Zasady funkcjonowania Biblioteki Szkolnej SP nr 1 w Opatowie

           W związku z zamknięciem szkół  z powodu zagrożenia epidemiologicznego  biblioteka szkolna   funkcjonuje wg rozporządzenia MEN dotyczącego  funkcjonowanie szkół , z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz  zasad i wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących  bezpieczeństwa i ochrony osobistej obowiązującymi w szkole .

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego    konieczne jest   rozliczenie uczniów z podręczników szkolnych i książek wypożyczonych
z biblioteki w r. szk. 2019/2020
Procedura zwrotu podręczników i książek  musi  uwzględniać zachowanie zasad  bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz zastosowania środków ochrony osobistej.
-uczniowie poszczególnych klas oddają podręczniki i książki w terminach uzgodnionych przez wychowawcę z nauczycielem- bibliotekarzem
-w celu bezpieczeństwa jednocześnie może przebywać w  pomieszczeniu zwrotu podręczników  i książek  2 uczniów, w odległości od siebie  2 m.
-w pomieszczeniu zwrotu podręczników i książek może przebywać nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel wspomagający oraz wychowawca klasy
z zastosowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.
-zwrócone materiały biblioteczne zostaną poddane kwarantannie.
-w przypadku nieobecności ucznia danej klasy lub braku jakiegoś podręcznika zostaje uzgodniony z wychowawcą dodatkowy termin zwrotu dla poszczególnych klas.
-w przypadku zagubienia  lub zniszczenia podręcznika przez ucznia danej klasy wychowawca  klasy zostanie poinformowany  o konieczności wpłaty wartości  podręcznika przez ucznia .

Harmonogram zdawania podręczników i książek do Biblioteki Szkolnej w kl. 4-8 w r. szk. 2019/2020

8.06.2020-Poniedziałek  godz. 8.00-kl. 4a wychowawca Aneta Gibała

                                     godz.9.00-kl. 5b wychowawca Zbigniew Wiśniewski

                                     godz.11.00- kl. 6a wychowawca Tomasz Partyka

9.06.2020-Wtorek    godz. 9.00-kl. 5c wychowawca Agnieszka Karnas

                                  godz. 10.30-kl. 6b wychowawca Ewa Gronek

                                       godz.11.30-kl. 7b wychowawca Wioletta Krakowiak

10.06.2020-Środa     godz. 9.00-kl. 6c wychowawca Aneta Zybała

                                     godz.11.00-kl. 5a wychowawca Agnieszka  Sapała

                                 godz. 12.00-kl. 7 a wychowawca Agnieszka Uryga

22.06.2020-Wtorek godz.9.00-kl. 8b-wychowaeca Katarzyna Hejnicka- Bystroń

                                     Godz. 11.00-kl. 8a-wychowawca Magdalena Szemraj