Konkursy dla uczniów klas 1a i 1b z okazji Pasowania na Czytelnika

Konkurs czytelniczy „Czy znasz te bajki i baśnie?”

Konkurs odbywał się w dniach od 8 do 19 marca 2021 r. Zadaniem uczestników  było rozwiązanie testu w postaci  zagadek związanych z tytułami  znanych bajek , baśni i wierszyków lub ich bohaterami.Test zawierał 20 zagadek. Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Słapczyńska- wychowawca świetlicy, Urszula Wosik-nauczyciel nauczania zintegrowanego, Izabela Bajak- nauczyciel-bibliotekarz oceniała poprawność udzielonych  odpowiedzi, samodzielność  pisania odpowiedzi przez uczniów, poprawność pisowni. W konkursie wzięło udział 16 uczniów, 8 uczniów z kl. 1a
i 8 uczniów  klasy 1b.Uczniowie wykazali się dobrą znajomością bajek i postaci w nich występujących. Uczestnicy konkursu to: Marcelina Waga-
kl. 1a,Karolina Szcześniak- kl. 1a,Zofia Cieślik-kl.1b,Martyna Baran- kl. 1b, Krzysztof Mrotek-kl.1a,Igor Sobczyński-kl.1a,Emil Duda- kl.1b,Julia Korycińska- kl.1b,Karol  Paluch -kl. 1b, Wiktoria Podsiadły-kl.1b, Antoni Baran- kl. 1a, Kinga Mazurek-kl.1a, Alicja Zwolska- kl. 1a,Natalia Szydlak-
kl. 1b,Maria Grabska- kl. 1a,Julia Gawlik- kl. 1b.

Konkurs plastyczno-techniczny  „Moja szmaciana lalka-ulubiona postać bajkowa”

Konkurs odbywał się w dniach od 8 do 19 marca 2021 r. Zadaniem uczestników było  wykonanie techniką dowolną szmacianej lalki-kukiełki  swojej ulubionej postaci bajkowej. W konkursie wzięło udział 7 uczniów, 6 uczniów z klasy 1b i 1 uczeń z kl. 1a.Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Słapczyńska- wychowawca świetlicy, Urszula Wosik-nauczyciel nauczania zintegrowanego, Izabela Bajak- nauczyciel-bibliotekarz oceniała wykonaną lalkę pod kątem  ujęcia tematu konkursu, pomysłowości  i  estetyki wykonanych lalek , samodzielności oraz udziału dziecka w tworzeniu kukiełki.
W konkursie wzięli udział uczniowie , którzy wykonali swoje lalki  postaci bajkowych:Emil Duda -kl. 1b/ „Kot w butach”/ Martyna Baran- kl. 1b / „Królewna”/,Julia Korycińska -kl. 1b/ „Pani Wiosna”/,Stanisław Małkowski- kl. 1b/ „Memo”/,Natalia Szydlak- kl. 1b/ „Czerwony Kapturek”/
Dawid Podsiadły- kl. 1b/”Pani Wiosna”/,Igor Sobczyński –kl. 1a/„Czerwony Kapturek”/
Uczestnicy konkursów otrzymują nagrody książkowe i słodycze. Sponsorem nagród jest  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie oraz Pani Teresa Gajewska z Opatowa .