Zasady funkcjonowania Biblioteki Szkolnej SP nr 1 im. Gen. Bryg. Stanisława Gano w Opatowie w r. szk. 2020/2021

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 konieczne jest  dostosowanie pracy biblioteki szkolnej do zasad określonych wytycznymi MEN, MZ i GIS na czas pandemii COVID-19./zobacz:  Funkcjonowanie biblioteki szkolnej i praca nauczyciela-bibliotekarza/. Pierwszym działaniem będzie  wydanie uczniom  podręczników szkolnych przez  bibliotekę szkolną. Podręczniki szkolne z r. szk. 2019/2020 odbyły kwarantannę w osobnym pomieszczeniu biblioteki szkolnej Ta  sama kwarantanna obejmie  nowe podręczniki  przyjęte na stan biblioteki szkolnej w r. szk. 2020/2021,/ które zostały objęte kilkudniową kwarantanną./

W związku z opracowaniem i rozprowadzaniem podręczników szkolnych  wypożyczanie książek na kartę czytelnika będzie przesunięte  do następnego tygodnia po rozpoczęciu nauki.

Procedura wydania podręczników i książek  musi  uwzględniać zachowanie zasad  bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz zastosowania środków ochrony osobistej obowiązujących w szkole.
-uczniowie poszczególnych klas  otrzymują podręczniki  w terminach uzgodnionych przez wychowawcę z nauczycielem- bibliotekarzem.
-w celu bezpieczeństwa jednocześnie może przebywać w  pomieszczeniu wydawania podręczników    2 uczniów, w odległości od siebie  1,5 m.
-w pomieszczeniu rozprowadzania podręczników  może przebywać nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel wspomagający bibliotekarza oraz wychowawca klasy z zastosowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.
-w przypadku nieobecności ucznia danej klasy zostaje uzgodniony z wychowawcą dodatkowy termin wydania podręczników uczniom
z poszczególnych klas.

Te same zasady bezpieczeństwa będą zastosowane przy wypożyczaniu książek z biblioteki szkolnej w r. szk. 2020/2021
-książki i lektury szkolne mogą być wypożyczone po odbyciu kwarantanny
-czytelnicy korzystający ze zbiorów biblioteki zachowują środki ochrony osobistej-dezynfekcja rąk przy wejściu do  wypożyczalni oraz określone wyżej odległości od siebie, zaleca się zakładanie maseczek uczniom znajdującym się w wypożyczalni.

Biblioteka Szkolna będzie mogła podejmować różnego rodzaju działania promujące czytelnictwo w formie gazetek ściennych lub  imprez czytelniczych i konkursów prowadzonych za pośrednictwem Internetu oraz umożliwić przebywanie w kąciku czytelniczym w małych grupach
z zastosowaniem określonych wcześniej zasad bezpieczeństwa. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów znajdują się  poniżej.

Szczegółowe procedury i zasady korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej

Czytelnicy oczekują dostępu do księgozbioru. Obecna sytuacja epidemiologiczna wskazuje, że praca biblioteki w tradycyjnej formie nie będzie możliwa. Biblioteka szkolna określa, jakie powinny  być(w zależności od sytuacji epidemicznej i decyzji dyrekcji szkoły) rozwiązania organizacyjne, dotyczące korzystania z biblioteki przez czytelników.

 • Wolny dostęp do półek pod warunkiem obowiązku dezynfekowania rąk przed każdym wejściem do biblioteki i przed jej opuszczeniem. Zalecenie noszenia  w bibliotece maseczek, bowiem w zamkniętych pomieszczeniach bardzo łatwo o roznoszenie zarazków.
 • Odbieranie zbiorów, kwarantanna. W czasie zagrożenia wirusem nie jest możliwe odbieranie zbiorów od czytelników w bezpośredni sposób, bo to najprostsze źródło zakażenia. Zwracane książki (i inne materiały) muszą odbywać kwarantannę 2-dniową (Biblioteka Narodowa zaleca 3 dni). Trzeba, na jakiś czas, do zakończenia pandemii, zastosować zasady składania oddawanych zbiorów w określonych miejscach: kartonach czy regałach przeznaczonych tylko do tego celu. Miejsce dedykowane kwarantannie nie może być w zasięgu rąk czytelników. Każdą książkę oddawaną do biblioteki trzeba opisać: data zwrotu, czas kwarantanny. Książki obłożone w folię powinny mieć dłuższy okres kwarantanny.
 • Wypożyczanie musi być zorganizowane tak, by uwzględniony był okres kwarantanny.
  Jeśli w bibliotece nie ma kompletów lektur dla wszystkich oddziałów, poloniści muszą uwzględniać okres kwarantanny przy ustalaniu terminów omawiania konkretnych lektur. Nie będzie możliwe przekazywanie książek z klasy do klasy w ciągu dwóch przerw. Uczniowie powinni być uczuleni na zasadę niezamieniania się wypożyczonymi zbiorami.To samo dotyczy podręczników.
 • Kąciki czytelnicze. W przypadku trwania zagrożenia epidemicznego Sanepid nie pozwoli na dywany ani na korzystanie z tych samych sprzętów przez różne osoby, bez dezynfekcji po każdym czytelniku. W warunkach szkolnych nie ma możliwości robienia tego na bieżąco. Zatem kąciki wyposażone w dywany, pufy itp. raczej będą musiały poczekać na lepsze czasy. Czytelnicy korzystający z księgozbioru w kąciku czytelniczym/stoliki  w czytelni/ muszą pozostawać w konkretnym miejscu , nie zamieniając się miejscami z innym uczniem,
  a po wyjściu ucznia konieczna jest dezynfekcja.
 • Wydawanie lektur. Jeżeli zagrożenie epidemiczne powróci jesienią (taką możliwość sygnalizuje Ministerstwo Zdrowia), konieczne będzie ponowne ograniczenie poluzowanych środków bezpieczeństwa. W takiej sytuacji konieczne może być rozważenie wprowadzenia zasady wydawania lektur w sposób zorganizowany, np.
  -wydawanie lektur danej klasie w konkretnym terminie – uczniowie przychodzą do biblioteki z nauczycielem,
  -wypożyczanie literatury po wcześniejszym zamówieniu w określony sposób (np. e-mail, dziennik elektroniczny).

Wydawanie podręczników Podręczniki mogą być przez poszczególne klasy odbierane na tych samych zasadach, na jakich były w czerwcu oddawane:

 • ustalone harmonogramy odbioru – klasa obsługiwana jest w określonych godzinach (nieco dłużej niż rok temu z racji konieczności zachowywania odstępów między uczniami);
 • trzeba pamiętać o zasadach zachowywania odstępów między uczniami pobierającymi zestawy, o zwróceniu im uwagi na konieczność podpisania każdego egzemplarza od razu, niezamieniania się z innymi – podręcznikami.

Wykorzystanie komputerów w pracowni ICIM. W razie potrzeby wykorzystania komputerów w pracy ucznia czy nauczyciela obowiązują
te same zasady bezpieczeństwa i ochrony osobistej.