Świąteczny Festyn Bożonarodzeniowy
„Bądź dobry jak chleb”
Patronem festynu jest św. Brat Albert Chmielowski

W dniu 10 grudnia 2009 roku w godz. 9:00-10:45 odbył się w naszej szkole festyn na rzecz misji. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście-Pan Burmistrz Adam Mazurek oraz Zarząd Związku Kombatantów RP z Opatowa: Pan Prezes Feliks Krawczyk oraz Pan Stanisław Gołyski. Organizatorzy akcji charytatywnej przygotowali pokaz filmu pt. „Dzieci z rajskiej wyspy” o Papui Nowej Gwinei oraz program artystyczny połączony z prezentacją multimedialną .Odbyła się także loteria fantowa dla uczniów naszej szkoły na rzecz dzieci Pakistanu oraz kiermasz aniołków z masy solnej wykonanych przez uczniów. Uczniowie naszej szkoły z radością dzielili się z potrzebującymi uczestnicząc w loterii i kiermaszu. Pozyskaliśmy ponad 450 zł. Suma uzyskanych środków które przekażemy po połowie na Papieskie dzieło Misyjne oraz dzieło pomocy misjom „Ad Gentes” wynosi ponad 1300 zł. Składamy podziękowanie naszym sponsorom fantów na loterię :P. Monice Dobrowolskiej, P. Witoldowi i Małgorzacie Stawiarzom P. Alinie Kargul, P. Teresie Gajewskiej, właścicielom sklepu zielarskiego/P.Wicha/ i sklepu „Wszystko po 4 zł” z Opatowa. Dziękujemy uczniom za udział w kiermaszu, rodzicom, nauczycielom, którzy włączyli się do naszej akcji. Spotkanie przygotowali nauczyciel-bibliotekarz Iza Bajak, katecheta-Gustawa Skrzypczak, nauczycielki- Małgotrzata Słapczyńska, Ewa Jasińska, Ewa Gronek, Magdalena Szemraj, Barbara Sus oraz uczniowie klasy II a i Koła Przyjaciół Biblioteki
Od kilku lat szkoła włącza się do działań na rzecz wsparcia Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Są organizowane spotkania z misjonarzami. W r. szk. 2009/2010 grupa nauczycieli SP Nr 1 w Opatowie zgłosiła udział w ogólnopolskim konkursie misyjnym „Mój szkolny kolega z misji” organizowanego przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, Komisję Episkopatu Polski ds. Misji i Papieskie Dzieła Misyjne. Tegoroczne hasło IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego „ Mój Szkolny Kolega z Misji” brzmi: „Dzieci głodne miłości”.

W związku z tym podjęliśmy działania nawiązujące do jednej z kategorii konkursu-charytatywnej pomocy potrzebującym. Regulamin konkursu znajduje się na stronie Charytatywnego Działa Pomocy Misjom – „Ad Gentes” –www.adgentes.misje.pl.

W przygotowanie i przeprowadzenie akcji i konkursu szkolnego zaangażowali się nastepujący nauczyciele: Gustawa Skrzypczak-katecheta, Izabela Bajak-bibliotekarz, Małgorzta Słapczyńska- nauczyciel, Ewa Jasińska-nauczyciel, Barbara Sus-plastyk, Ewa Gronek-anglista, Barbara Majewska-Czub- romanista, Magdalena Szemraj-nauczyciel muzyki.(tu zobacz harmonogram działań).