Obchody Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych 2012 w SZS Nr 1 w Opatowie

Biblioteki szkolne, klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości

•Klasy 0 (październik-listopad):
- rozpoczynają udział w całorocznym programie zajęć głośnego czytania pt. „Radosne spotkania z książką”
•Klasy I (październik-listopad):
- uroczystość pasowania na czytelnika (zajęcia otwarte dla rodziców),
- konkurs plastyczny pt. „Moja niezwykła biblioteka” (z udziałem rodziców) - zobacz regulamin konkursu.
- „Janusz Korczak - przyjaciel dzieci”- prezentacja multimedialna
•Klasy II-III (październik-listopad):
- III Szkolny Turniej Jednego Wiersza pod hasłem „W naszej szkole jest wesoło”: otwarty konkurs poetycki dla najmłodszych - zobacz regulamin konkursu.
- Konkurs czytelniczy ze znajomości lektur pt. „Czy wiesz?” - zobacz regulamin konkursu.
- „Janusz Korczak-przyjaciel dzieci”- prezentacja multimedialna
•Klasy IV-VI (październik-listopad)
- Spotkanie z pisarzem Robertem Karwatem pt. „Miłość czy demony”
- Rozpoczęcie cyklicznego całorocznego mini-konkursu wiedzy czytelniczej pt. ”Jestem czytelnikiem i użytkownikiem biblioteki”
•Klasy I-III gimnazjum (październik):
- Spotkanie z pisarzem Robertem Karwatem pt. „Miłość czy demony”