X Turniej Jednego Wiersza odbył się zdalnie w opatowskiej „Jedynce”

  21 maja 2020 roku w czwartek przeprowadziliśmy zdalnie spotkanie w ramach  planowanego
na 21 marca X Turnieju Jednego Wiersza pod hasłem „To pieśń o ziemi naszej”. Turniej ma już swoją tradycję. W opatowskiej „Jedynce” turnieje poezji odbywają się co roku od 2010 roku i mają liczne grono uczestników uczniów kl. 3-6 .W każdym roku jest inny temat przewodni. Turniej organizuje Biblioteka Szkolna we współpracy z Biblioteka Publiczną im. Stanisława Czernika w Opatowie.
W organizację Turnieju   włącza się dyrekcja szkoły i liczne grono  nauczycieli. Tegoroczna już X edycja Turnieju była ostatnim etapem realizowanego w b. r. szk. projektu edukacyjno-czytelniczego pod hasłem „A to Polska właśnie” i dlatego tematem X edycji turnieju było ukazanie w poezji piękna ziemi ojczystej a szczególnie małej ojczyzny. Finał konkursu odbył się w nieoczekiwanych okolicznościach. W związku z pandemią koronawirusa zrodził się pomysł zdalnego przeprowadzenie tegorocznego turnieju. Na konkurs wpłynęło 8 wierszy od uczniów klas 4 i 5, którzy w czasie naszego połączenia pięknie zaprezentowali swoje wiersze. Oceniała je komisja jak już jest w tradycji konkursu złożona
z ekspertów w dziedzinie literatury i poezji, współpracujących bibliotekarzy oraz nauczycieli
i  starszych uczniów-laureatów poprzednich edycji turniejów. Na okoliczność tegorocznego turnieju powstała prezentacja multimedialna, w której przedstawione zostały sylwetki naszych młodych poetów i ich wiersze. Uczestnikom wirtualnego spotkania  zapadną z pewnością w pamięć prezentacje wierszy młodych poetów , którzy recytowali swoje wiersze z wdziękiem i powagą. Jednocześnie pełne uznania są umiejętności informatyczne naszych uczniów, którzy  z łatwością połączyli się w grupy na messengerze, aby  w dniu spotkania połączyć się  z organizatorami i komisją
za pomocą aplikacji „zoom”. Uczestnikami X  Turnieju Jednego Wiersza byli: Oliwia Kot kl. 5a, Nadia Wasielewicz kl. 5a, Julia Pasternak kl. 5a, Weronika Gumuła-kl, 4a,Magdalena Jachimkowska –kl. 5a, Nadia Olszańska –kl. 5a, Zuzanna Głazek- . 5a i Kryspin Piertras -kl. 4a. Prezentacje wierszy oceniała komisja w składzie: Maria Borzęcka-polonista, absolwentka filologii KUL im. Jana Pawła II, działacz TPZO, Kamil Suskiewicz- absolwent filologii polskiej Uniwersytetu  Łódzkiego, redaktor pism literackich i laureat ogólnopolskich konkursów poezji, łączący  się  zdalnie bibliotekarze  z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opatowie z jej Dyrektorem Danutą Szypulską i bibliotekarzami Krystyną Bańka, Agnieszką Śliwa,
i Marzeną Węglewicz, nauczyciele SP nr 1 , Aneta Gibała-polonista, Małgorzata Słapczyńska-  nauczyciel i wychowawca, Katarzyna Hejnicka- Bystroń-nauczyciel  i wychowawca
oraz trzy uczennice kl. 7-laureatki poprzednich edycji turnieju Iza Gołyska, Amelia Hołody i Karolina Potocka. Komisja oceniała    prezentację własnego wiersza przez każdego uczestnika w skali 1 do 5.

Wyniki głosowania komisji są następujące: Weronika Gumuła-39 pkt. Kryspin Pietras-38 pkt.,
Oliwia Kot-37 pkt., Zuzanna Głazek-37 pkt., Nadia Olszańska-36 pkt. ,Nadia Wasielewicz-33 pkt.,
Magdalena Jachimkowska-32 pkt. i Julia Pasternak-31 pkt.
Turniejowe spotkanie wirtualne było bardzo nowym i radosnym doświadczeniem dla organizatorów
i wszystkich jego uczestników , którzy mimo zamknięcia szkół i trwającej pandemii mogli wziąć udział  w tym przedsięwzięciu.