Pierwszy Dzień Wiosny i Światowy Dzień Poezji w bibliotece szkolnej i na hali sportowej

„To dopiero są emocje
Biegnij, przerzuć, kopnij mocniej!
Główkuj, strzelaj, wybij, podaj!
To dopiero jest przygoda

 IX TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA

w Światowym Dniu Poezji

HASŁO:  „Biegam, skaczę, pływam- o sporcie na wesoło Stwórz swój wiersz o sporcie i zostań mistrzem sportowych konkurencji.

                                                  REGULAMIN

ORGANIZATOR: BIBlIOTEKA SZKOLNA , NAUCZYCIELE WYCHOW.FIZ.

TERMIN: 20.02-21.03.2019r.

1.W Turnieju poetyckim może wziąć udział indywidualnie każdy uczeń klasy 3 -5/SP/ oraz  w konkurencjach sportowych rozegranych po prezentacji wierszy wybrana grupa klasowa
2.Uczestnik konkursu poezji przygotowuje samodzielnie 1 wiersz
o tematyce związanej z hasłem Turnieju.
3.Uczestnik składa jeden egzemplarz wiersza w Bibliotece Szkolnej do dnia 16.03.2019r. zgłaszając tym samym swój udział w Turnieju.
4.Uczestnik Turnieju prezentuje swój wiersz przed Komisją Konkursową oraz publicznością w dniu 21.03.2019r.Reprezentacja klasowa bierze udział w turniejowych konkurencjach sportowych na hali.
5.Oceny wiersza dokonuje poprzez jawne głosowanie Komisja Konkursowa Turnieju złożona z trzech nauczycieli, oraz przedstawiciele uczniów klas starszych zaś konkurencje sportowe ocenia komisja nauczycieli wychowania fizycznego i starsi uczniowie.
6.Najlepsze wiersze i ich autorzy zostają nagrodzeni  dyplomami i nagrodami  książkowymi zaś grupy klasowe nagrodami rzeczowymi dla klas.Sponsorem nagród jest Miejsko-Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy samorządzie gminy Opatów.
7.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikacji imion
i nazwisk laureatów konkursu a także ich utworów oraz fotografii turnieju sportowego na stronie internetowej biblioteki szkolnej.

 

                                                                    Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 1

                                                                                  Nauczyciele Wychowania Fizycznego