchodów roku św. Jana Pawła II, papieża i jednego
z największych z rodu Polaków.

Pytania do konkursu były umieszczone na planszach  z tekstem o życiu i pontyfikacie św. Jana Pawła II na tablicy przed biblioteką szkolną oraz na stronie internetowej biblioteki jak również poprzez dziennik elektroniczny. Uczestnicy konkursu czytelniczego, uczniowie klas 5-8, mieli za zadanie zapoznać się z tekstem na 14 planszach zawierających 14 pytań .Plansze były udostępniane przez cały miesiąc październik do 16 listopada  2020 roku. Należy żałować tylko, ze zainteresowanie konkursem było tak małe wśród naszej młodzieży. W konkursie wzięło udział zaledwie 4 uczniów, dlatego  ich imiona i nazwiska wymienić  tutaj  należy. Są to uczennica klasy 7c Alicja Staniszewska, uczeń klasy 6c Igor Wymoczyło, uczennica klasy 8b Julia Dziurzyńska i uczennica klasy 5 a Jagoda Morawska.

Uczestnicy konkursu otrzymają specjalne dyplomy oraz punkty  za aktywność . Słabe zainteresowanie uczniów konkursem wiążemy także z  obecną sytuacją pandemiczną. Wszystkim, którzy podjęli choćby w niewielkiej części  udział w konkursie gratulujemy i dziękujemy.

Podajemy także prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe.konkurs papieski 2020-odpowiedzi