III TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA
HASŁO: „W NASZEJ SZKOLE JEST WESOŁO”

REGULAMIN
ORGANIZATOR: BIBLIOTEKA SZKOLNA
TERMIN: 4.10-24.10.2012 R.

1.W Turnieju może wziąć udział każdy uczeń klasy 2 i 3

2.Uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie 1 wiersz o tematyce związanej z hasłem Turnieju

3.Uczestnik składa jeden egzemplarz wiersza w Bibliotece Szkolnej do dnia 22 października 2012 r. zgłaszając tym samym swój udział w Turnieju

4.Uczestnik Turnieju prezentuje swój wiersz przed Komisją Konkursową oraz publicznością w dniu 24 października 2012 r.

5. Oceny wiersza dokonuje poprzez jawne głosowanie Komisja Konkursowa Turnieju złożona z trzech nauczycieli oraz trzech przedstawicieli uczniów klas starszych.

6. Najlepsze wiersze i ich autorzy zostają nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.