Protokół z konkursu recytatorsko-plastycznego
„Wędrówki po rymach Juliana Tuwima”

W dniu 16.04.2013 r. został przeprowadzony konkurs recytatorsko-plastyczny dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, zorganizowany w ramach obchodów roku Juliana Tuwima pod hasłem „Wiosenna wierszomania z Tuwimem” w SZS nr 1 w Opatowie. Do konkursu przystąpiło 42 uczestników, którzy zaprezentowali dowolny utwór Juliana Tuwima przed komisją konkursową oraz dołączyli prace plastyczną wykonaną do recytowanego przez siebie utworu.

Recytację uczestników konkursu oceniała Komisja konkursowa w składzie:
Przewodnicząca: Nina Banach - polonista
Członkowie: Aneta Gibała - polonista
Izabela Bajak - nauczyciel-bibliotekarz
Prace plastyczne oceniała Barbara Sus - plastyk.

Komisja Konkursowa zdecydowała o rozdzieleniu nagród na dwie różne kategorie: recytację i prace plastyczną osobno. Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria: recytacja
I miejsce
Aleksandra Guzal - kl. 1 b
Aleksandra Porydzaj - kl. 2 b
Aleksandra Gibała - kl. 3 a
Klaudia Choinacka - kl. 3 a
II miejsce
Maciej Mizera - kl. 2 b
Paweł Frejlich - kl. 2 b
Aleksandra Czuba - kl. 2 b
Marcelina Janicka - kl. 3 a
III miejsce
Gabriela Wicha - kl. 3 a
Wyróżnienia: Mikołaj Mizera - kl. 1 b, Kacper Stańczak - kl. 1 b, Ewa Wyrzykowska - kl. 2 a, Igor Jakubowski - kl. 2 b, Nina Kania - kl. 2 b, Magdalena Cedrowicz - kl. 3 a, Kacper Rycombel - kl. 3 a, Martyna Tarka - kl. 3 b

Kategoria: praca plastyczna
I miejsce
Roksana Słapek - kl. 2 a
Magdalena Cedrowicz - kl. 3 a
II miejsce
Mikołaj Mizera - kl. 1 b
III miejsce
Natalia Goraj - kl. 1 b
Wyróżnienia: Igor Jakubowski - kl. 2 b, Szymon Oleksiak - kl. 2 a

Wszyscy nagrodzeni i biorący udział w konkursie otrzymali w dniu 23.04.2013 r. dyplomy i nagrody.

Nagrodą w konkursie jest także nagranie w Radiu Opatów audycji przez laureatów konkursu.

Laureaci konkursu plastycznego wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Bohaterowie wierszy Juliana Tuwima” organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział a ich opiekunowie podziękowania. Sponsorami nagród w konkursie są: P. Anna Kabza z Opatowa, Wydawnictwo Mac Edukacja oraz Rada Rodziców przy SZS Nr 1 w Opatowie.

Zobacz galerię zdjęć z obchodów Roku Tuwima!