Rok 2013 ogłoszony został uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Juliana Tuwima

Odpowiadając na apel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o uczczeniu tego wydarzenia w szkołach zorganizowaliśmy w opatowskiej „Jedynce” obchody Roku Juliana Tuwima pod hasłem: „Wiosenna wierszomania z Tuwimem”. Celem naszych działań było przybliżenie postaci i twórczości tego niezwykłego poety, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz integracja społeczności szkolnej we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju kultury i promocji czytelnictwa.

Formy i metody pracy wykorzystane przez organizatorów to zajęcia metodami aktywizującymi oraz konkurs w klasach 1-3 szkoły podstawowej, zgaduj- zgadula, wystawa jak również flash mob.

Obchody Roku Juliana Tuwima rozpoczęliśmy 10 kwietnia 2013 r. udziałem uczniów sześciu klas wyróżniających się w czytelnictwie (SP – klasy 4 b, 5 b i 6 a; gimnazjum – 1 b, 2 a, 3 a) w zgaduj-zgaduli poetyckiej pt. „Jak smakuje słowo poety”. Ze słodkich wersetów umieszczonych w „polskich kwiatach poezji” uczestnicy zabawy czytelniczej układali cały tekst wiersza Juliana Tuwima. 16 kwietnia 2013 roku odbył się konkurs recytatorsko-plastyczny pt. „Wędrówki po rymach Juliana Tuwima” dla uczniów klas 1-3. Wzięło w nim udział 42 uczestników. Komisja konkursowa przyznała 13 nagród i 10 wyróżnień. Laureaci konkursu wystąpili w audycji radia Opatów nadanej w dniu 19.05.2013 r. Nauczyciel-bibliotekarz we współpracy z wychowawcami klas 1-3 przeprowadzili sześć godzin zajęć tematycznie związanych z wierszami Juliana Tuwima w ramach prowadzonej w ciągu całego roku akcji głośnego czytania .

W dniu 9 maja 2013 r. uczniowie klas 3-6 szkoły podstawowej oraz 1-3 gimnazjum wzięli udział w zorganizowanym flash mob. To zaskakujące zdarzenie związane było z poezją Juliana Tuwima. Uczestnicy flash mob odczytali wspólnie głośno teksty wierszy „Spóźniony słowik” oraz „Zielono mam w głowie”. Gościem specjalnym był w tym dniu poeta i pisarz Pan Robert Karwat z Lublina, który poprowadził flash mob. Pisarz odwiedził naszą „Jedynkę” po raz drugi w tym roku szkolnym. Razem z obchodami roku Juliana Tuwima świętowaliśmy też już po raz ósmy Tydzień Głośnego Czytania.

Obchody Roku Juliana Tuwima zorganizowali : nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak, poloniści Aneta Gibała i Nina Banach, katecheta Gustawa Skrzypczak, nauczyciele klas młodszych Małgorzata Słapczyńska i Ewa Jasińska oraz plastyk Barbara Sus. Nagrody w konkursie ufundowali pani Anna Kabza z Opatowa, Wydawnictwo Mac Edukacja oraz Rada Rodziców przy Samorządowym Zespole Szkół Nr 1, zaś sponsorem słodyczy była pani Teres Gajewska z Opatowa.

Izabela Bajak

Zobacz galerię zdjęć z obchodów Roku Tuwima!