Podręczniki szkolne rozdane

   Od dnia 27.08. do 18.09.2020 r. w ramach akcji darmowych podręczników dla każdego ucznia wydano 3884 podręczniki oraz 2127 zeszytów ćwiczeń      w klasach 1-8. Uczniowie odbierali  w bibliotece szkolnej zestawy podręczników i ćwiczeniówek w grupach klasowych
ze swoim wychowawcą z zachowaniem opracowanych wcześniej i ustalonych dla szkoły zasad zachowania reżimu sanitarnego.  Wydanie tych nieco ponad 6 tysięcy egzemplarzy wiąże się  z zaangażowaniem dyrekcji szkoły, wychowawców klas, uczniów oraz nauczyciela-bibliotekarza, który organizuje czynności związane z przyjęciem, opracowaniem  i rozprowadzeniem podręczników  na rok szkolny 2020/2021.