„Mały książę”-innej lektury ciąg dalszy

Strona 9

Obok planety Małego Księcia znajdowały się inne asteroidy, które
z braku zajęcia zaczął zwiedzać.
Te wizyty były dla naszego bohatera bardzo pouczające, spotykał bowiem ludzi z różnymi  wadami, jakie mają dorośli. Na pierwszej planecie mieszkał król, który zdawał się być władcą absolutnym
i od razu znalazł w Małym Księciu swojego poddanego, któremu zaczął wydawać rozkazy.
Na drugiej planecie mieszkał pyszałek, który oczekiwał dla siebie pochwał i uwielbienia.
Na następnej planecie mieszkała Pijak, który nie  umiał wyjaśnić powodu, dla którego pije.
Czwarta planeta należała do biznesmena, który był tak zajęty dodawaniem cyfr, ze nie zauważył swojego gościa .Nie umiał też powiedzieć co właściwie liczy, chociaż twierdził,  że jest człowiekiem poważnym. O sprawach poważnych Mały Książę miał zupełnie inne wyobrażenie i pomyślał ,że dorośli są bardzo dziwni. Na piątej planecie mieszkał Latarnik, który zapalał i gasił znajdującą się na jego planecie latarnię wykonując wydane zarządzenie i nie mając odpoczynku.
Na szóstej planecie mieszkał badacz , który pisał grube księgi. Mienił siebie geografem nie wiedząc , czy na jego planecie znajdują się góry, rzeki, pustynie. Twierdził, że jest badaczem i tak ważną osobą, że nie musi wędrować przez świat, prowadząc badania nie odrywa się jednak od swego biurka.