„MOJA NIEZWYKŁA BIBLIOTEKA”
KONKURS PLASTYCZNY DLA PIERWSZAKÓW

REGULAMIN
ORGANIZATOR: BIBLIOTEKA SZKOLNA
TERMIN: 8.10-8.11.2012 R.

1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klasy 1

2. Uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną przedstawiając w dowolny sposób jak wyobraża sobie niezwykłą bibliotekę, czy też jaką chciałby odwiedzać bibliotekę, autor pracy może przedstawić także swoje marzenia związane z książkami czy biblioteką.

3. Samodzielną pracę w formacie A4 uczestnik konkursu składa do Biblioteki do dnia 8 listopada 2012 r.

4. Organizator konkursu zachęca rodziców do włączenia się do niego: każdy rodzic może przygotować krótki tekst na temat związany z hasłem konkursu, może przeczytać go następnie swojemu dziecku i dołączyć do pracy swojego dziecka z własnoręcznym podpisem.

5. Prace plastyczne dzieci ocenia Komisja Konkursowa składająca się z plastyka, nauczyciela klas młodszych i nauczyciela-bibliotekarza

6. Za najciekawsze prace przewidziane są dyplomy i nagrody.