„Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle II?”-Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczym „Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle II?”
 dla czytelników biblioteki szkolnej klas 5-8 , który będzie odbywał się w dniach od 1.10.2020 roku do 6.11.2020 roku.

Październik to szczególny dla nas Polaków miesiąc pamięci o św. Janie Pawle II, bowiem 16 października 1978 roku   ks.Kardynał Karol Wojtyła została wybrany papieżem . Rok 2020 to  także rok , w którym obchodzimy stulecie urodzin św. Jana Pawła II. Co wiemy o tym wielkim naszym rodaku i jednocześnie świętym papieżu, a czego jeszcze nie wiemy i możemy się dowiedzieć.

Sprawdźmy naszą wiedzę uczestnicząc w konkursie . Ponieważ październik to miesiąc bibliotek, zapraszamy do udziału w konkursie  czytelników naszej biblioteki szkolnej. W  co drugi dzień miesiąca października będzie wywieszony tekst do przeczytania  o życiu i pontyfikacie św. Jana Pawła II oraz  pytanie na dany dzień do zamieszczonego na planszy przed biblioteką tekstu. Tekst ten będzie można przeczytać także na stronie internetowej biblioteki szkolnej pod adresem www.bibliotekaopatow.pl.  Każdy uczestnik konkursu po zapoznaniu się z umieszczonym na planszy/lub na stronie internetowej/ tekstem  udziela odpowiedzi   na zadane pytanie ustnie podając ją bibliotekarzowi lub pisząc na kartce  i wrzucając do  skrzynki odpowiedzi podpisując swoje imię i nazwisko oraz klasę. Codziennie można  uzyskać 1 punkt za prawidłową odpowiedź. Ostatnim zadaniem uczestnika konkursu będzie  rozwiązanie krzyżówki sprawdzającej wiedzę zamieszczonej  na planszy, za której rozwiązanie hasła można otrzymać dodatkowe 7 punktów. Maksymalna ilość punktów, którą można uzyskać to 21 punktów. Uczniowie , którzy uzyskają największą  ilość punktów otrzymają  pamiątkowe dyplomy oraz punkty do oceny z   zachowania i aktywności. Uczestnik konkursu Może otrzymać 5 pkt. z zachowania za udział oraz 10-20 pkt. za zajęcie 1-3 miejsca w konkursie  oraz dyplom eksperta w dziedzinie życia i misji Jana Pawła II.

Regulamin konkursu czytelniczego

„Co wiesz o papieżu Polaku św. Janie Pawle II?”
 1.Konkurs będzie odbywał się w dniach od 01.10. do 6.11.2020 r.
2.W konkursie może wziąć udział każdy czytelnik biblioteki szkolnej z kl. 5-8
3.
Tematem konkursu jest życie i pontyfikat św. Jana Pawła II
4.
W co drugi dzień miesiąca października będzie wywieszony przed biblioteką szkolną tekst do przeczytania oraz  pytanie na dany dzień do zamieszczonego na planszy przed biblioteką tekstu. Tekst  będzie można przeczytać  na stronie internetowej biblioteki szkolnej pod adresem www.bibliotekaopatow.pl.  oraz na dzienniku elektronicznym.
5.Każdy uczestnik konkursu po zapoznaniu się z umieszczonym na planszy/lub na stronie internetowej/ tekstem udziela odpowiedzi   na zadane pytanie  znajdujące się w prawym dolnym rogu, ustnie podając odpowiedź bibliotekarzowi lub pisząc na kartce  i wrzucając do  skrzynki odpowiedzi podpisując swoje imię i nazwisko oraz klasę.
6. Codziennie można  uzyskać 1 punkt za prawidłową odpowiedź. Ostatnim zadaniem uczestnika konkursu będzie  rozwiązanie krzyżówki sprawdzającej wiedzę zamieszczonej  na planszy, za której rozwiązanie hasła można otrzymać dodatkowe 7 punktów. Maksymalna ilość punktów, którą można uzyskać to 21 punktów.
7.Uczniowie , którzy uzyskają największą ilość punktów otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz punkty do oceny z   zachowania i aktywności. Uczestnik konkursu może otrzymać 5 pkt. z zachowania za udział oraz 10-20 pkt. za zajęcie 1-3 miejsca w konkursie  oraz dyplom eksperta  w dziedzinie życia i misji Jana Pawła II.
8.Biblioteka Szkolna będąc organizatorem konkursu, zastrzega sobie możliwość publikacji wyników konkursu z podaniem imion i nazwisk uczestników